Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT som stöd för kvalitetsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT som stöd för kvalitetsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 IT som stöd för kvalitetsarbetet bosse.andersson@skolutveckling.se

2 Det är Nina och hennes kamrater det handlar om Ur filmen om Portfolio Multimediabyrån www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/tittapavideo.html

3 Känner ni igen er? Källa: KK-stiftelsen 2003

4 •Datorn används hemma 1-2 timmar i veckan och Internet i mindre än 1 timma i veckan (Grundskolan) •Datorn används hemma 3-5 timmar i veckan och Internet 1-2 timmar i veckan. (Gymnasiet) •11-20 timmar/vecka med koppling till sitt arbete. •Hemma Internet för att söka information i arbetet och privat, skicka privat och arbetsrelaterad e-post samt för att utföra banktjänster. •För jobbet dagligen till ordbehandling, administrativa uppgifter, någon eller några gånger i veckan för att söka information via Internet, någon eller några gånger i månaden till presentationer, •Skolledaren kommunicerar dagligen med sina kollegor/skolans lärare via e-post. • Däremot aldrig med skolans elever via e-post och inte heller med elevernas föräldrar. Skolledares IT-vanor Källa: KK-stiftelsen 2003

5 IT ur olika perspektiv •Vi har en ny teknik – hur kan den användas i skolan? •Vi har vissa behov, mål i skolan – Vilken teknik kan stödja dem? •Mycket av IT-branchens säljbudskap bygger på en förenklad och teknifierad syn av organisationsprocesser,kommunikation och lärande •För varje fördel som IT har finns i regel också en nackdel

6 IT och förändring + eller -? Det som avgör om en IT blir en positiv förändringskraft för hela skolan har främst att göra med människorna och deras relationer och förståelse av arbetet. ”Utmaningen för skolledare är inte tekniken, utan att utveckla och stödja det organisatoriska lärande som skolutvecklingen skall bygga på.” Pär Larsson Handelshögsskolan Stockholm Läs artikeln ”It som förändringskraft i lärande organisation” av Pär Larsson

7 Information ej = kunskap •Information kan lagras, skickas runt, finns oberoende av situation och människor – Var finns informationen? •Kunskap skapas av och mellan människor, kan inte skickas runt, uppstår då människor tolkar och reflekterar och är beroende av situationen – Vem har kunskapen? Läs om IT och pedagogik – Lär sig elever biologi genom att rita en blomma? www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/utveckla/biologi. html www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/utveckla/biologi. html

8 Vad har de flesta skolledare, skolpersonal, elever, föräldrar gemensamt? Ca 90% har tillgång till Internet i hemmet och 99% i skolan Källa: KK-stiftelsen 2003

9 Vad har alla skolledare dessutom tillgång till?

10 Hur använder vi detta faktum som stöd för skolans uppdrag?

11 Kvalitet? •Kvalitet ett vagt och mångtydigt begrepp •Vad innebär det för er?

12 Vad kan vi vara eniga om? •Att vi alla arbetar för att nå bättre måluppfyllelse

13 Förbättringsarbete Delaktighet inflytande Fokusering mot mål och resultat Dialoger, processer Långsiktighet uthållighet Fysiska och virtuella miljöer samt verktyg för att underlätta, skapa och följa Stödjande strukturer Dokumentation, systematisering, analys Framgångsfaktorer

14 Varför inte utgå från BRUK? www.skolverket.se/bruk

15 Tex styra mot mål? • Kanaler för att bättre tydliggöra mål och kommunicera dem mot personal, elever, föräldrar • Mix av muntliga och digitala? • Finns det en information- och kommunikationsplan? • Vilken kanal för vad?

16 Kommunikation med föräldrar Kan också ske i virtuella rum

17 Känna av stämningar i personalen via forum Läs artikeln ” It som adm redskap och stöd för rektorsuppdragetLäs artikeln ” It som adm redskap och stöd för rektorsuppdraget”

18 Känna av via webbenkäter

19 Pedagogiskt stöd? Tex: • Elevers planering, dokumentation, processer mot mål tillsammans med handledare, föräldrar– stöd för utvecklingssamtal, IUP •Elevers rätt till individualisering, inflytande, möta olika ped. metoder, • Digitala: portfolios, loggböcker odyl? • Mer flexibla arbetsformer med stöd av virtuella klassrum? Öppna klassrummen? Skapande med digitala verktyg?

20 Mix av olika miljöer, gruppstorlekar, en-en, många- många…… Ur filmen Flexibelt lärande Multimediabyrån www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/tittapavideo.html

21 Tydliggöra vad som ska göras med stöd av virtuella klassrum

22 Synliggöra lärares uppgifter

23 ”Sovande” elever märks direkt i det virtuella klassrummet

24 Synliggöra elevers arbeten ”Den bästa kvalitetssäkringen för en skola är att elevers arbeten, processer publiceras på Internet.” Stephen Heppel professor Ultralab UK

25 Synliggöra elevers processer mot mål

26 Underlätta bla elevhandledares utvecklingssamtal Thorildsplans Gymnasium Sthlm

27 Kommunicera kvalitetsmätningar

28 Organisatorisk nytta? De kanske viktigaste delsystemen i en skolas infrastruktur är systemen för: •Tidsbudgetering •Penningbudgetering •Det lokala gransknings och förbättringssystemet •Hög kvalitet i alla delsystem kräver att många delar kunskapen om dem (Ekholm -96)

29 • Vem har makten över dem - För planering, uppföljning, analys? • Är de användbara för er som skolledare? • Ger tex ekonomi-, PA-, betygs-, frånvarosystem, omdömesdatabaser tillräcklig information för er att leda er personals arbete? • Om inte vad gör ni åt det som beställare? Hur är det mer era digitala verksamhetssystem?

30 Vill alla? •En styrka med IT-baserade infor- mations- och kommunikationssystem kan vara att processer, resultat och åsikter enkelt kan synliggöras •Vill vi det? •Hur hanterar vi allt vi får veta? •Skolkulturer trögrörliga •Kanske bra med visioner utan illusioner

31 En vanlig skolkultur? • ”Lärarna förväntar sig att rektor ska sköta administrationen och inte engagera sig i klassrumsarbetet. •Rektor förväntar sig att lärarna ska ägna sig åt under- visningen och inte ha synpunkter på skolans organisation. •Eleverna förväntar sig att lärarna ska bedriva en undervis- ning i enlighet med bedömningsrutinerna och inte ägna sig åt nyskapande undervisningsexperiment. •Och lärarna förväntar sig att eleverna ska utföra de arbetsuppgifter de blivit tilldelade” (Ur Forskning om rektor – Ekholm mfl)

32 Nya verktyg Bloggar Läs artikel om bloggar och användning i skolan

33 Wiki Läs artikel om wikis som stöd i skolan

34 Tala via Internet

35 Tack för mig •Enkät för utvärdering och synpunkter på era behov av stöd från Skolutvecklingsmyndigheten finns på •http://agp.artologik.net/skolverket/QR/surv eys/linkoping.htmhttp://agp.artologik.net/skolverket/QR/surv eys/linkoping.htm


Ladda ner ppt "IT som stöd för kvalitetsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser