Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer"— Presentationens avskrift:

1 LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer 100170
Unik försäkring Allriskförsäkring Paketförsäkring (innehåller alla moment) Alla förbund, avdelningar, klubbar mm är med

2 Vad innehåller paketlösningen?
Egendomsförsäkring Extrakostnadsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada Krisförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring

3 Vilka omfattas Alla förbund, avdelningar, distrikt, arbetslöshetskassor, klubbar, samorganisationer, pensionärsavdelningar, egna sjuk- och läkarvårdsfonder samt nordiska och internationella fackliga organisationer som förvaltas av förbunden. Försäkringen gäller för försäkringstagaren, anställda och förtroendevalda samt övriga uppdragstagare (som utför uppdrag för organisationerna).

4 Vad gäller försäkringen för?
Egendomsförsäkring - ersätter lös egendom och det är en allriskförsäkring Brand Vatten Inbrott Plötslig och oförutsedd händelse Tänk på att fastigheterna inte ingår i denna försäkring och inte heller aktiebolag eller handelsbolag.

5 Skyddskrav – Kolla att ni har rätt lås och larm för att försäkringen ska gälla:
Skyddsklass 2 gäller för att full ersättning ska utgå. Förvarar ni stöldbegärlig egendom i markplan ska fönstrena ha lås eller galler. Läs i broschyren R 6884 som finns hos Folksam eller på din servicesida där finns text och bilder Om något är oklart vänd dig till en kunnig fackman dvs auktoriserad låssmed eller till Svenska Stöldskyddsföreningen.

6 Egendomsförsäkring fortsättning
Konst över 2 pbb måste tilläggsförsäkras Vanlig datorutrustning ingår i försäkringen och tar du med dig den på tjänsteresa så gäller den där också Försäkringen gäller även för hyrd, lånad och leasad egendom så därför gäller försäkringen för brand, vatten och inbrottsskador även för inhyrda kopiatorer t ex.

7 Extrakostnadsförsäkring
Vid t ex en brand så måste kanske kansliet utrymmas några månader och då tillkommer oftast extrakostnader för nya teledragningar mm för att kunna upprätthålla den administrativa verksamheten.

8 Ansvarsförsäkring Gäller för person- och sakskada som drabbar tredje man och organisationen blir skadeståndsskyldig

9 Rättsskyddsförsäkring
Vid tvist kan rättegångs- och advokatkostnader ersättas

10 Förmögenhetsbrottsförsäkring
Förskingring eller bedrägeri (kassören försvinner med kassan) Polisanmälan krävs Anmäl skadan till Folksam snarast dock inom 6 månader från upptäckten

11 Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada
Fel eller försummelse som gör att medlemmen får en ekonomisk skada Exempel: Missar preskriptionstid för överklagande av ett ärende Anmäl skadan snarast dock senast 6 månader från att ni fått kännedom om skadan.

12 Tjänstereseförsäkring
Gäller när du är ute på uppdrag för organisationen och kan uppbringa någon form av traktamente eller motsvarande kostnadsersättning Gäller i hela världen utom där UD eller Smittskyddsinstitutet avråder Gäller under 12 månader Ingen självrisk

13 Tjänstereseförsäkring fortsättning
Gäller för anställda, förtroendevalda och övriga uppdragstagare Även make/maka och barn om resan bekostas av organisationen Ta med giltighetsbevis om du åker utanför Norden Gäller för både ditt och företagets egendom på resa Avbeställningsförsäkring ingår inte i denna försäkring

14 Tjänstereseförsäkring Vad innehåller försäkringen?
Egendomsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Reseavbrottsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring -akut sjukdom(nödvändiga och skäliga kostnader) -dödsfall i samband med olycksfall (20pbb) Överfallsskydd

15 Krisförsäkring Max 10 psykologbehandlingar

16 Olycksfallsförsäkring (deltagarolycksfallsförsäkring) K 62300
Gäller för medlemmar och deltagare på kurs, konferens och lägerverksamhet som anordnas av organisationen Gäller även till och från verksamheten Denna försäkring gäller när man inte omfattas av tjänstereseförsäkringen (en slags ventil så att även dessa personer kan få ett litet skydd vid sådan verksamhet)

17 Vad innehåller olycksfallsförsäkringen?
Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital Invaliditet Dödsfall i samband med olycksfall Försäkringen är under omarbetning

18 Vad kan ni teckna mera? Konst över 2 pbb Fastigheter
Kursgårdar/semesterhem AB och HB måste teckna separata försäkringar VD- och styrelseansvarsförsäkring Mobila utställningar /evenemang Självriskelimineringsförsäkring vid vagnskada och bonusförlust Bilar Båtar

19 Kontakt vid förfrågningar eller skador
Vid frågor ring Els-Marie Lindbom Eller mejla: Vid skada på sakförsäkringsmomentet - skicka in skadeanmälan eller ring Företagsskador Vid skada på sjuk- och olycksfallsmomentet på tjänstereseförsäkringen eller deltagarolycksfalls- försäkringen ring Skanstullsgruppen


Ladda ner ppt "LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer"

Liknande presentationer


Google-annonser