Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyföretagarCentrum ÖRESUND Välkommen till. NyföretagarCentrum ledande • Sveriges ledande kraft för nyföretagande • Finns i 200 kommuner • Under 2010 kom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyföretagarCentrum ÖRESUND Välkommen till. NyföretagarCentrum ledande • Sveriges ledande kraft för nyföretagande • Finns i 200 kommuner • Under 2010 kom."— Presentationens avskrift:

1 NyföretagarCentrum ÖRESUND Välkommen till

2 NyföretagarCentrum ledande • Sveriges ledande kraft för nyföretagande • Finns i 200 kommuner • Under 2010 kom 22 600 personer för rådgivning, varav 10 600 startade företag • Individuell, kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning med affärsplanen i centrum • 3 600 personer i lokala nätverk • Finansierat av 2 400 lokala partners • Rådgivning från företagare till blivande företagare

3 NyföretagarCentrum Sverige • Startar och stödjer lokala NyföretagarCentrum • Mässan Eget Företag och Nyföretagarveckan • Mentorprogram tillsammans med Almi • Årets Nyföretagare, Årets Nyföretagarkommun och Årets mentor • Seminarier under Almedalsveckan • Magasinet ”Allt om Eget Företag” 4 ggr/år • Startbanan för varslade som vill starta eget • Nyföretagarbarometern • Finansieras av cirka 30 centrala samarbetspartners

4 Verksamheten i Öresund • Certifierat NyföretagarCentrum med diplomerade rådgivare • Omfattar kommunerna Malmö (HK), Burlöv, Hörby, Kävlinge, Lomma, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge • Ideellt arbetande styrelse, mentorer och nätverk • Finansierat i huvudsak av lokalt näringsliv • Invigdes den 16 maj 2011 • Nio rådgivare som alla själva är företagare

5 Vi rådgivare

6 Innehåll i informationsträff Presentation av NyföretagarCentrum Affärsidén Personliga förutsättningar Rätt tidpunkt Nätverket – dina kontakter Marknaden och konkurrenterna Marknadsföring Internet Försäljning Moms Budget och lönsamhet Bokföring, redovisning och revision Företagsnamn Rätt företagsform Bank och finansiering Skatter, lagar, tillstånd och avgifter Försäkringar Avtal Lokaler och utrustning Personal

7 Framgångsfaktorer – resultat • Strukturerad rådgivning med affärsplanen i centrum • Tillgång till stort nätverk lokalt, regionalt och nationellt • Rådgivning från företagare till blivande företagare • 80 procent är livskraftiga företag efter tre år (60 procent för dem utanför NyföretagarCentrum) • Under en procent – 0,67 procent – i konkurs efter tre år (4 procent för dem utanför NyföretagarCentrum) • 90 procent i nöjd kundindex, NKI

8 NyföretagarCentrum behövs • För att Sverige har låg andel nyföretagare – plats 47 av 59 undersökta länder i senaste GEM-studien* • För att i Malmö med kranskommuner startas hälften så många företag per invånare som i Stockholm** • För att nya arbetstillfällen skapas i nya och mindre företag • För att det är nödvändigt att stärka entreprenörskapet • För att vi kan bidra till ökad mångfald i näringslivet • För att allt fler människor vill starta eget * Källa: Entreprenörsstudien Global Entrepreneurship Monitor ** Källa: Nyföretagarbarometern 2011 (Malmö 9,8 Stockholm 18,5 av 1000 inv)

9 Motiv att stödja Allmännytta och samhällsinsats (CSR) • Bidrar till tillväxt genom nyföretagande och entreprenörskap, samt till lokal företags- och samhällsutveckling • Utvecklar kommunen, kvitto på ansvarstagande • Kostnadseffektivt och resultatinriktat arbete Affärsnytta • Nya kunder, möjlighet att bygga relationer tidigt • Goda möjligheter till affärer mellan partners • Omfattande exponering tillsammans med andra förebildsföretag, samt tillgång till NyföretagarCentrums varumärke och renommé

10 Partnerskap med kommunen Kommunens ekonomi • Ökade skatteintäkter genom fler medborgare i sysselsättning • Näring åt det lokala näringslivet genom ökad köpkraft • Underlättar näringslivskontorens arbete, kostnadseffektivt Kommunens varumärke • Möjliggör förbättrade resultat i mätningar (NFC ger förhandsinfo) • Förbättrad lokal service för medborgarna • Färre tomma butiks-, kontors- och industrilokaler • Goodwill genom nya, lokala branschöverskridande nätverk • Ger underlag för fler positiva rubriker i media

11 Lönsamt för kommunen Exemplet Strängnäs – en mediankommun Fakta 202 företag startades tillsammans med NyföretagarCentrum i Strängnäs 2007–2009. Kommunen har 32 000 invånare Antaganden 80 procent av företagen kvar efter tre år, företagen har i snitt 1,6 anställda, lönenivå 28 408 kr, multiplikatoreffekt 1,38, avdrag för offentliga bidrag till NFC med 600 000 kronor Skatteeffekt under treårsperioden 222 miljoner kronor netto varav: • kommun: 60 383 764 kronor (299 000 kronor per företag) • landsting: 28 151 418 kronor (139 000 kronor per företag) • stat: 133 427 150 kronor (661 000 kronor per företag)

12 Samarbetsavtal med företag Samarbetsnivåer: platina, guld, silver och brons • Information om företagets/organisationens produkter - samarbete kring erbjudande till NyföretagarCentrums kunder och partners • Interna nätverksträffar/kundträffar för samarbetspartners till NyföretagarCentrum • Får nyttja NyföretagarCentrums varumärke i egen profilering • Värdskap på seminarier för ny- och småföretagare • Prenumeration på tidningen ”Allt om Eget Företag”, möjlighet att delta i nyföretagarveckan ”Vecka 17”, entrébiljetter till nationella mässan ”Eget Företag” samt inbjudningar till andra aktiviteter

13 Kontakta NyföretagarCentrum Öresund All bokning av rådgivning sker på webben www.nyforetagarcentrum.se/oresund AdressNyföretagarCentrum Öresund, Studentgatan 4, 211 38 Malmö E-post oresund@nyforetagarcentrum.se Webb www.nyforetagarcentrum.se/oresund FacebookNyföretagarCentrum Öresund NyföretagarCentrum Öresund har nio rådgivare: Anne Abraham Marbrandt (VD)Hetty Lindell Jeanette BohmanAnders Nissen Mikael JanssonKarin Nisses Jessica JohannessonHenrik de Vries Matti Kortelainen

14 Styrelse 2012 Erik Robertson, ordförande NFC Öresund, Robertson & Co Maria Danckler, PwC Reino Fridh, Sensus Skåne Blekinge Helene Frisk, E&Y Mikael Gudmundsson Frisk, Unionen Björn Lundberg, Malmö Aviation Bengt Nyquist, Handelsbanken Veine Svensson, SEB Björn Östman, Media planet Tomas André*, Kommunicera Rolf Elmér*, Svenskt Näringsliv Skåne Marie Gustafsson*, Visma Spcs Eva Ohlstenius*, Företagarna Syd Lena Påhlman*, TeliaSonera *Suppleanter

15 Samarbetspartners Samarbetskommuner Burlo ̈ vs kommun Hörby kommun Sjo ̈ bo kommun Skurups kommun Trelleborgs kommun Vellinge kommun Samarbetsorganisationer Drivhuset Fo ̈ retagarna Syd Svenskt Na ̈ ringsliv Sydsvenska Industri- och handelskammaren Ung Företagsamhet Uppstart Malmö m fl Chemotechnique Diagnostics AB, Danske Bank, Deloitte, Epafi AB, GS Development, KPMG, LENY Fastighets AB, Nordic Game Resources, Robertson & Co, Sjo ̈ bohem, Sparbanken Öresund, Teleservice Ska ̊ ne


Ladda ner ppt "NyföretagarCentrum ÖRESUND Välkommen till. NyföretagarCentrum ledande • Sveriges ledande kraft för nyföretagande • Finns i 200 kommuner • Under 2010 kom."

Liknande presentationer


Google-annonser