Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad behöver vi veta för att göra en planering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad behöver vi veta för att göra en planering"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad behöver vi veta för att göra en planering
Samla in data Föregående årsplanering Träningsdagbok Förteckning över tillgängliga resurser Målsättning - tid för träning Övergripande mål med idrottandet - - tränarhjälp Antal träningspass - - tillgång till träningslokaler Antal träningstimmar - - tillgång till utrustning, redskap mm Träningsmängder och intensitet - - tillgång till medicinsk behandling Tester - - ekonomiska resurser Resultat - - kravanalys av grenen Planering - kapacitetsanalys av den aktive Kontroll av målen, stämmer planerad träning mot målen. För höga mot planerad träning? Utvärdering föregående år

3 Träningsomfång och fördelning av tid på delkapaciteter under träningsåret

4

5 Elitstadium Eller Motions stadium... (14-17 år) Lekstadium (7-10 år)
Kännetecknas av: -Lek med fokus på grovmotoriska färdigheter -Allsidighet -Tillgodose rörelsebehoven -Glädje och gemenskap Grundstadium (10-14 år) -Inlärning av friidrottens tekniska grundformer: löpning/hopp/kast -Friidrottens grenar tränas 60-70% av träningstiden -Helhetsövningar och stödövningar -Individanpassat (mognadsspridning) -Lekar, spel, koordinationsövningar -Grunduthållighet -Styrka med kroppen som motstånd -Snabbhetsträning med betoning på reaktion och frekvens -Personlighetsutveckling med fokus på självkänsla, eget ansvar, kamratskap, social gemenskap Uppbyggnads stadium (14-17 år) Träningen kännetecknas av: -Fördjupad inlärning av friidrottens tekniska grundformer -Snabbhet: Reaktions-, accelerations- och maxsnabbhet. med fokus på tekniskt utförande. -Uthållighet: Aerob och anaerob. Fokus på grund- och allmän-uthållighet med inslag av anaerob uthållighet -Styrka: allmänstyrka, grundstyrka, snabbstyrka och (förberedande-) maximalstyrka. -Koordination: allmän och bred teknisk skolning -Rölighet: funktionell rörlighet eftersträvas -Fördjupad personlighetsutveckling -Öppenhet för nya utövare Elitstadium Elitstadiet kännetecknas av: -Målinriktad specifik specialisering på ett fåtal grenar för att sedan fokusera på en enskild gren -optimering av den fysiska träningen -Fulländning av det tekniska utförandet -Specifika mentala krav För elitstadiet, se grenspecifik utvecklingstrappa Eller Motions stadium... De aktiva som väljer att inte satsa vidare i ett elitstadium går förhoppningsvis vidare till att fortsätta sitt idrottande i ett motionsstadium. Där inte prestationen utan hälsa, social gemenskap och välbefinnandet är det centrala för idrottsutövandet.

6 14 15 16 17 18 19 250 Antal träningsveckor per år 40 45 47 48 Antal pass per år 125 150 200 300 350 antal pass / Vecka 3,1 3,8 4,4 5,3 6,3 7,3 antal timmar per pass 2,0 Antal timmar per vecka 6,3 7,5 8,9 10,6 12,5 14,6 Ökning i tid 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 Ökning i procent 20,00% 18,52% 19,68% 17,50% 16,67%

7


Ladda ner ppt "Vad behöver vi veta för att göra en planering"

Liknande presentationer


Google-annonser