Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II Álfheiður Ástvaldsdóttir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II Álfheiður Ástvaldsdóttir."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II Álfheiður Ástvaldsdóttir

2 Preklinisk cariologi del II Dagens föreläsning • Kurslitteratur • Preparationsprincip • Kursens upplägg • Preparationer som ingår i del II • Torrläggning med kofferdam Morgondagens föreläsning • Alternativa matrissystem – komplicerad matrisläggning Samföreläsning med DBM • Materialval • Fyllningsteknik • Puts och polering Álfheiður Ástvaldsdóttir

3 Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

4 Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

5 Kurslitteratur Álfheiður Ástvaldsdóttir

6 Varför restaurerar vi ett kariesangrepp? Kavitering Bakterierna har invaderad dentinet och vi kan inte få kariesprogressionen att avstanna Álfheiður Ástvaldsdóttir

7 Var uppkommer kariesangreppen - predilektionsställen- Álfheiður Ástvaldsdóttir

8 Var uppkommer kariesangreppen? Álfheiður Ástvaldsdóttir

9 Att tänka på vid preparationer • Kariesfrihet- dentin-emalj gränsen - Infekterad dentin/demineralisering Álfheiður Ástvaldsdóttir

10 Vad tänker vi på vid preparationer Öppna tillräckligt mycket för att komma åt angreppet Álfheiður Ástvaldsdóttir

11 Vad tänker vi på vid preparationer • När utsträckningen av preparationen är bestämd dvs när: – Dentin-emalj gränsen är kariesfri – Tillräcklig öppning för att komma åt kariesangreppet => Slutföra kariesexkaveringen (stegvis kariesexkavering) Álfheiður Ástvaldsdóttir

12 Vad tänker vi på vid preparationer • Resistans av kvarvarande tandsubstans – tunna väggar/kuspar riskerar att frakturera – Krympningen av fyllningsmaterialet kan ge mikrofrakturer runt fyllningen Måste tas hänsyn till i kavitetsdesignen men också i fyllningstekniken Álfheiður Ástvaldsdóttir

13 Vad tänker vi på vid preparationer • Rententivt form – mindre viktigt för kompositfyllningar än t.ex amalgamfyllningar som inte bondar till tandsubstansen Makrorention - Mikrorentention Parallella/divergerande väggar ger makroretention Bonding ger mikrorentention Kanskärning ger ökat yta emalj och ökar därmed mikrorententionen Álfheiður Ástvaldsdóttir

14 Preparationer – viktigt! • Spara tandsubstans • Tänka konservativt – designa konservativt • Seal mellan fyllning och prep => borra tillräckligt => dentin-emalj gränsen utan demineralisering • Resistans av kvarvarande tand – kommer tunna kuspar att frakturera ? Álfheiður Ástvaldsdóttir

15 Viktigt – prep av approximal låda Lämna en tunn emalj-lamina för att skydda granntanden Álfheiður Ástvaldsdóttir

16 Preparationer – var lägger vi prepgränserna ? Helst i emalj => bäst bonding av materialet Inte rekommenderad att ta bort all emalj gingivalt även om underliggande dentin har varit karierat (b) Álfheiður Ástvaldsdóttir

17 Preparationer – var lägger vi prepgränserna? Kontakt mellan tänderna – öppna eller spara? 1.Kariesangreppets utsträckning – spara om det går 2.Lättare att få bra kontaktpunkt på fyllningen 3.Patientens kariesaktivitet –predilektionsställe för karies Álfheiður Ástvaldsdóttir

18 Kursens upplägg • Preklinisk cariologi del I o 22 april till 29/30 april o 4 pass för varje grupp o Handledning för hela gruppen o Handledare cirkulerar – respektera kösystemet • Preklinisk cariologi del II o 5 maj/ 6 maj till 3 juni/ 4 juni o 14 pass för varje halv kurs o Handledning för halva gruppen - 7 pass för varje grupp o 3 resttillfällen • Preklinisk cariologi del III o Hösttermin 2013 o 3 pass för varje grupp Álfheiður Ástvaldsdóttir

19 Preklinisk cariologi del II Álfheiður Ástvaldsdóttir • Övningarna görs på käkar monterade i fantomhuvud • Alla preparationer och puts/polering av fyllningar görs med vattenkylning • Torrläggning med kofferdam för alla fyllningar • 11 preparationer/fyllningar - 14 pass • Handledning under 7 av 14 pass (information om fördelning av pass finns på kurswebben)

20 Álfheiður Ástvaldsdóttir

21 Kvalitetsbedömning av fyllningar – Ryge systemet (USPHS) Álfheiður Ástvaldsdóttir

22 Kvalitetsbedömning av fyllningar Álfheiður Ástvaldsdóttir Tillfredsställande: R= RomeoUtmärkt klinisk kvalitet S= SierraAcceptabel klinisk kvalitet Inte acceptabel T= TangoKlinisk kvalitet, där fyllningen bör göras om, repareras eller korrigeras av förebyggande skäl V= VictorKlinisk kvalitet, där fyllningen måste göras om, repareras eller omedelbart åtgärdas, då skada redan föreligger pga brister i behandlingen

23 Praktiska övningar del II • 26 MO ODkl IIkomposit • 27 OLkl IIkomposit • 15 MODBkl IIkomposit • 46 MODLkl IIkomposit • 41 M kl IIIkomposit • 31 M kl IIIkomposit • 12 MI kl IVkomposit • 13 MI kl IVkomposit • 36 B kl Vglasjonomer • 37 L kl Vglasjonomer Álfheiður Ástvaldsdóttir

24 26 MO OD • Borra inte genom oblique ridge/krista transversa • Öppna upp kontaktpunkt gingivalt/buckalt/palatinalt • Kontaktpunkt bredare distalt än mesialt Álfheiður Ástvaldsdóttir

25 27 OP • Borra rundformiga preparationer i distal fossan och palatinala fossan • Borra ner i fissuren mellan de två preparationerna med spetsig diamant – skall fyllas med flytande kompositmaterial Álfheiður Ástvaldsdóttir

26 15 MODB Álfheiður Ástvaldsdóttir

27 46 MODL Álfheiður Ástvaldsdóttir

28 23 DI Álfheiður Ástvaldsdóttir

29 16 B Glasjonomer • Glasjonomer materialet bondar kemiskt till tandsubstansen • Ets och bond används inte • Tandsubstansen förbehandlas med tubulicid/conditioner Álfheiður Ástvaldsdóttir

30 37 L Álfheiður Ástvaldsdóttir

31 Torrläggning med kofferdam Álfheiður Ástvaldsdóttir

32 Kofferdam Álfheiður Ástvaldsdóttir Fördelar • Underlättar att hålla torrt • Ökar insyn • Skyddar patientens svalg • Skyddar patientens läppar- kind-munbotten o.s.v. Nackdelar • Vissa patienter upplever det obehagligt • Kan vara svår att få på plats, framför allt för klass V fyllningar • Tidskrävande?

33 Kofferdam - håltång Álfheiður Ástvaldsdóttir

34 Klammer molarer premolarer ÖK incisiver UK incisiver

35 Álfheiður Ástvaldsdóttir

36 •z•z UK molar placeras på mittlinjen

37 Álfheiður Ástvaldsdóttir ÖK incisiver placeras 3-4 cm från kofferdamens kant Kofferdamens mittpunkt

38 Mall för kofferdamhålningen Álfheiður Ástvaldsdóttir

39 Klammer och klammertång Álfheiður Ástvaldsdóttir

40 Klammer – ligaturtråd! Álfheiður Ástvaldsdóttir

41 Sätt klammern på plats – tanden bakom den preparerade tanden eller första molaren Álfheiður Ástvaldsdóttir

42 Sätt kofferdamen över klammern Álfheiður Ástvaldsdóttir

43 Sträck kofferdamen på ramen Álfheiður Ástvaldsdóttir

44 Sätt kofferdamen fast anteriort och posteriort Álfheiður Ástvaldsdóttir

45

46

47

48 Ta bort kofferdamen Álfheiður Ástvaldsdóttir 1. 2. 3.

49 Kofferdamläggning FILM – kofferdamläggning i fronten FILM – kofferdamläggning i molarområdet Álfheiður Ástvaldsdóttir

50 Preklinisk cariologi del II Viktigt • Respektera kösystemet!! • Utnyttja alla pass maximalt • Ta del av informationen på kurswebben Álfheiður Ástvaldsdóttir


Ladda ner ppt "Introduktion till Preparationslära – tandfyllningar del II Álfheiður Ástvaldsdóttir."

Liknande presentationer


Google-annonser