Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ”Friska barn lär bättre” Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ”Friska barn lär bättre” Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,"— Presentationens avskrift:

1 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ”Friska barn lär bättre” Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV Flyktingbarnteamet i Göteborg Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn henry.ascher@nhv.se Riksföreningen för skolsköterskor Göteborg 14 april 2011

2 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Axel 12 år •Orolig i skolan •Inte tyst i klassrummet •Lyder inte läraren •BÄR KNIV!

3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Olof 12 år •Ambitiös och duktig •Lär sig fort •Tilltagande trötthet och koncentrationssvårigheter •Tappar kunskap, håglös, ledsen •Alltmer ointresserad •Isolerar sig socialt

4 Från fattigdom och klassamhälle till välfärdsstat och jämställdhet

5 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Skillnaderna mellan fattiga och rika barnfamiljer

6

7 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Ökande boendesegregation

8 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Är barnfattigdom i rika länder ett hot mot hälsan? Bland socialt mindre gynnade: •Fysiska hälsoproblem 60 % vanligare •Psykiska hälsoproblem 70 % vanligare •Riskfaktorer för ohälsa 80 % vanligare •Plötslig spädbarnsdöd 3,6 gånger vanligare •Självmordsförsök 2,5 gånger vanligare •Andra former av självtillfogat våld 2,5 gånger vanligare •Barn som inte ammas 3 gånger vanligare

9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Andel barn i ekonomisk utsatthet efter föräldrarnas bakgrund och familjemönster

10

11

12 Foto: Joakim Roos

13

14

15

16 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

17 Hur mår barnen? Traumatiserande faktorer Salutogena faktorer

18

19 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Hur går det på sikt?  Sarah Moskowitz (USA, England, Israel)  Hans Keilson (Holland)  Dalianis-Karambatzakis (Grekland)  Anders Hjern — Birgitta Angel (Sverige)  Edith Montgomery (Danmark)  Händelser i det nya landet har stor betydelse för senare psykisk hälsa och välbefinnande  Händelser före flykten har stor betydelse för psykisk hälsa den första perioden efter ankomsten

20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Den psykosociala situationen för flyktingbarn i exil (Anders Hjern) Nivå 1 INDIVID • ORGANISERAT VÅLD • SORG • UPPRYCKNING - ANPASSNING Nivå 2 RELATIONELL •FAMILJ •SOCIALT NÄTVERK Nivå 3 KONTEXTlokaltnationelltinternationellt •SOCIAL SITUATION I EXIL (inkl. asylprocessen) •POLITISK SITUATION I HEMLANDET

21 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Den psykosociala situationen för flyktingbarn i exil (Anders Hjern) Nivå 1 INDIVID • ORGANISERAT VÅLD • SORG • UPPRYCKNING - ANPASSNING Nivå 2 RELATIONELL •FAMILJ •SOCIALT NÄTVERK Nivå 3 KONTEXTlokaltnationelltinternationellt •SOCIAL SITUATION I EXIL (inkl. asylprocessen) •POLITISK SITUATION I HEMLANDET

22 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Hur då? •Breda och långsiktiga ”befolkningsstrategier”! •Betrakta alla nyanlända flyktingbarn som ”sårbara barn” •Socialt stöd och kontext i centrum •Helhetsperspektiv Betydelsen av Vardagsmiljön Viktiga Vuxna Samverkan

23 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Linje 1 — Stödjande vardagsmiljöer  Skola  Förskola  Fritidshem  Fritidsgårdar  Fotbollsklubbar, typ... www.allmannabarnhuset.se

24 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Hälsofrämjande faktorer Föräldrar — familj Skola — förskola Fritid, sociala nätverk Framtidshopp http://www.cergu.gu.se/Publikationer/

25 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Mål Stabilisera Återskapa trygghet och tillit Stödja föräldrarna Stöd till ett nytt socialt nätverk Uppmärksamma behov av särskilt stöd

26 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Samverkan i nätverket Lokalsamhälle Skola Elevhälsan Skola Elevhälsan Frivillig- organisationer Frivillig- organisationer Introduktions- enheten Introduktions- enheten Barnmedicin Primärvård Barnmedicin Primärvård BUP Psykiatri BUP Psykiatri Socialtjänst Barn hälsovård Barn hälsovård BarnFöräldrarFamiljBarnFöräldrarFamilj

27 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Samverkan i skolnätverket Specialpedagog Skola Elevhälsan Skola Elevhälsan Frivillig- organisationer Frivillig- organisationer Lärare Barnmedicin Primärvård Barnmedicin Primärvård BUP Psykiatri BUP Psykiatri Socialtjänst Rektor BarnFöräldrarFamiljBarnFöräldrarFamilj

28 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

29 Vad kan vi göra? Tillräckligt många vuxna! Bygga bra samverkansstrukturer Arbeta från en gemensam — och levande! — värdegrund Stöd! utrymme för reflexion utbildning – fortbildning – handledning stöd och uppmuntran

30 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Axel 12 år •Orolig i skolan •Inte tyst i klassrummet •Lyder inte läraren •BÄR KNIV!

31 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Olof 12 år •Ambitiös och duktig •Lär sig fort •Tilltagande trötthet och koncentrationssvårigheter •Tappar kunskap, håglös, ledsen •Alltmer ointresserad •Isolerar sig socialt

32 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Barnfattigdom är inte oundvikligt utan följden av politiska beslut UNICEF har beräknat att det skulle kosta följande andel av BNP att utplåna fattigdomsgapet i resp. land: • USA 0,68% • Storbritannien0,48% • Kanada0,46% • Sverige0,07%... Nick Spencer

33 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ”Nobody need wait a single moment before starting to improve the world”

34 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Flyktingskap, migration och hälsa • Utbildning, kurser, Master of Public Health-program • Forskning, doktorandutbildning www.nhv.se Tack…!


Ladda ner ppt "Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ”Friska barn lär bättre” Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,"

Liknande presentationer


Google-annonser