Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationalisera Mera! Malin Parmar, Kajsa Johansson, Karin Frydenlund Malin Parmar, Kajsa Johansson & Karin Frydenlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationalisera Mera! Malin Parmar, Kajsa Johansson, Karin Frydenlund Malin Parmar, Kajsa Johansson & Karin Frydenlund."— Presentationens avskrift:

1 Internationalisera Mera! Malin Parmar, Kajsa Johansson, Karin Frydenlund Malin Parmar, Kajsa Johansson & Karin Frydenlund

2 • Nya sjukdomspanoraman med global påverkan • Ökad internationell rörlighet på arbetsmarknaden • Ökad konkurrens om studenter • Nya patientgrupper • …. VARFÖR?

3 Medicinska fakultetens ambitioner är • Att utbildning och forskning ska stimulera till ett lärande som bidrar till lösning av globala hälsoproblem • Att vår verksamhet ska kännetecknas av ett globalt kunskapsperspektiv

4 Strategiskt internationaliseringsarbete sedan 2009 • Internationell styrgrupp • Internationella kommittéer under utbildningsnämnderna • Gemensam Internationell avdelning

5 • PROJEKTET INTERNATIONALISERA MERA!

6 • CERTIFICATE OF INTERNATIONAL MERITS/CERTIFIKAT ÖVER INTERNATIONELLA MERITER.

7 DETTA CERTIFIKAT KAN LIKNAS VID ETT DIPLOMA SUPPLEMENT, DVS DOKUMENT SOM BESKRIVER UTBILDNING I MER DETALJ: - The diploma supplement is an appendix to a degree certificate, issued by a state higher education institution - A precise and simple source of information which increases the understanding of individual degrees and documents -Is not a substitute for the degree certificate. It is instead an appendix to to the degree certificate (http://www.lu.se/o.o.i.s/23955)

8 Konceptet: • Synliggör alla de möjligeter till internationalisering som finns tillgängliga, speciellt på hemmaplan • Introducera studenterna till möjligheten att samla internationella erfarenheter och meriter under sin utbildning • Stimulera till att studenterna tar del av moment som leder till ökad internationalisering (samla “poäng” eller “flaggor”)

9 Varför: • En chans att samla meriter som leder till ett konkret och synligt mål • Ge studenten möjlighet att presentera sin internationella erfarenhet för framtida arbetsgivare och inför framtida studier

10 “ Vår verksamhet är långt från isolerad utan påverkas i synnerhet av ny sjukdomspanorama som kräver ökad kännedom om omvärlden. Härtill behövs en fördjupad interkulturell förståelse med hänsyn till den allt större patientgrupp med utländsk bakgrund som söker sig till våra sjukhus. Studenter med dokumenterad internationell erfarenhet står sig starkare i sin yrkesroll och har klara fördelar i en anställningssituation". Bo Ahren, Professor och överläkare

11 “Läkemedelsbranchen är en internationell miljö med forskare från olika delar av världen. Internt såväl som externt är det är det endast engelska som gäller när det handlar om att kommunicera kring projekt/resultat. Dokumenterad internationell kompetens skulle därför ses som en värdefull merit vid tjänstetillsättningar. Nina Rosenqvist, Phd Lundbeck A/S

12 Kartläggning över moment som bidrar till internationalisering: Biomedicin (kandidat) Logopedi/Audiologi Sjuksköterskeprogrammet

13 Resultat från workshops: I.Internationalisering sker på många sätt och definieras olika både mellan och inom de olika programmen. • Utbyte (mobilitet eller virtuellt) • Språk • Interkulturell kommunikation/verksamhet • Globala hälsofrågor/kunskapsperspektiv • Extra-curricular akiviteter

14 II: Internationalisering av en kurs/utbildning kan vara allt från enkla add-on aktiviteter till att vara fokus för en hel kurs

15 + språk + studentaktiviteter

16 De olika programmen idag: Add-on Add-on, language Infusion Transformation Extracurricular Mobility Kurs i Global hälsa Virtuellt exchange program (VEP) Kurs I flerspråkighet LUFF Fadderverksamhet PBL på engelska Föreläsning på engelska Kandidatarbete på engelska Föreläsning med internationellt/kulturellt perspektiv Presentation av projekt/utbyte utomlands Sjuksköterskeprog. Logopedi/Audiologi Biomedicin (kand)

17 De olika programmen idag: Add-on Add-on, language Infusion Transformation Extracurricular Mobility Nya initiativ

18 Add-on Add-on, language Infusion Transformation Extracurricular Mobility Utbyte/karriär/språk Interkulturellt/globalt perspektiv 18 27 26 sjuksköterska Logopedi/Audiologi Biomedicin

19 Summering: Diploma Supplement: • En chans att samla meriter som leder till ett konkret och synligt mål • Ge studenten möjlighet att presentera sitt internationella engagemang/erfarenhet/medvetenhet för framtida arbetsgivare och inför framtida studier • Mer? Starta en tidig reflektion över: Vad är internationaliering? Vad betyder det för mig? För min utbildning?

20 Termin 1-5:- Läsa artikel/skriver referat på engelska-Delta Audiologiskt forum-Internationell klubb (mötesplats)- Mentor åt utbytesstudent-GästföreläsningarTermin 1-5:- Läsa artikel/skriver referat på engelska-Delta Audiologiskt forum-Internationell klubb (mötesplats)- Mentor åt utbytesstudent-Gästföreläsningar Termin 6: -Skriva kandidatuppsats på engelska -Välja att göra opposition/presentation på engelska -Internationell klubb (mötesplats) - Mentor åt utbytesstudent -Gästföreläsningar Termin 7: -Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv - Valbar kurs utomlands hos partneruniversitet -Internationell klubb (mötesplats) -Mentor åt utbytesstudent -Delta I Oticon summer camp -Gästföreläsningar -Utbytestermin Termin 8: - Utföra magisteruppsats utomlands (etablerade kontakter finns med Stanford, Queensland) -Skriva magsiteruppsats på engelska -Välja att göra opposition och presentation på engelska -Internationell klubb (mötesplats) - Mentor åt utbytesstudent -Gästföreläsningar Audiologi, ett exempel

21 "Jag ser internationella kontakter som en nödvändighet för att utvecklas optimalt inom mitt yrke. Genom att samla internationella meriter under utbildningen hade jag fått verktyg för att kunna tillgodose mig de möjligheter till kunskapsutbyte som finns. Det hade också varit ett sätt att visa framfötterna under utbildningen, och en morot för att ex. gå på extraföreläsningar och läsa mer kurslitteratur på engelska. Jag är mycket positivt inställd till projektet." Ingrid Thulin, Logopedstudent termin 7

22 TACK!


Ladda ner ppt "Internationalisera Mera! Malin Parmar, Kajsa Johansson, Karin Frydenlund Malin Parmar, Kajsa Johansson & Karin Frydenlund."

Liknande presentationer


Google-annonser