Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist."— Presentationens avskrift:

1 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen

2 Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders - källa: SOM-institutet, Senior 2005

3 Occasion, date, location3 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”? Sverige – 37 år EU 27 – 42 år

4 Occasion, date, location4 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Vid vilken ålder anser du att man börjar betraktas som “gammal”? Sverige – 67 år EU 27 – 64 år

5 - Der Spiegel

6

7 •Öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare •Uppmärksamma det aktiva åldrandet - att framtidens äldre kan hålla sig kvar i arbetslivet längre, fortsätta spela en aktiv roll i samhället och leva ett så hälsosamt liv som möjligt

8 Occasion, date, location8 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Kerstin Sofia Andersson – Sörbyns Konferens & Turism

9 Occasion, date, location9 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

10 Befolkningsprognos Västra Götalands kommuner 2008-2020 Källa: VGR

11 Åldersfördelning, företagare i fyra länder Källa: Best Agers/Företagarna/Eurostat 2010

12 •År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder - 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män. •Ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen 1994 •Medellivslängden ökar nu med drygt ett år per decennium En åldrande befolkning Källa: Pensionsåldersutredningen

13 Lagstadgad pensionsålder och förväntad livslängd 1913-2006, Sverige

14 •Analysera de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv •Förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras •Förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna Pensionsåldersutredningen

15 Occasion, date, location15 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) KAN VI ARBETA LÄNGRE?

16 Åldersrelaterade fysiska och fysiologiska förändringar Syn Hörsel Fysisk prestationsförmåga Syreupptagning Kognitiva funktioner

17 Vad säger forskningen? Inget tydligt samband mellan ålder och arbetsförmåga! Salthouse 1997

18 Vad betingar en behållen arbetsförmåga (WAI) när man blir äldre? • Arbetsledningsklimatet • Fysisk belastning • Livsstil • Kompetensutveckling Juhani Ilmarinen (1999)

19 Occasion, date, location19 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Pensionsåldersutredningen – Ingemar Eriksson, utredare Allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom välfärdssektorn.

20 Occasion, date, location20 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) VILL VI ARBETA LÄNGRE? -Stockholm: 20 % arbetar mellan 65 och 74 -Norrbotten: 10 % -Svenskarna är positiva till förlängt arbetsliv. 43 % vill fortsätta (33% i Europa) -Man, högutbildad, företagare -Negativa attityder hos många arbetsgivare och fackliga företrädare

21 Occasion, date, location21 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) •NLL – ca 2 000 i pension på nio år (av 7 200 anställda) •SKL – prognos Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 medarbetare 2010-2019, varav 80 000 i hälso- och sjukvården •SCB-rapport För att bibehålla försörjningsbördan på nuvarande nivå krävs 600 000 fler sysselsatta 2030 än idag

22 Occasion, date, location22 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Alla pratar om den demografiska utmaningen, men hur gör man? Best Agers-projektet visar på en aspekt •“best ager” = 55-plussare som är producenter i samhällsekonomin; i företag, på arbetsplatser, organisationer

23 Occasion, date, location23 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS •55-plussarna behålls som en viktig resurs i regionerna •t.ex. att fler jobbar längre •Positivare attityder! •Yngre och äldre samarbetar •2010-2012 •förlängning av projektet?

24 Occasion, date, location24 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – THE PARTNERSHIP Universities Research institutions Training institutionsChambers of Commerce Public authorities NGOs Science Parks Associations of SME

25 Occasion, date, location25 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) DEMOGRAFISKA FRÅGAN •Individuell nivå – en framgångshistoria •Näringslivsnivå – en tillväxtmotor? •Samhällsnivå – en utmaning/chans

26 •Finns det en undanträngningseffekt? Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba?

27

28 Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%). Datakälla: OECD Factbook 2010

29 Occasion, date, location29 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Arbetsgivarnas attityder •Brist på kompetens befaras •Få gör något konkret •Äldre arbetstagare - professionella, hög social kompetens, pålitliga och lojala •Tidig pensionering - hälsa, ökad fritid och familj

30 Occasion, date, location30 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) 55-plussarnas åsikter •Problem = lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder •Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer •Arbetslösa har längre väg tillbaka •Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder

31 Occasion, date, location31 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

32 Occasion, date, location32 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Att anställa äldre •Största hindren är hälsa och kompetens •Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet •Skillnader mellan individer ökar med ålder •17-punktsprogram för att behålla äldre i arbetslivet

33 Occasion, date, location33 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Fler 55-plussare i arbetskraften •Det är dyrt att pensionera alla äldre och ersätta med yngre •55-plussare måste ha bra arbetsvillkor •Åldermedvetet ledarskap - minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser. Lönsamt

34 Occasion, date, location34 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Pilotprojekt •Åldermedvetet ledarskap •Börjat utveckla certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna”

35 Occasion, date, location35 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Norge - seniorpolitikk •Sandnes •Vennesla

36 Occasion, date, location36 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Mentorprogram •Utbilda 55-plussare •Nyföretagare, arbetslösa som adepter •Matchningsportal •Överlåtande av familjeföretag – seminarier

37 Occasion, date, location37 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Mer …. •Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare •virtuell inkubator och företagarutbildning •Utbytesprogram •Studiebesök

38 Occasion, date, location38 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) NYTTJA 55-PLUSSARNAS EGEN KOMPETENS

39 Occasion, date, location39 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

40 Occasion, date, location40 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

41 Occasion, date, location41 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Vidga horisonten

42 Occasion, date, location42 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

43 Occasion, date, location43 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Slutsatser •Den äldre arbetskraften behövs •Det är lönsamt att använda kunskap och kompetensen •Se 55-plussare som individer •Attityder till äldre är ett samhällsproblem •Ge förutsättningar för att byta bana under livet •Svårt att hitta arbetsgivare som uppmanar anställda att arbeta längre •Finanskrisen

44 Occasion, date, location44 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Best Agers Lighthouses – 2013-2014 •Tema: Åldermedvetet ledarskap •Erfarenhet: Få tydliga exempel •Hur företagsledningen kan utveckla organisationen för långsiktig kompetensförsörjning. Ge alla anställda bästa förutsättningar, även 55+ •Pilotförsök på 7 företag/arbetsplatser I östersjöområdet •Folktandvården i Norrbotten •Associerade: Övertorneå, Piteå, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Division Medicin

45 Occasion, date, location45 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Rekommendationer till Sverige

46 Occasion, date, location46 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BEST AGERS – kontakt Ewa Hedkvist Petersen, projektledare ewa.hedkvist-petersen@nll.se tel: 0920-28 46 43 www.nll.se/bestagers www.best-agers-project.eu prenumerera på nyhetsbrev på projektets hemsida


Ladda ner ppt "Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser