Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registreringsproblematik SIR – möte Saltsjöbaden 2012 Susanne Wickberg Johan Petersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registreringsproblematik SIR – möte Saltsjöbaden 2012 Susanne Wickberg Johan Petersson."— Presentationens avskrift:

1 Registreringsproblematik SIR – möte Saltsjöbaden 2012 Susanne Wickberg Johan Petersson

2  Tolkningsproblem”  Definitionsproblem  Nya behov tillkommer  Tillägg kan behövas inom redan existerande registrering t.ex åtgärder, diagnoser Svenska Intensivvårdsregistret2

3 Daglig reg.In Ut Vårdbegäran/ MIG 2 tim SAPS 3 Op status Uppföljn. efter IVAvård IVA

4 Tidigare deltagande i SIR-kurs ? 1.I år är första gången 2.1 gång tidigare 3.2 gånger tidigare 4.>3 gånger tidigare Svenska Intensivvårdsregistret4

5 5

6 Är du? 1.Man 2.Kvinna Svenska Intensivvårdsregistret6

7 7

8 Vilken yrkeskategori tillhör du? 1.Sjuksköterska 2.Undersköterska 3.Läkare 4.Sekreterare 5.IT-specialist 6.Annan

9 Svenska Intensivvårdsregistret 9

10 Ger din IVA på något sätt info till patient eller närstående om SIR registrering? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret10

11 Svenska Intensivvårdsregistret 11

12 Om ”ja” hur ger Ni info? 1.Muntligt till patienten 2.Skriftligt till patienten 3.Enbart till anhörig t.ex. i form av anslag 4.Kombination ovanstående men där skriftlig info till patienten ingår Svenska Intensivvårdsregistret12

13 Svenska Intensivvårdsregistret 13

14 Svenska Intensivvårdsregistret14 Vårdtyngdsmätning enligt NEMS eller VTS  NEMS = ” Nine equivalents of nurse manpower use score”  VTS = Vårdtyngd Sverige

15 Svenska Intensivvårdsregistret15 VTS

16 En infekterad patient som vårdas på enkelsal utan slussar. Ingen skyddsutrustning används. Hur bedöms detta? Ger detta 3 poäng i indikator Hygien och mobilisering? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret16

17 Svenska Intensivvårdsregistret 17

18 VTS  Rätt svar: Nej  Patienten är inte isolerad enlig definition i VTS. Vid isolering ska vården bedrivas i enkelrum och med skyddsutrusning. Svenska Intensivvårdsregistret18

19 VTS Omläggning av en artärnål tar 15 minuter. Hur många poäng ger detta? 1.1 poäng 2.2 poäng 3.0 poäng Svenska Intensivvårdsregistret19

20 Svenska Intensivvårdsregistret 20

21 VTS  Rätt svar: O poäng ges för omläggning av artärnål.  Det räknas in i Speciell behandling och vårdåtgärd, man får 2 poäng för att man har en artärnål och då ingår skötseln. Svenska Intensivvårdsregistret21

22 VTS Får man poäng för att patienten har pågående sondmatning i indikatorn - Infusion, tranfusion injektion och enteral tillförsel? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret22

23 Svenska Intensivvårdsregistret 23

24 VTS  Rätt svar: Ja Svenska Intensivvårdsregistret24

25 VTS Under ett 8-timmars arbetspass tas blododlingar vid 2 tillfällen. Senare tas artärgas och EKG. Klinfys kommer och gör ett UKG. Hur många poäng? 1.1poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret25

26 Svenska Intensivvårdsregistret 26

27 VTS  Rätt svar: 2 poäng  4 provtagnings tillfällen. UKG räknas endast om avdelningens personal utför undersökningen. Svenska Intensivvårdsregistret27

28 VTS Ett barn vårdas i öppen kuvös på IVA. Hur bedöms detta? 1.1 poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret28

29 Svenska Intensivvårdsregistret 29

30 VTS  Rätt svar: 3 poäng  För att få 3 poäng på barn-IVA krävs sluten kuvös, medan öppen kuvös på Allmän-IVA ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret30

31 VTS Patient behandlas med kontinuerlig inhalation av tex. prostacyklin eller NO. Hur bedöms detta? 1.1 poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret31

32 Svenska Intensivvårdsregistret 32

33 VTS  Rätt svar: 3 poäng  Kontinuerlig inhalation av prostacyklin och NO räknas till komplicerad behandling. Svenska Intensivvårdsregistret33

34 VTS Det kommer personal från dialysavdelningen och utför hemodialys på IVA. Hur bedöms detta? 1.0 poäng 2.1 poäng 3.2 poäng 4.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret34

35 Svenska Intensivvårdsregistret 35

36 VTS  Rätt svar: 0 poäng  Ger inga poäng om det inte utförs av avdelningens personal. Svenska Intensivvårdsregistret36

37 VTS Hur bedöms en patient med syrgastillförsel via trakealkanyl utan andningsstöd? 1.1 poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret37

38 Svenska Intensivvårdsregistret 38

39 VTS  Rätt svar: 1poäng  Man får enbart poäng för syrgastillförseln. Kanylen i sig ger inga poäng. Svenska Intensivvårdsregistret39

40 VTS Vid övervakning via ett Kliniskt Informationssystem (KIS) och samtidig dokumentation av mer än 8 omvårdnadsåtgärder på ett 8-timmars arbetspass. Hur många poäng? 1.1 poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret40

41 Svenska Intensivvårdsregistret 41

42 VTS  Rätt svar: 3 poäng  Dokumentation > 2 ggr / h ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret42

43 VTS IVA läkaren rapporterar till patientens hemortssjukhus. Sjuksköterskan konfererar med lab. Tillsammans använder de 20 procent av arbetspasset. Hur bedöms detta? 1. 1 poäng 2.2 poäng 3.3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret43

44 Svenska Intensivvårdsregistret 44

45 VTS  Rätt svar: 1 poäng  Den sammanlagda tiden motsvarar en person upptagen till 25 procent av passet. Svenska Intensivvårdsregistret45

46 Ny åtgärd 2012 som ger VTS poäng  Elkonvertering DF026 (planerad) Svenska Intensivvårdsregistret46

47 NEMS Svenska Intensivvårdsregistret47

48 NEMS Vad menas med vasoaktiva droger i SIR:s registrering?  Begreppet vasoaktiva droger finns i SAPS3 (Box I) och i vårdtyngdsregistrering NEMS.  I NEMS originalpublikation står det ” any vasoactive drug” – dock inkluderas inte sederande droger.  SIR tillämpar en snävare definition och inkluderar endast droger givna i infusion och med syfte att stabilisera en sviktande cirkulation. Svenska Intensivvårdsregistret48

49 Vasoaktiva droger Vasoaktiv drog NEMS SAPS3  Adrenalin X X  Dobutamin X X  Dopamin (>5 ug/kg/min)X X  Fenylefrin Ja Nej  Fosfodiesterashämmare X X  Levosimendan X X  Nitroglycerin Ja Nej  Noradrenalin X X  Vasopressin X X Svenska Intensivvårdsregistret49

50 Ny Åtgärd 2012 som ger NEMS poäng  Elkonvertering DF026 (planerad)  NEMS - Särskilda åtgärder/ ingrepp på IVA utöver rutin  5poäng Svenska Intensivvårdsregistret50

51 NEMS / Åtgärd Åtgärder DVO36 Intensivövervakning under transport. Vilka transporter innefattas? 1.Transport till röntgen för angiografi? 2.Ambulanstransport till annan IVA på annat sjukhus med egen IVA-personal 3.Helikoptertransport till annat sjukhus med helikopterns personal? 4.Alternativ 1 och 2? 5.Alla tre alternativ? Svenska Intensivvårdsregistret51

52 Svenska Intensivvårdsregistret 52

53 NEMS  Rätt svar: Alt. 4  Åtgärd / Ingrepp utanför IVA. Det gäller allt transport av IVA patient utanför den egna avdelningens väggar oavsett om den sker i säng, ambulans, helikopter, till lands, till sjöss, till havs! Förutsättningen är att det sker med IVA-personal och under fortsatt vårdansvar.  Detta gäller även VTS Svenska Intensivvårdsregistret53

54 NEMS andningsstöd Vad räknas som andningsstöd? 1.CPAP utan ventilator. 2.Inhalation av Ventoline 3.PEEP-flaska 4.Hyperbar syrgasbehandling i på mask i tryckkammare Svenska Intensivvårdsregistret54

55 Svenska Intensivvårdsregistret 55

56  Rätt svar: alt. 1  Alla former av assisterad/mekanisk ventilation med eller utan CPAP/PEEP. HBO- behandling i tryckkammare på vaken patient är ingen assisterad andning utan endast syrgastillförsel under tryck. Svenska Intensivvårdsregistret56

57 Patientfall 1 Man hittas okontaktbar utomhus. Misstänkt alkoholintoxikation. Till IVA för övervakning. Får Inf Glukos. KAD. Temperatur 35,5 1 liter syrgas. Svenska Intensivvårdsregistret57

58 Patientfall 1 Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? 1.Monitorering, andningsstöd och särskilda åtgärder på IVA 2.Monitorering, intravenös medicinering och andningsvård 3.Monitorering, andningsvård och en vasoaktiv drog 4.Intravenös medicinering, andningsvård och särskilda åtgärder på IVA Svenska Intensivvårdsregistret58

59 Svenska Intensivvårdsregistret 59

60 Patientfall 1  Rätt svar är: Alt. 2 Svenska Intensivvårdsregistret60

61 Patientfall 2. IVA-sköterska är med vid ambulanstransport av patient på regionssjukhuset för vård på ”Egen IVA”. Patienten har ESBL och läggs på enkelrum. Urträning ur ventilatorn har påbörjats och patienten har varit utan ventilationsstöd i 23 timmar. Under transporten används ventilatorn i ambulans och direkt efter ankomsten till IVA fortsatt TU- ventilation några timmar. Patienten försörjer sig per os och har inga infusioner. Får parenteralt antibiotika beh. Svenska Intensivvårdsregistret61

62 Patientfall 2. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? 1.Monitorering, andningsvård, en vasoaktiv drog, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA 2.Monitorering, andningsstöd, intravenös medicinering, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA 3.Monitorering, andningsstöd, en vasoaktiv drog, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA Svenska Intensivvårdsregistret62

63  Rätt svar är: Alt. 2 Svenska Intensivvårdsregistret63 Patientfall 2.

64 Patientfall 3. Patient med stor intracerebral blödning. CT hjärna genomförs på röntgenavdelningen under dagen. Tillståndet förvärras och man misstänker inklämning. Hjärndödsdiagnostik utförs med positivt utfall. Patienten kräver inotropt stöd för att hålla urinproduktionen igång. Organdonation planeras och genomförs under dygnet. Transplantationsteamet anländer 01:00 för att operera ut organen. Anhöriga får fortlöpande information under dygnet och de finns på plats hela tiden. Svenska Intensivvårdsregistret64

65 Patientfall 3. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? 1.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningstöd, 1 vasoaktiv drog, Åtgärder /ingrepp utan för rutin, Åtgärder / ingrepp utan för IVA. 2.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningstöd, 1 vasoaktiv drog och Åtgärder /ingrepp utan för rutin. Svenska Intensivvårdsregistret65

66 Patientfall 3.  Rätt svar är: Alt. 1 Svenska Intensivvårdsregistret66

67 Patientfall 4. Svårt sjuk patient med pneumoni som vårdas med IVB. Har njursvikt och har haft dialysbehandling i tre dagar. Filtret klottrar och det dröjer 10 timmar tills behandlingen startas igen. Cirkulatoriskt stabil varför adrenalin kan nedtrappas och sätts ut kl. 09:00. Bronkoskoperas och borstprov tas. Patienten har ett stort trycksår och som revideras av kirurg på Operationsavdelningen. Svenska Intensivvårdsregistret67

68 Patientfall 4. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? 1.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsvård,1 vasoaktiv drog, Dialys, Åtgärder / Ingrepp utöver rutin. 2.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd,1 vasoaktiv drog, Dialys, Åtgärder / Ingrepp utöver rutin 3.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd,1 vasoaktiv drog och dialys Svenska Intensivvårdsregistret68

69 Patientfall 4.  Rätt svar är. Alt.2 Svenska Intensivvårdsregistret69

70 Patientfall 5. Klockan är 09:00 och du ska registrera NEMS på en kvinna som kom till IVA igår. Instabil cirkulatoriskt. Behandlas med Noradrenalin- och Simdax i infusion. Har dålig urinproduktion, pågående vätske- och Furosemidbehandling. Kontinuerlig CO- mätning med LIDKO-apparat kopplas in och kalibreras. Har problem med syresättningen och man prövar NIV i en 1 timme. Går över till reservoarmask med 10 liter syrgas som ger acceptabel syresättning resten av natten. Svenska Intensivvårdsregistret70

71 Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? 1.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd, 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin 2.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsvård, > 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin 3.Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd, > 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin Svenska Intensivvårdsregistret71 Patientfall 5.

72 Rätt svar är: Alt. 3 Svenska Intensivvårdsregistret72

73 Repetition 2011 åtgärder och NEMS poäng  HFO  ECMO  Inhal. Sed  CVK på plats  Aortaballongpump  Pericardiocentes  Kont CO-mätning  EEG kontinuerligt  RESP/CPAP 12 p  Åtg/IVA 5 p  ej NEMS poäng  Åtg IVA 5 p  Åtg/IVA 5 p  Åtg IVA5 p  Åtg/IVA 5 p Svenska Intensivvårdsregistret73

74 Repetition 2011 åtgärder och NEMS poäng  Inhal. Vasodilatator  Smittisolering  Skyddsisolering  Aktiv termokontroll  Ej NEMS poäng  Åtg/IVA5 p  OBS Åtg/IVA kan aldrig totalt ge mer än 5 p Svenska Intensivvårdsregistret74

75 TILDA – interaktivt program för utbildning / kompetenskort. Vårdtyngdsregistrering NEMS och VTS Svenska Intensivvårdsregistret75  Övning  Frågor

76 Översikt – Läsa riktlinjen, Länka till dokumentation Svenska Intensivvårdsregistret76

77 Övning Svenska Intensivvårdsregistret77

78 Frågor Svenska Intensivvårdsregistret78

79 FACIT – när man klarat uppgiften Svenska Intensivvårdsregistret79

80 Vårdtillfälle  Vad är en Operation?  Skriva in avliden? Svenska Intensivvårdsregistret80

81 Opererade eller ej. Registrering om en patient är opererad eller ej har betydelse dels för:  att karakterisera olika patientgrupper  SAPS3 som underlag för riskvärdering. Svenska Intensivvårdsregistret81

82 Vad räknas som operation?  Interventionell radiologi eller PCI räknas ej som operation medan EVAR som alternativ till öppen aortakirurgi, räknas som operation. Svenska Intensivvårdsregistret82

83 Vad räknas som operation?  Endoskopiskt terapeutiskt ingrepp, såsom sklerosering av esofagusvaricer räknas som operation  Men enbart diagnostisk endoskopi är inte att betrakta som operation. Svenska Intensivvårdsregistret83

84 In IVA In sjukhus Opererad När är patienten opererad ? Enligt SAPS 3

85 Vad räknas som operation?  Tidsfönstret för förekomst av operation är hela den sammanhängande vårdepisoden före IVA- inläggningen oavsett om patienten vårdats på flera sjukhus. Svenska Intensivvårdsregistret85

86 Vad är opereradstatus ?  Registreras vid ankomst  Opererad någon gång under hela sjukhusvårdtillfället före IVA  Tid krävs inte

87 Vilka tidsgränser gäller för akutop för vuxen ?. 1.6 2.12 3.24 Svenska Intensivvårdsregistret87

88 Svenska Intensivvårdsregistret 88

89 Vilka tidgränser gäller för akutop barn 1.6 2.12 3.24 Svenska Intensivvårdsregistret89

90 Svenska Intensivvårdsregistret 90

91 Vad är opereradstatus ?  Akutopererad = genomförd eller avses att genomföras inom 24 tim (6 tim för barn) efter beslut  Elektiv op = alla andra op

92 Patientfall  Medelålders man inkommer måndag eftermiddag till akutmottagningen med buksmärtor.  Patienten är blek och kallsvettig.  Blodtryck 90/70.  Akut ultraljud visar bukaortaaneurysm med ruptur.

93 Patientfall  IVA-läkare tillkallas.  Tillsammans med ansvarig kirurg beslutas om akutop och pat överföres under överinseende av IVA-läkaren direkt till operation

94 Patientfall  En av de operationsplacerade anestesiläkarna tar över.  Efter en 6 timmar lång besvärlig operation överförs patienten till IVA.

95 När blir pat ”IVA patient ” ? 1.När den IVA-placerade narkosläkaren engagerar sig i pat på akutmottagningen. 2.Tidpunkten för IVA-vårdtillfället börjar då pat kommer från op till IVA. Svenska Intensivvårdsregistret95

96 Svenska Intensivvårdsregistret 96

97 Ankomstväg Svenska Intensivvårdsregistret97

98 Trestegsförflyttningar

99 Utskrivningsorsak IVA 1? Mindre IVA – saknar dialys Fullbelagt! Tillhörande större IVA Patient på IVA (1) är behov av dialys men tillhörande IVA (2) är fullbelagt. Patienten transporteras direkt till Annan IVA (3). Transport  3 2 1 Utskrivningsorsak = Medicinsk indikation Samma landsting

100 Ankomstorsak IVA 3? IVA (saknar dialys) Fullbelagt! Tillhörande större IVA Patient på IVA (1) är behov av dialys men tillhörande IVA (2) är fullbelagt. Patienten transporteras direkt till Annan IVA (3). Transport  3 2 1 Ankomstorsak IVA 3? Medicinsk indikation eller Resursbrist hos avsändaren IVA 2 ? Samma landsting

101 Utskrivningsorsak IVA 1? Fullbelagt! Hemmahörande IVA Transport  3 2 1 Utskrivningsorsak IVA 1 = Ej hemmahörande här Patient färdigbehandlad på region-IVA och skall skickas hem till IVA 2 Landsting 1Landsting 2

102 Ankomstorsak IVA 3? Fullbelagt! Hemmahörande IVA Transport  3 2 1 Ankomstorsak IVA 3? Hemmahörande här eller Resursbrist hos avsändaren Patient färdigbehandlad på region-IVA och skall skickas hem till IVA 2 Landsting 1Landsting 2

103 KOMPLIKATIONER 103

104 Negativa händelser / Komplikationer  SK-000  Inga av SIR:s definierade negativa händelser eller komplikationer har inträffat  (ev. med undantag av SK-999)

105 Svenska Intensivvårdsregistret105 Vad är SK-999 ?  SK-999 är en möjlighet att rapportera (även som fritext) komplikation/negativ händelse utanför SIR-listan  Relevans: – För framtida bruk och för att kunna utveckla och förbättra redovisningen av negativa händelser eller komplikationer. – Denna kod behandlas helt fristående från övriga negativa händelser och komplikationer och redovisas inte löpande på SIR:s utdataportal.

106 Multiresistens 1.SK-011 Multiresistens känd eller diagnostiserad (odling) vid ankomst 2.SK-012 Ej känd vid ankomst eller diagnostiserad (tidpunkt blir då odlingssvar kommer) Svenska Intensivvårdsregistret106 En patient som efter dykolycka överföres från sjukhus i Grekland sceeningodlas vid ankomst. Efter 2 dagar får man svar att MRSA växer. Hur koda ?

107 Svenska Intensivvårdsregistret 107

108 108 Har bakteriell multiresistens med av SIR definierade agens förekommit under det aktuella vårdtillfället ?  1. Nej eller  2. Ja. Om ja – var den bakteriella multi- resistensen känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start ? Då registreras: 2:1 Ja → SK-011 eller 2:2 Nej → SK-012

109 Svenska Intensivvårdsregistret109

110 Svenska Intensivvårdsregistret110 Fler frågor angående multiresistens….  Vilka tidsangivelser gäller för patienten i föregående ex? Ankomsten? Då odlingen togs eller då svaret kom? – För patient som inkommer till IVA och screeningodlas, gäller att om odlingar visar sig vara positiva så skall detta registreras som SK-011, dvs känt från vårdtillfällets start.  Hur gör vi om svaret kommit sedan patienten skrivits ut? – Vårdtillfällen där odlingssvar med bakteriell multiresistens kommer först efter vårdtillfällets slut exkluderas, då dessa ej var kända under själva vårdtillfället  Hur registrerar vi om patienten har multiresistenta Acinetobacter? – Acinetobacter är ännu inte en av SIR upptagna multiresistenta bakterier, dvs omfattas ej. – Lägger till U83.9 Antibiotikaresistens UNS till diagnoskodningen

111 Patientfall  En kvinna i 50-års åldern med grav RA genomgår op med revision av armbågsprotes. Då regional blockad ej ger full analgesi sövs pat och op genomförs i sidoläge med LM. På post op avd tilltagande svullnad av tunga och ansikte och pat reintuberas nasalt med fiberbronkoskop och överföres till IVA. 111

112 Patientfall  Då svullnaden i framför allt tungan kvarstår efter flera dagar trakeotomeras patienten. Respiratorvården kan avslutas och pat överföres till öronavd där hon efter ett tag kan dekanyleras och snart skrivas ut. Trots utredning har det inte säkert kunnat kartläggas om det rör sig om komplikation till LM, allergisk reaktion eller angioneurotisk ödem (pat fick Firazyr) 112

113 Skall SK-090 Oplanerad reintubation anges ? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret113

114 Svenska Intensivvårdsregistret 114

115 Skall SK-090 Oplanerad reintubation anges?  Definition: SK-090 – Patienten behöver reintuberas/rekanyleras ≤ 24 timmar från planerad eller oplanerad extubering/dekanylering.  Ej SK-090!  Ej intuberad i samband med anestesi  (Re-)intub före vtf-start på IVA! Svenska Intensivvårdsregistret115

116 VAP  Man som etylpåverkad ramlar i trappa och inkommer medvetslös med på CT synlig liten subduralblödning. Pat intuberas och ventilatorbehandlas under ett drygt dygn men kan sedan extuberas. Då blödningen fyller på sig beslutar man nästa dag att operera och i efterförloppet ånyo ventilatorbehandling fram morgonen knappt 2 dagar senare. Ytterligare något dygn senare 39.5 o C och lungrtg visar nytillkommet infiltrat samt CRP nu 135. 116

117 Har patienten VAP? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret117

118 Svenska Intensivvårdsregistret 118

119 Har pat VAP ?  Uppfyller ej kriteriet för VAP! – Ej sammanhängande IVB ≥ 48 tim – Rtg pulm och feber ej under perioden med IVB  Däremot har pat en vårdrelaterad pneumoni Svenska Intensivvårdsregistret119

120 120 Har misstänkt eller verifierad VAP diagnostiserats under det aktuella intensivvårdstillfället?  1. Nej eller  2. Ja. Om ja – var den verifierad eller misstänkt VAP? Då registreras: 2:1 Verifierad VAP SK-021 eller 2:2 Misstänkt VAP SK-022

121 CVK-relaterad infektion  En patient som vårdas på IVA efter multitrauma får efter en vecka temp. stegring vars genes är oklar. Då det ser rött och irriterat ut kring CVK kanalen och med pus kring insticksstället avlägsnas patientens CVK. Odling från spetsen visar växt av staph aureus. Blododling negativ. Har pat CVK relaterad infektion enl. SK-050 ? 121

122 Har patienten CVK-relaterad infektion ? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret122

123 Svenska Intensivvårdsregistret 123

124 Svenska Intensivvårdsregistret124 CVK-relaterad infektion Med CVK-relaterad infektion avses:  Alternativ 1: Positiv odling av blod från perifer ven samtidigt som samma bakterie isolerats från kateterspetsen eller  Alternativ 2: Samma bakterier hittas i blododlingar som tagits samtidigt från perifer ven och central venkateter och där tid till växt för kateterblod är minst 120 min kortare än tid till växt för blod från perifer ven Pat har ingen positiv blododling!

125 Svenska Intensivvårdsregistret125 Hur bedöma omslagstid vid positiv blododling?

126 Använder ni denna princip? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret126

127 Svenska Intensivvårdsregistret 127

128 Pneumothorax  Vid rtg kontroll efter CVK-inläggning på en IVA patient upptäcks en liten apikal pneumothorax. Då patienten är opåverkad och inte respirator-behandlas avvaktar man med åtgärd. Skall SK-061 (stickrelaterad skada vid CVK- inläggning) registreras ? 128

129 Skall pneumotorax registreras ? 1.Ja 2.Nej Svenska Intensivvårdsregistret129 Skall SK-061 (stickrelaterad skada vid CVK- inläggning) registreras?

130 Svenska Intensivvårdsregistret 130

131 Skall pneumotorax registreras ?  Det ska vara symptomgivande pneumotorax som fordrar åtgärd med t.ex. exsufflering av luft eller dränagebehandling. Svenska Intensivvårdsregistret131

132  2.1. Stickrelaterad skada vid CVK-inläggning = SK-061  2.2. Stickrelaterad skada vid pleuratappning = SK-062  2.3. Volym-/tryckskada vid invasiv ventilatorbehandling (IVB) = SK-063  2.4. Annan orsak sekundär till medicinsk åtgärd = SK-064

133  OBS: En registrering skall ske för varje förekomst och med förutsättningen för komplikationen att den har krävt en åtgärd!  Det ska vara symptomgivande pneumotorax som fordrar åtgärd med t.ex. utsugning av luft eller dränagebehandling.

134 Svenska Intensivvårdsregistret134 Nattlig utskrivning (SK-080)?  En ung man inkommer till IVA efter GHB- intoxikation.  Efter några timmars sedering med propfol är patienten lugn, klar och somatiskt återställd.  Pat vägrar att stanna kvar för den planerade psykiatriska konsultationen utan avviker från IVA 06.30. Ska nattlig utskrivning (SK-080) registreras?

135 Svenska Intensivvårdsregistret135 Nattlig utskrivning (SK-080)!  Ja  Patienten är utskriven från IVA mellan kl. 22:00 och kl. 06:59  Det gäller oavsett veckodag el dokumenterad behandlingsstrategi under det aktuella vårdtillfället på IVA Det är en avvikelse att ej erhålla psykiatrisk bedömning när det somatiska är avklarat

136 Åtgärder  Ny åtgärd 2012 - Elkonvertering DF026 (planerad) Svenska Intensivvårdsregistret136

137 137 Vad menar SIR med ”aktiv hypotermi” ? 1.Kylning till hypotermi i behandlingssyfte 2.Högvolyms CVVH vid livshotande tempstegring 3.Extern kylning vid sepsis med hög feber

138 Svenska Intensivvårdsregistret 138

139 139 Vad menar SIR med ”aktiv hypotermi” ?  Kylning till hypotermi i behandlingssyfte  Högvolyms CVVH vid livshotande tempstegring  Extern kylning vid sepsis med hög feber

140 140 Vad menas med ”aktiv uppvärmning”? 1. Invasiva uppvärmningsmetoder (hjärtlungmaskin,ECMO) 2.Icke invasiva metoder (värmetäcke, varma vätskor) vid hypotermi 3.Omvänd användning av kyldräkt (t.ex Allons)

141 Svenska Intensivvårdsregistret 141

142 142 Vad menas med ”aktiv uppvärmning”?  Invasiva uppvärmningsmetoder (hjärtlungmaskin,ECMO)  Icke invasiva metoder (värmetäcke, varma vätskor) vid hypotermi  Omvänd användning av kyldräkt (t.ex Allons)

143 SLUT Svenska Intensivvårdsregistret143


Ladda ner ppt "Registreringsproblematik SIR – möte Saltsjöbaden 2012 Susanne Wickberg Johan Petersson."

Liknande presentationer


Google-annonser