Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidningen Maskinentreprenören läsvärdesundersökning 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidningen Maskinentreprenören läsvärdesundersökning 2012"— Presentationens avskrift:

1 Tidningen Maskinentreprenören läsvärdesundersökning 2012
Kontakt: Micael Appelgren Datum: 18 december, 2012 Gun Pettersson Tel:

2 Bakgrund och syfte BAKGRUND
Bakgrund och syfte BAKGRUND Maskinentreprenören är en branschtidning för entreprenadmaskinföretag som ges ut av Maskinentreprenörerna. Novus har genomfört en läsvärdesiundersökning för tidningen. Syftet har varit att kartlägga i vilken utsträckning medlemmarna är nöjda med tidningen. Genomförande Vi har genomfört 400 telefonintervjuer. Medlemsregistret levererades till Novus och Novus gjorde ett obundet slumpmässigt urval . Intervjuerna har genomförts både dagtid och kvällstid under november-december 2012. Vi har en svarsfrekvens på 59%

3 Resultat

4 Läsaren av Maskinentreprenören
Läsaren av Maskinentreprenören Läsaren av tidningen Maskinentreprenören ser ut så här: Man Har fyllt 46 år Är ensamföretagare Är aktiv på internet Har en smartphone Läser alla nummer av tidningen och ganska mycket av innehållet Tycker tidningen är bra, trovärdig, aktuell och lättläst Av innehållet uppskattar han främst Maskintester, Prodkutnyheter, Branschnytt, Tekniksidorna och Reportage om olika företag och arbetsplatser Han läser även tidningen Entreprenad Han läser och uppskattar annonserna

5 Räckvidd och läsning

6 Nio av tio får tidningen Maskinentreprenören
Nio av tio får tidningen Maskinentreprenören Fråga: Stämmer det att du brukar få tidningen Maskinentreprenören? Det finns en liten grupp som inte får tidningen, eller i alla fall inte upplever att de får den. Det kan vara värt att undersöka detta med tanke på kostnader för tryck och distribution. 6

7 BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400)
Maskinentreprenören läses frekvent 80 procent läser ett genomsnittligt nummer Fråga: Tidningen Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år. Hur många nummer har du läst de senaste 12 månaderna? Räckvidden för Maskinentreprenören är 80,4. (Räckvidd= den genomsnittliga läsningen av ett genomsnittligt nummer) Vi ser att medlemmar i region Södra oftare än övriga läser alla nummer (73%). BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400) 7

8 Sex av tio läser hälften eller mer av innehållet
Sex av tio läser hälften eller mer av innehållet Fråga: Hur mycket av innehållet brukar du vanligen läsa i tidningen Maskinentreprenören? I snitt läser man tidningen 37,2 minuter. De som läser alla nummer läser även i större utsträckning allt eller nästan allt (26%). BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372) 8

9 Varje tidning läses av nästan två personer
Varje tidning läses av nästan två personer Fråga: Hur många utöver du själv läser ditt nummer av tidningen Maskinentreprenören? I snitt läses varje tidning av 1,9 personer. Främst yngre personer (upp till 35 år) delar oftare med sig till ytterligare en personer än övriga (32%). Medlemmar som inte har några anställda läser i större utsträckningen tidningen själv (66%). BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372) 9

10 Attityder

11 Åtta av tio tycker att tidningen är bra
Åtta av tio tycker att tidningen är bra Fråga: Är du övervägande positiv eller negativ till Maskinenterprenören? De som läser alla nummer ger i högre utsträckning ett bra omdöme (85%) Vi ser en mycket positiv spiral eftersom andelen negativa inte finns! 79% 2% BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372) 11

12 BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)
Tidningen är trovärdig, aktuell och lättläst. Höga instämmandetal överlag Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om tidningen Maskinentreprenören? Instämmer i högre grad Alla nummer (90%), Bra betyg (93%) Bra (91%) Alla nummer (85%), Bra (87%) Alla nummer (80%), Bra (84%) Alla nummer (79%), Bra (83%) Alla nummer (78%), Bra (79%) Alla nummer (72%), Bra (76%), Smartphone (73%) Alla nummer (70%), Bra (70%) Alla nummer (65%), Bra (60%) SNITTVÄRDE: 73% BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

13 Innehåll

14 Reportagen upplevs som lagom långa
Reportagen upplevs som lagom långa Fråga: Hur upplever du generellt innehållet i tidningen, är artiklarna och reportagen för långa, bra som de är eller för korta? Inom region Sydöstra svarar man oftare än i andra regioner att reportagen i tidningen är för långa (13%). I region Väst svarar man oftare än inom andra regioner att den är bra som den är (98%). Mindre företag med anställda (2-5 personer), svara oftare än övriga att innehållet är för långt (9%). BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372) 14

15 Bäst betyg av innehållet får maskintester och produktnyheter
Fråga: Jag kommer nu att läsa upp olika typer av innehåll som finns i tidningen Maskinentreprenören. Jag vill veta om du läser detta innehåll och vad du i så fall tycker om innehållet? Bra i högre grad 0 anställda (76%) 56- år (72%) 56- år (70%) 56- år (60%), Mitt (63%), Mitt (72%) 21- anställda (68%) 11-21 anställda (67%), Nord (61%) BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

16 Ledarna läses i minst utsträckning
Fråga: Jag kommer nu att läsa upp olika typer av innehåll som finns i tidningen Maskinentreprenören. Jag vill veta om du läser detta innehåll och vad du i så fall tycker om innehållet? Bra i högre grad Nord (54%) Södra (51%= 56- år (40%), 6-10 anställda (50%) 56- år (38%), 21- anställda (58%) BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

17 Kommentar Det är framförallt ålder och antalet anställda som påverkar vad man tycker om de olika delarna av innehållet De som läser alla nummer är generellt mer positiva till innehållet än övriga De som ger ett bra övergripande omdöme är generellt mer positiva till innehållet än övriga

18 Tre av fyra kan nämna något de har särskild nytta av
Tre av fyra kan nämna något de har särskild nytta av. Branschnytt och maskintester är det som nämns mest Fråga: Om du får nämna ett innehåll i tidningen som du känner att du har särskild nytta av, vad skulle det vara? 76% anger svar Samtliga öppna svar leveras i separat fil BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

19 Läsning av andra tidningar

20 Entreprenad upplevs som mest läsvärd bland konkurrenterna
Fråga: Jag undrar nu vilka andra tidningar du brukar läsa? Läsvärd i högre grad 21- anställda (89%), Bra (70%) Alla nummer (45%), Bra (43%) BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

21 Annonser

22 Varannan läser annonserna i nästan varje nummer
Varannan läser annonserna i nästan varje nummer Fråga: Hur ofta läser du annonser i tidningen Maskinentreprenören? De som läser alla nummer, läser också annonser i varje nummer i större utsträvkning (38%). Om vi gör en intressant körning och tittar på räckvidden för annonserna, ser vi att 64 procent läser annonserna i ett genomsnittligt nummer av tidningen. BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372) 22

23 Annonserna har hög trovärdighet och är intressanta
Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om tidningen Maskinentreprenören? Instämmer i högre grad -35 år (89%), Bra (80%) Bra (74%) -35 år (64%), Bra (52%) Sydöstra (59%), Bra (47%) BAS: Läser tidningen Maskinentreprenören (n=372)

24 Sex av tio annonsläsare har agerat efter att man sett annons
Fråga: Vilka av följande åtgärder har du vidtagit efter att du sett/läst annonser i tidningen Maskinentreprenören? Främst de utan anställda har agerat efter att de sett en annons (68%). De har då oftare än övriga tittat på produkten (35%) eller pratat med någon om innehållet (35%). Företag med 1 anställd har oftare än övriga köpt en produkt efter att ha sett annonsen (32%). I regionerna ser vi att de i Nord oftare agerat än övriga (78%). De har då oftare än övriga tittat på produkt (43%). 62% BAS: Läser annonser i tidningen Maskinentreprenören (n=338) 24

25 Annat som läsarna har på hjärtat!

26 Citat: Ytterligare synpunkter Samtliga öppna svar leveras i separat fil Skriv mer reportage om små entreprenörer som en själv. Jag vill att man renodlar tidningen. Det är ointressant att läsa om alla skitiga entreprenörer som är en skamfläck för entreprenörkåren. Jag vill att tidningen ska spegla maskinförarkåren - inte lantbrukare. Dem kan ATL skriva om. Det kommer så mycket tidningar så man inte hinner läsa alla. Den kunde vara lite mer aktuell. De kan ha aktuella reportage om vad som försegår. Den är tråkig, de är inte med på noterna om vad som händer. Makintesterna är för färgade, de vill inte skriva det mest dåliga, vill inte stöta sig med dem som säljer produkten. Borde vara mer kritiska. Dom kunde varit ute på mer arbetsplatser på andra ställen än Stockholm och göra reportage. Jag skulle vilja att man kan se priser på annonserna. Jag tycker att det är mycket utskrytning på annonserna som inte stämmer. Jag tycker att man ska jämföra utrustning av aktivt folk som använder det och inte bara av försäljare. Mia Hägglund är bäst i hela tidningen. Jag tycker att de ska visa hur marknaden ser ut på ett bättre sett och mer information om det. Maskintesterna är väldigt osakliga, de stämmer inte överrens med verkligheten. Jag tycker att det är intressant att läsa om framtidsprojekt, vad som händer och vad som är pågång. Entreprenörer som märker ut sig och arbetar med något speciellt är också intressant. Bokrecensionerna som är med i tidningen ibland är tråkiga. Jag tycker att det är bra med det nya som de har i tidningen och branschnytt är väldigt intressant. I tidningen så skriver de om entreprenörer utan maskiner och det tycker inte jag är bra eftersom vi är entreprenörer som använder oss av maskiner. Jag tycker att det ska finnas mer reportage om mindre orter i Sverige, inte bara om Stockholm och Göteborg. De kan ha lite fler reportaget om förtag och arbetsplatser. Fler reportage om medlemmarna om arbetet. Jag tycker att man ska tänka på att det finns många yngre förmågor som skulle må bra av uppskattning och att bli uppmärksammade. Åk hem till någon och se även mindre verksamheter. Jordnära reportage. Jag bor i Norrland och när de ska göra reportage om ett företag i Norrland så handlar det alltid om stora företag. Jag tycker att man ska ge lite uppmärksamhet till de mindre företagen också. Jag tycker att det handlar om nästan samma sak i varje nummer av tidningen. Ja, tidningen innehåller för mycket reklam, det känns som om det bara är halva tidningen som innehåller fakta. Det borde finnas lite fler reportage där dem varit ute på olika arbetsplatser. Fler maskintester, gärna tester av olika delar som hör till maskinerna. Jag tycker krönikan som skrivs är väldigt bra. Även en renodlad branschtidning. Jag tycker verkligen att det är en jätte bra tidning och jag hoppas inte att den försvinner. Dem borde anpassa tidningen så att det blir lite mer regionmässigt. Man kan ha med lite lokala nyheter.

27 Digitalt

28 Två av tre uppger att de är aktiva på internet
Två av tre uppger att de är aktiva på internet Fråga: Vad av följande stämmer på dig? Främst de yngre är aktiva på Internet (-35 år: 86%) . Även de i åldrarna år är mer aktiva än genomsnittet (73%). De yngre är även mer aktiva sociala medier (52%) samt har en smartphone(69%). Även de mellan år har i högre utsträckningen en smartphone (56%). Bland de över 56 år svarar fler än övriga att de inte är aktiva inom något (39%). Inom region Nord skiljer man sig från övriga genom att man oftare är aktiv på Facebook eller andra sociala medier (34%). BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400) 28

29 De flesta som har smartphone använder den för att gå ut på nätet, många använder den i jobbet
Fråga: Vad av följande stämmer på dig? Om Smartphone... Bland de med smartphone ser vi att det är de yngre som utnyttjar samtliga möjligheter i högre grad än övriga (-35 år). Gå ut på nätet (97%) Laddat ned minst en app (93%) Surfar som ett hjälpmedel på jobbet (86%) Ersätter dator allt mer (59%) BAS: Har en smartphone (n=177) 29

30 Kommentar

31 Kommentar Det är helt uppenbart att medlemmarna uppskattar sin tidning. Vi ser mycket höga värden i många av frågorna. Hög räckvidd, stor läsmängd och ett mycket bra övergripande betyg! Maskinentreprenören har en räckvidd på hela 80 procent. En mycket hög siffra i vår digitaliserade värld. Generellt sjunker räckvidderna med tanke på att allt mer information läggs på webben. Det är tungt för de flesta tidningarna att ”hålla kvar” sina läsare. Men Maskinentreprenören håller kvar sina läsare och medlemmar i ett fast grepp. Det är inte bara det att man läser många nummer, man ägnar också tidningen lång tid, ca 37 minuter (i snitt). Även det ett högt värde. Man har bara positiva saker att säga om sin tidning. Våra attitydfrågor får mycket höga instämmandetal och snittet för attitydfrågorna ligger på fantastiska 73 procent. Vi ser att man främst uppfattar tidningen som Trovärdig, Aktuell och Lättläst. Men även ”skulle sakna den om den inte kom” får hela 52 procent i instämmande. Mycket ovanligt för en medlemstidning. Vi ser också att det finns ett samband mellan läsfrekvens och vad man tycker om tidningen och innehållet. Ju mer man läser, ju mer positiv är man. Av innehållet ser vi att det man främst uppskattar är det mer ”praktiska” innehållet, som tester och branschnytt. Det är inget av det innehåll vi frågat om som upplevs som direkt dåligt. Även annonserna uppskattar man. Det är många som läser annonserna och upplever dem som trovärdiga och att annonserna är intressanta. Vi ser också en hög räckvidd för annonserna. Läsarna är förhållandevis digitala. Två av tre uppger att de är aktiva på internet och drygt fyra av tio har en smartphone. De som har en smartphone är också ute och surfar med sin telefon. I gruppen uppger två av tre att de använder smartphonen i jobbet. Det betyder att detta kan vara en framtida kanal att nå målgruppen, då särskilt de yngre som ”gör” mest med sin smartphone.

32 Kommentar (2) Finns det någon förbättringspotential överhuvudtaget, kan man undra? Ja, det finns det, men inget som är direkt uppenbart eller lätt att påverka. En förbättringspotential är återväxten. Vi ser att många är äldre och återväxten är inte särskilt stark. Det är dock inget som tidningen kan påverka eftersom läsarprofilen speglar hur profilen på medlemmarna ser ut. För att se om det finns någon förbättringspotential har vi genomfört en sambandsanalys. Det innebär att vi tittat på vad i attityderna och innehållet som dels driver nöjdheten med tidningen, dels är utvecklingsområde. Maskinentreprenörens strykor är: Trovärdig Lättöverskådlig Skriver om viktiga frågor Tekniksidorna Branschnytt Dessa delar har ett starkt samband med det övergripande omdömet, och här levererar tidningen bra till läsarna. Om Maskinentreprenören använder dessa delar som argument för att värva nya läsare kommer de inte att bli besvikna. Maskinentreprenörens utvecklingsområden är: De båda ledarna Längre reportage om branschen Dessa har en stark påverkan på det övergripande omdömet, men det finns förbättringspotential i ”leveransen”. Om tidningen jobbar med dessa områden och lyckas utveckla dem så kommer detta att ha en direkt, och positiv, påverkan på det övergripande omdömet.

33 Kommentar (3) De delar vi just nämnt är områden som Maskinentreprenören kan jobba vidare med i sin utveckling av tidningen. Dock ska vi vara tydliga med att det är en stor utmaning att behålla de höga värdena som tidningen har idag. Utmaningen blir större ju mer digitaliserade vi blir. Vi kan bara gratulera till en mycket bra och uppskattad tidning! Det är sällan vi som undersökare får glädjen att se så bra siffror för en medlemstidning.

34 Bakgrund

35 BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400)
Bakgrundsfrågor Kön och ålder BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400)

36 Bakgrundsfrågor Antal anställda och region 2017-04-03
BAS: Får tidningen Maskinentreprenören (n=400)


Ladda ner ppt "Tidningen Maskinentreprenören läsvärdesundersökning 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser