Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visit Åland SVERIGE MarkCheck® Februari 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Svenskars kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visit Åland SVERIGE MarkCheck® Februari 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Svenskars kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om."— Presentationens avskrift:

1 Visit Åland SVERIGE MarkCheck® Februari 2013

2 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Svenskars kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om olika resmål (ganska+mycket väl) Danmark 63% Gotland 48% Norge 43% Finland 31% Åland 27% Besökt…i snitt under de senaste tre åren Danmark 2,55 ggr Finland 1,08 ggr Åland 0,73 ggr Norge 0,73 ggr Gotland 0,72 ggr Omdöme (5=mkt bra, 1=mkt dåligt) Gotland 4,1 Danmark 4,0 Norge 3,7 Åland 3,6 Finland 3,5 2 Hur attraktiva är resmålen (5=mycket, 1=inte alls) Danmark 3,8 Gotland 3,8 Norge 3,5 Åland 3,1 Finland 2,9 Kännedom Trots att kännedomen om Danmark, Gotland, Norge och Finland är högre kan det konstateras att andelen som känner till Åland ganska eller mycket väl är relativt hög. Mer än var fjärde svensk har god kännedom om Åland som resmål. Män och framför allt tillfrågade boende i Svealand/Stockholm utmärker sig i högre grad. Besök Under de senaste tre åren har svenskar i genomsnitt gjort 0,73 resor till Åland. Den yngsta åldersgruppen (30-39 år) har i snitt gjort 0,5 resor medan den äldsta gruppen (60-70 år) i snitt har gjort det dubbla, dvs. 1,0 resor. Även här utmärker sig de som bor i Svealand/Stockholm. Omdöme och attraktivitet När det gäller omdöme om Åland och hur attraktivt det är som resmål noteras ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Vi finner dock att de som är 50 år eller äldre är mer positiva än den yngsta åldersgruppen. Boendeort har ingen betydelse för vilket omdöme som ges. Däremot finner vi att svenskar boende i Svealand och Norrland i något högre grad ser Åland som ett attraktivt resmål jämfört med de som bor i Götaland.

3 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Resvanor och aktiviteter 3 Vanligast med weekendresor Nästan hälften av svenskarna reser på weekend till en storstad minst någon gång per år. Ser vi till resevanor i Sverige finner vi att mer än var fjärde (27%) brukar bilsemestra i Sverige minst en gång per år, och att en något lägre andel (18%) brukar hyra stuga eller lägenhet lika frekvent. 27% bilsemestrar i Sverige minst en gång/år 18% hyr stuga/lägenhet i Sverige minst en gång/år. Vanligast i hushåll med barn ! Vilka aktiviteter är viktigast? Restauranger anses vara viktigt i störst utsträckning, följt av badstränder/klippor och historiska platser. Män anser i högre grad att nattliv, fiske och barer är viktigt medan en högre andel kvinnor lägger stor vikt vid shopping och badstränder/klippor. Även de som har barn anser i högre grad att just badstränder och klippor är viktigt. Källa till inspiration Det konstateras att vänner och bekanta har en utmärkande roll när det gäller att inspirera till att besöka ett visst resmål. Mer än 7 av 10 ser rekommendationer från vänner och bekanta som ganska eller mycket viktiga i valet av resmål. Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

4 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Kännedom om vad Åland kan erbjuda 4 Kännedom om casinon och golf är låg Svenskars egentliga kännedom om vad Åland kan erbjuda varierar. En relativt hög andel vet om att man får service på svenska (73%). Det är endast drygt var tionde som vet om att Åland har ett av Nordens största casinon samt några av Nordens bästa golfbanor, attraktionskraften för dessa är emellertid låg. Mest attraktivt är att Åland har flest soltimmar i Norden! Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Weekendresor är mest intressant Det är tre av fyra (75%) som ser det som intressant med en weekendresa till Åland. En något lägre andel är intresserade av Skärgårdspaketet följt av Gourmetpaketet (64% respektive 57%). När det gäller paketresor noteras vissa intresseskillnader mellan män och kvinnor. Män visar mer intresse främst för Fiskepaketet och MC-paketet, men även för Festivalpaketet. När det gäller Spapaketet noteras ett relativt hög intresse både bland män och kvinnor, även fast det är något högre bland kvinnor. En klar majoritet (86%) skulle kunna tänka sig att besöka Åland i samband med minst en övernattning. Intresset är något större bland tillfrågade boende i Norrland och Svealand.

5 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 5 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning Fråga 1Fråga 1Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Fråga 2Fråga 2Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Fråga 3Fråga 3Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Fråga 4Fråga 4Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Fråga 5Fråga 5Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Fråga 6Fråga 6Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Fråga 7Fråga 7Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Fråga 8Fråga 8Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Fråga 9Fråga 9Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Fråga 10Fråga 10Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Fråga 11Fråga 11Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Fråga 12Fråga 12Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Kontaktuppgifter Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till olika delar av presentationen (obs, fungerar i bildspelsläge).

6 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 6 Visit Åland har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att klargöra bilden av och intresset för Åland. Undersökningen har genomförts under perioden 1-8 februari 2013 med hjälp av webbenkäter i ett antal webbpaneler. Totalt har 1 052 svar samlats in och databearbetats. De delmålgrupper som redovisas i rapporten är följande:  Kön  Ålder  Årsinkomst  Boendeform  Familjeform  I vilken del av Sverige man bor Syfte och metod

7 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 7 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bl a på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 200, 500 respektive 1000 intervjuer. Det ”sanna” procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 200 intervjuer500 intervjuer1000 intervjuer Procenttal nära 10+/- 4+/- 3+/- 2 Procenttal nära 20+/- 6+/- 4+/- 3 Procenttal nära 30+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 40+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 50+/- 7+/- 5+/- 3 Procenttal nära 60+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 70+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 80+/- 6+/- 4+/- 3 Procenttal nära 90+/- 4+/- 3+/- 2

8 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 8 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

9 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 9 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

10 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 10 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ungefär hur ofta brukar du åka iväg på privata ”semesterresor” på följande olika sätt?

11 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 11 Resultatredovisning

12 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 12 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål?

13 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 13 Ganska väl + Mycket väl TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Danmark 63%67%59%60%63%61%69%60%65%69% Finland 31%36%25%30%27%28%37%32%29%31% Gotland 48%49%46%45%49%46%50%46%50%49% Norge 43%47%38%40%41%43%47%42%44%46% Åland 27%32%22% 24%28%33%28%29%26% Hushållets inkomst efter skatt Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål?

14 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 14 Ganska väl + Mycket välTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Danmark 63%59%67%64%62%65%61%60% Finland 31%33%38%26%33%29%42%28% Gotland 48%43%51%49%43%48%53%52% Norge 43% 42%43%41%46%61%37% Åland 27% 29%26% 29%32%22% Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket väl Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Danmark 63%79%56%33%86%80%60% Finland 31%19%40%36%18%21%46% Gotland 48%44%56%35%40%44%60% Norge 43%44%41% 42%53%39% Åland 27%15%42%19%15%12%43%

15 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 15 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren?

16 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 16 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Medel TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Danmark 2,62,72,42,22,42,53,12,12,73,1 Finland 1,11,30,91,01,21,01,21,01,11,3 Gotland 0,7 0,80,70,6 0,8 Norge 0,70,80,60,50,80,61,00,8 0,6 Åland 0,70,80,60,50,80,61,00,8 0,6 Hushållets inkomst efter skatt

17 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 17 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? MedelTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Danmark 2,62,12,42,92,12,91,82,4 Finland 1,11,01,31,00,81,11,71,3 Gotland 0,7 1,20,8 Norge 0,70,8 0,60,70,80,90,7 Åland 0,70,8 0,60,70,80,90,7 Medel Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Danmark 2,64,31,30,76,73,51,4 Finland 1,10,41,42,00,40,51,9 Gotland 0,70,61,00,30,4 1,3 Norge 0,70,31,20,60,20,31,4 Åland 0,70,31,20,60,20,31,4

18 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 18 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål?

19 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 19 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Danmark 4,03,94,13,84,04,1 4,0 Finland 3,53,43,63,4 3,53,73,5 Gotland 4,13,94,34,04,1 4,24,1 Norge 3,73,63,93,7 3,63,8 3,7 Åland 3,63,53,63,33,53,7 3,63,53,6 Hushållets inkomst efter skatt

20 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 20 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Danmark 4,0 3,9 Finland 3,5 3,43,53,6 3,3 Gotland 4,14,24,04,1 4,34,1 Norge 3,73,83,7 3,84,13,6 Åland 3,63,53,6 3,5 Medel Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Danmark 4,04,13,93,84,1 3,9 Finland 3,53,63,4 3,73,5 Gotland 4,1 4,0 4,1 Norge 3,73,83,7 3,8 3,6 Åland 3,6 3,5 3,63,5

21 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 21 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig?

22 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 22 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Danmark 3,83,73,93,63,73,83,93,73,93,8 Finland 2,9 2,82,72,93,22,93,02,9 Gotland 3,83,64,13,73,93,8 3,93,8 Norge 3,5 3,63,5 3,73,6 3,5 Åland 3,1 3,02,83,03,2 3,13,23,0 Hushållets inkomst efter skatt

23 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 23 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Danmark 3,83,7 3,83,7 3,8 Finland 2,93,0 2,82,93,0 2,7 Gotland 3,83,93,73,8 4,14,0 Norge 3,53,63,5 3,63,83,4 Åland 3,1 3,03,13,03,13,0 Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Danmark 3,84,03,63,44,03,93,6 Finland 2,9 2,83,0 Gotland 3,8 3,93,83,7 3,8 Norge 3,53,63,5 3,6 3,4 Åland 3,12,93,1 2,83,03,1

24 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 24 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt?

25 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 25 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/år + Någon g/år TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 31%35%28%29%30%27%39%22%32%44% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 45%48%42%47%50%45%39%32%50%56% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 10%11%8%9% 13%8%9%12% Bilsemester i Sverige, 1 vecka eller längre 27%26%28%22%30%25%31%22%32%27% Hyra stuga/lägenhet i Sverige, 1 vecka eller längre 18% 17%23%18%14% 20%23% Hushållets inkomst efter skatt

26 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 26 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/år + Någon g/årTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 31%23%39%32%23%37% 27% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 45%41%51%44%36%49%42%46% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 10%8%10% 9%11%8%7% Bilsemester i Sverige, 1 vecka eller längre 27%21%31%29%17%28%26%35% Hyra stuga/lägenhet i Sverige, 1 vecka eller längre 18%12%21%20%10%18%29%26% Flera ggr/år + Någon g/år Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 31%30%36%22%34%33%47% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 45% 48%40%47%44%52% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 10% 12%3%11%10%13% Bilsemester i Sverige, 1 vecka eller längre 27%22%32%31%22%20%33% Hyra stuga/lägenhet i Sverige, 1 vecka eller längre 18%14%22%20%15%12%20%

27 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 27 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

28 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 28 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Restauranger 4,2 4,14,04,24,3 Barer 2,72,92,52,92,82,72,42,62,72,8 Shopping 3,33,13,43,53,43,23,03,13,3 Badstränder/klippor 3,73,53,8 3,63,43,53,73,8 Historiska platser 3,53,43,63,33,5 3,73,5 Slott, kyrkor, borgar 3,13,03,22,93,03,13,23,1 3,0 Djur och naturliv 3,33,23,43,23,3 3,43,23,43,3 Fiske 1,92,21,61,81,9 1,82,01,9 Evenemang 2,9 2,83,02,8 2,9 Muséer 2,9 2,72,9 3,23,02,9 Nattliv 2,22,42,02,52,32,12,02,32,22,3 Teater, musikaler 2,5 2,62,42,52,62,72,42,52,7 Vandringsleder 2,62,52,62,52,6 Konserter 2,5 2,4 2,52,62,42,5 Konstutställningar 2,32,22,42,12,22,42,62,32,22,3 Wellness/SPA 2,32,22,4 2,22,12,02,32,5 Cykelleder 2,1 2,22,02,1 Golfbanor 1,51,61,31,41,51,41,51,31,51,6 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,71,81,61,71,81,6 1,81,7 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,81,91,71,9 1,6 1,71,91,8 Casino 1,41,51,21,51,41,3 1,41,51,4 Barnaktiviteter 2,02,11,92,72,51,51,31,62,2 Hushållets inkomst efter skatt

29 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 29 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? MedelvärdeTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Restauranger 4,24,14,2 4,04,24,34,2 Barer 2,72,83,02,52,82,72,92,6 Shopping 3,3 3,13,33,4 Badstränder/klippor 3,7 3,63,73,43,64,0 Historiska platser 3,53,63,5 3,63,5 3,4 Slott, kyrkor, borgar 3,13,23,0 3,1 2,93,0 Djur och naturliv 3,3 3,23,3 3,2 Fiske 1,92,01,9 1,82,02,21,8 Evenemang 2,93,02,92,82,9 3,02,8 Muséer 2,93,12,92,83,02,92,7 Nattliv 2,22,5 2,02,42,22,62,1 Teater, musikaler 2,52,62,72,5 2,62,4 Vandringsleder 2,6 2,52,62,52,72,62,5 Konserter 2,52,62,52,42,5 2,4 Konstutställningar 2,32,4 2,22,52,42,22,0 Wellness/SPA 2,32,22,3 2,12,32,02,5 Cykelleder 2,1 2,02,12,02,1 Golfbanor 1,5 1,41,51,71,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,81,7 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,8 1,71,82,01,8 Casino 1,41,5 1,31,4 1,61,4 Barnaktiviteter 2,01,9 2,11,31,73,13,3

30 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 30 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Restauranger 4,2 4,1 4,24,3 Barer 2,7 2,82,52,72,83,0 Shopping 3,3 3,23,43,13,3 Badstränder/klippor 3,73,63,73,6 3,7 Historiska platser 3,5 3,43,63,53,6 Slott, kyrkor, borgar 3,13,03,1 2,93,1 Djur och naturliv 3,3 3,23,3 Fiske 1,91,81,92,21,8 1,9 Evenemang 2,9 2,82,92,82,92,8 Muséer 2,9 3,02,82,9 Nattliv 2,2 2,4 Teater, musikaler 2,52,62,52,6 Vandringsleder 2,6 2,52,72,52,82,4 Konserter 2,5 2,42,62,42,62,5 Konstutställningar 2,3 2,42,22,3 Wellness/SPA 2,3 2,22,42,22,3 Cykelleder 2,1 2,02,22,02,22,0 Golfbanor 1,51,41,51,4 1,5 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,71,61,81,6 1,71,9 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,81,71,8 1,71,9 Casino 1,4 Barnaktiviteter 2,0 2,22,0 1,9

31 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 31 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) SnöLivsmedelsaffär med låga priser Privat pool eller jacuzziHundvänligt Möjligheter till ridningDykning Lättillgängliga allmänna kommunikationerTystnad Fotboll, klubbarRidning Geocaching möjligheterNjuta så till åldern så det tar sitt, samt sjukdom AvkopplingMysiga caféer, torg Sport, helst ishockeyLugn och ro Rent, snygg, vänliga människor, god serviceHästaktiviteter/evenemang NaturguiderDykning MotorsportbanorAtt få ha med min Servicehund överallt! Lantbruksmässor / utställningarTävlingar i Minigolf Gym på hotell, organiserad sightseeing, närhet till ATM, närhet till post i förekommande fall Second Hand Det är mycket viktigt att resmålet är vackert. En naturupplevelse!Opera Sportevenemang/arenorMöjlighet att ha med hund Ridning på IslandshästarLätt att ta sig dit med flyg NaturreservatHäftig berg och dalbana, och det finns endast i USA! Åker dit varenda år sedan 1976 Mycket att se och uppleva, människorna

32 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 32 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (2/2) Att man kan ha hund med sig Äventyrliga aktiviteter Sexaktiviteter Palmer Möjlighet till motion Lätt att ta sig runt i bil och utforska orten på egen hand Information om allt från stort till smått Fungerande kollektivtrafik till rimligt pris Att wizardd of the coast håller en större turnering på platsen. Jag reser bara till magicturneringar

33 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 33 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål?

34 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 34 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Annonser i tidningar 2,82,72,82,7 2,82,92,72,8 TV-reklam 2,4 2,62,42,32,22,32,4 Annonser på Internet 2,52,62,52,72,62,5 2,42,72,6 Direktreklam 2,4 2,52,3 2,42,32,52,4 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,9 4,14,03,93,63,73,94,1 Erbjudande i kundklubb (t.ex. ICA, IKEA, Stadium m.m.) 2,82,72,93,02,8 2,6 2,82,9 Artikel i tidning 3,33,23,33,23,33,23,43,13,33,5 Reportage/inslag i TV 3,3 3,43,3 3,23,33,5 Resmålets egen hemsida 3,4 3,33,4 3,33,5 Kataloger/broschyrer 3,2 3,33,1 3,23,43,13,33,2 Utomhusreklam 2,0 2,22,12,01,92,02,12,0 Mässor 2,02,11,92,0 1,92,01,92,12,0 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,42,21,9 2,02,22,1 Tripadvisor 1,92,01,92,22,01,8 1,72,02,1 Annat 1,61,71,51,71,81,51,6 1,71,6 Hushållets inkomst efter skatt

35 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 35 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Annonser i tidningar 2,8 2,72,62,83,22,8 TV-reklam 2,4 2,32,22,32,72,6 Annonser på Internet 2,52,6 2,52,32,63,02,7 Direktreklam 2,4 2,22,42,22,6 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,93,84,03,93,73,84,2 Erbjudande i kundklubb (t.ex. ICA, IKEA, Stadium m.m.) 2,82,7 2,82,42,73,2 Artikel i tidning 3,33,23,3 3,13,33,53,4 Reportage/inslag i TV 3,3 3,43,13,33,53,4 Resmålets egen hemsida 3,43,33,43,53,13,53,73,5 Kataloger/broschyrer 3,23,13,23,33,03,3 Utomhusreklam 2,02,12,0 1,92,12,22,1 Mässor 2,0 1,92,01,92,1 1,9 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,12,32,0 1,92,12,52,1 Tripadvisor 1,92,0 1,91,72,02,32,0 Annat 1,61,7 1,6 1,81,6

36 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 36 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Annonser i tidningar 2,8 2,72,82,72,8 TV-reklam 2,42,32,42,52,3 2,4 Annonser på Internet 2,52,62,52,6 2,5 Direktreklam 2,42,32,4 2,32,4 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,9 4,03,9 Erbjudande i kundklubb (t.ex. ICA, IKEA, Stadium m.m.) 2,82,72,8 2,7 2,8 Artikel i tidning 3,33,23,3 3,2 3,4 Reportage/inslag i TV 3,3 3,53,4 Resmålets egen hemsida 3,4 3,53,4 3,3 Kataloger/broschyrer 3,23,33,13,23,3 3,1 Utomhusreklam 2,0 2,12,02,12,0 Mässor 2,0 1,92,01,92,22,0 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,22,1 Tripadvisor 1,92,01,9 2,11,92,1 Annat 1,6 1,71,61,7

37 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 37 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (1/2) Vill jag resa är jag inspirerad inifrån mig själv och söker själv lämpligt resmål Rekommendationer från vänner och bekanta Njuta, ta vara på tillfället Tidigare erfarenheterLitteratur om resmålet Spännande djurlivJag besöker vänner Resesajter på internet, resehandböckerInformation i facktidningar Rekommendationer från släktingarFilmer, böcker, TV-serier Min impulsivitet får mig att köpa sista minuten resor!Egen erfarenhet Landet ThailandBra bild och textmaterial ger inspiration IntressetVänner som välkomna mig i deras land Hälsa på vännerVad skolan läser med sina elever för tillfället Filmer, böcker, fiction såväl som non-fictionTips Egen erfarenhetSökning på internet Bilresor i Tyskland och Frankrike förberedes genom internet, orternas turistbroschyrer och andra broschyrer och faktaböcker Skönlitteratur VännerReportage i fackpress typ fototidningar och konstnärsforum Vad man känner för att uppleva och se för tillfälletOexploaterat Tidigare vistelserLäser mig till i böcker eller på internet från oberoende källor Söker på internetKompisar Romaner som utspelar sig på olika platser man vill seInformation på dailymtg.com

38 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 38 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (2/2) Från mun till mun berättelserÖnskemål från barnen. Återbesök sedan man själv var barn Egna idéerVet ej, var bara tvungen att fylla den raden för att formuläret skulle funka Böcker o filmer som inte primärt är reseinformationAtt söka info själv på Internet Att jag har vänner där som jag vill hälsa påTidigare besök Återvänder gärna om det är ett bra ställeSpeciella evenemang Var jag kan träffa min familjResesajter på internet Tidigare erfarenheterPrisläge Tidigare besökMedvetenhet om landets klimat SkönlitteraturKänslan Reportage, gärna golfreportageInternet, exklusive annonser Orienterings tävlingar, skidspårHistorisk händelse för flera hundra år sedan på platsen Läst om platserna i litteraturenFilmer KulturDen föreställning man har om en plats sedan tidigare Egna resor tidigareBerg- och dalbaneklubbens information till sina medlemmar

39 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 39 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda?

40 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 40 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + trodde TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Bästa fisket i Östersjön 24%28%20%17%20%24%36%23%29%22% Har ett av Nordens största Casinon 12%17%6%12% 8%15%10%13%15% Det tar 2 timmar med båt till Åland 62%65%59%58%60%61%71%53%66%69% Det tar 30 minuter med flyg till Åland 52%57%47% 48%52%63%43%53%62% Det finns 161 boendealternativ 29%31%26%18%25%27%45%28%30%28% Skärgården är bland de största i världen 43%42%44%26%40%48%59%39%44%49% På Åland får man service på svenska 72%76%69%64%69%78%80%70%73%77% Har några av Nordens bästa golfbanor 11%13%9%10% 14%8%13% Åland har täta färjeturer från Sverige 53%57%49%43%50%60%63%46%55%60% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 43%44%42%38%36%47%53%38%45%48% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 35%36%34%26%30%41%44%33%35%37% Anknytning till svensk historia 59%62%56%46%58%64%71%58% 67% Åland har flest soltimmar i Norden 23%25%22%16%20%26%33%20%26%24% På Åland kan man paddla varierat 43%49%37%35%43%46%51%39%43%48% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 32%35%29%26%31%29%41%27%34%36% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 35%37%33%28%35% 43%31%37%38% Åland erbjuder vinteraktiviteter 21%24%18%16%21%20%26%16%21%26% Hushållets inkomst efter skatt

41 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 41 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + troddeTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Bästa fisket i Östersjön 24%23%28%23%25%27%29%20% Har ett av Nordens största Casinon 12%14%17%9%11%12%8%13% Det tar 2 timmar med båt till Åland 62%58%67%62%57%65%50%64% Det tar 30 minuter med flyg till Åland 52%48%57%52%49%54%42%52% Det finns 161 boendealternativ 29%24%33%29%27%32%24%23% Skärgården är bland de största i världen 43%36%47%45%36%50%34%37% På Åland får man service på svenska 72%68%75%74%72%73%71% Har några av Nordens bästa golfbanor 11%10%13%10%8%13%11%10% Åland har täta färjeturer från Sverige 53%47%60%54%45%60%53%48% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 43%39%48%43%39%46%42% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 35%33%40%34%32%39%37%31% Anknytning till svensk historia 59%53%64%60%59%61%58%57% Åland har flest soltimmar i Norden 23%20%26%24%20%28%18%19% På Åland kan man paddla varierat 43%38%47%44%43%46%34%40% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 32%28%36%32%27%38%18%28% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 35%31%39%35%34%38%24%31% Åland erbjuder vinteraktiviteter 21% 27%18%20%24%18%17%

42 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 42 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + trodde Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Bästa fisket i Östersjön 24%16%34%22%17%12%34% Har ett av Nordens största Casinon 12%9%16%7%13%7%18% Det tar 2 timmar med båt till Åland 62%51%72%67%47%52%76% Det tar 30 minuter med flyg till Åland 52%43%61%53%34%49%66% Det finns 161 boendealternativ 29%21%36%29%17%24%36% Skärgården är bland de största i världen 43%34%54%38%28%37%58% På Åland får man service på svenska 72%64%81%74%60%65%85% Har några av Nordens bästa golfbanor 11%7%16%9%7%6%18% Åland har täta färjeturer från Sverige 53%42%65%54%39%40%69% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 43%34%54%39%28%36%57% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 35%25%44%40%21%28%45% Anknytning till svensk historia 59%52%65%63%55%49%71% Åland har flest soltimmar i Norden 23%19%28%26%19%21%33% På Åland kan man paddla varierat 43%33%53%47%27%37%54% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 32%23%41%33%19%29%45% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 35%29%40% 26%30%42% Åland erbjuder vinteraktiviteter 21%16%28%15%11%22%32%

43 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 43 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål?

44 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 44 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Bästa fisket i Östersjön 2,32,62,02,22,3 2,42,22,52,3 Har ett av Nordens största Casinon 1,71,91,61,91,81,6 1,71,91,7 Det tar 2 timmar med båt till Åland 3,5 3,33,43,53,73,43,63,4 Det tar 30 minuter med flyg till Åland 3,0 2,93,13,0 3,1 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,63,43,5 3,63,53,63,7 Skärgården är bland de största i världen 3,53,33,63,33,5 3,63,5 3,6 På Åland får man service på svenska 3,6 3,5 3,73,83,63,73,6 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,81,91,61,7 1,91,71,9 Åland har täta färjeturer från Sverige 3,5 3,4 3,63,83,53,63,5 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,3 3,43,13,43,53,4 3,33,4 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 3,02,93,12,93,13,0 3,2 Anknytning till svensk historia 3,2 3,32,93,2 3,63,3 3,2 Åland har flest soltimmar i Norden 3,83,73,93,73,93,8 3,73,94,0 På Åland kan man paddla varierat 2,9 3,12,7 2,9 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,4 2,52,32,52,42,5 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,02,93,02,83,02,93,13,0 2,9 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,22,32,12,42,32,12,02,32,2 Hushållets inkomst efter skatt

45 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 45 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Bästa fisket i Östersjön 2,32,42,22,32,22,4 2,3 Har ett av Nordens största Casinon 1,71,91,7 2,01,8 Det tar 2 timmar med båt till Åland 3,53,43,5 3,43,53,63,4 Det tar 30 minuter med flyg till Åland 3,03,1 2,9 3,03,23,0 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,63,53,43,63,73,6 Skärgården är bland de största i världen 3,53,43,5 3,33,63,73,5 På Åland får man service på svenska 3,6 3,53,73,43,7 3,6 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,8 1,71,92,01,6 Åland har täta färjeturer från Sverige 3,53,43,6 3,43,6 3,5 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,33,23,43,33,23,43,53,3 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 3,0 2,83,13,33,0 Anknytning till svensk historia 3,2 3,33,23,33,23,1 Åland har flest soltimmar i Norden 3,83,73,83,93,63,83,94,0 På Åland kan man paddla varierat 2,9 2,72,93,13,0 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,4 2,52,32,4 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,0 2,9 3,02,8 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,22,3 2,1 2,2 2,3

46 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 46 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Bästa fisket i Östersjön 2,32,22,42,52,32,22,3 Har ett av Nordens största Casinon 1,7 1,8 1,7 Det tar 2 timmar med båt till Åland 3,53,33,6 3,13,33,6 Det tar 30 minuter med flyg till Åland 3,0 3,22,93,03,1 Det finns 161 boendealternativ 3,53,43,63,73,43,53,6 Skärgården är bland de största i världen 3,53,43,53,63,43,5 På Åland får man service på svenska 3,63,53,73,83,43,5 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,81,71,8 1,9 Åland har täta färjeturer från Sverige 3,53,43,63,73,4 3,7 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,33,23,4 3,23,33,4 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 3,0 3,22,93,12,9 Anknytning till svensk historia 3,2 3,43,2 Åland har flest soltimmar i Norden 3,8 3,93,83,73,9 På Åland kan man paddla varierat 2,92,82,93,02,72,9 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,4 2,52,4 2,6 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,02,93,02,9 3,0 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,2 2,32,2 2,3

47 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 47 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.)

48 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 48 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Ganska + mycket intressant TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Cykelpaket 41%40%42% 44%39%38%42%39%46% MC-paket 13%20%7%11%17%15%11%15%14%13% Skärgårdspaket 64%62%66%63%65%66%64% 65%68% Spapaket 50%43%57%63%53%45%37%46%49%55% Kulturpaket 44%40%49%34%39%49%57%47%44% Festivalpaket 26%32%21%30%28%29%18%27% 26% Gourmetpaket 58%62%54%58%57%61%56%49%60%68% Familjepaket 39%40%38%50%52%27%23%28%43%47% Golfpaket 10%13%6%9%10%8%12%5%11%16% Fiskepaket 21%30%13%20%22% 20%24% 20% Weekendresa 75%74%76% 75%78%73%76%74%78% Möte/konferens 19%24%14%22%25%17%11%15%18%26% Hushållets inkomst efter skatt

49 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 49 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Ganska + mycket intressantTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Cykelpaket 41%43%39%41%38%42%47%44% MC-paket 13%15%11%13%12%15%16%12% Skärgårdspaket 64%66%65%63%58%65%58%68% Spapaket 50% 48%51%41%49%53%63% Kulturpaket 44%46%45%43%44%49%37%34% Festivalpaket 26%33%22%24% 28%29%25% Gourmetpaket 58%56%59% 48%61%53%63% Familjepaket 39%35% 43%14%30%71%79% Golfpaket 10%7%11%10%6%12%13%8% Fiskepaket 21%24% 19%24%21%37%18% Weekendresa 75%78%74% 70%78%79%76% Möte/konferens 19%17%24%18%17%19%32%22%

50 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 50 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Ganska + mycket intressant Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Cykelpaket 41%39% 53%34%42%40% MC-paket 13%14%11%18%17%12%11% Skärgårdspaket 64%63%65%67%62%61%66% Spapaket 50%49%51% 50%47%54% Kulturpaket 44% 43%47%43%47% Festivalpaket 26% 24%31%24%29%22% Gourmetpaket 58% 56%63%58%56%62% Familjepaket 39%37%39%49%37%36%38% Golfpaket 10% 11%6%9%12%13% Fiskepaket 21%18%23%24%19%17%23% Weekendresa 75%76%73%81%72%73%71% Möte/konferens 19%16%21%23%16% 24%

51 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 51 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna)

52 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 52 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 052527525260303221251314333268 Ja, definitivt 51%52%50%49%51%50%54%50%53%54% Ja 35%36%34%36%33%39%35%33%35%34% Tveksam 11%8%14%11%13%9% 12%10% Nej 3%4%3%4%3% 2%5%3%1% Hushållets inkomst efter skatt Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 05227824652824151738271 Ja, definitivt 51%47%54%52%45%53%58%54% Ja 35%36%34%35%39%33%29%35% Tveksam 11% 10%11% 10% Nej 3%5%2% 5%3% 2% Totalt Göta- land Svea- land Norr- land Syd- Sverige Väst- Sverige Stock- holm Antal svar 1 052459431144161188240 Ja, definitivt 51%42%57%60%36%42%54% Ja 35%41%31%32%45%42%34% Tveksam 11%12%10%8%14%11%10% Nej 3%5%2%0%4%5%2%

53 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 53 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Bor i södra Sverige. Närmare Kastrup och direktflyg till SpanienÅker hellre långweekend till NY, eller ö-luffar i Stockholms skärgård Till Italien. Åland ligger på fel håll, för nära Finland. Lockar inte allsDet beror på att vi hade dåligt väder Händer för liteTyvärr brukar jag föredra resmål på mer exotiska platser än norden. Köpenhamn blir det i så fall Inte intresserad Varsomhelst utom till Åland, lockar inte det minsta och har aldrig gjortDär det är varmt och soligt och en stor stad Till Medelhavet eller till USAGillar ej Åland Har varit många gånger på Åland, och det är ganska tråkigt. Har inget som intresserar mig, klimatet är som det svenska det gör det ointressant. Är inte intresserad av några naturaktiviteter överhuvudtaget. Hade Åland haft en miljonstad, med nattliv, kulturliv, spännande restauranger och museer och gärna några fantastiska historiska platser och arkeologiska ruiner då skulle jag åka ofta Jag vet faktiskt inte varför Åland inte lockar mig. Förmodligen för att Ålandsfärjorna har dåligt rykte då de associeras med alkoholförtäring och alkoholinköp. Jag åker hellre till Danmark, Gotland eller Franska Rivieran. Mitt drömresmål just nu är dock Island Mycket av det som erbjuds kan jag få på närmare håll. Bor man i Sthlm så är det annorlunda Finns så många andra destinationer som står på tur. Norge, som ett exempel Bättre klimatDanmark Har redan varit där och sett det mestaOintressant. Vill åka till Asien, framför allt Indien FinlandFör långt dit, vill besöka storstad eller varmt land Hälsa på släkt och vänner i andra länderGillar ej färjeturer och skulle hellre om jag måste åka båt se Gotland Åland ligger långt bort när man bor i Västsverige. Havet och dess miljö är närmare om jag åker till Bohuslän Varför åka dit när Gotland finns? Thailand!Ligger fel geografiskt till för mig (norr ut). Åker alltid söder ut till släkt i Italien Seg resa - fel sida av Sverige som utgångspunktFinns mer intressanta resmål USA eller Thailand

54 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 54 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Reser väldigt sällan och om jag ska lägga pengar på en resa åker jag till nått varmt ställe med 25 grader i vattnet Är helt enkelt inte intresserad Är inte intresserad av utbudet Bor i Skåne - lite längre resväg än 30 min flygtrippVill längre söderut i Europa Jag åker inte färjor eller båtSöderut IndienHar inget större intresse av att ut o fara Gillar inte de ålänningar jag möttÖland Därför att det är så många som åker till Åland, jag får dåliga associationer till Finlandsfärjan (som jag åkt många gånger och tycker är ganska trist), det känns lite tråkigt och för likt Sverige. Men någon gång skulle jag kunna åka dit, visst. Det är bara det att det finns många andra ställen jag hellre skulle åka till i första hand. Bor långt från Stockholm och åker hellre till Tallinn än Åland eller Finland Jag åker hellre till en större stad eller till någon större nationalpark. Eftersom jag är en fotograf och släpar runt på mycket packning och dessutom har reumatism så är jag mer eller mindre beroende av att kunna ta mig fram med bil eller tåg/buss Antingen åker jag till en strand, och då är vädret fortfarande för dåligt, eller så åker jag till ett kulturcentrum (e.i. Storstad). Skulle kunna tänka mig att hyra en mindre bostad under en längre period, 2-4 månader för att läsa och skriva. Men det är knappast en semester En kortare resa gör jag gärna till en större stadÅker hellre till USA Jag har varit där en gång och det finns så många andra resmål som jag ännu inte besökt. Jag vill hellre se nya platser. Långweekend till storstäder i Europa t ex. Någonstans närmare eller utomlands. Jag tror inte ett dugg på att det tar 2 timmar med båt eller 30 minuter med flyg från västkusten, och sådana påståenden gör mig helt ointresserad Verkar tråkigt, har besökt Åland, åker hellre till Gotland eller ÖlandTill en storstad, eller till solen Alltid till USAVill hellre åka på sol och sandstrandssemester Jag tycker inte om att åka båt pga. att jag lätt blir extremt sjösjuk och flyget är alldeles för dyrt med tanke på den korta flygtiden och att du för samma peng kan komma till intressantare och roligare platser runt om i Europa (även Gotland) åker hellre till andra ställen Jag har lite intresse av att semestra i de nordiska länderna; vi åker hellre till varma ställen med exotiska kulturer Jag är jättepositiv till Åland och skulle gärna resa dit, men jag har mina barn i England och Frankrike så det är dit mina resor går Är handikappad så jag stannar hemmaNågonstans där det är varmare Åland är inget attraktivt resmål för mig

55 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 55 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Längre bort, större stadKänns inte alls frestande resmål Något varmtDåligt rykte, mycket supande, och fest på båtarna. Låter inte så familjevänligt med fulla människor som stökar på båten. Har hört att hytterna är direkt snuskiga. Flyg är för dyrt och komplicerat för en barnfamilj Vill hellre åka söderut!Utomlands Det är alldeles för långt bort från Göteborg, att ni skriver att det är två timmars båtväg, det kanske det är från Stockholm men Sverige befolkas i andra orter än huvudstaden och då stämmer det ju inte Bor i Skåne, långt dit. Pris i relation till solsemester? DanmarkMallorca Åker inte gärna båt. Åker inte gärna från lantstället på sommarhalvåret!Har varit där och det är fint men åker hellre till Gotland Tål inte åka båt. Dyrt med flyg. Gillar varmare ställenInget särskild orsak Jag åker till städer där jag har vänner och släkt, jag känner ingen på Åland Det är en ö Utomlands till solenVet inget om Åland och inget jag är nyfiken på Är hellre i Södermanlands skärgårdHellre till Gotland Eftersom jag redan besökt Åland och seglat i skärgården en vecka så skulle jag nog hellre välja ett nytt resmål Inget som lockar. Har samma saker på mycket närmare håll Längre bortMedelhavet GotlandVill inte åka båt Jag tror inte på östersjööar som resmål. Inte det minsta intresse av Åland som plats Exempelvis Tallinn där man kan handla billig spritFör långt dit Åker ingenstans utan hundarna och det känns onödigt att skaffa pass till dem för semester Någonstans närmare där jag bor

56 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 56 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? NorgeIngenstans Ligger för långt norrutFör inriktat på båtresa LitetSemestrar helst i Sverige Se Sverige iställetThailand Jag bor i södra Skåne, lite långt att resa för en weekend men kanske jag planerar tillsammans med annat närliggande resmål Vet inte, bara inte intressant för mig Jag skulle hellre stanna hemmaÄr inte reseintresserad alls. Tillbringar min mesta lediga tid i sommarstugan Till ett varmt landIngenstans, trivs hemma Gillar inte båtarDanmark Det är inte kul att resa ensam. Åker hellre dagsturer i Sverige Jag vill inte resa Nya Zeeland Den jag ev. skulle åka med är för svag pga. ålder. Men nära resor till Karlstad kan ev. gå över dagen Jag semestrar inte mycket i Sverige, det mest sannolika om jag gjorde det skulle nog vara en vintersemester till en "fjällort" Inte intresserad av att åka någonstans Till någon plats i Sverige Det är som i Sverige, cykeltur genom Skärgårdshavet klart intressant

57 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige 57 Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?  Postadress Box 7194 103 88 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr.  Telefon 08-611 74 40 Fax 08-678 47 11 E-mail analyser@mistat.se  Kontaktpersoner Anders Örtengren Åsa Nyberg


Ladda ner ppt "Visit Åland SVERIGE MarkCheck® Februari 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Sverige Svenskars kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om."

Liknande presentationer


Google-annonser