Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den inrikespolitiska utvecklingen under Putin (2000-2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den inrikespolitiska utvecklingen under Putin (2000-2009)"— Presentationens avskrift:

1 Den inrikespolitiska utvecklingen under Putin (2000-2009)

2 Putins administrativa reformer koncentration av makt i presidentens händer •7 federala distrikt 2000 (8 fr o m januari 2010) •Guvernörer förlorade sina platser i parlamentets högre kammare 2000 •Omfördelning av skatteinsamling till Moskvas förmån •Hösten 2004 (efter anfall i Beslan) – Putin avskaffade val av regionala guvernörer. Dessa tillsätts numera av presidenten med samtycke av regionala lagstiftningsförsamlingar •Parlamentets undre kammare (Duma) väljs enbart efter partilistor. Partilösa kandidater fick inte delta i parlamentsvalet 2007

3 Rysslands federala distrikt

4 Rysslands politiska institutioner Duma President Författningsdomstolen Federationsrådet Presidentens administration Politiska partier Väljare Parlamentet Högsta domstolen Guvernörer Regionala Lagstiftningsförsamlingar Regering

5 Maktvertikal – ett viktigt begrepp i Rysslands politiska historia President Regering Guvernörer Byråkrater på medelnivå Lokala byråkrater

6 Ett civilt samhälle med oberoende institutioner existerar inte •Så snart maktvertikalen försvagas finns det risk att det ryska samhällssystemet rasar samman

7 Putin och demokratiska institutioner •Parlamentet ställdes under presidentens kontroll – val till Duman 1999 och 2003 •Partiet Förenade Ryssland fick 2003 37,6 % av väljarnas röster och två tredjedelar av Dumans ledamöter. Oppositionen tystades •Odemokratiska presidentval 2004 •Kontroll över media

8 Putin, media och oligarker •Kontrollen över TV- bolag handlade inte om kampen mot fria media – det var de aldrig •Den förste som drabbades – Boris Berezovskij och TV 1 - redan våren 2000

9 •Sommaren 2001 – Vladimir Gusinskij och hans NTV •Med två TV-bolag - NTV och TV 1 - fick Putin kontroll över media och opinionsbildning •Ett stort utbud av tidningar består – fanns även under Jeltsin

10 Yukosaffären •Chodorkovskij – fram till 2003 Rysslands rikaste man •”Yukos” – effektivt oljeföretag •Våren 2003 – Chodorkovskijs planer att bli premiärminister ”avslöjades” •Oktober 2003 – Chodorkovskij häktas och slutligen döms till 8 års fängelse för skattebrott •Yukos fick betala stora böter till staten och gick i konkurs •Varför? •Eliminera politisk motståndare •Ta kontroll över Yukos •Oljeledningen Angarsk- Dacin – USA missnöjd

11 Den ”oligarkiska kapitalismen” består •Oligarker som varit lojala till Putin har lyckats att behålla sina förmögenheter och inflytande – t ex Roman Abramovitj •Putins närmaste förtrogna blev rika ”statsoligarker” i egenskap av vd för statliga bolag och storföretag – t ex Aleksej Miller (Gazprom)

12 Motsättningar i Putins regering •”Silovikerna” (”starka män”) – är mer benägna till statligt ingripande i såväl politiska som ekonomiska livet •”Petersburgliberalerna” – ansvarar för den förda nyliberala ekonomiska politiken under Putins presidentskap; politiskt är orienterade mot Väst men kan knappast betraktas som anhängare till demokrati

13 Politiska partier •Högerkanten: Partiet Jabloko (f d partiledaren - Grigorij Javlinskij) – Partiet av liberala intelligentsia som inte vunnit något på Jeltsins reformer Högerunionen – kontrollerades av Jeltsins f d privatiseringsminister Tjubajs. Försöker framställa sig som försvarare av intressen för små- och medelstora företagare. Har nyligen omvandlats till partiet Högerlinjen

14 Politiska partier - Mitten •Partiet Förenade Ryssland – Putins parti. Kontrollerar parlamentets underhus Duma. Den ideologiska profilen är oklar. Nästan alla maktinnehavare i dagens Ryssland ingår i detta parti Grundades som partiet Enighet av oligarken Berezovskij i slutet av 1999 som ett stödparti till Putin En rad aktiva ungdomsrörelser – Våra egna och Det unga gardet – har också varit nära anknutna till Förenade Ryssland

15

16 Politiska partiet - vänsterkanten •Kommunistpartiet – Rysslands enda ”riktiga” parti med en klar ideologisk profil och välorganiserad partiorganisation

17 •Rättvisa Ryssland – uppstod i början av 2007. Kontrolleras av Kreml och leds av Sergej Mironov, Putins vän och talman i Federationsrådet. Försöker driva vänsterpopulistisk profil

18 Övriga partier •Liberaldemokratiska partiet – leds av Vladimir Zjirinovskij. Populistisk; kontrolleras av Kreml

19 Det andra Ryssland •icke registrerad oppositionsrörelse som förenar mindre radikala partier från såväl höger- som vänsterkanten. Leds av Garry Kasparov – f d världsschackmästare •Mellan 2006 och 2009 anordnade s k ”De oliktänkandens marscher” i de flesta ryska storstäderna. Slogan: ”Ryssland utan Putin”, ”Nej till polisstaten!”

20 Solidaritet – bildades i december 2008 •Den västvänliga liberala oppositionen •Informell ledare: Boris Nemtsov

21 Valet till Duma den 2 december 2007 •Förenade Ryssland – 64,3 % •Kommunistpartiet – 11,6 % •Liberaldemokraterna – 8,1 % •Rättvisa Ryssland – 7,7 % •Putin stod på första platsen av Förenade Rysslands partilista

22

23 Förtroende av ryska folket till Putin och hans regering (källa – Levada-centrum, www.levada.ru)www.levada.ru Juni 2005Juni 2006Juni 2007 Har ni förtroende till: JaNejJaNejJaNej Presidenten Putin? 66 %32 % 77 %21 %81 %18 % Regeringen? 26 %71 %34 %61 %44 %50 %

24 Hur framgångsrik är president Putins politik beträffande ekonomisk tillväxt och medborgarnas välfärd under sista året? (i procent) 2000 novem ber 2002 novem ber 2003 novem ber 2004 juli 2005 novem ber 2006 mars 2007 mars Mycket framgångsrik 2313435 Ganska framgångsrik 21302934352838 Utan särskild framgång 5853 48424842 Underkänt 139911151612 Svårt att säga 6644454

25 Hur framgångsrik är president Putins politik beträffande försvar av demokrati och medborgarnas politiska rättigheter? (i procent) 2000 novem ber 2002 novem ber 2003 novem ber 2004 juli 2005 novem ber 2006 mars 2007 mars Mycket framgångsrik 3644444 Ganska framgångsrik 293841354234 Utan särskild framgång 39344042323537 Underkänt 9568101112 Svårt att säga 20141211121613

26 Hur framgångsrik är president Putins politik beträffande förstärkning av Rysslands internationella ställning? (i procent) 2000 novem ber 2002 novem ber 2003 novem ber 2004 juli 2005 novem ber 2006 mars 2007 mars Mycket framgångsrik 10141614171819 Ganska framgångsrik 48575650495155 Utan särskild framgång 24181926221714 Underkänt 5535655 Svårt att säga 137656106

27 Varför har många förtroende till Putin? (källa: Levada-centrum, www.levada.ru)www.levada.ru Varför har många förtroende till Putin? 2001200520062007 Folket har insett att Putin lyckas med att lösa problem som står inför landet 14 %16 %25 %31 % Folket hoppas på att Putin i fortsättningen kommer att lösa dessa problem 43 %36 %32 %30 % Folket vet inte vem kan ersätta Putin 34 %42 %38 %35 %

28 Under 2007 lanserades två möjliga kandidater som Putins efterträdare •Sergej Ivanov (förre försvarsminister, första vice premiärminister) •Dmitrij Medvedev (första vice premiärminister)

29 •Hösten 2007 – en maktkamp i Kreml ifråga om Putins efterträdare. Konflikter mellan Putins ”siloviker” med uppseendeväckande arrester i säkerhetsmyndigheter •2007-12-10 – fyra partier lanserade Dmitrij Medvedev som presidentkandidaten. Putin har givit sitt stöd åt Medvedev •2007-12-11 – Medvedev föreslog Putin som premiärminister efter presidentvalet den 2 mars 2008

30 Säkerhetsmyndigheter i Ryssland •Försvarsdepartementet •Inrikesdepartementet (polis) •FSB, Federala säkerhetstjänsten •SVR, Utrikesunderrättelsetjänsten •GRU vid Generalstabben, ”Huvudstyrelsen för underrättelsetjänsten” •Antinarkotikabrottsmyndigheten •Katastrofdepartementet •Gazprom: har sina egna säkerhetsstyrkor •Viktig rekryteringskanal till den ryska politiska eliten: FSB:s akademi (högskola)

31 Presidentvalet den 2 mars 2008 •Dmitrij Medvedev fick 70,78 % av rösterna och valdes till president med tillträde den 7 maj 2008 •Den 14 april valdes Putin till partiet Förenade Rysslands ledare •Den 8 maj 2008 godkände parlamentet Putin som premiärminister

32

33 Tre möjliga alternativa för framtida politiska utveckling diskuterades före kriget i Georgien •Medvedev kommer att ta över enorma maktbefogenheter som konstitutionen föreskriver presidenten, förmodligen enligt Putins önskemål •En konflikt med en oförutsägbar lösning kommer att uppstå mellan två ledare •Putin kommer de facto att regera över Ryssland för att på nytt väljas som president 2012

34 Två konkurrerande maktcentra kommer inte att existera i Ryssland på lång sikt •Medvedev har hittills inte bedrivit självständig politik: tredje alternativet har hittills förverkligats

35 Nytt begrepp: Tandemokrati

36 Krisen och dess konsekvenser för det ryska politiska systemet •November 2008 – Medvedev föreslog att förlänga presidentens mandatperiod från 4 till 6 år och Dumans mandatperiod från 4 till 5 år. Förändringen ska börja gälla för nästa president

37 Tendensen: •Opinionsmätningarna demonstrerar fortsatt högt förtroende till både Putin och Medvedev, MEN: •Val till regionala lagstiftningsförsamlingar den 1 mars 2009: Förenade Ryssland förlorade en rad regionala val •Regionala politiska ledare demonstrerar allt större självständighet •Protester i ryska mindre städer växer fram

38 Krisen i Pikaljovo, Leningradlän

39 Demonstrationen i Kaliningrad •Den 31 januari 2010. 10 000 deltagare. Krav på Putins avgång

40 Val till Moskvas stadsduma •Oktober 2009: Förenade Ryssland: 66,26 % Kommunistpartiet: 13,27 % 32 av 35 platser gick till Förenade Ryssland •Valprocessen manipulerades, oppositionella kandidater vägrades till registrering. Förfalskning av resultat var uppenbar •Tre parlamentariska partier i Duma lämnade parlamentet i protest mot valfusk •Val i andra regioner gick enligt liknande mönster

41 Perestrojka-2? •Ska ske genom att Medvedev avskedar Putin och tillsätter en ny premiärminister som skulle representera den liberala sidan •Den liberala delen av Rysslands politiska elit har blivit allt mer synlig och aktiv: Putins möjliga avgång diskuteras öppet •Moderniseringsdebatten med Medvedev i spetsen

42 •Institutet för samtidsutveckling: mest synlig i moderniseringsdebatten; står nära till Medvedev •Igor Jürgens: ordförande i institutets styrelse •Jevgenij Gontmaher: ledamot i institutets styrelse


Ladda ner ppt "Den inrikespolitiska utvecklingen under Putin (2000-2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser