Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gothenburg Migraine Clinic 2003 VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gothenburg Migraine Clinic 2003 VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !"— Presentationens avskrift:

1 Gothenburg Migraine Clinic 2003 VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !

2 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Svenska Migränsällskapets 35-år ! Med anledning av Svenska Migränsällskapets 35-års jubileum hälsar er välkomna till Göteborg. Svenska Migränsällskapet bildades 1968 på initiativ av Professor Per Olov Lundberg, som länge var ordförande. Syftet är att befrämja kunskaps- och hälsovårdsutvecklingen inom området migrän och andra huvudvärksformer. Detta sker genom att anordna möten, utbildningsaktiviteter och att stödja forskning. Antalet medlemmar är i dag drygt 100. Hemsida: www.migransallskapet.org

3 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förfrågan om föreläsningsämnen 1.Epidemiologi 2.Huvudvärk hos barn- och ungdom 3.Kardio- och cerebrovaskulära säkerhetsaspekter 4.Behandlingsrekommendationer 5.Patofysiologi 6.Läkemedelsassocierad huvudvärk 7.Hälsoekonomiska aspekter på huvudvärk 8.Framtida terapialternativ 9.Hormoner och migrän 10.Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor 11.Huvudvärk ur tandläkarens perspektiv 12.Övrigt

4 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Ranking av föreläsningsämnen 1.Behandlingsrekommendationer 2.Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor 3.Läkemedelsutlöst huvudvärk 4.Alternativa behandlingsformer 5.Huvudvärk hos barn- och ungdom

5 Gothenburg Migraine Clinic 2003 PROGRAM - ”På begäran” Huvudvärksdagen 15 maj 2003, Göteborg 10:00Samling, registrering och kaffe. Lisebergsteatern 10:20Inledning - Carl Dahlöf, Göteborg 10:30Diagnostisering av primära huvudvärksåkommor. Mattias Linde, Göteborg 11:00Behandlingsrekommendationer. Carl Dahlöf, Göteborg 11:30Läkemedelsutlöst huvudvärk. Pia Linton-Dahlöf, Göteborg 12:00Lunch på Huvudrestaurangen Liseberg

6 Gothenburg Migraine Clinic 2003 PROGRAM - ”På begäran” Huvudvärksdagen 15 maj 2003, Göteborg 13:30Alternativa behandlingsformer. JaneCarlsson, Göteborg 14:00Huvudvärk hos barn- och ungdomar. Åsa Fichtel, Uppsala 14:30Kaffe 15:00Gästföreläsning: Does BOTOX have a place in headache management? Ninan Matthew, Houston 16:00Diskussion och avslutning. Carl Dahlöf, Göteborg 16:30Årsmötesförhandlingar Svenska Migränsällskapet, Lisebergsteatern

7 BehandlingsrekommendationerBehandlingsrekommendationer Professor Carl G.H. Dahlöf Institutionen för klinisk neurovetenskap Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Professor Carl G.H. Dahlöf Institutionen för klinisk neurovetenskap Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Göteborg 15 Maj, 2003

8 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Målsättning med omhändetagandet  Bestämma huvudvärkstyp och anfallsfrekevens  Förklara tillståndet och ge lugnande besked  Introducera huvudvärkskalender  Påvisa triggerfaktorer  Faställa förekomst av co-morbid tillstånd  Lämplig för individen anpassad behandling

9 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Behandlingsprinciper  Icke-farmakologisk behandling  Akut läkemedelsbehandling  Förebyggande läkemedelsbehandling  INDIVIDUALISERAD !

10 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Migränbehandling  Anfallsbehandling  Akut ospecifik behandling  Akut migränspecifik behandling  Förebyggande behandling  Icke-farmakologisk behandling  Läkemedelsbehandling

11 Gothenburg Migraine Clinic 2003 5-HT agonister 1B/1D AnalgetikaNSAIDsAnti - emetika Opiater Anfallsbehandling med läkemedel vid migrän

12 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Lätt / måttlig migränhuvudvärk  Acetylsalicylsyra (ASA) Brustablett 0,5-1 g x 1-4  Paracetamol Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4 Kombinationspreparat:  ASA + Koffein Brustablett 0,5-1 g x 1-4  Paracetamol + Kodein Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4

13 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Måttlig migränhuvudvärk med illamående  ASA Brustablett 0,5-1 g x 1-4  Paracetamol Brustablett eller suppositorium 0,5-1 g x 1-4  NSAID-preparat Diklofenak-Kalium Tablett 50-100 mg eller suppositorium 50-100 mg x 1-2 Ibuprofen Tablett 400-600 mg x 1-3 Ketoprofen Tablett 50-100 mg eller suppositorium 50-100 mg x 1-2 Naproxen Tablett 250-750 mg eller suppositorium 250-500 mg x 1-2  Metoklopramid Tablett 10-20 mg eller suppositorium 20 mg x 1-2  ASA + Metoklopramid Dospulver 900 mg ASA + 10 mg Metoklopramid

14 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Svår migränhuvudvärk med illamående Migränspecifika läkemedel:  Ergotaminer  Triptaner

15 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Goadsby PJ, Lipton RB and Ferrari MD, N Eng J Med 2002;346:257-270 Triptanernas möjliga angreppspunkter inom det trigeminovsakulära systemet

16 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Key Differences Ergots vs. “Triptans” ErgotsTriptans ErgotsTriptans5-HT 1A+++++ 1B+++++ 1D++++++ 2A+++– 2C+++– Adrenergic  1+++–  2+++– Dopamine D2+++– Nausea/Emesis/Dysphoria Anti-migraine Unnecessary Vascular Effects Asthenia Dizziness G.I./Nausea/Emesis

17 Gothenburg Migraine Clinic 2003  Smalt “terapeutiskt fönster”  Låg biologisk tillgänglighet  Långsamt insättande effekt  Avsaknad av välgrundade doseringsrekommendationer  Interaktion med erytromycin Ergotaminer

18 Gothenburg Migraine Clinic 2003  Det finns inte mycket som talar för att man skall använda / förskriva ergotaminer vid anfallsbehandling av migrän  Vid behov av migränspecifik anfallsbehandling bör man åtminstone vid nyförskrivning använda selektiva 5-HT 1B/1D agonister Ergotamin and Dihydroergotamin (DHE) Ref. Tfelt-Hansen, P., Saxena, P.R., Dahlöf, C., et al. Ergotamine in the acute treatment of migraine: a review and European consensus, Brain, 123 (2000) 9-18.

19 Gothenburg Migraine Clinic 2003  Ergotamin *  Dihydroergotamin *  Sumatriptan **  Zolmitriptan **  Naratriptan **  Rizatriptan **  Almotriptan **  Eletriptan **  Frovatriptan ** Migränspecifika substanser (5-HT1B/1D –agonister) * “Oselektiva triptaner” ** “Selektiva ergotaminer”

20 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Svår migränhuvudvärk - Ergotaminer  Dihydroergotamin (Migranal 0,5 mg/dos, Orstanorm 1 mg/ml) Nässpray 1-2 mg eller injektion 0,5 mg  Ergotamin (Anervan 0,5 mg, 1 mg, Cafergot 1 mg, 2 mg) Tablett 0,5-2 mg eller suppositorium 1-2 mg OBS! Såväl triptaner som ergotaminer kan vid behov kombineras med metoklopramid (Primperan) tablett 10-20 mg, Supp. 20 mg alt. 10 mg intramuskulär injektion x 1.

21 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Svår migränhuvudvärk - Triptaner  Almotriptan (Almogran 12,5 mg) Tablett 12.5 mg  Eletriptan (Relpax 40 mg) Tablet 40 mg  Naratriptan (Naramig 2,5 mg) Tablett 2,5-5 mg  Rizatriptan (Maxalt 5 mg, 10 mg) Tablett 5-10 mg eller smälttablett 5-10 mg  Sumatriptan (Imigran 12 mg/ml, 10 mg, 20 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg) Tablett 50-100 mg, nässpray 20 mg, suppositorium 25 mg eller injektion 6 mg  Zolmitriptan (Zomig 2,5 mg, 5 mg) Tablett 2,5-5 mg smälttablett 2,5-5 mg eller nässpray 2,5–5 mg.

22 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Önskemål kring migränmedicinering  Snabbt insättande effekt  Konsekvent effekt  Få biverkningar  Lätta att använda  Enkel dosering  Helst via munnen

23 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Administreringsvägar Injektion: n Subkutan n Intramuskulär n Intravenös n Intrathecal Intravenous Injection: Subcutaneous Intramuscular Intrathecal Under tungan Via inandning Epitelytor: n Nässlemhinna n Huden n Kornea n Vagina Via munnen Via ändtarmen Via näsan

24 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Vilken beredningsform föredrar Du mest? (Ge ett alternativ) Dahlöf C/SIFO 1997 Procent av 444 HIS-migräniker

25 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Absorption av LM givet via munnen under normala förhållanden Magsäck-motorik / tömning, Halveringstid av maginnehåll cirka 30 minuter

26 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Absorption av LM givet via munnen under migränanfall X X Triptanen sumatriptan har visats kunna fördröja magsäckstömningen på friska försökspersoner genom att aktivera 5-HT1 receptorer på myenteriska neuron i magsäcksväggen, vilket medför att de proximala delarna av magsäcken (fundus) relaxerar. (Tack J. Acad Geneeskd Belg, 2000;62:183-207)

27 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Jämförelse av fyra olika administreringsvägar Berednings- form InjektionStolpillerNässprayTablett Användar- vänligt +++++++++ Snabbt insättande +++++++ Effekter+++++++++ Tillförlitlighet++++(+)+++ Tolerabilitet+++++++(+)

28 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Hur skall man behandla migrän? Trappstegsbehandling - “Step-care” Nivå-behandling - “Stage care” Stratifierad behandling

29 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Migränbehandling - ”Step-care” Migränspecifik Behandling Triptaner DHE 1:a hands alt. Själv (OTC) medicinering ASA Paracetamol NSAID 2:a hands alt. 3:e hands alt. ASA Paracetamol NSAID Antiemetika ---------------- Svårighetsgrad ----------

30 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Konsultation Analgetika/NSAIDs Icke-farmakologisk behandling Triptaner Diagnos & Medicinbehov Handikappsgrad Utvärdering av behandling Stratifierad behandling

31 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Nivåbehandling - ”Stage care” ”Utgör en bra kompromiss där man eskalerar behandlingen inom det individuella migränanfallet”

32 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Migränanfallet Anfallsduration (timmar) 4-72 Lindrig Måttlig Svår Mkt svår Maximal 0 Symtomintensitet III

33 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Nivåbehandling a Anfallsduration (timmar) 4-72 Lindrig Måttlig Svår Mkt svår Maximal 0 Symtomintensitet I

34 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Nivåbehandling b Anfallsduration (timmar) 4-72 Lindrig Måttlig Svår Mkt svår Maximal 0 Symtomintensitet I II

35 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Nivåbehandling c Anfallsduration (timmar) 4-72 Lindrig Måttlig Svår Mkt svår Maximal 0 Symtomintensitet II

36 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Nivåbehandling - ”Stage care” Potential fördelar:  Flexibelt behandlingssätt  Passar väl in på individens normala beteende  Tillfredsställer individens medikamentella behov  Förbehandling med antiemetikum kan medföra en konsekventare effekt vid akut behandling med migränspecifika preparat.  Kostnadseffektiv  ”Invändningsfri”

37 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Triptan - Optimal behandling?  Behandla tidigt under anfallet  Vila/koppla av under 1 timma  Behandla återfall med ytterligare 1 dos

38 Gothenburg Migraine Clinic 2003  Högst 2 doseringar per 24 timmar  > 4 timmar mellan dosering  Högst 5 doseringar per attack Triptan - Optimal behandling?

39 Gothenburg Migraine Clinic 2003 AIM Nuvarande akutbehandling - Besök 1 1 läkemedel 38% 5 läkemedel 2% 4 läkemedel 10% 3 läkemedel 14% 2 läkemedel 36%

40 Gothenburg Migraine Clinic 2003 AIM Akut behandling av migän - Besök 1 N=206Aldrig Tidigare Nuvarande N=206 Aldrig Tidigare Nuvarande (%)(%)(%) Analgetika46 Analgetika124246 NSAID13 NSAID582913 Ergotaminer4913 Ergotaminer384913 Triptaner1271 Triptaner171271 Antiemetika 4 Antiemetika8312 4

41 Gothenburg Migraine Clinic 2003 AIM Nuvarande behandlingsvar -Besök 1 Dåligt Måttligt Bra (%)(%)(%) Analgetika10 Analgetika (n=94) 395110 NSAID 42 NSAID (n=26) 233542 Ergotaminer77 Ergotaminer (n=26) 02377 Triptaner96 Triptaner (n=146) 0 496 Antiemetika44 Antiemetika (n=9) 05644

42 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Akut symtomatisk behandling 2002 (1044 patienter fick läkemedel utskrivet under perioden)

43 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Principer vid akut anfallsbehandling  “Alla” är i behov av akut anfallsbehandling  Behandla tidigt under huvudvärksfasen  Använd korrekt dos och beredningsform  Behandla maximalt 2-3 dagar per vecka  Överväg förebyggande behandling

44 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Undvik Kronisk Daglig Huvudvärk  Förskriv inte för stora mängder läkemedel till patienten  Följ upp med hjälp av huvudvärksdagbok  Stanna upp och tänk efter om effekten minskar eller uteblir

45 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Migränbehandling  Anfallsbehandling  Akut ospecifik behandling  Akut migränspecifik behandling  Förebyggande behandling  Icke-farmakologisk behandling  Läkemedelsbehandling

46 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Migrän - ”migräntröskel”  Mottagligheten för ett migränanfall kan variera beroende på individens ”migräntröskel” (individens känslighet för anfallsutlösande faktorer) vilken kan varierar över tiden

47 Gothenburg Migraine Clinic 2003 ”Migräntröskel” Interna och externa faktorer samt medicinering påverkar neuronal excitabilitet och därigenom tröskelns nivå Källa: MacGregor E.A. Cephalalgia 1996;16:11-21 Avslappning efter stress Väderleksförändring Starkt ljus Östrogenbortfall SömnbristTröskelteorin

48 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Icke farmakologisk migränprofylax AkupunkturFysioterapiEliminera‘triggerfaktorerRegelbundnavanor

49 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Icke-farmakologisk migränprofylax Ändrad livsstil - Eliminera utlösande faktorer - Regelbundna vanor avseende sömn, mat Sjukgymnastik - Avspänning, akupunktur, m.m. Sjukskrivning - Korttid, deltid - Karensdag Psykoterapi

50 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Icke-farmakologisk migränprofylax Vilka behandlingsformer har du provat som ej är läkemedel? 0102030405060 % Annat Fasta Meditation, yoga Motionsträning Sjukgymnastik Akupunktur Massage Att sova mer Undviker det jag vet är utlösande faktorer Har migrän men har ej fått migrändiagnos av läkare/ specialist, 228 personer Fått migrändiagnos av läkare/specialist, 194 personer

51 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling Indikationer: 1. Hög attackfrekvens >3 attacker per månad 1. Hög attackfrekvens >3 attacker per månad alt. > 10 ”migrändagar” per månad. Använd migrändagbok! 2. Otillfredsställande anfallskuperande behandling a) smärtlindring b) biverkningar

52 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling MÅLSÄTTNING:  Minska anfallsfrekvensen  Minska symtomintensiteten  Öka effekten av anfallskuperande behandling

53 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling  Beta-blockerare  Kalciumkanalblockerare  Serotoninantagonister  Antiepileptika  Antidepressiva  NSAID

54 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förstahandsalternativ:  Propranolol (Propranolol, Inderal, Inderal Retard) Tablett 20-80 mg x 1-2  Metoprolol (Seloken, Seloken ZOC) Tablett 100-200 mg x 1-2  Atenolol (Atenolol, Tenormin) Tablett 50-100 mg x 1-2

55 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Andrahandsalternativ:  Pizotifen (Sandomigrin 0,5 mg) Tablett 0,5-1mg x 1-3  Cyproheptadin (Periactin 4 mg) Tablett 4 mg x 2-4  Flunarizin (Sibelium 5 mg, licenspreparat) Tablett 5-10 mg x 1  Verapamil (Isoptin, Isoptin Retard, Verapamil) Tablett 120-180 mg x 2  Naproxen (Alproxen, Naproxen, Naprosyn, Pronaxen) Tablett 250-750 mg X 1-2  Naproxen (Alproxen, Naproxen, Naprosyn, Pronaxen) Tablett 250-750 mg X 1-2

56 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Tredjehandsalternativ:  Metysergid (Deseril 1 mg, licenspreparat Novartis) Tablett 1-2 mg x 2-3  Valproat (Absenor, Ergenyl, Ergenyl Retard, Orifil) Tablett 300-600 mg x 2-3  Amitriptylin (Saroten, Tryptizol) Tablett 10-75 mg x 1

57 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling LäkemedelBiverkningar Försiktighet / Kontraindikationer Beta-blockerare Propranolol Atenolol Metoprolol Timolol Bradykardi Hypotension Muskeltrötthet Sömnstörningar Dyspepsi Depression Astma AV-block Diabetes Depression Konditionskrävande sport/yrke KalciumantagonisterFlunarizine(Verapamil)SedationViktuppgångDepressionSömnstörningObstipationRetledningspåverkanBradykardiDepression Parkinsons sjukdom BradykardiRetledningspåverkan

58 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling LäkemedelBiverkningar Försiktighet / Kontraindikationer 5-HT2-antagonisterPizotifenCyproheptadinAptitstimuleringViktuppgångTrötthetÖverviktTrångvinkelglaukom?Prostatahypertrofi? 5-HT1D-agonist / 5-HT2-antagonist MethysergidIllamående Perifer vasokonstriktion Retroperitoneal / pleural fibrotisering Kardiell eller perifer kärlsjukdom kärlsjukdom Nedsatt njur- eller leverfunktion Bindvävssjukdomar

59 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling LäkemedelBiverkningar Försiktighet / Kontraindikationer AntiepileptikaNatriumvalproatViktuppgång/minskning Illamående, kräkning TrombocytopeniLeverpåverkanHåravfallTremorGraviditetTrombocytopeniLeversjukdom TricykliskaantidepressivaAmitriptylinSedationViktuppgångMuntorrhetDimsynSvettningarObstipationUrinretentionOrtostatismRetledningspåverkanTrångvinkelglaukomProstatahypertrofiRetledningssjukdom Nyligen genomgången hjärtinfarkt Epilepsi Epilepsi

60 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling LäkemedelBiverkningar Försiktighet / Kontraindikationer Icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID) NaproxenHalsbrännaMagvärkIllamåendeHuvudvärkTinnitus Astma eller rinit inducerad av ASA Magsår Svår njursvikt

61 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling PRAKTISK TILLVÄGAGÅNG:  Start med lägsta dosen och öka långsamt, under de första veckorna  Använd optimal dos under minst tre månader och utvärdera effekten med hjälp av huvudvärksdagbok  Sätt ut den förebyggande behandlingen efter 6 - 9 månader. Utvärdera resultatet.

62 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Problem med förebyggande LM-behandling  Läkarens perspektiv  Liten effekt  Låg tolerabilitet  Låg följdsamhet (compliance)  Patientens perspektiv  Liten effekt  Låg tolerabilitet  Påminner om sjukdomen  Anfallsbehandling är numera effektiv

63 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Profylaktisk behandling 2002 (1044 patienter fick läkemedel utskrivet under perioden)

64 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Förebyggande LM-behandling - Utveckling  Topiramate  Topimax  Tablet 25-50 mg x 1-2  Gabapentin  Neurontin  Tablet 1200 mg x 1-2  Botulinium Toxin Type A  Injektionsbehandling

65 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Peri- alt. menstruell migrän  Estraderm depotplåster (100µg/dygn)  Evorel  Klimara 1 ggr / vecka  Divigel Kommentar: Applicera plåstret 2 dagar före beräknat migränanfall t.o.m. sista mensdagen. Plåstret bytes var tredje dygn. Gynekologkontroll Hormonspiral, mini-piller (gestagen) ingen påvisad effekt

66 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Naturmedel  Mattram (eng. fewerfew) Seskviterpener. Hämning av serotoninfrisättning från blodplättar in vitro.  Fiskleverolja Omega-3 fettsyror  Magnesium

67 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Sammanfattning  Migränsjukdomen har utgjort ett svårt problem i flera tusen år, både för patienten och läkaren  Utvecklingen inom akut anfallsbehandling har resulterat i en rad alternativ som är mer specifika, effektiva och säkra  Med hjälp av dessa läkemedel och optimerad individuell behandlingstrategi finns stora förutsättningar för att vi ska kunna lindra migränsjukdomens symtom och konsekvenser

68 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Stort Tack till våra Sponsorer !  Allergan Norden AB  AstraZeneca Sverige AB  GlaxoSmithKline AB  Merck Sharp & Dohme AB  Nycomed AB och  Pfizer AB.

69 Gothenburg Migraine Clinic 2003 Tack för att Ni kom till GÖTEBORG !


Ladda ner ppt "Gothenburg Migraine Clinic 2003 VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG !"

Liknande presentationer


Google-annonser