Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smålands Båtförbund Vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smålands Båtförbund Vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 Smålands Båtförbund Vad är det?

2 Smålands Båtförbund SBF är ett av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen. Syftet är att vara ett samarbetsorgan för båtklubbarna. Att främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle samt att härvid deltaga i det nationella arbetet. SBF består av 47 anslutna båtklubbar i Småland och Öland. Dessa klubbar består av ~7600 medlemmar. En del klubbar är också anslutna till SSF. (dubbelanslutning). Styrelsen består av Ordf. V.ordf. Kassör Sekr. 3 ledamöter och 2 suppl. *

3 Styrelsens Uppgift Representera förbundet
Förvalta förbundets tillgångar och avge årsberättelse. Förbereda inkommande ärende och motioner till årsmötet. Behandla medlemsansökningar. Föreslå inkomst och utgiftsstatistik. Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med spec. uppgifter. Biträda klubbarna vid förhandlingar med myndigheter. Vara kontaktorgan mellan SBU och klubbar. *

4 Styrelsen SBF Ordf. Roland Nyquist Mönsterås Båtklubb
V.ordf. Sven-Erik Steinbach Jönköpings Segelsällskap Kassör Göran Wretås Mönsterås Båtklubb Sekr. Per Malmström Figeholms Båtklubb Ledam. Väino Aus Oskarshamns Segelsällskap Ledam. Lars Tegvall Jönköpings Segelsällskap Ledam. Vakant Suppl. Rune Kennerfalk Ljungnäs Båtklubb (Besiktnings ansv.) Suppl. Stig Langner Helgasjöns Segelsällskap Ungdom Per Malmström Figeholms Båtklubb Miljöomb. Gunnar Eikman Helgasjöns Segelsällskap Valberedning: Lars Nikell Helgasjöns Segelsällskap ( Sammankallande ) Christer Larsson Mönsterås Båtklubb Björn Davidsson Västra Bolmens Båtklubb Bengt Jönsson Helgasjöns Segelsällskap ( suppl.) *

5 Vad är Svenska Båtunionen?
Utöver Tidningen Båtliv

6 Svenska Båtunionen Båtklubbsförsäkrings- Sjösäkerhetskommittén
Båtförsäkrings- kommittén Barn och ungdomskommittén Rådgivning Säkerhetsbesiktnings- kommittén Rättsskyddsförsäkring Sjösportens Sammarbetsdelegation Båtklubbsförsäkring Hyresförlustförsäkring Redaktions- kommittén Farledskommittén Förmögenhetsbrotts- försäkring Fond för Utveckling av Båtlivet Tävlingskommittén Tilläggsförsäkring Egendom Turismkommittén Ansvarsförsäkring Teknik/Energi- kommittén Datasystem Medlem & Hamnhant. Framtidsgruppen Säkerhetsbesiktning Tilläggsförsäkring Olycksfall IT-kommittén Extrakostnadsförsäkring Juridiska kommittén Miljökommittén Egendomsförsäkring Nämnden för Båtlivsutbildning

7 Det här är Svenska Båtunionen
SBU är genom sina nästan 900 båtklubbar en stark och slagkraftig främjandeorganisation för båtlivet. SBU arbetar med båtlivets alla trygghetsfrågor - Information (tidningen Båtliv och webbsajt) - Sjösäkerhet (Besiktning, Utbildning m.m.) - Försäkring (för Båten ock Klubben) (i) - Miljö (i Båtklubben och det fria Båtlivet) - Hamn (Planering, drift, Juridik, säkerhet m.m.) - Ungdom (främjar återväxten inom Båtlivet) Samarbete - Som riksorganisation ska SBU och våra regionala båtförbund föra våra medlemsklubbars talan nationellt och internationellt. För att nå målen behöver vi utöver en stark organisation ett gott samarbete med andra organisationer

8 Båtklubbsförsäkring Detta ingår Egendomsförsäkring
Hyresförlustförsäkring Extrakostnadsförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Olycksfall Tillval Olycksfall Egendomsförsäkring > 2 basb.

9 Regionala Båtförbund Blekinge BF Östergötlands BF Dalarnas BF
Gästriklands BF Hälsinglands BF Kungliga MotorbåtklubbenBF Mälarens BF Navigationssällskapet Navis Saltsjö-Mälarens BF Smålands BF Sörmlandskustens BF Värmlands BF Västerbottens BF Västkustens BF Östergötlands BF Bottenvikens BF Gotlands SF Hjälmarens BF Lidingö BF Roslagens BF Skånes BF Sommens Sjöråd Södra Roslagens Båtförbund Vänern Väst Dalslands kanals BF Värmlands Bergslagens BF Västernorrlands BF Z-Båtförbund Östra Vänerns BF

10 Klubbar Smålands Båtförbund
Adriansnäs Båtklubb Araby Båtklubb Berga Udds Båtklubb Bergkvara Båtklubb Bullerby Båtklubb Båtklubben Näset Båtklubben Oden Båtklubben Sirena Degerhamns Båt&Fiskekl. Diö Båtklubb Ekenäs Båtklubb Figeholms Båtklubb Gamleby Segelsällskap Gunnebo Båtsällskap Helgasjöns SS Hissö Båtklubb Jönköpings SS Kalmar Båtklubb Lessebo Båtklubb Lindö Båt & Camping Ljungby Båtsällskap Ljungnäs Båklubb Loftahammars Båtsällskap Mönsterås Båtklubb Norra Dragvikens Hamnför. Oskarshamns Motorbåtskl. Oskarshamns SS Påskallaviks Båtklubb Rafshagens Båtklubb Revsuddens Båtklubb Räppe Båtklubb Saltviks Brygga o Båthus Sandsbro Båtklubb Sandsbrovikens Båtklubb SS Angantyr SS Vikingarna Kalmar Sjöbovikens Båtklubb Slussens Båtklubb Åb SmåbåtsFör. Varfvet Stora Rörs Båtklubb Strömmens Båtklubb Sundets Båtklubb Sveduddens Båtklubb Westerviks Motorbåtsklubb Våneviks Båtklubb Västra Bolmens Båtklubb Åsvallesunds Båtklubb


Ladda ner ppt "Smålands Båtförbund Vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser