Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR IT-möte 2010 Stockholm Svenska Intensivvårdsregistret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR IT-möte 2010 Stockholm Svenska Intensivvårdsregistret"— Presentationens avskrift:

1 SIR IT-möte 2010 Stockholm 2010-04-15 Svenska Intensivvårdsregistret
Göran Karlström, Caroline Mårdh, Pall Einarsson, Tomas Ingelbrant Svenska Intensivvårdsregistret Svenska Intensivvårdsregistret

2 Svenska Intensivvårdsregistret
En dialogdag om möjligheter och svårigheter för att korrekt fånga ett vårdtillfälles viktiga händelser inom Intensivvård... Välkomna! Svenska Intensivvårdsregistret

3 Svenska Intensivvårdsregistret
Dagens pauser Fika Lunch 12.30 Em fika 14.30 Slut 16.30 Svenska Intensivvårdsregistret

4 Svenska Intensivvårdsregistret
Dagens övning Presentationsrunda Vårdtillfällets start Ankomsttid Vårdtyper SAPS3 Svensk APACHE VTS – NEMS SOFA Åtgärder Diagnoser Komplikationer Probleminventering! XML-specifikation nya delar Rapportering till SIR – framtid Live-validering – hur, när? Återföring mortalitetsdata Återföring Avlidna på IVA Återföring Uppföljning efter intensivvård Återföring Vårdbegäran Bemanning - Beläggning Övrigt (inga föranmälda punkter) Svenska Intensivvårdsregistret

5 Kort, kort presentation laget runt
Välkomna! Vem är här? Kort, kort presentation laget runt Svenska Intensivvårdsregistret

6 Probleminventering senare
Börja tänk efter redan nu! Probleminventering senare

7 Vårdtillfällets start
Styr vårdtyngdsregistrering (Obs Åtgärder och Komplikationer) När ansvaret för patienten övertas av egna enhetens personal. När man hämtar hem patient från annat sjukhus så är tiden i allmänhet när rapporteringen där är avslutad. Problem? Fånga tiden före ankomst? Slut: När man lämnat ansvaret för patienten till vårdavdelningen. När man lämnat patient på annat sjukhus. Vid dödsfall i normalfallet då kroppen lämnar avdelningen (Alltså inte identiskt med dödstidpunkten) Svenska Intensivvårdsregistret

8 Svenska Intensivvårdsregistret
Ankomsttid När patienten anländer till avdelningen. Styr datafönster för SAPS3 Styr datafönster för SOFA Införs som frivillig parameter 2010 Blir obligatorisk för vårdyp IVA och TIVA 2012, men rekommenderas för alla vårdtyper. Svenska Intensivvårdsregistret

9 Svenska Intensivvårdsregistret
Vårdtyper Inga ändringar av vårdtyper nu (BRIVA i framtiden?) Åtgärder och komplikationer möjliga att registrera i alla vårdtyper. VTS och NEMS möjliga att registrera i alla vårdtyper. Svenska Intensivvårdsregistret

10 Svenska Intensivvårdsregistret
SAPS3 Beroende av ankomsttid. (+/- 1 timme) Problem för leverantörer? Fånga värden före ankomsttiden? Diskussioner om vad som är operation och inte operation. Labkopplingar? Beräkning SAPS3 Världsformeln används nu för riskberäkning EMR. Sannolikt kommer under åren framåt alternativa formler att bli aktuella. Överväga inställning hos kunderna respektive flera versioner i datalager? Svenska Intensivvårdsregistret

11 Svenska Intensivvårdsregistret
Svensk APACHE Resultat kommer fortsatt att presenteras tom 2011. Ingen ytterligare utveckling eller revision planeras. Från och med kan Svensk APACHE inte längre rapporteras in till SIR. Svenska Intensivvårdsregistret

12 VTS - NEMS VTS Utveckling pågår NEMS Inga nyheter
Arbete med ny indikator och tidsstudie skall genomföras. Ny version skarpt 2012 planeras! Manual och definitioner förtydligas under 2010. En gång per pass. SIR anser att VTS inte skall korrigeras för “del” av pass. NEMS Inga nyheter SIR håller viss koll på Europa och NAS (Nursing activity score). En gång per dygn. SIR anser att NEMS inte skall korrigeras för “del” av pass. IT-systemen bör säkerställa att ”luckor” inte skapas! Svenska Intensivvårdsregistret

13 Svenska Intensivvårdsregistret
SOFA Reviderad riktlinje Start och slut av vårdtillfälle nu tydligt reglerat (men inte enkelt) För helt säker validering krävs ankomsttid (frivilligt från 2010, obligatoriskt från 2012) Rådata vid inskick Svenska Intensivvårdsregistret

14 Svenska Intensivvårdsregistret
Åtgärder Reviderad riktlinje Nya åtgärder med KVÅ-koder Nu enbart baserat på KVÅ-koder (Flaatten-koderna bort) Nyckelåtgärder, viktiga åtgärder och Övriga åtgärder Tid eller duration enligt riktlinjen Alla KVÅ-koder möjliga skicka in (=Övriga åtgärder) Svenska Intensivvårdsregistret

15 Svenska Intensivvårdsregistret
Diagnoser Reviderad riktlinje Nya kodningsregler för flera tillstånd Sepsis (blodförgiftning), bakterier och antibiotikaresistens Skallskador mm Bör kunna leda till utvecklat användargränssnitt Utökad lista av primära IVA-diagnoser Svenska Intensivvårdsregistret

16 Svenska Intensivvårdsregistret
Komplikationer Helt omarbetad riktlinje Många nyheter Ny IT-struktur Nya koder Tider och duration Egenskaper XML-specifikation före 30/6 2010 Svenska Intensivvårdsregistret

17 Probleminventering! SIR Landstings-IT Kund Leverantör Annat
Produktionstid för utveckling – löpande diskussion viktig. Bra kontakter viktiga enhet – leverantörer – IT – SIR Hur få ut uppgraderingar?

18 Radera – justera vårdtillfälle
Mycket komplext! Reservnummer – byte till korrekt personnummer Ändringar av tider eller vårdtyp Svenska Intensivvårdsregistret

19 Svenska Intensivvårdsregistret
Rekommendationer Skicka data ofta (varje vecka)! Skicka innevarande och förra året varje gång! Att inte skicka gamla data mer än en gång skapar problem! Svenska Intensivvårdsregistret

20 XML-specifikation nya delar
Uppföljning efter Intensivvård XML-specifikation görs under 2010. Möjlighet skapas för inskick av särskild XML-fil klart under 2011. Observera att SIR använder sig av Index-vårdtillfälle! Vårdbegäran Viss revision av dataset till 2011 sannolikt, men ej beslutat. XML-specifikation görs under 2010 Beläggning – bemanning Förberedande arbete pågår. Webservice för omgående kommunikation. Mål att vara klar under 2011. Egna filtyper och särskilda aktiveringsnycklar. Planeras inte ingå i “stora” XML-filen då tidsförskjutningen är stor för “Uppföljning” och knytning till IVA-vtf inte finns för alla “Vårdbegäran” och vtf-koppling saknas i Beläggning-bemanning. Svenska Intensivvårdsregistret

21 Rapportering till SIR - framtid
Allt mer dubbelriktad kommunikation Flera filtyper Live-validering möjlig? Revidering av koncept Leverantörsönskemål? Samarbetsprojekt? Svenska Intensivvårdsregistret

22 Live-validering – Hur, när?
Kunna använda SIR:s algoritmer för att upptäcka brister i lokal validering. Vid varje registrering, en gång per dygn, vid utskrivning eller något annat? Ett eller flera vårdtillfällen i batch? Ta hänsyn till kvalitetsinställningar i valideringsprogrammet? Vem vill vara med och utveckla? Svenska Intensivvårdsregistret

23 Återföring av data från SIR
Idag finns mortalitetsuppföljningen veckovis. Avlidna på IVA (kan skickas åter efter begäran) Uppföljning efter intensivvård Vårdbegäran Beläggning – Bemanning? Kan vi finna modell för hantering hos medlemmarna? SIR-funderingar på “beställningsportal”. Svenska Intensivvårdsregistret

24 Återföring mortalitetsdata
Finns idag. Återförs som XML-fil eller som text Omhändertagande lokalt beroende på system Svenska Intensivvårdsregistret

25 Återföring Avlidna på IVA
Omfattande pdf-rapport med analys av data finns idag. Faktiska inregistrerade data skickas ej tillbaka med automatik men kan fås vid begäran Svenska Intensivvårdsregistret

26 Återföring Uppföljning efter intensivvård
Webbrapportering finns. Uppföljningar 2, 6 och 12 månader efter (index) IVA-vårdtillfället. Medlemmar intresserade av uppföljning av utomlänspatienter, dvs vtf finns på flera IVA, men uppföljning görs på ett ställe. Inte löst! Återföring planeras via XML-fil. Egen fil pga tidsförskjutningen. Svenska Intensivvårdsregistret

27 Återföring Vårdbegäran
Webbrapportering finns. Innehåller både registrering som knyts till IVA-vtf och de som inte kan knytas. Återföring av data planeras via XML-fil. Egen fil pga bristande knytning till IVA-vtf. Import i datalager eller annat hos SIR-medlemmen? Svenska Intensivvårdsregistret

28 Bemanning - beläggning
Ännu i sin linda. Löpande info. Intresse för samverkan? Svenska Intensivvårdsregistret

29 Svenska Intensivvårdsregistret
Övrigt Vad ändrat 2009 och 2010? Inte så mycket som det snackas! Lite ändringar Mera tillägg (ofta begäran av medlemmar) Oftare förtydliganden (utan IT-påverkan) Portalen – den finns och ny version på gång! Dokumenation av denna dag ställs samman på Uppföljande kontakter sker efter att årsrapporten är klar ca 10/5 Svenska Intensivvårdsregistret

30 Kom ihåg! Ta kontakt vid problem! Använd ”Ställ en fråga” på webben!
Medlemsservice: Caroline Mårdh , IT-service: Caroline Mårdh Otimo Data Övrigt: Göran Karlström , Webben… Prenumerera!


Ladda ner ppt "SIR IT-möte 2010 Stockholm Svenska Intensivvårdsregistret"

Liknande presentationer


Google-annonser