Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefsmöte Kultur i Väst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefsmöte Kultur i Väst"— Presentationens avskrift:

1 Chefsmöte Kultur i Väst 2014-06-12
Mediaarbete. Chefsmöte Kultur i Väst

2 Gamla och nya bibliotekslagen
Tidigare: Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. 2014: Ändamålet med den regionala biblioteksverksamheten ska vara att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folk-bibliotek som är verksamma i länet.

3 Nuvarande system med lokala mediagrupper.
Utvärderat Visar på nöjdhet. Förbättrad service för låntagarna. Ökat samarbete mellan biblioteken i grupperna. Kommunikationen mellan biblioteken och utbytet av erfarenheter har ökat.

4 Nybildad: Kultur i Västs interna Mediagrupp
Operativ arbetsgrupp under Biblioteksgruppen Deltagare: Elisabeth Erikson, Ingvor Jansson, Örjan Hellström, Kerstin Wockatz, Ninni Eriksson. Diskutera mediafrågor Kommunicera ut till biblioteken vad vi gör.

5 Under bildande: regional referensgrupp för mediafrågor
Beslutet att bilda en grupp fattades vid mediadagen i våras. Referensgruppens inriktning: en rådgivande funktion och som består av personer som kan fungera som ett stöd för Kultur i Väst i arbetet att utveckla det strategiska mediaarbetet.

6 Information och inbjudan till gruppen
Inbjudan skickas ut v. 25 till chefer och mediaansvariga i grupperna 1 deltagare per mediagrupp 1 deltagare från vardera Göteborgs och Borås stadsbibliotek Samt representanter från Kultur i Väst. Referensgruppen träffas 1 oktober på Kultur i Väst

7 Referensgruppsträff 1 oktober
Kristina Elding, Kultur Skåne berättar om Region Skånes mediesamverkansmodell Rapport (2013) finns att läsa på:

8 Kontakt: Elisabeth Erikson Ingvor Jansson Örjan Hellström Kerstin Wockatz Ninni Eriksson


Ladda ner ppt "Chefsmöte Kultur i Väst"

Liknande presentationer


Google-annonser