Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu är det dags för action! Vikten av att sätta mål, mäta och följa upp förändringsarbete Åsa Ögren, (S) vice ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu är det dags för action! Vikten av att sätta mål, mäta och följa upp förändringsarbete Åsa Ögren, (S) vice ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Nu är det dags för action! Vikten av att sätta mål, mäta och följa upp förändringsarbete Åsa Ögren, (S) vice ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad samt ordförande byggnadsnämnden i Umeå kommun

2 En demokratifråga Alla människors lika värde utgör grunden för demokratin. I en demokrati är bristande tillgänglighet och användbarhet oacceptabelt eftersom det leder till att den demokratiska arenan är förbehållen den som inte har ett funktionshinder. Diskriminering ska motverkas.

3 Tillgänglighet är inte en rullstolsfråga

4 Fysisk tillgänglighet

5 Informativ tillgänglighet

6 Kommunikativ tillgänglighet

7 Psykosocial tillgänglighet

8 Politik = Vision Analys Realia Kompromiss

9 Handikappråd sedan 1972 Goda exempel i verksamheten lyfts fram i KS Umeås politiska ställningstagande

10 •att alla människor kan använda miljön på lika villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet. •att det ska vara lätt att röra sig och orientera sig både inom- och utomhus. •att det ska vara möjligt att självständigt ta sig fram t.ex. med rollator. •att personer med nedsatt hörsel/syn ska kunna delta i olika aktiviteter. •att det inte finns växter/material som kan vara till problem för allergiker och astmatiker. Umeås politiska ställningstagande

11 Hållbara hus 40 % 100 Mkr i veckan

12 … men hur gör man när man styr ? Utbildning Politiskt efterfråga Mäta – följa upp

13 Utan spaning – ingen aning Inventera och offentliggör

14 •Allmän plats, gator och parker •Besöksmål •Allmänna lokaler Kommunens rådighet

15 • Projekt tillsammans med privata fastighetsägare • Analys av tillgängligheten i flerfamiljshus • Underlag för åtgärder

16 Tips – att tänka på •Ta hjälp •Tillgänglighetskonsulter •Red ut ord och begrepp •Skriv inte fina ord

17 Smit inte från det politiska ansvaret!

18 •60% av Sveriges kommuner saknar tillgänglighetsmål i sin översiktsplanering •Hälften av Sveriges kommuner saknar rapporteringsansvarig i kommunen •42% av Sveriges kommuner har kartlagt sina egna offentliga lokaler •57% av Sveriges kommuner ställer inga krav på uteserveringar •osv osv

19 Nu är det dags för action!


Ladda ner ppt "Nu är det dags för action! Vikten av att sätta mål, mäta och följa upp förändringsarbete Åsa Ögren, (S) vice ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser