Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

det här bildspelet har ”kommit till åren”…så känns den gamla tidsinställningen för seg…tryck och håll ned ”page down”…och ”page up” om det går för fort..;)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "det här bildspelet har ”kommit till åren”…så känns den gamla tidsinställningen för seg…tryck och håll ned ”page down”…och ”page up” om det går för fort..;)"— Presentationens avskrift:

1

2

3 det här bildspelet har ”kommit till åren”…så känns den gamla tidsinställningen för seg…tryck och håll ned ”page down”…och ”page up” om det går för fort..;)

4

5 Vad är problemet?

6

7 ...familjen...

8 …jaha…och mer?

9 …det räcker väl...

10 …men problemet…

11 …affärerna går dåligt…

12 …lågkonjunktur…

13 …ja det vet vi…

14 …men Problemet?

15 …vadå…

16 …RÄCKER inte det…

17 …och blir över…

18 …men jag menar PROBLEMET…

19 …I GRUNDEN…

20

21 …vadå grunden…

22 …fattar inte…

23 …OK…titta här…

24

25

26 …fattar inte…

27 …en vanlig blå triangel… …en vanlig blå triangel…

28 …som vrängs till en helt omöjlig…gul…

29 …båda med ”demokrati”…

30 …på ena benet…

31 …PRECIS…

32 …DET är PROBLEMET…

33 …I GRUNDEN…

34 …hördu…var snäll ta nåt enklare…

35 …som går att TA på…

36 …den gula triangeln är ju omöjlig… …den gula triangeln är ju omöjlig…

37 …bara illusion…

38 …och fantasi…

39 …precis…just DET den visar… …precis…just DET den visar…

40 …men OK…

41 …titta på det här istället…

42 problemlösning

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Två budskap

52 i den här bilden

53 Två budskap i den här bilden är avgörande för de flesta människor.

54 Två budskap i den här bilden är avgörande för de flesta människor. Tigern är trött. Men utstrålar uthållighet och beslutsamhet. Det första budskapet.

55 Två budskap i den här bilden är avgörande för de flesta människor. Tigern är trött. Men utstrålar uthållighet och beslutsamhet. Det första budskapet. Det andra är tigerns naturliga prioritering; att i NUET syssla med det viktigaste före det näst viktigaste.

56 Två budskap i den här bilden är avgörande för de flesta människor. Tigern är trött. Men utstrålar uthållighet och beslutsamhet. Det första budskapet. Det andra är tigerns naturliga prioritering; att i NUET syssla med det viktigaste före det näst viktigaste. I grunden allt vi behöver veta, kunna och göra. Vad det än gäller.

57 Två budskap i den här bilden är avgörande för de flesta människor. Tigern är trött. Men utstrålar uthållighet och beslutsamhet. Det första budskapet. Det andra är tigerns naturliga prioritering; att i NUET syssla med det viktigaste före det näst viktigaste. I grunden allt vi behöver veta, kunna och göra. Vad det än gäller. Det första budskapet är så viktigt att det får bilda både bakgrund och ram till den här framställningen.

58

59

60

61

62 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt:

63 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet!

64 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet…

65 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd

66 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd

67 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd

68 Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… Den grekiske filosofen Sokrates (470-399 f.Kr) lär ha sagt: Livet är problemet! Och utan djupare filosofier möter och löser vi i det dagliga livet problem enligt förloppet… 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd 1. Problem 2. Analys 3. Syntes 4. Åtgärd

69

70

71 Alla problem har i grunden…

72 …samma lösningsteknik

73 PROBLEMLÖSNINGS PROCESSEN

74 PROBLEM(ET) PROBLEMLÖSNINGS PROCESSEN

75 PROBLEM(ET) PROBLEMLÖSNINGS PROCESSEN

76 PROBLEMLÖSNINGS PROCESSEN PROBLEM(ET)

77 ÅTGÄRD(ER) PROBLEM(ET) PROBLEMLÖSNINGS PROCESSEN

78

79 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

80 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

81 Fel fråga > Fel svar Ingen fråga > Inget svar Rätt fråga > Rätt svar 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

82 Fel fråga > Fel svar Ingen fråga > Inget svar Rätt fråga > Rätt svar 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

83 Fel fråga > Fel svar Ingen fråga > Inget svar Rätt fråga > Rätt svar 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

84 Fel fråga > Fel svar Ingen fråga > Inget svar Rätt fråga > Rätt svar 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor 1. Problem(et) Det verkliga problemet fokuseras genom relevanta frågor

85

86 2. Analys(en) De flesta misslyckanden beror på bristfällig problemanalys. Man kan förstås ha ”tur” ibland men slumpen är – i det långa loppet – en farlig partner.

87 2. Analys(en) De flesta misslyckanden beror på bristfällig problemanalys.

88 2. Analys(en) De flesta misslyckanden beror på bristfällig problemanalys. Man kan förstås ha ”tur” ibland men slumpen är – i det långa loppet – en farlig partner.

89 Bra problemanalys är A och O 2. Analys(en) De flesta misslyckanden beror på bristfällig problemanalys. Man kan förstås ha ”tur” ibland men slumpen är – i det långa loppet – en farlig partner.

90

91

92 Fråga: Vad kännetecknar ”bra” analys?

93 Fråga: Vad kännetecknar ”bra” analys? Svar: Enligt Svensk ordbok, Nordstedts Förlag: ”Noggrann undersökning av en företeelses beståndsdelar”

94 Och enligt beprövad erfarenhet: Användning av SUNT FÖRNUFT Svar: Enligt Svensk ordbok, Nordstedts Förlag: ”Noggrann undersökning av en företeelses beståndsdelar” Fråga: Vad kännetecknar ”bra” analys?

95

96

97 1.Relevant fråga avseende relevant problem

98 2. Aktuell delanalys

99 3. Påvisa fel och brister hos aktuell delanalys 1.Relevant fråga avseende relevant problem 2. Aktuell delanalys

100 4. Rätta fel och brister hos aktuell delanalys 3. Påvisa fel och brister hos aktuell delanalys 1.Relevant fråga avseende relevant problem 2. Aktuell delanalys

101 4. Rätta fel och brister hos aktuell delanalys 3. Påvisa fel och brister hos aktuell delanalys 5. Fastställ rättad delanalys 1.Relevant fråga avseende relevant problem 2. Aktuell delanalys

102 4. Rätta fel och brister hos aktuell delanalys 3. Påvisa fel och brister hos aktuell delanalys 5. Fastställ rättad delanalys 6. Nästa delanalys Upprepa 2-5 1.Relevant fråga avseende relevant problem 2. Aktuell delanalys

103

104

105 3. Syntes är enligt Nordstedts Ordbok ”Förening av olika beståndsdelar till en helhet”

106 3. Syntes är enligt Nordstedts Ordbok ”Förening av olika beståndsdelar till en helhet”

107 3. Syntes är enligt Nordstedts Ordbok ”Förening av olika beståndsdelar till en helhet” I praktiken är syntes att lägga pussel, överväga och besluta.

108 3. Syntes är enligt Nordstedts Ordbok ”Förening av olika beståndsdelar till en helhet” I praktiken är syntes att lägga pussel, överväga och besluta.

109 3. Syntes är enligt Nordstedts Ordbok ”Förening av olika beståndsdelar till en helhet” Analysen ger bitarna. I praktiken är syntes att lägga pussel, överväga och besluta.

110

111

112 4. Åtgärd(er)

113 är att verkställa beslut som föregående analys och syntes lett fram till.

114 4. Åtgärd(er) är att verkställa beslut som föregående analys och syntes lett fram till. Här gäller att både utföra - och hålla sig till - analys och syntes

115 4. Åtgärd(er) är att verkställa beslut som föregående analys och syntes lett fram till. Här gäller att både utföra - och hålla sig till - analys och syntes och inte strunta i förarbetet eller fatta (viktiga)beslut ”på känn”…

116 4. Åtgärd(er) är att verkställa beslut som föregående analys och syntes lett fram till. Här gäller att både utföra - och hålla sig till - analys och syntes och inte strunta i förarbetet eller fatta (viktiga)beslut ”på känn”… Slump och lättja är FARLIGA partners…i det långa loppet!

117

118 Sammanfattning

119

120 Effektiv problemlösning består av bra teknik, sunt förnuft, beslutsamhet, uthållighet och att syssla med det viktigaste före det näst viktigaste…

121 …så vad är…

122

123

124

125 …problemet?

126

127 …jadu…

128 …verkar väl vettigt…

129 …men lättare sagt…

130 …än gjort…

131 …säger du det…

132 …har du nåt bättre förslag…

133 …eller bättre sätt…

134 …att lösa problem…

135

136 …måste tänka lite…

137 …får jag låna…

138 …och köra det här spelet…igen…

139 …självklart…

140

141


Ladda ner ppt "det här bildspelet har ”kommit till åren”…så känns den gamla tidsinställningen för seg…tryck och håll ned ”page down”…och ”page up” om det går för fort..;)"

Liknande presentationer


Google-annonser