Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S EKTIONEN FÖR H ABILITERING OCH P EDIATRIK HAB O PED DAGAR S ACHSSKA BARN - OCH UNGDOMSSJUKHUSET, S TOCKHOLM 31 J ANUARI 2014 F YSISK AKTIVITET UR PERSPEKTIVET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S EKTIONEN FÖR H ABILITERING OCH P EDIATRIK HAB O PED DAGAR S ACHSSKA BARN - OCH UNGDOMSSJUKHUSET, S TOCKHOLM 31 J ANUARI 2014 F YSISK AKTIVITET UR PERSPEKTIVET."— Presentationens avskrift:

1 S EKTIONEN FÖR H ABILITERING OCH P EDIATRIK HAB O PED DAGAR S ACHSSKA BARN - OCH UNGDOMSSJUKHUSET, S TOCKHOLM 31 J ANUARI 2014 F YSISK AKTIVITET UR PERSPEKTIVET KROPPSTILLIT, TILLIT TILL SIN EGEN FÖRMÅGA, SJÄLVKÄNSLA Ulrika Wallbing Leg. Fysioterapeut Spec. Psykosomatik/psykiatri Barn och Ungdom Psykoterapeut (Steg 1) Barn,Ungdom Nacka RehabCentrum, Nacka Närsjukhus ulrika.wallbing@sll.se

2

3 Att främja barnets tillit till sig själv Kroppsorienterade insatser som ingång till helhetsorienterad behandling Stärka barnets tillit till sin kropp Utveckla den emotionella förmågan Främja upplevelse av att kunna påverka sin situation

4 F ÖRSLAG PÅ LITTERATUR, ARTIKLAR Wallbing U. Psykosomatik. In: Beckung E, Brogren-Carlberg E, Rösblad B, editors. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund. Studentlitteratur. p.267-275. Hagströmer M, Nyberg G. Fysisk kapacitet och hälsa. In: Beckung E, Brogren Carlberg E, Rösblad B, editors. Fysioterapi för barn och ungdom. Lund. Studentlitteratur. p.111-121. Hedlund L, Nilsson Ovesson M, Waldegren T. Fysisk aktivitet – Verkningsmekanismer och kliniska implikationer. In: Biguet G, Keskinen- Rosenqvist R, Levy Berg A, editors. Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska perspektiv. Lund. Studentlitteratur. 2012. p. 243-255. Rosberg. S. Att arbeta med kropp och tillit i det sjukgymnastiska behandlingsrummet. In: Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg A, editors. Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska perspektiv. Lund. Studentlitteratur. 2012. p.79-95 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M: Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention. JAMA Pediatrics 2013, 167(1):27–31. Ulrika Wallbings magisterstudie finns tillgänglig via mailkontakt med Ulrika: ulrika.wallbing@sll.se.ulrika.wallbing@sll.se


Ladda ner ppt "S EKTIONEN FÖR H ABILITERING OCH P EDIATRIK HAB O PED DAGAR S ACHSSKA BARN - OCH UNGDOMSSJUKHUSET, S TOCKHOLM 31 J ANUARI 2014 F YSISK AKTIVITET UR PERSPEKTIVET."

Liknande presentationer


Google-annonser