Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad behöver vi veta för att göra en planering Samla in data Föregående årsplanering Träningsdagbok Förteckning över tillgängliga resurser - tid för träning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad behöver vi veta för att göra en planering Samla in data Föregående årsplanering Träningsdagbok Förteckning över tillgängliga resurser - tid för träning."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad behöver vi veta för att göra en planering Samla in data Föregående årsplanering Träningsdagbok Förteckning över tillgängliga resurser - tid för träning - tränarhjälp - tillgång till träningslokaler - tillgång till utrustning, redskap mm - tillgång till medicinsk behandling - ekonomiska resurser - kravanalys av grenen - kapacitetsanalys av den aktive Utvärdering föregående år Målsättning Övergripande mål med idrottandet - Antal träningspass - Antal träningstimmar - Träningsmängder och intensitet - Tester - Resultat - Planering Kontroll av målen, stämmer planerad träning mot målen. För höga mot planerad träning?

3 Träningsomfång och fördelning av tid på delkapaciteter under träningsåret

4

5 Lekstadium (7-10 år) Kännetecknas av: -Lek med fokus på grovmotoriska färdigheter -Allsidighet -Tillgodose rörelsebehoven -Glädje och gemenskap Grundstadium (10-14 år) Kännetecknas av: -Allsidighet -Inlärning av friidrottens tekniska grundformer: löpning/hopp/kast -Friidrottens grenar tränas 60-70% av träningstiden -Helhetsövningar och stödövningar -Individanpassat (mognadsspridning) -Lekar, spel, koordinationsövningar -Grunduthållighet -Styrka med kroppen som motstånd -Snabbhetsträning med betoning på reaktion och frekvens -Personlighetsutveckling med fokus på självkänsla, eget ansvar, kamratskap, social gemenskap Uppbyggnads stadium (14-17 år) Träningen kännetecknas av: -Fördjupad inlärning av friidrottens tekniska grundformer -Snabbhet: Reaktions-, accelerations- och maxsnabbhet. med fokus på tekniskt utförande. -Uthållighet: Aerob och anaerob. Fokus på grund- och allmän- uthållighet med inslag av anaerob uthållighet -Styrka: allmänstyrka, grundstyrka, snabbstyrka och (förberedande-) maximalstyrka. -Koordination: allmän och bred teknisk skolning -Rölighet: funktionell rörlighet eftersträvas -Fördjupad personlighetsutveckling -Öppenhet för nya utövare Elitstadium Elitstadiet kännetecknas av: -Målinriktad specifik specialisering på ett fåtal grenar för att sedan fokusera på en enskild gren -optimering av den fysiska träningen -Fulländning av det tekniska utförandet -Specifika mentala krav För elitstadiet, se grenspecifik utvecklingstrappa Eller Motions stadium... De aktiva som väljer att inte satsa vidare i ett elitstadium går förhoppningsvis vidare till att fortsätta sitt idrottande i ett motionsstadium. Där inte prestationen utan hälsa, social gemenskap och välbefinnandet är det centrala för idrottsutövandet.

6 141516171819 250250-300300-400400-500500-600600-700 Antal träningsveckor per år40 454748 Antal pass per år125150200250300350 antal timmar per pass2,0 Antal timmar per vecka6,37,58,910,612,514,6 Ökning i tid1,31,41,71,92,1 Ökning i procent20,00%18,52%19,68%17,50%16,67% antal pass / Vecka3,13,84,45,36,37,3

7


Ladda ner ppt "Vad behöver vi veta för att göra en planering Samla in data Föregående årsplanering Träningsdagbok Förteckning över tillgängliga resurser - tid för träning."

Liknande presentationer


Google-annonser