Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talang och elitplan, med fokus på fördjupningsarbeten kring kravanalys och utvecklingstrappor. ETU, 7/12 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talang och elitplan, med fokus på fördjupningsarbeten kring kravanalys och utvecklingstrappor. ETU, 7/12 2011."— Presentationens avskrift:

1 Talang och elitplan, med fokus på fördjupningsarbeten kring kravanalys och utvecklingstrappor. ETU, 7/12 2011

2 SF:s utvecklingsverktyg, samlade elitsatsningen Talang- och elitplansarbete Grenprofil Beskriver vilka krav som idrotten ställer på den aktive för en prestation på internationell elitnivå nu och om ett antal år Utvecklingstrappa Beskrivning av vad, hur och när olika faktorer (fysiska, psykiska, sociala och kulturella samt tekniska och taktiska) bör planeras in i den idrottsliga utvecklingen Långsiktiga planer Beskrivning av SF:s verksamhetsplaner för talanger och elit de närmaste åren

3 Tränar- kompetens Resurser Kvalitets- säkring SF:s elit- organisation Framgångsrik svensk elitidrott Utvecklings- trappa Träningskoncept Kapacitetsprofil / rådgivning Individuella utvecklingsplaner Utvecklingsmiljö RIG / Gymnasiala studier Postgymnasiala studier / arbete Grenprofil Värdegrund Genusperspektiv Karriärövergångar Omvärldsbevakning Talang- och elitplan

4 Prestationsutveckling och långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete •SF är ansvariga med RF som stöd och ledning •Stöd och insatser i båda ”vågskålarna” prestationsutveckling långsiktig systematik balans

5 Grenprofil, kravprofil, kravanalys, träningslära… Kan du skriva ett träningsprogram till mig?

6 Kravprofil – vad är det? En analys över vilka krav som idrottsgrenen ställer på den aktive & omgivande miljö för att nå en given prestationsnivå.

7 Varför kravprofil? •Skapa förståelse vad som krävs inom olika områden för att nå en viss nivå. •För att kunna göra en adekvat träningsplanering. •Utforma adekvata tester – hjälp vid träningsstyrning. •Pedagogiskt verktyg för aktiva & ledare. •Bra bas för utbildningsmateriel, utvecklingstrappor & träningskoncept. •Viktig vid rekrytering & organisation av landslagsverksamheten. •Se med nya ögon på sporten – myt eller sanning – idrotten är traditionsbunden… •Titta in i framtiden – idrotten utvecklas hela tiden så det gäller att ligga på framkant…

8 Hur gör man? •Studera de bästa inom idrotten. •Tester, gamla testresultat & utveckling över tid. •Intervjuer med kunniga tränare & aktiva •Träningsdagböcker •Utvecklingskurvor •Forskningsstudier inom idrotten & närliggande idrotter •Följa resultatutvecklingen över tid. •Materielutvecklingen över tid. •Regelverk & tävlingsprogram.

9 Vad ingår i en kravprofil? Finns idag inga fasta mallar utan beror helt på idrottsgrenens karaktär. •Fysiska kvaliteter, ex syreupptagning, styrka, snabbhet osv… •Mentala kvaliteter, ex inre drive, fokuseringsförmåga osv… •Tekniska kvaliteter •Taktiska kvaliteter •Sociala kvaliteter •Längd, vikt mm •Träningsinsatts, årsupplägg, intensiteter •Tävlings- & regelsystem •Materiel & utrustning •Kompetens & kunskapskrav •Övriga resurser •Tänkbara utvecklingsområden…

10 Börjat paddla både som riktigt ung, som senare i tonåren. Träningen har ökats progressivt, mycket tid har lagts i kanoten. Fokus i träningen är konditionsträning, Stora mängder träning. Skynda långsamt! Fokus på uthållig styrka Förstått betydelsen av en god teknik Världens bästa erfarenheter

11 Hitta rätt grepp och eftersträva den rätta känslan. Kontinuerligt testat sin fysiska förmåga Klubbmiljön är viktig för alla framgångsrika Positiv laganda Nyfikna och intresserade av att lära sig av ”varandra” och av andra idrotter Hög allmän fysik med generell styrka Inre trygghet De bästa har ”bestämt sig” för att bli bäst. Forts. Världens bästa erfarenheter

12 Hur ska den utformas? •Konkretisera det som är möjligt. •Tabeller, diagram. •Text HerrarK1 (l/min) K2 (l/min) K4 (l/min) 200m> 5,1 500m> 5,8 1000m> 6,0 6,0

13 Hur gjorde ÅSA eKLUND, kanot? 1.Ta reda på förutsättningar – DVS vad kravprofilen skulle utformas för. 2.Datainsamling – försökte tänka stort! 3.Finna gemensamma nämnare. 4.Sammanställning 5.Feedback från tränare, fysiologer mm 6.Slutversion 7.Mål att uppdatera varje år – ett ständigt levande dokument. 8.Utvecklingstrappa & träningskoncept 9.Lekande kanotidrott

14 Tävlingsmomentet 500m 1:50 & 1:35 1000m3:55 & 3:25 Vad krävs för att komma först i mål…?

15 Tävlingsmiljön 07:45 Uppvärmning 09.00 K4 500 m. försök 09.05 Nedvärmning 25 min 10:00 Uppvärmning 10:40 K1 500m försök 10:45 Nedvärmning 25 min 11:30 Ombyte & resa till hotell för lunch 14:00 Uppvärmning 15:00 K1 1000m försök 15:05 Nedvärmning 25 min 16:30 Uppvärmning 17:15 K4 500m semi 17:20 Nedvärmning 25 min 18:15 Ombyte & dopingkontroll 19:30 Resa till hotellet & middag 30 km paddling 4 max lopp På tävlingsplatsen 10h Exponering för väder & vind

16 Erfarenheter •En spännande resa… •Ständigt ifrågasättande – Vad vet vi & vad tror vi? •Finns många vägar till framgång. •Ta ställning = svårt – vad är den svenska modellen? •Stor tacksamhet till FK som dokumenterat data & träning. •Bra med bollplank inom skilda områden. •Givande att prata med andra idrotter. •Fördel att både varit aktiv & tränare – frågorna finns där. •Väckte många tankar kring utvecklingsprojekt & studier. •Tar tid men det är helt klart värt jobbet!!

17 Stor ödmjukhet – men våga! Var ödmjuk inför att det finns många vägar till framgång – men våga sätta ner foten & tro på några gemensamma framgångsnycklar. KRAVPROFIL UTVECKLINGSTRAPPA TRÄNINGSKONCEPT INSATS FRAMGÅNG

18 Idrott, idrotter eller grenar: Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsfrekvens i dag. Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsfrekvens om 5 år. Prestationsnivå (resultat) för världseliten i dag Prestationsnivå (resultat) för världseliten om 5 år. Karakteristika för världseliten i dag; kvinnor och män, ålder, längd, vikt, antal år i idrotten… Träningsinsats och tyngdpunkt i träningen i dag, svensk elit jämfört med världselit med världselit. SOK:s kravprofil

19 Sannolik träningsutveckling om 5 år. Kapacitetsprofil - Idrottsgrenens karaktär och viktigaste kvaliteter; uthållighet, precision… Spridning i resultatnivåer mellan olika toppaktiva. Testresultat och andra data som beskriver toppaktivas resultatnivåer, i de viktigaste kvaliteter som beskrivits ovan. Vilka testresultat och andra data saknar och behöver vi för att beskriva toppaktivas resultatnivåer. Mentala och sociala krav i dag. Forts. SOK:s profil

20 Mentala och sociala krav om 5 år. Träningsinsats i dag och om 5 år; timmar/år, pass/vecka, periodisering… Vad ger nya eller bibehållna internationella framgångar i framtiden? Forts. SOK:s profil

21 Forts. Fysiska kravprofiler, nio idrottskategorier Precisionsidrotter – skytte, bågskytte, golf, bowling, curling, biljard 5 2 2 1 1 1 Aerob Anaerob Snabbhet Styrka Rörlighet Teknik

22 Vilka är de idrottspsykologiska kraven i din idrott?

23 Ambition att förenkla Hitta ett gemensamt språk, såsom fysiologin. Den förändrade idrotten / de förändrade aktiva

24 Intentioner och utgångspunkter •RF har ett helhetstänk och har idrottens hela stödsystem i sin organisation. •RF har erfarenhet av arbete med elitstöd och systematiskt kvalitetsarbete. •RF möter behov och ger ledning och stöd till utveckling •RF: s modell och arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. •RF har ett intresse och engagemang för elitutveckling utifrån ett holistiskt synsätt

25 Så här arbetar vi… •Resultat, prestations- och utvecklingsorienterat. •Den aktiva i centrum, optimala utvecklingsmöjligheter för den enskilda individen. •Landslag, dess aktiva, tränare och ledare får tillgång till operativa insatser i den holistiska modellen. •Stöd och insatser till av SF utvalda individer och grupper. •Stöd och insatser ligger i linje med individer och lags övriga utvecklingsarbete. •Optimala utvecklingsmöjligheter för den enskilda aktiva vilket kan innebära även stöd till tränare, ledare och organisationen som helhet.

26 Resultat Utveckling 12 43 Var befinner ni er? SF som helhet v/s respektive landslag 1. Bra resultat trots sämre utvecklingsarbete – Stöd till utveckling av struktur och kompetens. 2. Bra resultat och bra utvecklingsarbete – behovsstyrt stöd. 3. Dåliga resultat och sämre utvecklingsarbete – enbart utvecklingsstöd. 4. Dåliga resultat trots bra utvecklingsarbete - stöd till utvecklingsgrupper/individer Den här bilden kommer att vägleda RF:s elitidrottsavdelning i framtida tilldelning av stöd.

27 High Performance Team


Ladda ner ppt "Talang och elitplan, med fokus på fördjupningsarbeten kring kravanalys och utvecklingstrappor. ETU, 7/12 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser