Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR IT-möte 2010 Stockholm 2010-04-15 Göran Karlström, Caroline Mårdh, Pall Einarsson, Tomas Ingelbrant Svenska Intensivvårdsregistret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR IT-möte 2010 Stockholm 2010-04-15 Göran Karlström, Caroline Mårdh, Pall Einarsson, Tomas Ingelbrant Svenska Intensivvårdsregistret."— Presentationens avskrift:

1 SIR IT-möte 2010 Stockholm 2010-04-15 Göran Karlström, Caroline Mårdh, Pall Einarsson, Tomas Ingelbrant Svenska Intensivvårdsregistret

2 VÄLKOMNA! En dialogdag om möjligheter och svårigheter för att korrekt fånga ett vårdtillfälles viktiga händelser inom Intensivvård... Svenska Intensivvårdsregistret2

3 Dagens pauser  Fika 09.30-10.15  Lunch 12.30  Em fika 14.30  Slut 16.30 Svenska Intensivvårdsregistret3

4 Dagens övning  Presentationsrunda  Vårdtillfällets start  Ankomsttid  Vårdtyper  SAPS3  Svensk APACHE  VTS – NEMS  SOFA  Åtgärder  Diagnoser  Komplikationer  Probleminventering!  XML-specifikation nya delar  Rapportering till SIR – framtid  Live-validering – hur, när?  Återföring mortalitetsdata  Återföring Avlidna på IVA  Återföring Uppföljning efter intensivvård  Återföring Vårdbegäran  Bemanning - Beläggning  Övrigt (inga föranmälda punkter) Svenska Intensivvårdsregistret4

5 Välkomna! Vem är här? Kort, kort presentation laget runt Svenska Intensivvårdsregistret5

6 PROBLEMINVENTERING SENARE Börja tänk efter redan nu!

7 Vårdtillfällets start  Start: –Styr vårdtyngdsregistrering (Obs Åtgärder och Komplikationer) –När ansvaret för patienten övertas av egna enhetens personal. –När man hämtar hem patient från annat sjukhus så är tiden i allmänhet när rapporteringen där är avslutad. –Problem? Fånga tiden före ankomst?  Slut: –När man lämnat ansvaret för patienten till vårdavdelningen. –När man lämnat patient på annat sjukhus. –Vid dödsfall i normalfallet då kroppen lämnar avdelningen (Alltså inte identiskt med dödstidpunkten) Svenska Intensivvårdsregistret7

8 Ankomsttid  När patienten anländer till avdelningen. –Styr datafönster för SAPS3 –Styr datafönster för SOFA  Införs som frivillig parameter 2010  Blir obligatorisk för vårdyp IVA och TIVA 2012, men rekommenderas för alla vårdtyper. Svenska Intensivvårdsregistret8

9 Vårdtyper  Inga ändringar av vårdtyper nu (BRIVA i framtiden?)  Åtgärder och komplikationer möjliga att registrera i alla vårdtyper.  VTS och NEMS möjliga att registrera i alla vårdtyper. Svenska Intensivvårdsregistret9

10 SAPS3  Beroende av ankomsttid. (+/- 1 timme) –Problem för leverantörer? Fånga värden före ankomsttiden?  Diskussioner om vad som är operation och inte operation.  Labkopplingar?  Beräkning SAPS3 –Världsformeln används nu för riskberäkning EMR. –Sannolikt kommer under åren framåt alternativa formler att bli aktuella. –Överväga inställning hos kunderna respektive flera versioner i datalager? Svenska Intensivvårdsregistret10

11 Svensk APACHE  Resultat kommer fortsatt att presenteras tom 2011.  Ingen ytterligare utveckling eller revision planeras.  Från och med 2012-01-01 kan Svensk APACHE inte längre rapporteras in till SIR. Svenska Intensivvårdsregistret11

12 VTS - NEMS  VTS  Utveckling pågår –Arbete med ny indikator och tidsstudie skall genomföras. –Ny version skarpt 2012 planeras! –Manual och definitioner förtydligas under 2010. –En gång per pass. –SIR anser att VTS inte skall korrigeras för “del” av pass.  NEMS  Inga nyheter –SIR håller viss koll på Europa och NAS (Nursing activity score). –En gång per dygn. –SIR anser att NEMS inte skall korrigeras för “del” av pass. Svenska Intensivvårdsregistret12 IT-systemen bör säkerställa att ”luckor” inte skapas!

13 SOFA  Reviderad riktlinje  Start och slut av vårdtillfälle nu tydligt reglerat (men inte enkelt)  För helt säker validering krävs ankomsttid (frivilligt från 2010, obligatoriskt från 2012)  Rådata vid inskick Svenska Intensivvårdsregistret13

14 Åtgärder  Reviderad riktlinje  Nya åtgärder med KVÅ-koder  Nu enbart baserat på KVÅ-koder (Flaatten-koderna bort)  Nyckelåtgärder, viktiga åtgärder och Övriga åtgärder  Tid eller duration enligt riktlinjen  Alla KVÅ-koder möjliga skicka in (=Övriga åtgärder) Svenska Intensivvårdsregistret14

15 Diagnoser  Reviderad riktlinje  Nya kodningsregler för flera tillstånd –Sepsis (blodförgiftning), bakterier och antibiotikaresistens –Skallskador mm –Bör kunna leda till utvecklat användargränssnitt  Utökad lista av primära IVA-diagnoser Svenska Intensivvårdsregistret15

16 Komplikationer  Helt omarbetad riktlinje  Många nyheter  Ny IT-struktur –Nya koder –Tider och duration –Egenskaper  XML-specifikation före 30/6 2010 Svenska Intensivvårdsregistret16

17 Probleminventering!  SIR  Landstings-IT  Kund  Leverantör  Annat –Produktionstid för utveckling – löpande diskussion viktig. –Bra kontakter viktiga enhet – leverantörer – IT – SIR –Hur få ut uppgraderingar?

18 Radera – justera vårdtillfälle  Mycket komplext!  Reservnummer – byte till korrekt personnummer  Ändringar av tider eller vårdtyp Svenska Intensivvårdsregistret18

19 Rekommendationer  Skicka data ofta (varje vecka)!  Skicka innevarande och förra året varje gång!  Att inte skicka gamla data mer än en gång skapar problem! Svenska Intensivvårdsregistret19

20 XML-specifikation nya delar  Uppföljning efter Intensivvård –XML-specifikation görs under 2010. –Möjlighet skapas för inskick av särskild XML-fil klart under 2011. –Observera att SIR använder sig av Index-vårdtillfälle!  Vårdbegäran –Viss revision av dataset till 2011 sannolikt, men ej beslutat. –XML-specifikation görs under 2010 –Möjlighet skapas för inskick av särskild XML-fil klart under 2011.  Beläggning – bemanning –Förberedande arbete pågår. Webservice för omgående kommunikation. Mål att vara klar under 2011.  Egna filtyper och särskilda aktiveringsnycklar. –Planeras inte ingå i “stora” XML-filen då tidsförskjutningen är stor för “Uppföljning” och knytning till IVA-vtf inte finns för alla “Vårdbegäran” och vtf-koppling saknas i Beläggning-bemanning. Svenska Intensivvårdsregistret20

21 Rapportering till SIR - framtid  Allt mer dubbelriktad kommunikation  Flera filtyper  Live-validering möjlig?  Revidering av koncept 2010-2012  Leverantörsönskemål?  Samarbetsprojekt? Svenska Intensivvårdsregistret21

22 Live-validering – Hur, när?  Kunna använda SIR:s algoritmer för att upptäcka brister i lokal validering. –Vid varje registrering, en gång per dygn, vid utskrivning eller något annat? –Ett eller flera vårdtillfällen i batch? –Ta hänsyn till kvalitetsinställningar i valideringsprogrammet? –Vem vill vara med och utveckla? Svenska Intensivvårdsregistret22

23 Återföring av data från SIR  Idag finns mortalitetsuppföljningen veckovis.  Avlidna på IVA (kan skickas åter efter begäran)  Uppföljning efter intensivvård  Vårdbegäran  Beläggning – Bemanning?  Kan vi finna modell för hantering hos medlemmarna?  SIR-funderingar på “beställningsportal”. Svenska Intensivvårdsregistret23

24 Återföring mortalitetsdata  Finns idag.  Återförs som XML-fil eller som text  Omhändertagande lokalt beroende på system Svenska Intensivvårdsregistret24

25 Återföring Avlidna på IVA  Omfattande pdf-rapport med analys av data finns idag.  Faktiska inregistrerade data skickas ej tillbaka med automatik men kan fås vid begäran Svenska Intensivvårdsregistret25

26 Återföring Uppföljning efter intensivvård  Webbrapportering finns.  Uppföljningar 2, 6 och 12 månader efter (index) IVA-vårdtillfället.  Medlemmar intresserade av uppföljning av utomlänspatienter, dvs vtf finns på flera IVA, men uppföljning görs på ett ställe. Inte löst!  Återföring planeras via XML-fil. Egen fil pga tidsförskjutningen. Svenska Intensivvårdsregistret26

27 Återföring Vårdbegäran  Webbrapportering finns.  Innehåller både registrering som knyts till IVA-vtf och de som inte kan knytas.  Återföring av data planeras via XML-fil. Egen fil pga bristande knytning till IVA-vtf.  Import i datalager eller annat hos SIR- medlemmen? Svenska Intensivvårdsregistret27

28 Bemanning - beläggning  Ännu i sin linda.  Löpande info.  Intresse för samverkan? Svenska Intensivvårdsregistret28

29 Övrigt  Vad ändrat 2009 och 2010? Inte så mycket som det snackas! –Lite ändringar –Mera tillägg (ofta begäran av medlemmar) –Oftare förtydliganden (utan IT-påverkan)  Portalen – den finns och ny version på gång!  Dokumenation av denna dag ställs samman på www.icuregswe.org www.icuregswe.org  Uppföljande kontakter sker efter att årsrapporten är klar ca 10/5 Svenska Intensivvårdsregistret29

30 Kom ihåg!  Ta kontakt vid problem!  Använd ”Ställ en fråga” på webben!  Medlemsservice: –Caroline Mårdh 044-3091840, sir@icuregswe.orgsir@icuregswe.org  IT-service: –Caroline Mårdh 044-3091840 it@icuregswe.org it@icuregswe.org –Otimo Data sir@otimo.se 0480-492820.sir@otimo.se  Övrigt: –Göran Karlström 070-2747529, ceo@icuregswe.orgceo@icuregswe.org  Webben… Prenumerera!


Ladda ner ppt "SIR IT-möte 2010 Stockholm 2010-04-15 Göran Karlström, Caroline Mårdh, Pall Einarsson, Tomas Ingelbrant Svenska Intensivvårdsregistret."

Liknande presentationer


Google-annonser