Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10. Elisabeth och Ingvor Databasjobbare från Kultur i Väst - KULDA och Mediacentrum -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10. Elisabeth och Ingvor Databasjobbare från Kultur i Väst - KULDA och Mediacentrum -"— Presentationens avskrift:

1 Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10

2 Elisabeth och Ingvor Databasjobbare från Kultur i Väst - KULDA och Mediacentrum -

3 Databasjobbare.. KULDA - Arbetar med avtal kring licensdatabaser till folk- och skolbibliotek i Sverige Mediacentrum - Arbetar med frågor som rör bibliotekens mediaarbete som fjärrlån, inköpsfrågor, lokal och regional mediaplanering, samt utbildning som rör tryckta och digitala medier i Västra Götaland Marknadsföringsgrupp i VG - 4 kommun- bibliotek + 2 gymnasiebibliotek

4 Databasjobbare år 2011 - Marknadsföringsgruppen Orust: Eva Rengman Partille: Mats Claesson Tanum: Anders Hermansson Tjörn: Áslaug Myhrberg Härryda: Hulebäcksgymnasiet: Cecilia Pettersson Skövde: Västerhöjdsgymnasiet: Ann Hedberg

5 Nyttan med databaser? Nytta: Def: Den tillfredställelse och funktionalitet som en produkt eller tjänst ger. Databas: En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information

6 Nyttan med betaldatabaser?

7 ”Den tillfredställelse och funktionalitet som en betaldatabas ger…” Kvalitativt innehåll – känd avsändare Informationskompetens för användarna Informationskompetens för Personal Infrastrukturen i samhället: Demokrati, mångfald, utbildning, utveckling Komplement till fria resurser

8 Fria resurser, då? Är ofta mycket nyttiga och lättåtkomliga Räcker det kanske med Google? Är kanske copyrightsmaterialet likgiltigt ?

9 Bibliotekens uppgift? Nuvarande bibliotekslag: Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Lagförslag: …ska allmänheten avgiftsfritt få låna, eller på annat sätt få tillgång till, litteratur och lämpliga medier som biblioteket tillhandahåller oavsett publiceringsform.

10 Bibliotekens uppgift? Om inte biblioteken tar ansvaret för copyrightsinformationen vem gör det då? Demokratiaspekten. Alla har inte tillgång till alla databaser. Alla orter har inte högskolebibliotek. Tillgång till databaser före och efter högskolestudierna?

11 Problemet: Mycket låg användning av databaserna på biblioteken

12 Orsaker - Konsekvenser Bristande marknadsföring Googles dominans Personalen är ofta dåligt bevandrad i databaserna Oklara målgrupper för databaserna Databaserna är inte tillräckligt integrerade i bibliotekens referensarbe Tekniska problem Användarna: Dålig kunskap om att databaserna finns Databaserna upplevs som krångliga Personalen: Svag benägenhet att tipsa om och visa databaserna för användarna Målgrupperna hittar inte ”sina” databaser. Användarna får inte tillgång till databaserna i de sammanhang där de behöver dem Krångligt att få tillgång till databaserna

13 Kultur i Väst lägger ca 300 000 kr på databaser

14 Vad har KiV betalt för? Master File Premier – Tidskriftsartiklar Novelist. litteratur Global Grant * – Stipendier GALE - ämnesdatabaser Elib * – eböcker Mediearkivet* -Tidskriftsartiklar ……Samordning

15 Ny strategi: Databasbeståndet på biblioteket skall bättre matcha bibliotekets avändarprofil. Initialt fråga personalen vilka av de erbjudna databaserna som passar på respektive bibliotek (Eftersom intresset från personalen påverkar användningen)

16 Mål: Att databasernas innehåll tillgängliggörs för bibliotekens användare Hitta rätt målgrupper för resp. databas Databaserna skall finnas för rätt användare vid rätt tillfälle Att bibliotekspersonalen blir entusiastiska förmedlare av databasinformationen….

17 Tillvägagångssätt 2010 Start: Marknadsföringsgrupp: Sponsrade databaser under förutsättning att de engagerade sig i marknadsföringen av databaser 4 kommunbibliotek, 2 gymnasiebibliotek: Orust, Partille, Tanum, Tjörn Hulebäcksgymnasiet, Västerhöjdsgymnasiet Tre databaser: –EBSCO: Reference Centers –CREDO: Reference –GALE: Global Issues in Context

18 Tillvägagångssätt inför 2011 Vi valde ut 14 databaser som vi ansåg vara intressanta och lämpliga för sponsring - Innehållsmässigt och ekonomiskt. Hösten 2010 - enkät till biblioteken över vilka av dessa dessa databaser som ansågs vara mest intressanta.

19 Enkätresultat

20 Resultat: Global Grant Master FILE Premier Novelist, GALE, CREDO, Reference Centers

21 Vi valde: Global Grant – delsponsras till alla som vill ha den Master FILE Premier / Novelist Till alla folkbibliotek + 10 gymnasiebibliotek Fritt val på GALE, CREDO, Reference centers (1-2 databaser per bibliotek)

22 Villkor för sponsring Aktivt val av databas Marknadsföring av databasen Integrering av databasen i det egna bibliotekstänket Delta i nätverk kring databaser

23 Nätverket Öppnas även för dem som inte har valt någon sponsrad databas Träffar kring olika databaser och frågor Leverantörer kan ”gästföreläsa” och visa sina databaser. Nätverksforum via KULDA: diskussioner, tips, materialarkiv m.m.

24 Framtida intresse för databaser? Möjlighet att anmäla sig till vissa databaser även i vår. Erbjudande om Master FILE premier / Novelist till 10 Gymnasiebibliotek

25 Tack!! Elisabeth Erikson Ingvor Jansson


Ladda ner ppt "Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10. Elisabeth och Ingvor Databasjobbare från Kultur i Väst - KULDA och Mediacentrum -"

Liknande presentationer


Google-annonser