Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Titel på presentationen 2015-01-11 LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer 100170 Unik försäkring Allriskförsäkring Paketförsäkring (innehåller alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Titel på presentationen 2015-01-11 LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer 100170 Unik försäkring Allriskförsäkring Paketförsäkring (innehåller alla."— Presentationens avskrift:

1 1 Titel på presentationen 2015-01-11 LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer 100170 Unik försäkring Allriskförsäkring Paketförsäkring (innehåller alla moment) Alla förbund, avdelningar, klubbar mm är med

2 2 Titel på presentationen 2015-01-11 Vad innehåller paketlösningen? Egendomsförsäkring Extrakostnadsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada Krisförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring

3 3 Titel på presentationen 2015-01-11 Vilka omfattas Alla förbund, avdelningar, distrikt, arbetslöshetskassor, klubbar, samorganisationer, pensionärsavdelningar, egna sjuk- och läkarvårdsfonder samt nordiska och internationella fackliga organisationer som förvaltas av förbunden. Försäkringen gäller för försäkringstagaren, anställda och förtroendevalda samt övriga uppdragstagare (som utför uppdrag för organisationerna).

4 4 Titel på presentationen 2015-01-11 Vad gäller försäkringen för? Egendomsförsäkring - ersätter lös egendom och det är en allriskförsäkring Brand Vatten Inbrott Plötslig och oförutsedd händelse Tänk på att fastigheterna inte ingår i denna försäkring och inte heller aktiebolag eller handelsbolag.

5 5 Titel på presentationen 2015-01-11 Skyddskrav – Kolla att ni har rätt lås och larm för att försäkringen ska gälla: Skyddsklass 2 gäller för att full ersättning ska utgå. Förvarar ni stöldbegärlig egendom i markplan ska fönstrena ha lås eller galler. Läs i broschyren R 6884 som finns hos Folksam eller på din servicesida där finns text och bilder Om något är oklart vänd dig till en kunnig fackman dvs auktoriserad låssmed eller till Svenska Stöldskyddsföreningen.

6 6 Titel på presentationen 2015-01-11 Egendomsförsäkring fortsättning Konst över 2 pbb måste tilläggsförsäkras Vanlig datorutrustning ingår i försäkringen och tar du med dig den på tjänsteresa så gäller den där också Försäkringen gäller även för hyrd, lånad och leasad egendom så därför gäller försäkringen för brand, vatten och inbrottsskador även för inhyrda kopiatorer t ex.

7 7 Titel på presentationen 2015-01-11 Extrakostnadsförsäkring Vid t ex en brand så måste kanske kansliet utrymmas några månader och då tillkommer oftast extrakostnader för nya teledragningar mm för att kunna upprätthålla den administrativa verksamheten.

8 8 Titel på presentationen 2015-01-11 Ansvarsförsäkring Gäller för person- och sakskada som drabbar tredje man och organisationen blir skadeståndsskyldig

9 9 Titel på presentationen 2015-01-11 Rättsskyddsförsäkring Vid tvist kan rättegångs- och advokatkostnader ersättas

10 10 Titel på presentationen 2015-01-11 Förmögenhetsbrottsförsäkring Förskingring eller bedrägeri (kassören försvinner med kassan) Polisanmälan krävs Anmäl skadan till Folksam snarast dock inom 6 månader från upptäckten

11 11 Titel på presentationen 2015-01-11 Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada Fel eller försummelse som gör att medlemmen får en ekonomisk skada Exempel: Missar preskriptionstid för överklagande av ett ärende Anmäl skadan snarast dock senast 6 månader från att ni fått kännedom om skadan.

12 12 Titel på presentationen 2015-01-11 Tjänstereseförsäkring Gäller när du är ute på uppdrag för organisationen och kan uppbringa någon form av traktamente eller motsvarande kostnadsersättning Gäller i hela världen utom där UD eller Smittskyddsinstitutet avråder Gäller under 12 månader Ingen självrisk

13 13 Titel på presentationen 2015-01-11 Tjänstereseförsäkring fortsättning Gäller för anställda, förtroendevalda och övriga uppdragstagare Även make/maka och barn om resan bekostas av organisationen Ta med giltighetsbevis om du åker utanför Norden Gäller för både ditt och företagets egendom på resa Avbeställningsförsäkring ingår inte i denna försäkring

14 14 Titel på presentationen 2015-01-11 Tjänstereseförsäkring Vad innehåller försäkringen? Egendomsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Reseavbrottsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring -akut sjukdom(nödvändiga och skäliga kostnader) -dödsfall i samband med olycksfall (20pbb) Överfallsskydd

15 15 Titel på presentationen 2015-01-11 Krisförsäkring Max 10 psykologbehandlingar

16 16 Titel på presentationen 2015-01-11 Olycksfallsförsäkring (deltagarolycksfallsförsäkring) K 62300 Gäller för medlemmar och deltagare på kurs, konferens och lägerverksamhet som anordnas av organisationen Gäller även till och från verksamheten Denna försäkring gäller när man inte omfattas av tjänstereseförsäkringen (en slags ventil så att även dessa personer kan få ett litet skydd vid sådan verksamhet)

17 17 Titel på presentationen 2015-01-11 Vad innehåller olycksfallsförsäkringen? Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital Invaliditet Dödsfall i samband med olycksfall Försäkringen är under omarbetning

18 18 Titel på presentationen 2015-01-11 Vad kan ni teckna mera? Konst över 2 pbb Fastigheter Kursgårdar/semesterhem AB och HB måste teckna separata försäkringar VD- och styrelseansvarsförsäkring Mobila utställningar /evenemang Självriskelimineringsförsäkring vid vagnskada och bonusförlust Bilar Båtar

19 19 Titel på presentationen 2015-01-11 Kontakt vid förfrågningar eller skador Vid frågor ring Els-Marie Lindbom 0708-316679 Eller mejla: els-marie.lindbom@folksam.seels-marie.lindbom@folksam.se Vid skada på sakförsäkringsmomentet - skicka in skadeanmälan eller ring Företagsskador 08-7728020 Vid skada på sjuk- och olycksfallsmomentet på tjänstereseförsäkringen eller deltagarolycksfalls- försäkringen ring Skanstullsgruppen 08-7728242


Ladda ner ppt "1 Titel på presentationen 2015-01-11 LO Samlingsförsäkring Försäkringsnummer 100170 Unik försäkring Allriskförsäkring Paketförsäkring (innehåller alla."

Liknande presentationer


Google-annonser