Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär företagande?  Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera  En företagare får sin utkomst genom företagandet  Inom många yrken är det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär företagande?  Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera  En företagare får sin utkomst genom företagandet  Inom många yrken är det."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad innebär företagande?  Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera  En företagare får sin utkomst genom företagandet  Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är  möjlighet till ekonomisk framgång  ett omfattande nätverk av människor  självständigt beslutsfattande  ansvar  ekonomiska risker Vad annat är typiskt för företagande?

3 Vilka färdigheter behöver en företagare?  flit  initiativ  serviceanda  sociala färdigheter  flexibilitet  självförtroende  viljan att utveckla sig  kreativitet  målmedvetenhet  mod  förmåga att påverka  grundläggande fakta om företagande

4 Vilka andra färdigheter behöver en företagare?  god yrkesskicklighet  viljan att arbeta självständigt  förmågan att åstadskomma resultat  viljan att ta ansvar och risker  familjens stöd

5 Viljan är utgångspunkten För att starta ett eget företag behövs  vilja att vara företagare  en bra företagsidé  yrkesskicklighet  arbetserfarenhet  information och kunskap om företagande  tillräckligt med startkapital Vad annat behövs för att starta företag?

6 Vad intresserar i företagande? Vad gör företagandet intressant? 1. Man är sin egen herre 2. Kan förverkliga sig själv 3. Man vill nå framgång 4. Man kan att åstadkomma resultat 5. Inflytande och uppskattning 6. Företagartraditionen i släkten Vad annat intresserar i företagande?

7 Hur blir man företagare?  en bra affärsidé  fortsätta med familjens företagsverksamhet  kunskaper som har skaffas i hobbyverksamhet  yrkesskicklighet  möjlighet att skaffa sin utkomst  tillfälle, slump eller erbjudande  en annan företagares exempel Vad annat kan du komma på?

8 Hur lära sig företagande?  i samband med yrkes eller annan utbildning  genom företagarens yrkes- eller specialyrkesexamen  på företagarkurser  genom självstudier  genom inlärning i arbete  av andra företagare  genom egna erfarenheter På vilka andra sätt kan man lära sig företagarkunskaper?

9 Ungdomarnas yrkesval Elever i nionde klass tillfrågades motiven i val av yrke. Följande faktorer kom högst på listan: 1) Yrkets innehåll intresserar 2) Möjligheten att förverkliga sig själv 3) Bra lön 4) Yrkets goda image 5) Snabb väg till yrke och yrkeslivet Vad inverkar på ditt yrkesval?

10 Unga och företagande  Under 35 åriga unga finländare, förhåller sig positivt till företagande  Nästan hälften av dessa anser att företagandet är ett attraktivt karriär- och yrkesalternativ. 75% anser att de skulle klara sig som företagare.  Var tionde i arbetslivet är företagare  Det moderna samhället erbjuder gott om möjligheter till företagande. Företagande är ett yrkes och karriäralternativ värt att överväga. Vad borde göras så att flera ungdomar blir företagare?

11 Vissa begrepp som har med företagande att göra Affärsidé  Företagets grundidé (svarar på frågorna; vad, vem, hur och med hurudan image). Affärsplan  Sättet att genomföra affärsidén i praktiken (innehåller bl.a. valet av företagsform, planering av ekonomin och marknadsföringen samt produkterna, produktion och personalen). Företagets intressegrupper  är bl.a. kunderna, de anställda, varuleverantörerna, myndigheter, finansiärer och försäkringsbolag.

12 Företagsformer; personbolag Privat näringsidkare (Firma) lämpar sig för en företagare som i liten skala själv eller tillsammans med familjemedlemmar vill idka företagsverksamhet. Företagaren ansvarar för företagets skulder med sin personliga egendom. Ett öppet bolag (Öb) är en sammanslutning av flere företagare. De är varandras kompanjoner. Bolagsmännen ansvarar för bolagets skyldigheter med sin personliga egendom. Ett kommanditbolag (Kb) fungerar annars på samma sätt som ett öppet bolag, men det finns åtministone en s.k. tyst bolagsman, som ansvarar för bolagets skyldigheter endast med den insats som han har investerat i bolaget.

13 Företagsformer; kapitalbolag Ett aktiebolag (Ab) ägs av aktieägare som har investerat pengar i företaget. Ett aktiebolag kan även ha bara en ägare. Minimikapital i ett privat aktiebolag är 2500 euro. Aktieägaren ansvarar ej för bolagets skulder. För att bilda andelslag behövs minst tre personer. Ett andelslag stöder medlemmarnas ekonomi och näring genom att producera tjänster för sina medlemmar. En medlem ansvarar inte personligen för andelslagets skyldigheter.

14 Företagarna och arbetskraften i Finland Arbetande2 444 000 Arbetslösa 204 000 Arbetskraft2 648 000 Löntagare2 130 000 Företagare 230 000 Lantbrukare 84 000 2 444 000 I den privata sektorn 657 000 I den offentliga sektorn 1 473 000 2 130 000 Källa: Statistikcentralen, 2006

15 Antalet företag i Finland Sammanlagt 250 378 år 2006 Källa: Statistikcentralen

16 Företagens personal i Finland Sammanlagt 1 377 733 år 2006

17 Företagens omsättning Sammanlagt 347,5 miljarder euro år 2006 Källa: Statistikcentralen

18 Företagen enligt branch Källa: Statistikcentralen, 2006

19 19 Utbildning år 2007 för företagare och finländare i åldern 20-64 Grund- skola StudentYrkesut- bildning Institut- examen Yrkes- högskola Universitet Källa: Företagarna i Finland, medlemsregister 5/2007, Statistikcentralen 31.12.2006

20 Åldersfördelning Källa: Statistikcentralen, 2005

21 Företagarna i Finland  En riksomfattande organisation, där 100 000 av landets 250 000 företag är medlemmar.  Nästan alla kommuner i Finland har en företagarförening och i landskapen finns regionorganisationer. Branschorganisationer har medlemmar t.ex. inom trafik, bilreparation, måleri och frisering  Företagarorganisationens målsättning är att skapa förutsättningar för lönsam företagsverksamhet samt att göra företagandet lättare och attraktivare i Finland.  FiF erbjuder dessutom sina medlemmar rådgivning, informationstjänster, utbildning och medlemsförmåner.

22 Varför lönar sig att vara med i företagarföreningen?  en kanal att hålla sig ajour och få´idéer  förbättra sitt eget företagarkunnande  träffa och knyta kontakter  en kanal att påverka

23 Information om företagare och företagande hittar du bl.a. på följande webadresser www.yrittajat.fi www.yrityssuomi.fi www.uusyrityskeskus.fi www.te-keskus.fi Vill ni idka företagsverksamhet i skolan? www.nuoriyrittajyys.fi


Ladda ner ppt "Vad innebär företagande?  Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera  En företagare får sin utkomst genom företagandet  Inom många yrken är det."

Liknande presentationer


Google-annonser