Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya näringslivet IT-universitetet 29 augusti 2002 Thomas Falk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya näringslivet IT-universitetet 29 augusti 2002 Thomas Falk."— Presentationens avskrift:

1 Det nya näringslivet IT-universitetet 29 augusti 2002 Thomas Falk

2 ”Den nya ekonomin” •Industrisamhället har tjänat ut! •Den nya ekonomin är här! •Den nya ekonomin är död – bara en IT- bubbla som sprack!

3

4 Det nya näringslivet •Industrisamhället har tjänat ut! •Den nya ekonomin är här! •Den nya ekonomin är död – bara en IT- bubbla som sprack! •Vi har bara sett början! •Lokomotivet i det nya näringslivet är den traditionella industrin och servicenäringarna

5 ”Basindustrins IT-satsningar uppgår till åtskilliga miljarder varje år. Därmed är basindustrin en drivkraft för tillväxtbranscherna…” Göran Lundin, VD Holmen Papper ”Det är inte fel att kalla LKAB och basindustrin för motorn som driver dagens IT-utveckling” Markus Petäjäniemi, VD Sema Group Norr

6 ”Teknikgenombrottet, som kom att kallas för den nya ekonomin, är i allra högsta grad något som är levande och kommer att prägla många länder inklusive Sverige under lång tid framöver” Riksbankschefen Urban Bäckström, 30 oktober 2001

7 India’s cease-fire with Pakistan Don’t thank General Powell; thank General Electric International Herald Tribune 12 augusti 2002

8 Världen är uppkopplad •Drygt 580 miljoner människor (10% av jordens befolkning) har idag tillgång till Internet •På Island har 70% av alla invånare tillgång till Internet följt av Sverige (65%), Danmark, Hong Kong och USA (60%) •I Europa finns 186 miljoner användare, i USA och Kanada 183 miljoner och i Asien 168 miljoner Källa: Nua (maj 2002) http://www.nua.com/surveys/

9 Många års vardagsinvesteringar Datakassor, avancerad logistik, streckkods- märkning och scanning inom varudistribution och tillverkning, globala bokningssystem inom flyget, datoriserad flygledning, elektroniskt bankväsende och global elektronisk finansmarknad. Satellitbaserade navigeringssystem. Fabriker med datoriserade material-planeringssystem, robotar, automatisk komponentförsörjning och elektronisk beställningar från underleverantörer...

10 Viktiga utvecklingslinjer •Informationsteknikens snabba utveckling - en ny teknikbas (General Purpose Technology) •Internet global infrastruktur för kommunikation •Avregleringen av ekonomin •Globaliseringen •Kunskapens och de immateriella resursernas växande betydelse •Företagens nya organisationsformer

11 Gamla gränser försvinner •Mellan nationer •Mellan branscher •Mellan och inom företag •Mellan varor och tjänster •Mellan ägare och anställda •Mellan arbetare och tjänstemän •Mellan arbete och fritid, arbetsplats och hem •Mellan fysiska och icke-materiella resurser

12 Informationstekniken •har en utvecklingstakt som är utan motstycke •är en möjliggörande teknik - används överallt •ger oss obegränsad kommunikationsförmåga •är en kunskapshöjande teknik •hanterar information i digital form •Internet- en global infrastruktur som ger turboeffekt

13 Internet •Global infrastruktur för informationssökning och kommunikation tillgänglig för alla utan stora investeringar •Alla kan kommunicera med alla •Den mest betydelsefulla standardiseringen inom IT-området hittills •Teknisk konvergens •En global elektronisk marknad •Ny kommunikationskultur

14 Hur används IT? •Administrativ databehandling •Teknisk databehandling (produktutveckling) •Inbäddade system (i produkter) •Produktion ( i verkstaden) •Affärslogik •Informationsanvändning (beslut) •Digitala produkter

15 Den tekniska utvecklingen går mot •Obegränsad databehandling •Obegränsad kommunikation •Obegränsad lagring •”Allt blir IP”

16 … ger nya affärsförutsättningar •Alla kan kommunicera med alla •Massanvändning av elektronisk kommunikation •Kontaktkostnaderna försumbara •Marginalkostnaden för kommunikation sjunker •Obegränsade datamängder •Oberoende av tid, avstånd och plats •Information i realtid

17 Tingen runt omkring oss In the past shoes could stink In the present, shoes can blink In the future, shoes will think Source: MIT

18 ”Satelliter hjälpte polisen hitta stulen spritbil” Dagens Industri 11 december 2001

19 ”Väskan stoppade rånarna” Dagens industri 7 maj 2002

20 ”High-Tech Weapons Change the Dynamics and the Scope of Battle” International Herald Tribune 28 december 2001

21 ”Snabbare journalister ett hot mot Pentagon” Svenska Dagbladet 11 december 2001

22 På väg mot ”elektronisk intelligens” över allt •Sensorer •RFID (Radio Frequence Identification tags) •Transistor tryckt på papper •Elektroniskt bläck – bildskärm tryckt på papper •Webb server på ett chip

23 Vårt beroende av IT Det går inte att tänka sig något område - tillverkning, marknadsföring, försäljning, ekonomi, distribution, betalningsförmedling eller organisationsutveckling - där vi inte är beroende av IT… Antingen för att IT skapar konkurrensfördelar, utgör en affärsmöjlighet eller är en tvingande nödvändighet…

24 Ny affärslogik •Fysiska mellanhänder för informationsutbyte ersätts av elektroniska kontaktytor •Elektroniska marknader •Digitala produkter •Initiativet till kommunikation vänds från sändare till (mot)tagare

25 Fysiska gränssnitt försvinner •United Airlines tar bort pappersbiljetter •Bank- och postkontor •”Copyrightindustrin” •Ticnet – SF – ATG •Elektroniska tidskrifter

26 ”The Copyright Battle Goes On: 2d-generation Napsters defy Recording Industry ” International Herald Tribune 18 april 2002

27 Elektroniska affärer All tänkbar extern/intern affärs- och myndighets- information: Order, orderbekräftelser, följesedlar, offerter, offertförfrågningar, fakturor, kontrakt, biljetter, serviceavtal, självdeklarationer, tulldeklarationer, ansökningshandlingar, statistikuppgifter, ritningar, betalningar, banktransaktioner, programvara, värdepappershandel, garantihandlingar, hand- böcker, tidsbeställningar, nyhetsförmedling, sjukjournaler, recept...

28 Majoritet av av svenska företag e-handlar •87% av storföretagen (minst 200 anställda) köper och säljer elektronisk i någon omfattning •För småföretagen (1-199 anställda) är siffran 57% Källa: GEA och Svenskt Näringsliv: Index för elektroniska affärer första halvåret 2002

29 Elektroniska marknadsplatser •är väl genomlysta - pris och kvalitet •påverkar prisstrategier – mindre differentiering •ändrar rollen för många mellanhänder •gör varumärket centralt •tvingar fram nya sälj- och marknadsföringskoncept •har låga startkostnader och inträdeshinder •innebär global konkurrens

30 På Internet •är alla företag “lika stora” •ligger alla företag lika nära kunden •skapar var och en sin egen marknadsplats •är kontaktkostnaderna försumbara •gäller inte att ”all business is local”- ”all business is global”

31 Elektroniska affärer •Framtvingar juridiska anpassningar: från pappersbaserad till digital civilrätt •Kräver säkra överföringar: kryptering, elektroniska signaturer och certifieringsorgan •Påverkar: skatteregler - gränskontroll - personlig integritet

32 Konsekvenser av elektronisk kommunikation •Stora strukturförändringar •Infrastruktur för kommunikation •Infrastruktur för transport och logistik •Upphovsrätt för digitala produkter •Säkra överföringar

33 IT och produktivitet •Från rationalisering av fysiska processer till rationalisering av informationshanteringen •Ny teknik skapar inga mervärden av sig själv - vinsterna kommer först när vi organiserar om arbete och tillverkningsprocesser •Produktivitetsvinsterna kommer ofta långt efter att innovationen lanserats, jfr elektriciteten •IT-industrin inte primärt motorn utan vardags- rationaliseringar i form av oändligt många tillämpningar

34 Frågor för statistiken •Sekundära konsekvenser svårmätbara •Gammaldags branschindelning (jfr upplevelseindustrin) •Tjänste- och informationsinnehållet växer •Mikrostatistik saknas

35 Vart är vi på väg? •Webbgränsnitt - TCP/IP – dominerar •Massanvändning av elektronisk kommunikation •Informationsinnehållet i produkter och tjänster ökar •Behovet av realtidsinformation ökar •Medveten strävan att digitalisera allt •Allterminaler och mobila lösningar •Trådlösa lokala nät (W-lan, Wi-Fi hot spots) •Innovationer inom transport och logistik

36 •Hög integration, komplexitet och sårbarhet •Webben huvudsaklig distributionsform för digitala produkter (upphovsrätten problem) •Integritetsfrågor allt mer påträngande •Säkerhets- och tillitsfrågor växer i betydelse •Inskränkningar i informationsfriheten på Webben? •Tekniska de facto-monopol fortsätter •Web Services Architecture •The Semantic Web •Digital krigsföring

37 IT är en strategisk resurs •Möjligheter •Hot •Nya konkurrensförhållanden •Nya branschstrukturer

38 Medaljens baksida •Personlig integritet •Etik i arbetslivet •Sårbarhet •Säkerhet •Databrott •Arbetsmiljön


Ladda ner ppt "Det nya näringslivet IT-universitetet 29 augusti 2002 Thomas Falk."

Liknande presentationer


Google-annonser