Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsbaserade behandling inom SiS Nils Åkesson Mot våld och gäng 2006-12 Mot våld och gäng 2006-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsbaserade behandling inom SiS Nils Åkesson Mot våld och gäng 2006-12 Mot våld och gäng 2006-12."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsbaserade behandling inom SiS Nils Åkesson Mot våld och gäng 2006-12 Mot våld och gäng 2006-12

2 Kunskapsläget zTidigare byggde socialt arbete på tradition, rättsuppfattning och moral. zIdag har vetenskap blivit ett rättesnöre i stort som smått t.ex. mat dryck, trafik, behandling. zEn enorm ökning av kunskapsproduktionen. zKunskapsmassan har blivit svår att överblicka zMetastudier, riktlinjer, kunskapsöversikter har blivit nödvändiga

3 Brå undersökning av brottsaktivitet i åk 9

4

5 CAN undersökning av drogvanor i åk 9

6 CAN Drogutvecklingen i Sverige, 2004

7 SiS målgrupp är allvarligt antisociala ungdomar zI Sverige finns ca 1 miljon ungdomar i åldern 13-21 zDen 1 nov i 2005 fanns 10110 av dessa i socialtjänstens heldygnsvård z3396 fanns på institution, privata och offentliga. z 533 av dessa fanns på särskilda ungdomshem z 89 fanns i LSU vård z SiS svarar för 15 % av institutionsvården

8 ADAD 2005 se SiS hemsida www.stat-inst.se zTidigare placerad 52%, 18% placerade 3 eller fler ggr zSeparation eller saknar relation 76%. Utländsk bakgrund 49% zAlkohol 87% hasch 62% ecstasy 30% osv. z Kriminalitet senaste året 86%, 27% före 12 års ålder z Psykisk ohälsa: psyk.vård flickor 50% pojkar 35 % z Utsatt för fysisk misshandel flickor 49% pojkar 30% z Negativ attityd till skola 75% misslyckats i skola 54% vill ha hjälp med skola 51%

9 Tidig eller sen debut av antisocialt beteende efter Stattin, Magnusson Hög Låg

10 Prediktorer för våld och/eller allvarlig kriminalitet under 15-25, Lipsey & Derzon i Prediktorer för våld och/eller allvarlig kriminalitet under 15-25, Lipsey & Derzon i Serious and violent offenders Farrington & Loeber, 1999 I åldern 6-11I åldern 12-14 Kriminalitet.38Svaga sociala band.39 Missbruk.30Antisocialt umgäng.37 Kön.26Kriminalitet.26 Familjens soc/ek.24 Antisociala föräldrar.23 Aggression.21Aggression.19 Etnicitet.20Skola attityd/prest.19 Psyk. välbefinnande.19 Föräldra /barn rel..19 Kön.19 Fysiskt våld.18

11 Prediktorer för våld och/eller allvarlig kriminalitet under 15-25, Lipsey & Derzon I åldern 6-11I åldern 12-14 Psyk. välbefinnade.15Antisociala föräldrar.16 Föräldra /barn rel..15Brott mot person.14 Svaga sociala band.15Beteendestörning.12 Beteendestörning.13IQ.11 Skola attityd/prest..13 Fys/Psyk hälsa.13 IQ.12 Familje karaktäristika.12 Splittrade familjer.09 Splittrade familjer.10 Övergrepp föräldrar.07Familjens soc/ek.10 Antisocialt umgänge.04Övergrepp föräldrar.09 Familje karaktätistika.08 Missbruk.06 Etnicitet.04

12 Riskfaktorer för återfall i brott och misskötsel under placering/påföljd, Andrews & Bonta FaktorerAntal studierkorrelation med återfall Umgänge27.21 Antisociala värderingar67.18 Antisocial personlighet63.19 Etnicitet21.17 Kriminell historia 282.16 Föräldraskap/uppfostran31.14 Skol- arbetslivs anpassning 168.13 Relationskonflikter28.12 Ålder56.11 Missbruk60.10 Intelligens32.07 Psykisk ohälsa66.05 Socio ekonomiska omst.23.05

13 Effektstorlek för interventioner i öppna former Kännetecken för Andel av Behandlingenförklarad effekt ______________________________________ Egenskaper hos ungdomen.40 Mängd behandling.20 ( främst varaktighet över tid) Typ av behandling.26 Generella drag i behandlingen.15

14 Effektstorlek för interventioner på institutioner Kännetecken för Andel av Behandlingenförklarad effekt ______________________________________ Egenskaper hos ungdomen.10 Mängd behandling.27 ( främst varaktighet över tid) Typ av behandling.26 Generella drag i behandlingen.36

15 Slutrapport från behandlingshemsprojektet, B-Å Armelius, Umeå univ.2001

16 Deviant peer influences in Intervention Dishion, Dodge, Landsford 2006 Hur undviker man antisocial kamratpåverkan i behandling ? ( Deviant peer infuences, DPI) 1. Lågriskungdomar får inte blandas med högrisk 2. Tid i grupp bör begränsas 3. Tillfällen för ostrukturerad samvaro skall begränsas 4.Program-/behandlingsansvarig skall skapa och upprätthålla en prosocial ungdomskultur 5. Gruppsittningar skall vara välstrukturerade och ledas av välutbildade/tränade vuxna gruppledare.

17 Kostnadseffektivitet Washington State Institute for Public Policy www.wsipp.wa.gov låg komp kompetens effekt cost-benefit effekt cost-benefit FFT+.17 - 4,18 -.44 +10,69 ART+.05 - 3,10 -.17 +11,66 (30 sessioner 3 ggr i veckan) Vinst i USA för att rädda en högriskungdom 12 – 16 milj skr Kostnad under 30 år för en missbrukare i Sverige 12-15 milj skr

18 Utbildning 2006 z Ökat stöd till grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapeututbildning zART utbildning av utbildare samt lokala, regionala utbildningar zMI både centrala och utbildning av utbildare zÅterfallsprevention både centrala och utbildning av utbildare zCRA z FFT utbildning i Södra regionen samt Familjer i Väst zDialektisk beteendeterapi z Kognitiv psykoterapi z Orienterande utbildning i psykiatri z Avdelningsföreståndarutbildning både ledarskap och chefsutbildning z Utbildningsdagar för arbetsgrupper och lärare, psykologer, sjuksköterskor och läkare z Beroendelära både introduktion och högskolekurs 10p

19 Utveckling 2006 z MultifunC har startat på 2 institutioner zUtveckling och utbildning av ¨ SiSKomet ¨ zStrukturerad risk och behovsbedömning YLS zVårdkedjeprojektet fortsatta utvecklingsinsatser zLVM SiS-utredning zLVU (LSU) SiS-utredning zKvalitetsutveckling inom SiS zMTFC z ADAD koppling In, Ut & Upp, DOK samarbete med IMS kring ASI.6 z Skolutveckling både ungdom och vuxen z Neuropsykiatriska funktionshinder, samverkan z Familjebehandling z ART utvärdering

20 Bevaka kunskapsläget/ kunskapsspridning 2006 Genomföra seminarier i samband med avrapportering av utvecklings- och forskningsprojekt Konferens angående pågående/ avslutade forskningsprojekt SiS behandlardagar Att hantera våld och risk i ett längre och kortare perspektiv Regionala seminarier kring relevanta forskningsresultat, Konferenser som arrangeras av andra enheter, arbetsgrupper och institutioner PsycInfo samarbete CAN Kunskapsöversikter

21 Ett urval av forskningsprojekt som mäter resultat av SiS vård och behandling Pågående forskning MTFC, Kjell Hansson ESS projektet, Mats Berglund Två till treårs uppföljning Lunden, Mats Fridell Vårdkedjeprojektet, Kerstin Stenius 24-års uppföljning av ungdomar, Jerzy Sarnecki Återfall i LSU jämfört med fängelse, annan påföljd, Eckart Kühlhorn IKBT+ inom LSU, Martin Larde’n Nya projekt Effekter av utredning, Mats Fridell Hur genomförs socialtjänstens insatser efter LVM, Bengt Svensson Eftervårdsinsatser ur socialtjänstens och missbrukarens perspektiv, Mats Ekendahl Utvärdering av vårdkedjeprojektet, Kerstin Stenius


Ladda ner ppt "Kunskapsbaserade behandling inom SiS Nils Åkesson Mot våld och gäng 2006-12 Mot våld och gäng 2006-12."

Liknande presentationer


Google-annonser