Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Att göra politik- från ide till verklighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Att göra politik- från ide till verklighet."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Att göra politik- från ide till verklighet

2 Näringsdepartementet Statsråd Maud Olofsson Näringsminister, departementschef och vice statsminister Åsa Torstensson Infrastrukturminister

3 Näringsdepartementet Organisation politisk ledning SekretariatEnheter tjänstemannaorganisation Infrastrukturminister Åsa Torstensson Statssekreterare Leif Zetterberg Rättssekretariatet Kansliet för ledning och samordning Internationella sekretariatet Expeditionschef politisk stab Statligt ägande Forskning, innovation och näringsutveckling IT-politik Entreprenörska p Marknad och konkurrens Energi Transpor t Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Ola Alterå Kommunikationssekretariatet Regional tillväxt

4 Näringsdepartementet Kommittédirektiv •Analys av problem •Uppdrag •Regeringsbeslut

5 Näringsdepartementet Kommitteér •Särskild utredare (ensamutredare) –sekreterare –experter/sakkunniga •Parlamentarisk kommitté –ordförande –riksdagsledamöter –sekreterare –experter/sakkunniga

6 Näringsdepartementet Kommitteér forts •Tillfälliga myndigheter –bemannas som vanliga utredningar –t.ex. organisationskommitté för att starta en ny myndighet –Hallandsåskommittén –Bibelkommissionen

7 Näringsdepartementet Reda ut eller trassla till- projektplanering •Planera uppdraget noga och avgränsa –bena upp vad som ska göras •Vem gör vad –roller –ensamarbete –lägga ut uppdrag ? - brådis!! •Gör en tidsplan och håll den –alltid tidsbrist

8 Näringsdepartementet Reda ut eller trassla till – utreda •Uppfinn inte hjulet på nytt –vad finns sedan tidigare ? –gör analyser och utredningar som behövs •Träffa företag, organisationer, myndigheter •Besök i verkligheten •Inhämta synpunkter skriftligt ?

9 Näringsdepartementet Reda ut eller trassla till – skriva •Skriv kortfattat –svårt men nödvändigt •Fokusera på lösningar/förslag och inte bakgrund –glöm inte varför utredningen har tillsatts •Tunga faktatexter i bilaga –finns risk att förslagen försvinner i textmassorna

10 Näringsdepartementet Reda ut eller trassla till- förankring •Texter måste fram för att få korten på bordet –svart på vitt nödvändigt •Stäm av innehållet om förslagen ska kunna användas –externt och internt –var ärlig med risker och osäkerheter i redovisningen –fördelar och nackdelar •Utredningen äger inte frågan när förslagen överlämnats till regeringen

11 Näringsdepartementet Redovisning av uppdraget •Betänkande SOU-serien –författningar (lag eller förordning) –förslag till regeringsbeslut –resultat av analys/utvärdering –mm •Ev. rapporter eller annan redovisning •Remiss

12 Näringsdepartementet Ett exempel från verkligheten ”Bredband åt alla” •Näringsminister Björn Rosengren vill göra politik av bredbandsutbyggnaden –vad ? –hur ? •Bredband för tillväxt i hela landet SOU 1999:85 –kartläggning och kostnadsberäkning för utbyggnad i hela Sverige

13 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Propositionen 1999/00:86 Ett informationssamhälle för alla –Till riksdagen i mars 2000 –5,25 mdr kr öronmärktes för stöd till bredbandsutbyggnad

14 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Kommittédirektiv till Bredbandsutredning –samtidigt som arbetet med IT- propositionen pågår –Direktiv beslutas januari och maj 2000 –Kommunalrådet Peter Roslund (s)

15 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Budgetpropositionen behandlar IT- propositionens budgetfrågor –september 2000 –riksdagsbeslut om budget dvs finansiering av stöd december 2000

16 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Bredbandsutredningens betänkande –SOU 2000:68 Kommunstöd till lokal IT- infrastruktur (delbetänkande juni 2000) –SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land (slutbetänkande november 2000)

17 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Några av Bredbandsutredningens förslag –Kommuner ska vara mottagare av stöd till bredbandsutbyggnad –Förordningar som reglerar villkor för hur stöden får användas –Bredbandsdelegation –m.m.

18 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Remisshantering –SOU 2000:68 Kortare tid i kombination med hearing –SOU 2000:111 Tre månader (huvudregel) •Regeringen beslutade –förordningar med villkor för stöd till bredbandsutbyggnad i jan och maj- 01

19 Näringsdepartementet ”Bredband åt alla” forts •Stödperiod 2001-2007 –Bredbandsutbyggnad i hela landet •Regeringsskifte 2006 –Stöden upphävs inte

20 Näringsdepartementet Övergång från Bredband åt alla till ny bredbandspolitik •Kommittedirektiv i juli 2007 –Utvärdera stöden och föreslå en framtida bredbandspolitik –Kommunalrådet Åke Hedén (c) •SOU 2008:40 Bredband till hela landet –April 2008 betänkande på remiss •SOU 2008:72 Effektivare signaler –Juli 2008 betänkande på remiss

21 Näringsdepartementet Ny bredbandspolitik •Bredbandstrategi hösten 2009 –marknadskrafter –frekvensanvändning, mobila lösningar –mindre stöd –bredbandsmål-mätbara •Proposition om tillgänglighet våren 2010 –bredbandsmål-övergripande

22 Näringsdepartementet Tidsåtgång från ide till verklighet •ca 2-3 månader att skriva kommittedirektiv •8-12 månader (mer eller mindre) för utredningens arbete •3 månader remisstid •Arbete med förslagen på departementet –ca 6 månader om lag (ikraft efter ca 9 mån) –kortare tid om förordning eller andra regeringsbeslut (3 månader el mindre)

23 Näringsdepartementet 2000 Juli 2000 Januari Kommittedirektiv Bb-utredning Mars IT-proposition lämnas till Riksdagen Juni 1.SOU 2000:68 2.Remiss till augusti 3.RD beslut IT-prop Maj Tilläggsdirektiv Bb-utredning Björn Rosengrens vision ”Bredband åt alla” 1999 SOU 1999:85 +remiss

24 Näringsdepartementet 2001 September budgetproposition till Riksdagen November 1.Slutbetänkande SOU 2000:111 från Bredbandsutredningen 2.Remiss till mars 2001 December Riksdagen beslutar budgetproposition Arbete med 1:a stödförordningen på N-dep Augusti Hearing SOU 2000:68 Augusti 2000 Björn Rosengrens vision ”Bredband åt alla”

25 Näringsdepartementet 2001 Januari Regeringen beslutar stödförordning baserat på SOU 2000:68 Mars Remisstid slut SOU 2000:111 Maj Regeringen beslutar stödförordning baserat på SOU 2000:111 Stödperiod 2001-2007 Arbete med stöden hos kommuner, länsstyrelser och på N-dep 2002 ff2006 Ny regering

26 Näringsdepartementet 2007 Juli Kommittedirektiv till Bredband 2013 2008 Betänkande SOU 2008:40 SOU 2008:72 +remiss 3 månader 2009 Proposition våren 2010 2010 Bredbandstrategi november 2009

27 Näringsdepartementet Regeringen beslutar om kommittédirektiv Det ansvariga statsrådet utser utredare sakkunniga och experter ev. riksdagsledamöter Utredningsarbete enligt kommittédirektiven Utredningen presenterar sitt förslag i ett betänkande Departementet skickar betänkandet på remiss Utredningens betänkande och remissvaren bildar underlag för regeringens förslag Utredningarnas arbete

28 Näringsdepartementet Från initiativ till förändring Regeringen tillsätter en utredning Regeringen skickar betänkandet på remiss Regeringen tar fram förslag till förändring – ev utarbetas en proposition eller t.ex. förordning baserat på betänkandet Utredningen presenterar sin rapport i ett betänkande Om en proposition behövs så lämnas den till riksdagen för beslut eller också beslutar regeringen om t.ex. förordningar Propositionen behandlas i utskotten och därefter riksdags- beslut Initiativ till förändring Ev utfärdar regeringen lag eller beslutar om förordning (om beroende av riksdagens beslut)

29 Näringsdepartementet Egna erfarenheter •Sekreterare Bredbandsutredningen •Huvudsekreterare utredningen Bredband 2013 •Expert –2005 års marknadsföringsutredning –2005 års samlokaliseringsutredning –2006 års utredning om effektivare LEK –2008 års postlagsutredning •Propositionerna –2004/05:175 IT-proposition –2005/06:191 om samlokalisering i master –2006/07:119 Effektivare LEK –2009/10:216 Ny postlag

30 Näringsdepartementet Om ni undrar över nåt…. –Anna Gillholm –Tel: 08-405 23 55 –Mobil: 070-247 42 37 –e-post: anna.gillholm@enterprise.ministry.seanna.gillholm@enterprise.ministry.se


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Att göra politik- från ide till verklighet."

Liknande presentationer


Google-annonser