Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Villkor och centeravtal 30 augusti 2006 Catharina Sojde, chefsjurist VINNOVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Villkor och centeravtal 30 augusti 2006 Catharina Sojde, chefsjurist VINNOVA."— Presentationens avskrift:

1 Villkor och centeravtal 30 augusti 2006 Catharina Sojde, chefsjurist VINNOVA

2 Villkor för VINNOVAs beslut • Allmänna villkor för VINN Excellence Center • Särskilda villkor - undertecknat Centeravtal - Ev. övriga villkor

3 Allmänna villkor • § 1 Ett VINN Excellence Center • § 2 VINNOVAs beslut om bidrag till Universitetet • § 3 Utbetalning • § 4 Organisation • § 5 Forskningsresultat • § 6 Personuppgifter • § 7 Skyldighet att förse VINNOVA med löpande information och rapporter • § 8 Utvärdering och uppföljning m m • § 9 Insynsrätt • § 10 Arbetsgivarförhållande och försäkringar • § 11 Ändringar i beslutet • § 12 Rätt att avbryta finansieringen i förtid • § 13 Utbetalt ej upparbetat bidrag • § 14 Återkrav

4 Allmänna villkor forts. • Finns utkast daterat 21 juni 2006 • Fastställs före de första besluten fattas

5 Modellen för Centeravtal • 1 § Ingress • 2 § Definitioner • 3 § Ekonomiska åtaganden • 4 § Tid för fullgörelse av de ekonomiska åtagandena m.m. • 5 § Organisation • 6 § Jäv • 7 § Rapportering • 8 § Insyn och revision • 9 § Parts förhållande till anställda och andra medhjälpare • 10 § Nytillkommande Parter • 11 § Rätt att nyttja Bakgrundsinformation och Resultat • 12 § Upplösning av samägande

6 Centeravtal forts. • 13 § Nyttjande av Parts namn eller kännetecken • 14 § Sekretess • 15 § Avtalstid • 16 § Förtida frånträdande • 17 § Uteslutning av Part • 18 § Parts konkurs • 19 § Förtida avtalsupphörande • 20 § Förbud mot överlåtelse av rättigheter m m • 21 § Avtalsbrott • 22 § Efterföljande avtalsverkningar • 23 § Övriga bestämmelser • 24 § Tvistlösning

7 Den framtagna modellen för centeravtalet • Ett erbjudande • Spara tid och utgöra ett förhandlingsunderlag

8 Processen att ta fram modellen för centeravtalet • Finns modellavtal; nu fortsätta med ett nytt modellavtal för VINN Excellence Center där även regler om rätten till resultaten och bakgrundkunskap ingår • Referensgrupp (principiella diskussion), tre möten • Öppet seminarium • Juristmöten, fyra möten

9 Referensgrupp för VINN Excellence Center • Ann-Katrine Berglund, Näringsdepartementet • Bengt Wittgren, ASTRAZENECA AB • Curt Karlsson, SUHF • Dick Andersson, SCANIA • Folke Meijer, KIAB • Gunnar Landgren, KTH • Gunnar Brandt, Sandvik Tooling AB • Gösta Sjöholm, styrelseordförande för kompetenscentrum NIMED • Jan Grahn, kompetenscentrum CHACH • Jörgen Sjöberg, Chalmers • Karin Emilsson, Södra • Marianne Andersson, UU • Mirka-Mikes Lindbäck, ABB AB • Olle Viktorsson, Ericsson • Peter Honeth, LU • Tina Krantz-Rülcker, kompetenscentrum S- SENCE • Ursula Hass, LiU

10 Övriga medverkande Advokat Eric M. Runesson med medarbetare, Sandart & Partners Advokatbyrå, ansvarig för att ta fram avtalsförslag Thomas L. Ewing, IP-strateg, Chalmers och Göteborgs universitet

11 Referensgruppsarbetet • Diskussion om motiv för att delta, kännetecken för centren • Diskussion om frågeställningar och principlösningar för dessa • Deltagarna fick fördela ett kilo på olika frågeställningarna för att ge en bild av hur viktiga de var i förhållande till varandra • De olika principlösningarna poängbedömdes

12 Öppet seminarium • Mer än hundra deltagare • Runda bord med datorer vid varje bord • Varje frågeställning med alternativa principlösningar diskuterades • Alla synpunkter sammanställdes

13 Avtalsförslag • Diskuterades vid två juristmöten där även en del deltagare från referensgruppen deltog • Högskola och industri tog initiativ till att fortsätta diskussionen på egen hand vid två möten

14 Parallell process • Institute Excellence Center • Egen referensgrupp • Egna juristmöten • Gemensamt seminarium

15 Är modellen för centeravtal färdig? • Ett sista möte 6 september då kommer modellavtalet gås igenom av Eric Runesson och synpunkter kommer att kunna lämnas • Diskussion om IPR – inga större ändringar kommer att ske, vart och ett av centren får göra sina anpassningar • Diskussion om högskolans möjlighet att sluta dessa avtal (prof Jan Kleineman) • Manual som kommenterar modellavtalet

16 Minimikrav på centeravtalet • Får inte strida mot VINNOVAs allmänna villkor för VINN Excellence Center (se bl a om publicering av forskningsresultat) • Parter är universitetet och övriga centerdeltagare (inte VINNOVA) • Gemensamt beslutsfattande • IPR-reglerna ska gynna centersamarbete • Ska reglera centerdeltagarnas insatser • Ska finnas regler för partsväxling


Ladda ner ppt "Villkor och centeravtal 30 augusti 2006 Catharina Sojde, chefsjurist VINNOVA."

Liknande presentationer


Google-annonser