Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Swärd Distriktsläkare, PV VGR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Swärd Distriktsläkare, PV VGR"— Presentationens avskrift:

1 Bo Swärd Distriktsläkare, PV VGR
DOSEXPEDITION Bo Swärd Distriktsläkare, PV VGR

2 Vården måste hålla ihop och samarbeta för patientens bästa.
Patientsäkerhet = säker läkemedelsbehandling = säker läkemedelsuppföljning = säker läkemedelshantering. Dosexpedition handlar om detta.

3 För vem är Dosexpedition avsedd.
Behöver hjälp med sin läkemedelshantering. Medicineringen skall vara stabil. Stöd inom ramen för egenvård har prövats/övervägts. SOSFS 2009:6 + samverkansdokument VästKom/VGR. Icke kriterier. Antal läkemedel eller patientens boendeform.

4

5 Ädel reformen 1992 + ApoDos 2003, då la vi då grunden till vår volymanvändning?
Riktlinjer utarbetade av Samverkansgruppen - Kommun-Region och Apotek 2003 Ur ett historiskt perspektiv. Dosexpedition finansierades med apoteks marginalen till en början.

6 Säker läkemedelshantering kan ibland få kosta men så ofta som idag i FBD?
Staten ersätter VGR med 55 miljoner kronor årligen. Apoteket fakturerar VGR 90 miljoner kronor årligen. Doskostnad 6.20 kronor/dygn idag. Ny Dosupphandling klar , ger möjligheter?

7

8

9 Tänk också på SKL redovisar inte!
Läkemedel som inhandlats receptfritt ifrån apoteket. Läkemedel som ordinerar ur det kommunala akutläkemedelsförrådet, flik 25 i REK 2012.

10

11 Vårt arbetssätt gynnar inte våra mest sjuka och äldre.
Handlingsplan Äldre och Läkemedel. Läkemedelsgenomgång/läkemedelsavstämning. Uppdaterad läkemedelslista vid varje patientbesök. Läkemedelsberättelse. Läkare med koordinationsansvar för de mest sjuka och äldre. Interaktioner. Varför använder vi inte det stöd som finns i våra journaler, SFINX. Finns också i e-Dos/Pascal.

12 Inte skall vi bara skylla på Apodos.
Är patientens läkemedelsbehandling bättre med ApoDos? Har Dospatienten fler eller färre läkemedel? Följs Dospatienten upp bättre än receptpatienten? Gör ApoDos att läkaren/patienten blir mindre delaktig?

13 Sparar Dosexpedition tid = pengar?
En Dospatient kan ha få eller alla läkemedel i påsar. En Dospatient kan ha få eller många läkemedel som inte ligger i påsar. För PV tar det oftare mindre tid att skicka ett e-Recept än att hantera e-Dos/Pascal? Styrkan hos ApoDos idag är at det utgör ett samlat ordinationsunderlag (men inte i morgon)

14

15 Kan Dosexpedition som bygger på ”piller i påsar” rent av vara farligt för patienten.
För patientgruppen ”mest sjuka äldre”, patienten är redan i palliativ fas. År läggs till år och därmed också ett organ åldrande. Vad händer när patienten försämras, långsamt över tid eller akut. Finns ett alternativ?

16 Lika, läkarbeslut men skillnader
ApoDos ApoDos HF. Samlat ordinations- Underlag. Dispensering i påse Apoteket AB fakturerar 6.20 kr/dygn. Hel förpackning är ”kostnadsfri”.

17 ApoDos HF som ersätts av NOD 2013.
Lättare att göra behandlingsuppehåll. Lättare att ändra en pågående ordination. Lättare att utsätta en behandling. Inte ”klippa och klistra” i Dospåsarna. På varje förpackningen kan det stå, ”ges ej om patienten inte äter/dricker eller får kräkningar/diarré”. Kan vi få en mer delaktig patient vid delat behandlings övertag?

18 Ser vi till patientens bästa måste vi våga samarbeta och våga förändra vårt arbetssätt.
Alltid Vårdplanering inför insats av annan förvaltning. Alltid Läkemedels- avstämning vid vårdplanering. Se alternativ om få Dosdispenserade läkemedel eller många hela förpackningar?

19 Säker läkemedels hantering endast en del av läkarens helhets ansvar för patienten .
Ingen kan bestämma över en förvaltnings gräns. Samsyn kan endast nås i dialog, detta för patientens bästa Knyt inte näven i fickan. Lyft in MAS och Samordnings ansvarig läkare i dialogen.

20 Spara pengar = minska kostnaden
ApoDos till rätt patient kommer alltid att vara rätt. ApoDos HF och kommande NOD till rätt patient kommer att vara lika rätt. Att anpassa läkemedelsbehandling till patienten och inte endast till diagnosen är alltid rätt oberoende av om patienten är Dos eller Receptkund.

21 UV022 en registreringsskylt för mest sjuka och äldre.
Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång. Två centrala begrepp, två vägar som leder mot samma mål men som vi måste färdas på samtidigt. Sjukhus under hela vårdtiden. Inför – under – inför hemgång. Primärvård. Regelbundet om än med vissa krav i VGPv KoK bok.

22 Varför blir det så lätt fel på akutmottagning/inför planerad sjukhusvård?
Patientens/anhörigs uppgifter är osäkra. Receptfritt? Naturläkemedel? Två oftast glömda frågor. Dosexpedition, vet inte patienten vet inte heller Melior. Mina sparde recept ifrån Apoteket är livsfarliga. Läkemedelsförteckningen är ”buggad” i Melior NU. Primärvården är svår att nå efter Primärvårdens läkemedelslista är inte alltid skött som en ”engelsk rabatt”. Kan ge fel ingångsvärden inför sjukhusvård.

23 Varför bör sjukhuset överlåta åt primärvården att som huvudregel besluta om Dosexpedition?
PV har större kontaktyta mot kommunen. Dosexpedition berör ofta flera förvaltningar, mer komplicerat nu med egenvårds begreppet. Medicineringen är oftast inte stabil direkt efter sjukhusvård! Huvudkriterium Dosexpedition. PV har större kontaktytor mot kommunen och dessa kan förbättras av sen ”samordningsansvarige” läkaren. ”Blå ruta” Christina utvecklar senare. ”Grön ruta” självkritik. Förslag till lösning, ospärrade nummer via sjukhusets växel.

24 När sjukhuset inrättar Dosexpedition.
Meddelar Dosapoteket att giltighetstiden är 3 månader. Sätt inte ett utsättnings datum 3 månader. Ansvarar för att samtliga läkemedel förs över på Dosreceptet. Vi har ”fyndlådan” i PV FBD.

25 Lyckoklöver för alla förvaltningar? Dosett 7 dagar ifrån sjukhuset.
Räcker fram till ordinarie läkemedelsleverans ifrån Dos- eller Distansapoteket till boendet. Räcker även över storhelg för receptkunder tills Apoteket öppnar. Dosett för dyrt för sjukhuset? Kommunen som sponsor? Glöm inte Akutläkemedelsförrådet, flik 25 i REK 2012.

26 Varför blir det fel så ofta när patienten lämnar sjukhuset?
Varför följer inte läkaren receptförskrivnings reglerna idag. Risk finns att 2013 = NOD:ens år blir ett ”kaos”, Varför ringer vi inte varandra oftare under vårdtiden. Varför är aktuell medicinlista inte sällan fel efter sjukhusvård. Beror detta på Meliors ”aktuella ordinationer”. Dessa ordinationer är inte mer aktuella än vad läkaren gör de till. Varför skrivs det inte alltid en läkemedelsberättelse.

27 Vägen till framgång är att samarbeta mellan förvaltningar, detta för patientens bästa.
Jag kommer med öppet sinne och öppna händer för att i dialog med er diskutera MR Dos

28 Martin Luther King delar en dröm med alla äldre.
Att kommun och primärvård skall hitta ett arbetssätt som leder till god och säker läkemedelsbehandling och läkemedelsuppföljning för ”mest sjuka äldre”. Primärvård och kommun använder det arbetssätt man har idag men vi samarbetar och delar information om patienten. Våra regelbundna träffar, primärvård/kommun blir läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång.

29 . -r för Er uppmärksamhet. Bo Swärd Dl.


Ladda ner ppt "Bo Swärd Distriktsläkare, PV VGR"

Liknande presentationer


Google-annonser