Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TURIK 2 Utvecklingsprojekt om rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TURIK 2 Utvecklingsprojekt om rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut."— Presentationens avskrift:

1 TURIK 2 Utvecklingsprojekt om rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 Bakgrund  Vi ser en stor potential och det finns ett stort intresse för rationell isolering av befintliga flerbostadshus.

3 Rekordårens hus byggda 1961-1975  har likartad konstruktionsutformning vilket underlättar vid framtagande av rationella lösningar som ska kunna upprepas Figur: Antal uppförda lägenheter 1961-1975 fördelat på byggnadstyp. Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås.

4 Goda erfarenheter från Europa Foto: Dieselweg i Graz, ÖsterrikeFoto: Radhus i Roosendaal, Nederländerna. Foto: Flerbostadshus i Zürich, Schweiz

5 Teknikupphandlingsprojektet  Förstudie genomfördes augusti - november 2010  Rapport förstudie tillgänglig på www.bebostad.sewww.bebostad.se  BeBo beslutade att initiera en teknikupphandling  Beställargrupp formerades  Framtagande av kravspecifikation  Beskrivning av demonstrationshus  Framtagande av förfrågningsunderlag  Publicering av förfrågan i mitten av februari  Anbud inlämnades 30 juni 2011  Finalister skulle utses 15 september 2011  Projektering och byggande skulle pågå september 2011-feb 2012.  Utvärdering under 1 år  Vinnare skulle ha utsetts i juli 2013

6 Teknikupphandlingsprojektet  Förstudie genomfördes augusti - november 2010  Rapport förstudie tillgänglig på www.bebostad.sewww.bebostad.se  BeBo beslutade att initiera en teknikupphandling  Beställargrupp formerades  Framtagande av kravspecifikation  Beskrivning av demonstrationshus  Framtagande av förfrågningsunderlag  Publicering av förfrågan i mitten av februari  Anbud inlämnades 30 juni 2011  Finalister skulle utses 15 september 2011  Projektering och byggande skulle pågå september 2011-feb 2012.  Utvärdering under 1 år  Vinnare skulle ha utsetts i juli 2013 Teknikupphandlingen avbröts 31 oktober 2011

7 Beslut av avbryta  Beställargruppen har beslutat att avbryta teknikupphandlingen.  Orsaken är att för få anbud som klarar de uppställda kraven kommit in.  För vissa hus har det inte inkommit några anbud alls och för andra hus har det efter kvalificering endast återstått ett anbud.  SABO kan mot denna bakgrund inte dra nytta av effektiv konkurrens eftersom det inte möjliggör jämförelse av olika anbud och val av det förmånligaste på grundval av kriterierna i förfrågningsunderlaget.

8 Anbud: SFRONT  Traditionell tilläggsisolering av putsad mineralull med ventilationskanaler dragna i isoleringsskiktet. Tilluft kopplas till lägenheterna via fasaden. Gemensamt ventilationsaggregat på vinden/taket.

9 Anbud: Solidh  Systemet består av förtillverkade element i högvärdig betong och isolering.

10 Förslag: KOLTEK2  Systemet består av cellglas som isolering och bärande del i stommen.  Plåtbalkar tar upp dragkrafter och fungerar som stolpar för infästning av beklädnadsdelar och infästning av elementen i stommen.

11 Utvecklingsprojekt  BeBo har beslutat att driva arbetet vidare som ett utvecklingsprojekt för att få fram fler innovativa lösningar för rationell isolering av klimatskärmen för befintliga flerbostadshus.  Intressanta koncept i de inkomna anbuden som är värda att gå vidare med.  Möjlighet att få med ytterligare ett antal aktörer som kommer in med nya koncept.

12 Målsättning  Skapa en marknadsdriven utveckling för rationella lösningar för förbättrad energiprestanda (värmeisolering och lufttäthet) hos klimatskärmen för befintliga flerbostadshus byggda 1940- 1975.  Lösningarna ska: – kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, – vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt – vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

13 Genomgång och ev. revidering av kravspecen  Kravspecen ska gås igenom och om det finns önskemål om ändringar eller förtydliganden kommer sådana att göras. Synpunkter har inkommit bl a på den ekonomiska utvärderingen av olika koncept.

14 Kravspecifikationen  Överordnade krav (lagkrav, byggregler)  Krav på funktion och beständighet  Krav på innemiljö  Krav på energieffektivitet  Krav på varsamhet med hänsyn till befintlig bebyggelse  Krav på drift och underhållsinstruktioner  Krav på kostnadsredovisning  Krav på hyresgästhänsyn  Krav på leverantören www.bebostad.se

15 Företag som kan vara intresserade av att delta  Identifiera fler företag med konceptlösningar utöver de som var med i teknikupphandlingen, som visat intresse av att delta i utvecklingsprojektet.

16 Workshop och match-making  Befintliga (de som redan lämnat in förslag/anbud) och nya företag bjuds in till en workshop & match-making med intressenter där vi identifierar utvecklingsbehov, hinder för energieffektivisering vid renovering och låter företagen presentera sina idéer.

17 Exempel på system Capatect DUO Cembrit+Europrofil Sundolitt+Caparol

18 Exempel på system Narvaprojekt+Schüco Sapa

19 Exempel på system BAC Skanska+Sundolitt+Europrofil

20 Teknikutveckling med stöd från experter  Befintliga och nya lösningar granskas, provas och modifieras tillsammans med företagen.  Det finns möjlighet att hålla sina koncept hemliga tills konceptet är färdigutvecklat.  Vi kan även ta in ytterligare företag men nya koncept under resans gång.  Uppskattad tidplan: Färdigt i december 2012.

21 Fullskaletest  Varje bostadsföretag får lämna in ansökningar till BeBo för merkostnaden som det innebär att renovera med någon av konceptlösningarna som är under utveckling.  Beställargruppen bedömer vad vi kan bekosta för någon typ av utveckling.  Fullskaletesten ska kunna knytas till näranollenergi demoplattformen.

22 Beställare  Johan Lundqvist, Svenska bostäder  Anders Olsson, AB Helsingborgshem  Jenny Berglund, Sigtunahem  Rickard Johansson, Lindesbergsbostäder  Cathrine Gerle, Bostads AB Poseidon  Ing-Marie Odegren, AB Alingsåshem  Urban Holm, Fastighets AB Förvaltaren  Kjell Persson, Sjöbohem  Peter Hjalmarsson, Örebrobostäder  Jan Kans, Rättviksbostäder  Camilla Karlsson, Eskilstunabostäder Projektledning och experter  Agneta Persson, WSP (teknikupphandlingsexpert, ordförande för beställargruppen)  Kristina Mjörnell, SP (projektledare för utvecklingsprojektet TURIK 2)  Göran Werner, WSP (koordinator BeBo)  Åke Blomsterberg, WSP (expert energieffektivisering)  Katarina Härner, SABO Beställargruppen

23 Beskrivning av demonstrationsbyggnader BostadsbolagOmråde/adressFastighetsbeteckning AB HelsingborgshemFredriksdal, LägervägenFlanken 2 AB SigtunahemOrmbergsvägen 2Rördrommen 1 AB SjöbohemPlanteringsgatan 9Elefanten 19 Svenska bostäderAkallaNystad 8 Svenska bostäderHusbyTrondheim 6 LindesbergsbostäderLindesberg/ Björkhyttevägen 65-81 Hagaberg 11:6

24 Demonstrationsbyggnaderna

25 Tack! Några frågor?


Ladda ner ppt "TURIK 2 Utvecklingsprojekt om rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut."

Liknande presentationer


Google-annonser