Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsovalsråd 20110922 Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén Överläkare Njurmedicinkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsovalsråd 20110922 Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén Överläkare Njurmedicinkliniken."— Presentationens avskrift:

1 Hälsovalsråd 20110922 Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén Överläkare Njurmedicinkliniken

2 Inledning •Hög användning av ApoDos v.s. riket •6 618 patienter •6,40 kr/patient/dag –0,2 kr rabatt om e-dos överstiger 60 %

3

4 4 delar i ordinationen •Dospåsar •Stående originalförpackning •Vid behovsläkemedel •Hjälpmedel

5 Nyheter •Dosrecept via pappersformat upphört använd alltid e-dos vid ordination •Aktuell läkemedelslista hämtas från e-dos •Olika avsnitt för sjuksköterskeansvar slutenvård, öppenvård/kommunal sjukvård

6 Förutsättningar •Överväg dosett •Medicinskt behov •Stabil grundmedicinering •≥ 3 stående läkemedel •Undantag ska motiveras och motiven dokumenteras •Vid nyinsättning ska alltid huvudansvarig läkare kunna anges

7 Patienter med enbart originalförpackningar Endast originalförp Dalarna augusti - 11 Värmland Ordinärt boende68 Ordinärt boende140 Särskilt boende114 Särskilt boende21 TOTALT182 TOTALT161 Jönköping Örebro Ordinärt boende74 Ordinärt boende75 Särskilt boende266 Särskilt boende48 TOTALT340 TOTALT123 Sörmland Östergötlan d Ordinärt boende41 Ordinärt boende66 Särskilt boende86 Särskilt boende111 TOTALT127 TOTALT177 Totalt 5 landsting nov-10 Ordinärt boende 464 Ordinärt boende 335 Särskilt boende646 Särskilt boende353 TOTALT1110 688

8 Förskrivarens ansvar •Huvudansvarig läkare måste finnas som tar ansvar för den samlade läkemedelsordinationen •Noterar i patientjournal och på läkemedelslista i journalen att patienten har ApoDos •Förskrivare och arbetsplatskod anges på dosreceptet •Informera ansvarig ssk vid ordinationsändringar. •Sätt ut ApoDos då medicineringen är instabil eller icke ändamålsenlig

9 •Skriva ut aktuellt dosrecept via e-dos vid inläggning •Snarast meddela dosapoteket när en patienten med ApoDos läggs in eller skrivs ut från sjukhuset Ansvar sjuksköterska inom slutenvården

10 •Rätt läkemedel ges till rätt patient, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. •Delegerar delar av läkemedelshanteringen enl. lokala rutiner •Att aktuellt telefonnummer och tjänsteställe till ansvarig ssk/kontaktperson finns på dosreceptet •Kontrollerar läkemedel/dosrecpt vid ordinationsändringar •Meddela förskrivare när dosapoteket påminner om förlängning av dosrecept. •Snarast meddela dosapoteket när en patienten med ApoDos flyttar eller avlider •Meddela slutenvården att patienten har Apodos •Rapportera till Dosapoteket och läkemedelsenheten om avvikelse Ansvar sjuksköterska öppenvård / kommun

11 Kontaktpersonens ansvar •Att all information som kommer från DosApoteket kommer patienten till del •Ange namn och telefonnummer till kontaktpersonen på dosreceptet •Meddela förskrivare när DosApoteket påminner om förlängning av dosrecept

12 Ordinationsändringar •Ändringar ska ske via e-dos! •Ändring vid nästa leverans eller akut? •Använd kommunala läkemedelsförråd •Ny stopptid klockan 14.00

13 Andel e-dos ANDEL E-Dos 200 9 ökn 201 0 ökn 201 1 ökn jandec 200 9jandec 201 0jan mar sjuniaug 201 1 Dalarna 657277370-2717274 73 3 Jönköpi ng 5658256637 6465 64 1 Sörmlan d 50566556155963 64 3 Värmlan d 4955653572585965 62 5 Örebro 5158759646 6367 65 1 Östergöt land 5359658624606364 62 0

14 Akuta ordinationsändringar •Ökar merarbete för alla parter •Ökar dispenseringskostnader •Ökar kassationskostnader för läkemedel

15 Stående originalförpackningar

16 Förnyelse av recept •Påminnelse i bevakningslistan i e-dos två månader innan dosreceptet förfaller •Påminnelse till patient/kontaktperson Patienten/kontaktpersonen ska i god tid kontakta sjukvården för förnyelse •Förskrivaren skall ta ställning till patientens samlade läkemedelsordination och förlänga den behandling vederbörande kan ta ansvar för •Enskilda ordinationsrader kan förlängas •Kontrollera att uppgifterna i ”Ansvarig läkare” är korrekt

17 Bevakningslistan viktig att hålla koll på för huvudansvarig läkare

18 Bevakningslista till huvudansvarig läkare Inga påminnelser kommer längre i pappersform

19 Leta efter huvudansvarig läkare och kontaktperson

20 Beställ vårdtagarlista – förteckning över de patienter du står som huvudansvarig för

21 Välj namn eller boende

22 Genomgång Apodospatienter Kristinehamn

23 Leta efter huvudansvarig läkare och kontaktperson

24 Genomgång i Kristinehamn för att förbättra uppgifter om huvudansvarig förskrivare December 2010 Distriktsköterskorna i kommunen tog fram listor på sina respektive områden och boenden. Per Bolander gick igenom 505 användare 42 % hade ingen eller felaktig huvudansvarig förskrivare

25 Fördelning på olika vårdenheter Kristinehamns vårdcentral 35570% Psykiatriska kliniken8918% Vintergatans vårdcentral23 5% Drillsnäppans vårdcentral 11 2% Övriga vårdcentraler 3 Olika kliniker Karlstad24 5% antal


Ladda ner ppt "Hälsovalsråd 20110922 Gunilla Welander Ordförande läkemedelskommittén Överläkare Njurmedicinkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser