Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  Sektionen för Habilitering och Pediatrik HABoPED DAGAR Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm 31 Januari 2014   Fysisk aktivitet ur perspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  Sektionen för Habilitering och Pediatrik HABoPED DAGAR Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm 31 Januari 2014   Fysisk aktivitet ur perspektivet."— Presentationens avskrift:

1   Sektionen för Habilitering och Pediatrik HABoPED DAGAR Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm 31 Januari 2014   Fysisk aktivitet ur perspektivet kroppstillit, tillit till sin egen förmåga, självkänsla Ulrika Wallbing Leg. Fysioterapeut Spec. Psykosomatik/psykiatri Barn och Ungdom Psykoterapeut (Steg 1) Barn ,Ungdom Nacka RehabCentrum, Nacka Närsjukhus

2

3 Att främja barnets tillit till sig själv
Kroppsorienterade insatser som ingång till helhetsorienterad behandling Stärka barnets tillit till sin kropp Utveckla den emotionella förmågan Främja upplevelse av att kunna påverka sin situation Stärka barents tillit till sin kropp: Stärka barnets tillit till sin kropp: Kroppskännedom lek, styrketräning, avspänning Citat ft Kontakt, tillit till kroppen som grund för att utforska det som känns i kroppen, emotioner, affekter Pedagogiska insatser Psykoedukation Förstå samspel kropp-emotioner-tankar FRÄMJA UPPLEVELSE AV ATT KUNNA PÅVERKA SIN SITUATION: Förstå vad som händer i kroppen, verktyg för att hantera situationer som annars begränsats av oro, rädsla AGENS INTEGRERA I VARDAGEN. Koppla till situationer i vardagen, prova på, återkoppla. FÖRÄLDRAR VIKTIGA: Samspels- kommunikations, relationsförmåga barn, fld.Förståelse, agens ökar.Nödvändiga för att förändra livsstil, barnets situation, stöd när prova nya strategier. Många fdl egna besvär. Ge fdl fdlmandat.Nätverk, team viktigt biopsykociala insatser för hela familjen. Patientbeskrivning Marcus, Dimitris

4 Förslag på litteratur, artiklar
Wallbing U. Psykosomatik. In: Beckung E, Brogren-Carlberg E, Rösblad B, editors. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund. Studentlitteratur. p Hagströmer M, Nyberg G. Fysisk kapacitet och hälsa. In: Beckung E, Brogren Carlberg E, Rösblad B, editors. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund. Studentlitteratur. p Hedlund L, Nilsson Ovesson M, Waldegren T. Fysisk aktivitet – Verkningsmekanismer och kliniska implikationer. In: Biguet G, Keskinen- Rosenqvist R, Levy Berg A, editors. Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska perspektiv. Lund. Studentlitteratur p Rosberg. S. Att arbeta med kropp och tillit i det sjukgymnastiska behandlingsrummet. In: Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg A, editors. Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska perspektiv. Lund. Studentlitteratur p.79-95 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M: Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention. JAMA Pediatrics 2013, 167(1):27–31. Ulrika Wallbings magisterstudie finns tillgänglig via mailkontakt med Ulrika:


Ladda ner ppt "  Sektionen för Habilitering och Pediatrik HABoPED DAGAR Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm 31 Januari 2014   Fysisk aktivitet ur perspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser