Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uthyrning och uppsägning av båtplatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uthyrning och uppsägning av båtplatser"— Presentationens avskrift:

1 Uthyrning och uppsägning av båtplatser
Årsmöte Ekängens båtklubb 15 mars 2012 Niclas Claesson

2 Stadgar §5 Enbart klubbmedlem eller någon i dennes familj får ha och regelbundet nyttja båt på en av båtklubbens båtplatser. Båtplatsen får hyras ut i andra hand till enbart klubbmedlem eller kömedlem och styrelsen skall alltid meddelas skriftligt senast den siste april samma säsong. Styrelsen skall pröva och avgör enligt kölistan vem som får hyra platsen. Andrahandsuthyrning får i normalfallet ske under maximalt en säsong per gång. Undantag kan göras men styrelsen skall alltid pröva andrahandsuthyrning.

3 Processen för uthyrning
Medlem meddelar styrelse att denne vill hyra ut sin plats Styrelse prövar uthyrningsbegäran och meddelar uthyrare (max en säsong) Styrelse ställer fråga till bryggplatskön i köordning Hyrestagare betalar hyresavgift (=<årsavgift) till uthyrare efter överenskommelse

4 Tider Senast 30 April innevarande år Senast 15 Maj 31 December
Begäran att få hyra ut bryggplats lämnad till styrelse Senast 15 Maj Hyrestagare utsedd Hyra inbetald till platsägare senast 10 dgr efter tilldelning 31 December Nytt verksamhetsår dvs hyresavtal upphör

5 Övrigt uthyrning Bryggplatsägare ansvarar för att hyrestagare fullgör dennes åtaganden i klubben enligt stadgar Byte av hyrestagare efter 15 Maj förkastas av praktiska skäl av styrelsen om inte ömmande eller särskilda skäl föreligger

6 Stadgar §4 Klubbmedlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Klubbmedlem som pga ändrade förhållanden ej längre är permanent- eller fritidsboende företrädesvis i Ekängen, äger ej rätt att inneha båtplats och ska således begära utträde ur klubben. I samband med utträdet regleras klubbmedlemmens eventuella ekonomiska fordran till klubben eller klubbens eventuella ekonomiska fordran till klubbmedlemmen, se §6. Kömedlem som önskar utträde ur kön skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

7 Regler enligt avtal Följande regler gäller för överlåtelse av bryggplatsavtal: Samtliga överlåtelser sker genom att klubben tillfrågar kömedlem i turordning om intresse finns för bryggplats. Ekonomisk transaktion sker genom att ny medlem betalar insats till klubben som därefter återbetalar medlemslånet till avgående medlem. Avgående medlem har endast rätt till återbetalning av insatt belopp om tillträdande medlem tecknat avtal och betalat insats till klubben. Insatsbeloppet fastställs av klubbens styrelse (f.n kr). Klubbmedlem har endast rätt att kringgå turordning i bryggkö då klubbmedlem säljer fastighet som klubbmedlem är ägare till. Klubbmedlem kan med andra ord överlåta rätt till bryggplats till ny fastighetsägare utan att först tillfråga bryggplatskön. Klubbmedlem ska, innan överlåtelsen blir giltig, vara godkänd av styrelsen som medlem i båtklubben. Då medlem lämnar klubben erbjuds klubbmedlemmar att byta bryggplats i turordning innan ny medlem från båtplatskön antas till klubben. Om båtplatsinnehavaren/medlem avlider äger dödsbodelägare rätt att överta båtplats, under förutsättning att EBK’s villkor för nyttjande uppfylls.

8 Processen för uppsägning
Medlem meddelar styrelse skriftligt att denne vill avstå sin bryggplats Styrelse ställer fråga till bryggplatskön i köordning Platsomfördelningsmöte med befintliga och tillkommande medlemmar genomförs Mötet genomförs i hamnen där medlemmar i platsordning får möjlighet att byta plats Frånvaro på mötet medför att möjlighet att byta plats är förverkad Ny bryggmedlem betalar in till klubben efter överenskommelse med styrelse

9 Tider Senast 30 April innevarande säsong Senast 15 Maj 31 Maj
Begäran att säga upp bryggplats lämnad till styrelse Senast 15 Maj Ny medlem utsedd Platsomfördelningsmöte genomfört Medlemslån inbetalat till klubben 31 Maj Avgående medlem återbetalas medlemslån av klubben (förutsätter ny medlem) Senast 31 oktober innevarande säsong Begäran att säga upp bryggplats lämnad till styrelse Senast 15 November Ny medlem utsedd Platsomfördelningsmöte genomfört Medlemslån inbetalat till klubben 31 December Avgående medlem återbetalas medlemslån av klubben (förutsätter ny medlem)

10 Övrigt uppsägning av plats
Reglering av avtal vid fastighetsförsäljning är bryggplatsägarens ansvar


Ladda ner ppt "Uthyrning och uppsägning av båtplatser"

Liknande presentationer


Google-annonser