Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat- och Energistrategi för Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat- och Energistrategi för Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Klimat- och Energistrategi för Dalarna
Bearbetning efter samrådet under 2009 22 synpunkter har kommit in + Synpunkter från samrådsmöten, mm Strategiska frågor inom 9 områden ska ”lösas” (R). Fördjupade analyser och genomförandebeskrivningar påbörjas för resp. sektor. Slutversion arbetas fram under 2010 EnergiIntelligent Dalarna

2 Synpunkter på strategin
Mer om konsumtion Mer om byggnaders energiprestanda Ta med geotermisk energi som förnybart Positiva till det material som presenteras Energibesparingar även i hyreshus Komplettera med Hälsofrämjande för hållbar utveckling Prioritera bland åtgärderna Mer om spillvärme Viktigt med statistik för uppföljning Tydligare målbilder behövs Tydligare struktur Incitamentssystem viktiga Bilsnål samhällsplanering viktig Mer långtgående mål Energikonsekvensbeskrivningar till alla planer och beslut Processindustrins energianvändning viktig att ta upp Rollfördelning mellan aktörer EnergiIntelligent Dalarna

3 Tydligare mål …. exempel från Skåne
Utsläpp av växthusgaser Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Effektivare energianvändning Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren Målet avser slutlig energianvändning. Förnybar el Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002. EnergiIntelligent Dalarna

4 ……mål från Skåne Biogas
Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020. Transporter Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007. Klimatanpassning I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015 risker för översvämningar, ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade. Kommunerna ska beakta riskerna i sin fysiska planering och ha tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av befintlig miljö. EnergiIntelligent Dalarna

5 Statligt stöd till vidareutveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier
Länsstyrelsen har fått ökat anslag med 1,3 milj kr som stöd för arbetet med regionala klimat- och energistrategier 1 milj kr får användas för Länsstyrelsens arbete med: strategisk samordning och ledning vidareutveckling och genomförande Minst kr ska användas som bidrag till andra regionala och lokala aktörers medverkan i arbetet. Vilka? EnergiIntelligent Dalarna

6 Philipp Weiss projekt, konsekvensanalys av bebyggelsen
Minst kr får användas som bidrag till andra regionala och lokala aktörers medverkan i arbetet. Här är några förslag: Philipp Weiss projekt, konsekvensanalys av bebyggelsen Region Dalarna, fortsättning efter konsekvensanalys transportstrategin Industrins möjligheter i energiomställningen, konsekvensanalys Vindkraftens potential i länet Solenergins potential i länet Insatser för att nå de verkliga rådgivarna på basplanet, rörmokaren, glasmästaren, snickaren, entreprenören, att i första hand rekommendera energieffektiviserande åtgärder. Möten, diskussioner, utbildning… fler idéer? EnergiIntelligent Dalarna

7 Klimatproposition och Energiproposition 2008/09:162/163
Lokalt och regionalt klimatarbete + budgetprop. Regeringens bedömning: Länsstyrelser och kommuner är tillsammans med de regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan som etablerats i landet viktiga aktörer i arbetet med att genomföra den nationella klimatstrategin. Regeringen avser att förstärka energi- och klimatarbetet i de kommuner och landsting som tecknar frivilliga avtal om energieffektivisering med Energimyndigheten. Ekonomiskt stöd finns! Dessutom kommer energikartläggningscheckar som ska stimulera små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. EnergiIntelligent Dalarna

8 Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
”Alla kommuner och landsting som åtar sig att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt med strategin och genomföra åtgärder kan ansöka om ett årligt ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten.” Totalt avsätts 99 milj kr per år fram till 2014 Hanteras av Energimyndigheten EnergiIntelligent Dalarna

9 EnergiIntelligent Dalarna

10 Energiseminariet 25 maj 2010 Tema: Skapa verkstad - hur får vi saker att hända? Föreläsningar på förmiddagen Klara: Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation Sven Hunhammar, Naturvårdsverket Väntar på svar från: Astrid Fell, Energimyndigheten Idéer som vi bearbetar: Ola Alterå Louise Trygg, Linköpings Universitet Nanny-Maja Anderback Arne Forstenberg, Global Focus/WWF m fl EnergiIntelligent Dalarna

11 Tillfrågade – har tackat nej:
Johan Rockström, Stockholm Environment institute Andreas Carlgren, miljöminister Lars-Erik Liljelund, Statsrådsberedningen Biskop Thomas Söderberg Katarina Eckerberg, Stockholm Environment institute Anne-Grete Hestnes, professor Trondheim Universitet Klas Eklund, SEB Mats Leijon, Ångströmslaboratoriet Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna Astrid Fell, Energimyndigheten?? EnergiIntelligent Dalarna

12 Kristina Persson, fd landshövding i Jämtland, Global utmaning
Sasja Beslik, chef för etisk analys på Banco (var med på Byggforum) Göran Berndes, Chalmers Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Maria Wetterstrand Anneli Hulthén, kommunstyrelseordförande Göteborgs stad Lena Ek, EU-parlamentariker Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare Sandro Scocco, ekonom, tidigare ITPS Carl Folke, chef på Stock­holm Resilience Centre och Beijerinstitutet Carina Lundberg Markow, chef för Etisk analys på Folksam Karin Stenmar och Annika Axelsson, grundare av Dem Collective Lena Sommestad, fd vd för Svensk Fjärrvärme Göran Carstedt, Clinton Climate intitative Kenneth Hermele, ekonom Jan Eksvärd, Ulf Jobacker, LRF Lina Bertling, Chalmers Anders Wijkman, Tällberg Foundation Kjell Jansson, Dalavind Carina Håkansson, Dalakraft Stefan de Vylder EnergiIntelligent Dalarna

13 Energiseminariet 25 maj 2010 Tällberg Forum och Rework the World
Minisemiminarier, workshopar, rundabordssamtal efter lunch Våra nio strategiska områden Ungdomars energi- och klimatstrategi 2030 – 2050 Del i arbetet med den regionala klimatstrategin …….. ….. fortsättning följer på Tällberg Forum och Rework the World Leksand 2 – 5 juni 2010 EnergiIntelligent Dalarna

14 EnergiIntelligent Dalarna

15 Vad händer i EnergiIntelligent Dalarna
Klimat- och energistrategi för Dalarna, arbete med slutlig version o Hur går vi vidare med de strategiska frågorna o Konsekvensbeskrivningar av bebyggelse, transporter, näringsliv Fortsatt stöd till kommunernas klimatstrategiarbete Kopplingen till kommunernas översiktsplanering GREEN, Gränslöst energiarbete i fjällen Energiseminariet i maj 2010 Stimulera energiarbete inom näringslivet Stimulera energieffektivisering byggnader samarbete med ByggDialogen EnergiIntelligent Dalarna

16 EnergiIntelligent Dalarna


Ladda ner ppt "Klimat- och Energistrategi för Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser