Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II
Álfheiður Ástvaldsdóttir Álfheiður Ástvaldsdóttir

2 Preklinisk cariologi del II
Dagens föreläsning Kurslitteratur Preparationsprincip Kursens upplägg Preparationer som ingår i del II Torrläggning med kofferdam Morgondagens föreläsning Alternativa matrissystem – komplicerad matrisläggning Samföreläsning med DBM Materialval Fyllningsteknik Puts och polering Álfheiður Ástvaldsdóttir

3 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

4 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

5 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

6 Varför restaurerar vi ett kariesangrepp?
Kavitering Bakterierna har invaderad dentinet och vi kan inte få kariesprogressionen att avstanna Álfheiður Ástvaldsdóttir

7 Var uppkommer kariesangreppen - predilektionsställen-
Álfheiður Ástvaldsdóttir

8 Var uppkommer kariesangreppen?
Álfheiður Ástvaldsdóttir

9 Att tänka på vid preparationer
Kariesfrihet - dentin-emalj gränsen - Infekterad dentin/demineralisering Álfheiður Ástvaldsdóttir

10 Vad tänker vi på vid preparationer
Öppna tillräckligt mycket för att komma åt angreppet Álfheiður Ástvaldsdóttir

11 Vad tänker vi på vid preparationer
När utsträckningen av preparationen är bestämd dvs när: Dentin-emalj gränsen är kariesfri Tillräcklig öppning för att komma åt kariesangreppet => Slutföra kariesexkaveringen (stegvis kariesexkavering) Álfheiður Ástvaldsdóttir

12 Vad tänker vi på vid preparationer
Resistans av kvarvarande tandsubstans tunna väggar/kuspar riskerar att frakturera Krympningen av fyllningsmaterialet kan ge mikrofrakturer runt fyllningen Måste tas hänsyn till i kavitetsdesignen men också i fyllningstekniken Álfheiður Ástvaldsdóttir

13 Vad tänker vi på vid preparationer
Rententivt form – mindre viktigt för kompositfyllningar än t.ex amalgamfyllningar som inte bondar till tandsubstansen Makrorention - Mikrorentention Parallella/divergerande väggar ger makroretention Bonding ger mikrorentention Kanskärning ger ökat yta emalj och ökar därmed mikrorententionen Álfheiður Ástvaldsdóttir

14 Preparationer – viktigt!
Spara tandsubstans Tänka konservativt – designa konservativt Seal mellan fyllning och prep => borra tillräckligt => dentin-emalj gränsen utan demineralisering Resistans av kvarvarande tand – kommer tunna kuspar att frakturera ? Álfheiður Ástvaldsdóttir

15 Viktigt – prep av approximal låda
Lämna en tunn emalj-lamina för att skydda granntanden Álfheiður Ástvaldsdóttir

16 Preparationer – var lägger vi prepgränserna ?
Helst i emalj => bäst bonding av materialet Inte rekommenderad att ta bort all emalj gingivalt även om underliggande dentin har varit karierat (b) Álfheiður Ástvaldsdóttir

17 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Preparationer – var lägger vi prepgränserna? Kontakt mellan tänderna – öppna eller spara? Kariesangreppets utsträckning – spara om det går Lättare att få bra kontaktpunkt på fyllningen Patientens kariesaktivitet –predilektionsställe för karies Álfheiður Ástvaldsdóttir

18 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kursens upplägg Preklinisk cariologi del I 22 april till 29/30 april 4 pass för varje grupp Handledning för hela gruppen Handledare cirkulerar – respektera kösystemet Preklinisk cariologi del II 5 maj/ 6 maj till 3 juni/ 4 juni 14 pass för varje halv kurs Handledning för halva gruppen - 7 pass för varje grupp 3 resttillfällen Preklinisk cariologi del III Hösttermin 2013 3 pass för varje grupp Álfheiður Ástvaldsdóttir

19 Preklinisk cariologi del II
Övningarna görs på käkar monterade i fantomhuvud Alla preparationer och puts/polering av fyllningar görs med vattenkylning Torrläggning med kofferdam för alla fyllningar 11 preparationer/fyllningar - 14 pass Handledning under 7 av 14 pass (information om fördelning av pass finns på kurswebben) Álfheiður Ástvaldsdóttir

20 Álfheiður Ástvaldsdóttir

21 Kvalitetsbedömning av fyllningar – Ryge systemet (USPHS)
Álfheiður Ástvaldsdóttir

22 Kvalitetsbedömning av fyllningar
Tillfredsställande: R= Romeo Utmärkt klinisk kvalitet S= Sierra Acceptabel klinisk kvalitet Inte acceptabel T= Tango Klinisk kvalitet, där fyllningen bör göras om, repareras eller korrigeras av förebyggande skäl V= Victor Klinisk kvalitet, där fyllningen måste göras om, repareras eller omedelbart åtgärdas, då skada redan föreligger pga brister i behandlingen Álfheiður Ástvaldsdóttir

23 Praktiska övningar del II
26 MO OD kl II komposit 27  OL kl II komposit 15 MODB kl II komposit 46 MODL kl II komposit 41 M     kl III komposit 31 M     kl III komposit 12 MI  kl IV komposit 13 MI  kl IV komposit 36 B    kl V glasjonomer 37 L    kl V glasjonomer Álfheiður Ástvaldsdóttir

24 Álfheiður Ástvaldsdóttir
26 MO OD Borra inte genom oblique ridge/krista transversa Öppna upp kontaktpunkt gingivalt/buckalt/palatinalt Kontaktpunkt bredare distalt än mesialt Álfheiður Ástvaldsdóttir

25 Álfheiður Ástvaldsdóttir
27 OP Borra rundformiga preparationer i distal fossan och palatinala fossan Borra ner i fissuren mellan de två preparationerna med spetsig diamant – skall fyllas med flytande kompositmaterial Álfheiður Ástvaldsdóttir

26 Álfheiður Ástvaldsdóttir
15 MODB Álfheiður Ástvaldsdóttir

27 Álfheiður Ástvaldsdóttir
46 MODL Álfheiður Ástvaldsdóttir

28 Álfheiður Ástvaldsdóttir
23 DI Álfheiður Ástvaldsdóttir

29 Álfheiður Ástvaldsdóttir
16 B Glasjonomer Glasjonomer materialet bondar kemiskt till tandsubstansen Ets och bond används inte Tandsubstansen förbehandlas med tubulicid/conditioner Álfheiður Ástvaldsdóttir

30 Álfheiður Ástvaldsdóttir

31 Torrläggning med kofferdam
Álfheiður Ástvaldsdóttir

32 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdam Fördelar Underlättar att hålla torrt Ökar insyn Skyddar patientens svalg Skyddar patientens läppar-kind-munbotten o.s.v. Nackdelar Vissa patienter upplever det obehagligt Kan vara svår att få på plats, framför allt för klass V fyllningar Tidskrävande? Álfheiður Ástvaldsdóttir

33 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdam - håltång Álfheiður Ástvaldsdóttir

34 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Klammer molarer premolarer ÖK incisiver UK incisiver Álfheiður Ástvaldsdóttir

35 Álfheiður Ástvaldsdóttir

36 Álfheiður Ástvaldsdóttir
z UK molar placeras på mittlinjen Álfheiður Ástvaldsdóttir

37 Álfheiður Ástvaldsdóttir
ÖK incisiver placeras 3-4 cm från kofferdamens kant Kofferdamens mittpunkt Álfheiður Ástvaldsdóttir

38 Mall för kofferdamhålningen
Álfheiður Ástvaldsdóttir

39 Klammer och klammertång
Álfheiður Ástvaldsdóttir

40 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Klammer – ligaturtråd! Álfheiður Ástvaldsdóttir

41 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Sätt klammern på plats – tanden bakom den preparerade tanden eller första molaren Álfheiður Ástvaldsdóttir

42 Sätt kofferdamen över klammern
Álfheiður Ástvaldsdóttir

43 Sträck kofferdamen på ramen
Álfheiður Ástvaldsdóttir

44 Sätt kofferdamen fast anteriort och posteriort
Álfheiður Ástvaldsdóttir

45 Álfheiður Ástvaldsdóttir

46 Álfheiður Ástvaldsdóttir

47 Álfheiður Ástvaldsdóttir

48 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Ta bort kofferdamen 1. 2. 3. Álfheiður Ástvaldsdóttir

49 Álfheiður Ástvaldsdóttir
Kofferdamläggning FILM – kofferdamläggning i fronten FILM – kofferdamläggning i molarområdet Álfheiður Ástvaldsdóttir

50 Preklinisk cariologi del II
Viktigt Respektera kösystemet!! Utnyttja alla pass maximalt Ta del av informationen på kurswebben Álfheiður Ástvaldsdóttir


Ladda ner ppt "Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II"

Liknande presentationer


Google-annonser