Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralindustrin – en vision som håller? Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralindustrin – en vision som håller? Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi,"— Presentationens avskrift:

1 Jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralindustrin – en vision som håller? Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

2 Framtidens gruva är redan här  Högre krav på modern organisation, säker produktion, effektiv teknik och avancerad kompetens hos de anställda  brist på utbildad arbetskraft, be the mine of choise  Några strategier för detta  team och operatörer i centrum för utveckling av ny teknik  kommunikation, organisation, arbetsplatslärande  automation, lean mining, safety  Jämställdhet – ett viktigt redskap för att lyckas  ojämställdhet inne i företagen skapar problem för så väl företagen som individerna när det gäller arbetsmiljö, lärande och utveckling 30 januari 2012Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet2

3 En utmaning för företagen  Hur skapa attraktiva arbeten för både kvinnor och män?  84-100% av gruvarbetarna är män  83-88% av alla anställda på gruvföretagen är män  Gamla symboliska och kulturella kopplingar till en viss sorts ”kollektiv” manlighet  i arbetet, yrket och arbetsplatskulturen  släpar efter utvecklingen?  svårt att få ihop med säkerhet, modern organisation, ny teknik, jämställdhet, kvinnor? Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet330 januari 2012 Foto LKAB

4 Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet4 Kvinnorna söker ju inte arbete i gruvan?  Ojämställdhet i lokalsamhället är en del av problemet?  Könsuppdelad och ensidig arbetsmarknad  gammaldags och könsstereotyp fördelning av arbetsuppgifter – i både arbetsliv och hemliv  Unga människor – och framför allt unga kvinnor – flyttar bort  de kvinnor och män som stannar väljer ” traditionellt ” ?  En ensidig och ” grabbig ” kultur  traditionell, patriarkalisk och manscentrerad – massmedia, konst och litteratur  konservativ, stel och inte speciellt kreativ eller dynamisk kultur?  Det omgivande samhället är mer ” genus- konservativa ” företagen? 30 januari 2012 Foto LKAB

5 En demografisk utmaning  Många års erfarenhet av avfolkning och krympande samhällen  är fortfarande utflyttningsbygder – unga människor (och framför allt unga kvinnor) flyttar bort  Norra Sveriges gruvsamhällen upplever just nu en närmast paradoxal situation  med en blomstrande gruv- och mineralsektor  högteknologi, infrastruktur, forskning, utbildning  brist på bostäder och fabrikslokaler  låg arbetslöshet  svårigheter att rekrytera rätt kompetens Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet530 januari 2012 Foto LKAB

6 Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet6 Vad händer om/när det blir ”mer av samma sak”?  Den hausse som den blomstrande gruvbranschen skapar omfattar företag och branscher (gruv och bygg) som länge har varit – och fortfarande är – mansdominerade  dessutom mer mansdominerade lokalt än jämfört med riket  både gamla och nya jobb är könsmärkta manliga?  Detta ”låser” arbetsmarknaden?  ett könsuppdelat näringsliv med låg differentieringsgrad är sårbart  Hur undvika att bygga in den gamla mans- dominansen, könsuppdelningen och stereotypa uppfattningar om kvinnor och män? 30 januari 2012 Foto LKAB

7 Viktigt för samhällenas överlevnad  Ska orter i norra Sverige vara attraktiva måste de kunna erbjuda bra och utvecklande arbeten, ett mångsidigt arbetsliv och en meningsfull fritid för fler kvinnor än idag  mer könsblandning på hela arbetsmarknaden  möjligheter att leva ett modernt liv  Om kvinnorna fortsätter att flytta ut i samma utsträckning som idag …  risk att vissa gruvsamhällen på sikt reduceras till en gruvarbetsplats befolkad av en (manlig) ”fly- in/fly-out-personal”?  Där kvinnor får intressanta och välbetalda jobb dit flyttar familjen – och bidrar till en positiv regional och lokal utveckling 30 januari 2012Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet7 Foto LKAB

8 Social hållbarhet är en förutsättning och strategisk profilfråga  För både gruvföretagen och de lokala samhällena  företagen har gjort många intressanta satsningar – och fortsätter med det  kommunerna har börjat  Ökat samarbete mellan aktörer  för att bygga jämställda innovationssystem? 30 januari 2012Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet8

9 En jämställd gruva och jämställt lokalsamhälle  “Branschen som helhet har överlag varit männens arbetsplats vilket gjort att viktig kompetens ej tillvaratagits. För att lyckas optimalt med våra olika projekt så måste vi bli än bättre på att attrahera duktiga kvinnor till vårt företag”  … och till kommunen och regionen www.northland.eu

10 Northland Basket (Luleå, Norrbotten) 30 januari 2012Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet10 Sveriges bästa lag i Basketligan dam www.northlandbasket.com

11 Jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralsektorn?  Idag behandlas jämställdhet, den demografiska utmaningen och gruv- och mineralindustrin i olika politikområden och i olika forskningsområden  måste kopplas ihop  Jämställdhet är strategiskt i uppbyggnaden av en socialt hållbar gruv- och mineralindustri kopplat till den demografiska utmaningen i Västerbotten och Norrbotten 30 januari 2012Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet11

12 Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet 97 187 Luleå 0920-49 21 07 lena.abrahamsson@ltu.se www.ltu.se/staff/l/leab


Ladda ner ppt "Jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralindustrin – en vision som håller? Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi,"

Liknande presentationer


Google-annonser