Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registreringsproblematik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registreringsproblematik"— Presentationens avskrift:

1 Registreringsproblematik
SIR – möte Saltsjöbaden 2012 Susanne Wickberg Johan Petersson Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret 1

2 Svenska Intensivvårdsregistret
Tolkningsproblem” Definitionsproblem Nya behov tillkommer Tillägg kan behövas inom redan existerande registrering t.ex åtgärder, diagnoser Svenska Intensivvårdsregistret

3 IVA Ut In Daglig reg. Vårdbegäran/ MIG Uppföljn. efter IVAvård
2 tim SAPS 3 Op status

4 Tidigare deltagande i SIR-kurs ?
I år är första gången 1 gång tidigare 2 gånger tidigare >3 gånger tidigare Svenska Intensivvårdsregistret

5 Svenska Intensivvårdsregistret

6 Svenska Intensivvårdsregistret
Är du? Man Kvinna Svenska Intensivvårdsregistret

7 Svenska Intensivvårdsregistret

8 Vilken yrkeskategori tillhör du?
Sjuksköterska Undersköterska Läkare Sekreterare IT-specialist Annan

9 Svenska Intensivvårdsregistret

10 Svenska Intensivvårdsregistret
Ger din IVA på något sätt info till patient eller närstående om SIR registrering? Ja Nej Svenska Intensivvårdsregistret

11 Svenska Intensivvårdsregistret

12 Svenska Intensivvårdsregistret
Om ”ja” hur ger Ni info? Muntligt till patienten Skriftligt till patienten Enbart till anhörig t.ex. i form av anslag Kombination ovanstående men där skriftlig info till patienten ingår Svenska Intensivvårdsregistret

13 Svenska Intensivvårdsregistret

14 Vårdtyngdsmätning enligt NEMS eller VTS
NEMS = ” Nine equivalents of nurse manpower use score” VTS = Vårdtyngd Sverige Svenska Intensivvårdsregistret

15 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Svenska Intensivvårdsregistret

16 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS En infekterad patient som vårdas på enkelsal utan slussar. Ingen skyddsutrustning används. Hur bedöms detta? Ger detta 3 poäng i indikator Hygien och mobilisering? Ja Nej Rätt svar: Nej Patienten är inte isolerad enlig definition i VTS. Vid isolering ska vården bedrivas i enkelrum och med skyddsutrusning. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

17 Svenska Intensivvårdsregistret

18 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: Nej Patienten är inte isolerad enlig definition i VTS. Vid isolering ska vården bedrivas i enkelrum och med skyddsutrusning. Svenska Intensivvårdsregistret

19 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Omläggning av en artärnål tar 15 minuter. Hur många poäng ger detta? 1 poäng 2  poäng 0 poäng Rätt svar:O poäng ges för omläggning av artärnål. Det räknas in i Speciell behandling och vårdåtgärd, man får 2 poäng där för att man har en artärnål och då ingår skötseln. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

20 Svenska Intensivvårdsregistret

21 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: O poäng ges för omläggning av artärnål. Det räknas in i Speciell behandling och vårdåtgärd, man får 2 poäng för att man har en artärnål och då ingår skötseln. Svenska Intensivvårdsregistret

22 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Får man poäng för att patienten har pågående sondmatning i indikatorn - Infusion, tranfusion injektion och enteral tillförsel? Ja Nej Rätt svar: Ja Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

23 Svenska Intensivvårdsregistret

24 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: Ja Svenska Intensivvårdsregistret

25 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Under ett 8-timmars arbetspass tas blododlingar vid 2 tillfällen. Senare tas artärgas och EKG. Klinfys kommer och gör ett UKG . Hur många poäng? 1poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 2 poäng  4 provtagnings tillfällen. UKG räknas endast om avdelningens personal utför undersökningen. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

26 Svenska Intensivvårdsregistret

27 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 2 poäng  4 provtagnings tillfällen. UKG räknas endast om avdelningens personal utför undersökningen. Svenska Intensivvårdsregistret

28 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Ett barn vårdas i öppen kuvös på IVA. Hur bedöms detta? 1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 3 poäng För att få 3 poäng på barn-IVA krävs sluten kuvös, medans öppen kuvös på Iva ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

29 Svenska Intensivvårdsregistret

30 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 3 poäng För att få 3 poäng på barn-IVA krävs sluten kuvös, medan öppen kuvös på Allmän-IVA ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret

31 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Patient behandlas med kontinuerlig inhalation av tex. prostacyklin eller NO. Hur bedöms detta? 1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 3 poäng Kontinuerlig inhalation av prostacyklin och NO räknas till komplicerad behandling. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

32 Svenska Intensivvårdsregistret

33 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 3 poäng Kontinuerlig inhalation av prostacyklin och NO räknas till komplicerad behandling. Svenska Intensivvårdsregistret

34 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Det kommer personal från dialysavdelningen och utför hemodialys på IVA. Hur bedöms detta? 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 0 poäng Ger inga poäng om det inte utförs av avdelningens personal. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

35 Svenska Intensivvårdsregistret

36 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 0 poäng Ger inga poäng om det inte utförs av avdelningens personal. Svenska Intensivvårdsregistret

37 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Hur bedöms en patient med syrgastillförsel via trakealkanyl utan andningsstöd? 1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 1poäng Man får enbart poäng för syrgastillförseln. Kanylen i sig ger inga poäng. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

38 Svenska Intensivvårdsregistret

39 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 1poäng Man får enbart poäng för syrgastillförseln. Kanylen i sig ger inga poäng. Svenska Intensivvårdsregistret

40 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Vid övervakning via ett Kliniskt Informationssystem (KIS) och samtidig dokumentation av mer än 8 omvårdnadsåtgärder på ett 8-timmars arbetspass. Hur många poäng? 1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 3 poäng Dokumentation > 2 ggr / h ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

41 Svenska Intensivvårdsregistret

42 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 3 poäng Dokumentation > 2 ggr / h ger 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret

43 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS IVA läkaren rapporterar till patientens hemortssjukhus. Sjuksköterskan konfererar med lab. Tillsammans använder de 20 procent av arbetspasset. Hur bedöms detta?  1 poäng 2 poäng 3 poäng Rätt svar: 1 poäng Den sammanlagda tiden motsvarar en person upptagen till 25 procent av passet. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

44 Svenska Intensivvårdsregistret

45 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Rätt svar: 1 poäng Den sammanlagda tiden motsvarar en person upptagen till 25 procent av passet. Svenska Intensivvårdsregistret

46 Ny åtgärd 2012 som ger VTS poäng
Elkonvertering DF026 (planerad) Svenska Intensivvårdsregistret

47 Svenska Intensivvårdsregistret
NEMS Svenska Intensivvårdsregistret

48 NEMS Vad menas med vasoaktiva droger i SIR:s registrering?
Begreppet vasoaktiva droger finns i SAPS3 (Box I) och i vårdtyngdsregistrering NEMS. I NEMS originalpublikation står det ” any vasoactive drug” – dock inkluderas inte sederande droger. SIR tillämpar en snävare definition och inkluderar endast droger givna i infusion och med syfte att stabilisera en sviktande cirkulation. Vad menas med vasoaktiva droger i SIR:s registrering? Begreppet vasoaktiva droger finns i SAPS3 (Box I) samt i vårdtyngdsregistrering enligt NEMS. Det hade varit önskvärt om samma definition gällande vad som menas med vasoaktiv drog kunde tillämpas både i SAPS3 och i NEMS. Men då originalpublikationerna skiljer sig i detta avseende måste vi även i SIR tillämpa olika definitioner. I SAPS3 originaldokument ingår dopamin (> 5 ug/kg/min), dobutamin, noradrenalin och adrenalin > 1 tim före intensivvård. I SIR:s registrering har dessa droger kompletterats med levosimendan, fosfodiesterashämmare och vasopressin då dessa senare droger används på samma indikationer och på motsvarande sätt som de ursprungliga drogerna speglar sjukdomens svårighetsgrad. I NEMS originalpublikation står det ” any vasoactive drug” vilket kan tolkas mycket brett och skulle kunna inkludera även sederande droger. Vi har i SIR valt att tillämpa en snävare definition och i detta sammanhang endast inkludera droger givna i infusion och med syfte att stabilisera en sviktande cirkulation. Detta innebär att förutom de droger som är inkluderade i SAPS3-registreringen så räknas även fenylefrin och nitroglycerin som vasoaktiva droger. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

49 Svenska Intensivvårdsregistret
Vasoaktiva droger Vasoaktiv drog NEMS SAPS3 Adrenalin X X Dobutamin X X Dopamin (>5 ug/kg/min) X X Fenylefrin Ja Nej Fosfodiesterashämmare X X Levosimendan X X Nitroglycerin Ja Nej Noradrenalin X X Vasopressin X X Svenska Intensivvårdsregistret

50 Ny Åtgärd 2012 som ger NEMS poäng
Elkonvertering DF026 (planerad) NEMS - Särskilda åtgärder/ ingrepp på IVA utöver rutin 5poäng Svenska Intensivvårdsregistret

51 Svenska Intensivvårdsregistret
NEMS / Åtgärd Åtgärder DVO36 Intensivövervakning under transport. Vilka transporter innefattas? Transport till röntgen för angiografi? Ambulanstransport till annan IVA på annat sjukhus med egen IVA-personal Helikoptertransport till annat sjukhus med helikopterns personal? Alternativ 1 och 2? Alla tre alternativ? Svenska Intensivvårdsregistret

52 Svenska Intensivvårdsregistret

53 Svenska Intensivvårdsregistret
NEMS Rätt svar: Alt. 4 Åtgärd / Ingrepp utanför IVA. Det gäller allt transport av IVA patient utanför den egna avdelningens väggar oavsett om den sker i säng, ambulans, helikopter, till lands, till sjöss, till havs! Förutsättningen är att det sker med IVA-personal och under fortsatt vårdansvar. Detta gäller även VTS Svenska Intensivvårdsregistret

54 Svenska Intensivvårdsregistret
NEMS andningsstöd Vad räknas som andningsstöd? CPAP utan ventilator. Inhalation av Ventoline PEEP-flaska Hyperbar syrgasbehandling i på mask i tryckkammare Svenska Intensivvårdsregistret

55 Svenska Intensivvårdsregistret

56 Svenska Intensivvårdsregistret
Rätt svar: alt. 1 Alla former av assisterad/mekanisk ventilation med eller utan CPAP/PEEP. HBO- behandling i tryckkammare på vaken patient är ingen assisterad andning utan endast syrgastillförsel under tryck. Svenska Intensivvårdsregistret

57 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 1 Man hittas okontaktbar utomhus. Misstänkt alkoholintoxikation. Till IVA för övervakning. Får Inf Glukos. KAD. Temperatur 35,5 1 liter syrgas.  Svenska Intensivvårdsregistret

58 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 1 Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? Monitorering, andningsstöd och särskilda åtgärder på IVA Monitorering, intravenös medicinering och andningsvård Monitorering, andningsvård och en vasoaktiv drog Intravenös medicinering, andningsvård och särskilda åtgärder på IVA Svenska Intensivvårdsregistret

59 Svenska Intensivvårdsregistret

60 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 1 Rätt svar är: Alt. 2 Svenska Intensivvårdsregistret

61 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 2. IVA-sköterska är med vid ambulanstransport av patient på regionssjukhuset för vård på ”Egen IVA”. Patienten har ESBL och läggs på enkelrum. Urträning ur ventilatorn har påbörjats och patienten har varit utan ventilationsstöd i 23 timmar. Under transporten används ventilatorn i ambulans och direkt efter ankomsten till IVA fortsatt TU-ventilation några timmar. Patienten försörjer sig per os och har inga infusioner. Får parenteralt antibiotika beh. Svenska Intensivvårdsregistret

62 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 2. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? Monitorering, andningsvård, en vasoaktiv drog, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA Monitorering, andningsstöd, intravenös medicinering, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA Monitorering, andningsstöd, en vasoaktiv drog, särskilda åtgärder på IVA utanför rutin och åtgärder utanför IVA Svenska Intensivvårdsregistret

63 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 2. Rätt svar är: Alt. 2 Svenska Intensivvårdsregistret

64 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 3. Patient med stor intracerebral blödning. CT hjärna genomförs på röntgenavdelningen under dagen. Tillståndet förvärras och man misstänker inklämning. Hjärndödsdiagnostik utförs med positivt utfall. Patienten kräver inotropt stöd för att hålla urinproduktionen igång. Organdonation planeras och genomförs under dygnet. Transplantationsteamet anländer 01:00 för att operera ut organen. Anhöriga får fortlöpande information under dygnet och de finns på plats hela tiden.   Svenska Intensivvårdsregistret

65 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 3. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? Monitorering, Intravenös medicinering, Andningstöd, 1 vasoaktiv drog, Åtgärder /ingrepp utan för rutin, Åtgärder / ingrepp utan för IVA. Monitorering, Intravenös medicinering, Andningstöd, 1 vasoaktiv drog och Åtgärder /ingrepp utan för rutin. Svenska Intensivvårdsregistret

66 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 3. Rätt svar är: Alt. 1 Svenska Intensivvårdsregistret

67 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 4. Svårt sjuk patient med pneumoni som vårdas med IVB. Har njursvikt och har haft dialysbehandling i tre dagar. Filtret klottrar och det dröjer 10 timmar tills behandlingen startas igen. Cirkulatoriskt stabil varför adrenalin kan nedtrappas och sätts ut kl. 09:00. Bronkoskoperas och borstprov tas. Patienten har ett stort trycksår och som revideras av kirurg på Operationsavdelningen. Svenska Intensivvårdsregistret

68 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 4. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsvård ,1 vasoaktiv drog, Dialys , Åtgärder / Ingrepp utöver rutin. Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd ,1 vasoaktiv drog, Dialys , Åtgärder / Ingrepp utöver rutin Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd ,1 vasoaktiv drog och dialys Svenska Intensivvårdsregistret

69 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 4. Rätt svar är. Alt.2 Svenska Intensivvårdsregistret

70 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 5. Klockan är 09:00 och du ska registrera NEMS på en kvinna som kom till IVA igår. Instabil cirkulatoriskt. Behandlas med Noradrenalin-och Simdax i infusion. Har dålig urinproduktion, pågående vätske- och Furosemidbehandling. Kontinuerlig CO- mätning med LIDKO-apparat kopplas in och kalibreras. Har problem med syresättningen och man prövar NIV i en 1 timme. Går över till reservoarmask med 10 liter syrgas som ger acceptabel syresättning resten av natten. Svenska Intensivvårdsregistret

71 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 5. Vilka åtgärder genererar NEMS-poäng? Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd , 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsvård , > 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin Monitorering, Intravenös medicinering, Andningsstöd , > 1 vasoaktiv drog och Åtgärder / Ingrepp utöver rutin Svenska Intensivvårdsregistret

72 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientfall 5. Rätt svar är: Alt. 3 Svenska Intensivvårdsregistret

73 Repetition 2011 åtgärder och NEMS poäng
HFO ECMO Inhal. Sed CVK på plats Aortaballongpump Pericardiocentes Kont CO-mätning EEG kontinuerligt RESP/CPAP p Åtg/IVA p ej NEMS poäng Åtg IVA p Åtg/IVA p Åtg IVA 5 p Åtg/IVA p Svenska Intensivvårdsregistret

74 Repetition 2011 åtgärder och NEMS poäng
Inhal. Vasodilatator Smittisolering Skyddsisolering Aktiv termokontroll Ej NEMS poäng Åtg/IVA 5 p Åtg/IVA p Åtg/IVA p OBS Åtg/IVA kan aldrig totalt ge mer än 5 p Svenska Intensivvårdsregistret

75 Svenska Intensivvårdsregistret
TILDA – interaktivt program för utbildning / kompetenskort. Vårdtyngdsregistrering NEMS och VTS Övning Frågor Svenska Intensivvårdsregistret

76 Översikt – Läsa riktlinjen, Länka till dokumentation
Svenska Intensivvårdsregistret

77 Svenska Intensivvårdsregistret
Övning Svenska Intensivvårdsregistret

78 Svenska Intensivvårdsregistret
Frågor Svenska Intensivvårdsregistret

79 FACIT – när man klarat uppgiften
Svenska Intensivvårdsregistret

80 Svenska Intensivvårdsregistret
Vårdtillfälle Vad är en Operation? Skriva in avliden? Avliden på IVA registreras bara på första avdelningen. Om avlidentidpunkt ligger före vårdtillfällets start skall valideringsprogrammet inte förvänta sig att det kommer en avliden på IVA-rapportering. Om den ändå kommer så skall den inte läggas in i datalagret. Vårdresultat blir ju dock ändå avliden på båda vårdtillfällena. 2) Valideringsprogrammet ändras till att acceptera avlidentidpunkt < 48 timmar före vtf-start, om åtgärden organdonationförberedande åtgärder XV013 också finns registrerat. 3) Vi är på mötet överens om att man skall kunna registrera minst VTS/NEMS, åtgärder och komplikationer för den avlidne . Hur undviker vi dubbla avlidnaprotokoll??? Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

81 Svenska Intensivvårdsregistret
Opererade eller ej. Registrering om en patient är opererad eller ej har betydelse dels för: att karakterisera olika patientgrupper SAPS3 som underlag för riskvärdering. Vad är en ”operation” i SIR:s registrering? I SIR:s grunddataset registreras om en patient är opererad eller ej. Denna uppgift har betydelse dels för att karakterisera olika patientgrupper och dels används den i SAPS3- registreringen som underlag för riskvärdering. För att få korrekt internationell jämförbarhet är det viktigt att SIR:s definition av opereradstatus ansluter sig till SAPS3:s originaldokument. Då dessa ej är heltäckande behövs kompletterande SIR riktlinjer enligt nedan: Med operation menas ett invasivt ingrepp i terapeutiskt och/eller diagnostiskt syfte som innebär mer än minimal vävnadsskada. Interventionell radiologi eller PCI räknas ej som operation medan endovaskulära ingrepp, t ex som alternativ till öppen aortakirurgi, räknas som operation. Endoskopiskt terapeutiskt ingrepp, såsom sklerosering av esofagusvaricer, räknas som operation medan enbart diagnostisk endoskopi inte är att betrakta som operation. Att ingreppet kan utföras i lokalanestesi behöver inte utesluta att ingreppet klassificeras som operation medan förekomst av KVÅ-kod inte med automatik innebär att ingreppet betraktas som operation. Det kommer alltid, inte minst genom att ny medicinsk teknik introduceras, att uppkomma avgränsningsproblematik men en ledstjärna kan då vara att om ingreppet är invasivt och orsakar mer än minimal vävnadsskada och med förväntad åtföljande inflammatoriskt svar så skall patienten klassificeras som opererad. Observera att tidsfönstret för eventuell förekomst av operation är hela den sammanhängande vårdepisoden före IVA-inläggningen oavsett om patienten vårdats på flera sjukhus. Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

82 Vad räknas som operation?
Interventionell radiologi eller PCI räknas ej som operation medan EVAR som alternativ till öppen aortakirurgi, räknas som operation. Fråga: Vid aneurysmala blödningar cerebralt, SAH, så åtgärdas ju detta med antingen öppen kirurgi alt med intervention. Fråga har nu återigen kommit upp om intervention dvs. coiling är klassad som operation. Riskerna och eftervården är densamma dvs. kräver intensivvård Svar: Svaret bör enligt våra hittillsvarande riktlinjer var nej, ingen operation. Frågan läggs till diskussion och prövning för septembermötet 2011 i SIR Vi diskuterade länge och med delade meningar i gruppen. Beslutades: Riktlinjen behålls oförändrad t.v. Frågan är bordlagd till novembermötet. Ev. kommer senare ges möjlighet att besvara en följdfråga: har patienten genomgått interventionell radiologi? Svenska Intensivvårdsregistret Svenska IntensivvårdsregistretSvenska Intensivvårdsregistret

83 Vad räknas som operation?
Endoskopiskt terapeutiskt ingrepp, såsom sklerosering av esofagusvaricer räknas som operation Men enbart diagnostisk endoskopi är inte att betrakta som operation. Svenska Intensivvårdsregistret

84 När är patienten opererad ? Enligt SAPS 3
In sjukhus In IVA Opererad 84

85 Vad räknas som operation?
Tidsfönstret för förekomst av operation är hela den sammanhängande vårdepisoden före IVA-inläggningen oavsett om patienten vårdats på flera sjukhus. Svenska Intensivvårdsregistret

86 Vad är opereradstatus ? Registreras vid ankomst
Opererad någon gång under hela sjukhusvårdtillfället före IVA Tid krävs inte 86

87 Vilka tidsgränser gäller för akutop för vuxen ?.
6 12 24 Svenska Intensivvårdsregistret

88 Svenska Intensivvårdsregistret

89 Vilka tidgränser gäller för akutop barn
6 12 24 Svenska Intensivvårdsregistret

90 Svenska Intensivvårdsregistret

91 Vad är opereradstatus ? Akutopererad = genomförd eller avses att genomföras inom 24 tim (6 tim för barn) efter beslut Elektiv op = alla andra op 91

92 Patientfall Medelålders man inkommer måndag eftermiddag till akutmottagningen med buksmärtor. Patienten är blek och kallsvettig . Blodtryck 90/70. Akut ultraljud visar bukaortaaneurysm med ruptur. 92

93 Patientfall IVA-läkare tillkallas.
Tillsammans med ansvarig kirurg beslutas om akutop och pat överföres under överinseende av IVA-läkaren direkt till operation 93

94 Patientfall En av de operationsplacerade anestesiläkarna tar över.
Efter en 6 timmar lång besvärlig operation överförs patienten till IVA. 94

95 När blir pat ”IVA patient ” ?
När den IVA-placerade narkosläkaren engagerar sig i pat på akutmottagningen. Tidpunkten för IVA-vårdtillfället börjar då pat kommer från op till IVA. Svenska Intensivvårdsregistret

96 Svenska Intensivvårdsregistret

97 Svenska Intensivvårdsregistret
Ankomstväg Svenska Intensivvårdsregistret

98 Trestegsförflyttningar

99 Utskrivningsorsak IVA 1?
Samma landsting 3 Mindre IVA – saknar dialys 1 Transport  2 Tillhörande större IVA Fullbelagt! Patient på IVA (1) är behov av dialys men tillhörande IVA (2) är fullbelagt. Patienten transporteras direkt till Annan IVA (3). Utskrivningsorsak = Medicinsk indikation

100 Ankomstorsak IVA 3? Samma landsting 3 1 2
IVA (saknar dialys) 1 Transport  2 Tillhörande större IVA Fullbelagt! Patient på IVA (1) är behov av dialys men tillhörande IVA (2) är fullbelagt. Patienten transporteras direkt till Annan IVA (3). Ankomstorsak IVA 3? Medicinsk indikation eller Resursbrist hos avsändaren IVA 2 ?

101 Utskrivningsorsak IVA 1?
Landsting 1 Landsting 2 1 Transport  3 Patient färdigbehandlad på region-IVA och skall skickas hem till IVA 2 2 Hemmahörande IVA Fullbelagt! Utskrivningsorsak IVA 1 = Ej hemmahörande här

102 Ankomstorsak IVA 3? Landsting 1 Landsting 2 1 Transport  3 Patient färdigbehandlad på region-IVA och skall skickas hem till IVA 2 2 Hemmahörande IVA Fullbelagt! Ankomstorsak IVA 3? Hemmahörande här eller Resursbrist hos avsändaren

103 KOMPLIKATIONER

104 Negativa händelser / Komplikationer
SK-000 Inga av SIR:s definierade negativa händelser eller komplikationer har inträffat (ev. med undantag av SK-999)

105 Svenska Intensivvårdsregistret
Vad är SK-999 ? SK-999 är en möjlighet att rapportera (även som fritext) komplikation/negativ händelse utanför SIR-listan Relevans: För framtida bruk och för att kunna utveckla och förbättra redovisningen av negativa händelser eller komplikationer. Denna kod behandlas helt fristående från övriga negativa händelser och komplikationer och redovisas inte löpande på SIR:s utdataportal. Svenska Intensivvårdsregistret

106 Svenska Intensivvårdsregistret
Multiresistens En patient som efter dykolycka överföres från sjukhus i Grekland sceeningodlas vid ankomst. Efter 2 dagar får man svar att MRSA växer. Hur koda ? SK-011 Multiresistens känd eller diagnostiserad (odling) vid ankomst SK-012 Ej känd vid ankomst eller diagnostiserad (tidpunkt blir då odlingssvar kommer) Svenska Intensivvårdsregistret

107 Svenska Intensivvårdsregistret

108 Har bakteriell multiresistens med av SIR definierade agens förekommit under det aktuella vårdtillfället ? 1. Nej eller 2. Ja. Om ja – var den bakteriella multi-resistensen känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start ? Då registreras: 2:1 Ja → SK-011 eller 2:2 Nej → SK-012

109 Svenska Intensivvårdsregistret

110 Fler frågor angående multiresistens….
Vilka tidsangivelser gäller för patienten i föregående ex? Ankomsten? Då odlingen togs eller då svaret kom? För patient som inkommer till IVA och screeningodlas, gäller att om odlingar visar sig vara positiva så skall detta registreras som SK-011, dvs känt från vårdtillfällets start. Hur gör vi om svaret kommit sedan patienten skrivits ut? Vårdtillfällen där odlingssvar med bakteriell multiresistens kommer först efter vårdtillfällets slut exkluderas, då dessa ej var kända under själva vårdtillfället Hur registrerar vi om patienten har multiresistenta Acinetobacter? Acinetobacter är ännu inte en av SIR upptagna multiresistenta bakterier, dvs omfattas ej. Lägger till U83.9 Antibiotikaresistens UNS till diagnoskodningen Svenska Intensivvårdsregistret

111 Patientfall En kvinna i 50-års åldern med grav RA genomgår op med revision av armbågsprotes. Då regional blockad ej ger full analgesi sövs pat och op genomförs i sidoläge med LM. På post op avd tilltagande svullnad av tunga och ansikte och pat reintuberas nasalt med fiberbronkoskop och överföres till IVA.

112 Patientfall Då svullnaden i framför allt tungan kvarstår efter flera dagar trakeotomeras patienten. Respiratorvården kan avslutas och pat överföres till öronavd där hon efter ett tag kan dekanyleras och snart skrivas ut. Trots utredning har det inte säkert kunnat kartläggas om det rör sig om komplikation till LM, allergisk reaktion eller angioneurotisk ödem (pat fick Firazyr)

113 Skall SK-090 Oplanerad reintubation anges ?
Ja Nej Svenska Intensivvårdsregistret

114 Svenska Intensivvårdsregistret

115 Skall SK-090 Oplanerad reintubation anges?
Definition: SK-090 Patienten behöver reintuberas/rekanyleras ≤ 24 timmar från planerad eller oplanerad extubering/dekanylering. Ej SK-090! Ej intuberad i samband med anestesi (Re-)intub före vtf-start på IVA! Svenska Intensivvårdsregistret

116 VAP Man som etylpåverkad ramlar i trappa och inkommer medvetslös med på CT synlig liten subduralblödning. Pat intuberas och ventilatorbehandlas under ett drygt dygn men kan sedan extuberas. Då blödningen fyller på sig beslutar man nästa dag att operera och i efterförloppet ånyo ventilatorbehandling fram morgonen knappt 2 dagar senare. Ytterligare något dygn senare 39.5 oC och lungrtg visar nytillkommet infiltrat samt CRP nu 135.

117 Svenska Intensivvårdsregistret
Har patienten VAP? Ja Nej Svenska Intensivvårdsregistret

118 Svenska Intensivvårdsregistret

119 Svenska Intensivvårdsregistret
Har pat VAP ? Uppfyller ej kriteriet för VAP! Ej sammanhängande IVB ≥ 48 tim Rtg pulm och feber ej under perioden med IVB Däremot har pat en vårdrelaterad pneumoni Svenska Intensivvårdsregistret

120 2. Ja. Om ja – var den verifierad eller misstänkt VAP? Då registreras:
Har misstänkt eller verifierad VAP diagnostiserats under det aktuella intensivvårdstillfället? 1. Nej eller 2. Ja. Om ja – var den verifierad eller misstänkt VAP? Då registreras: 2:1 Verifierad VAP SK-021 eller 2:2 Misstänkt VAP SK-022

121 CVK-relaterad infektion
En patient som vårdas på IVA efter multitrauma får efter en vecka temp. stegring vars genes är oklar. Då det ser rött och irriterat ut kring CVK kanalen och med pus kring insticksstället avlägsnas patientens CVK. Odling från spetsen visar växt av staph aureus. Blododling negativ. Har pat CVK relaterad infektion enl. SK-050 ?

122 Har patienten CVK-relaterad infektion ?
Ja Nej Svenska Intensivvårdsregistret

123 Svenska Intensivvårdsregistret

124 CVK-relaterad infektion
Med CVK-relaterad infektion avses: Alternativ 1: Positiv odling av blod från perifer ven samtidigt som samma bakterie isolerats från kateterspetsen eller Alternativ 2: Samma bakterier hittas i blododlingar som tagits samtidigt från perifer ven och central venkateter och där tid till växt för kateterblod är minst 120 min kortare än tid till växt för blod från perifer ven Pat har ingen positiv blododling! Svenska Intensivvårdsregistret

125 Hur bedöma omslagstid vid positiv blododling?
Svenska Intensivvårdsregistret

126 Använder ni denna princip?
Ja Nej Svenska Intensivvårdsregistret

127 Svenska Intensivvårdsregistret

128 Pneumothorax Vid rtg kontroll efter CVK-inläggning på en IVA patient upptäcks en liten apikal pneumothorax. Då patienten är opåverkad och inte respirator-behandlas avvaktar man med åtgärd. Skall SK-061 (stickrelaterad skada vid CVK-inläggning) registreras ?

129 Skall pneumotorax registreras ?
Ja Nej Skall SK-061 (stickrelaterad skada vid CVK-inläggning) registreras? Svenska Intensivvårdsregistret

130 Svenska Intensivvårdsregistret

131 Skall pneumotorax registreras ?
Det ska vara symptomgivande pneumotorax som fordrar åtgärd med t.ex. exsufflering av luft eller dränagebehandling. Svenska Intensivvårdsregistret

132 2.1. Stickrelaterad skada vid CVK-inläggning = SK-061
2.2. Stickrelaterad skada vid pleuratappning = SK-062 2.3. Volym-/tryckskada vid invasiv ventilatorbehandling (IVB) = SK-063 2.4. Annan orsak sekundär till medicinsk åtgärd = SK-064

133 OBS: En registrering skall ske för varje förekomst och med förutsättningen för komplikationen att den har krävt en åtgärd! Det ska vara symptomgivande pneumotorax som fordrar åtgärd med t.ex. utsugning av luft eller dränagebehandling.

134 Nattlig utskrivning (SK-080)?
En ung man inkommer till IVA efter GHB-intoxikation. Efter några timmars sedering med propfol är patienten lugn, klar och somatiskt återställd. Pat vägrar att stanna kvar för den planerade psykiatriska konsultationen utan avviker från IVA Ska nattlig utskrivning (SK-080) registreras? Svenska Intensivvårdsregistret

135 Nattlig utskrivning (SK-080)!
Ja Patienten är utskriven från IVA mellan kl. 22:00 och kl. 06:59 Det gäller oavsett veckodag el dokumenterad behandlingsstrategi under det aktuella vårdtillfället på IVA Det är en avvikelse att ej erhålla psykiatrisk bedömning när det somatiska är avklarat Svenska Intensivvårdsregistret

136 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärder Ny åtgärd Elkonvertering DF026 (planerad) Svenska Intensivvårdsregistret

137 Vad menar SIR med ”aktiv hypotermi” ?
Kylning till hypotermi i behandlingssyfte Högvolyms CVVH vid livshotande tempstegring Extern kylning vid sepsis med hög feber 137

138 Svenska Intensivvårdsregistret

139 Vad menar SIR med ”aktiv hypotermi” ?
Kylning till hypotermi i behandlingssyfte Högvolyms CVVH vid livshotande tempstegring Extern kylning vid sepsis med hög feber 139

140 Vad menas med ”aktiv uppvärmning”?
Invasiva uppvärmningsmetoder (hjärtlungmaskin,ECMO) Icke invasiva metoder (värmetäcke, varma vätskor) vid hypotermi Omvänd användning av kyldräkt (t.ex Allons) 140

141 Svenska Intensivvårdsregistret

142 Vad menas med ”aktiv uppvärmning”?
Invasiva uppvärmningsmetoder (hjärtlungmaskin,ECMO) Icke invasiva metoder (värmetäcke, varma vätskor) vid hypotermi Omvänd användning av kyldräkt (t.ex Allons) 142

143 Svenska Intensivvårdsregistret
SLUT Svenska Intensivvårdsregistret


Ladda ner ppt "Registreringsproblematik"

Liknande presentationer


Google-annonser