Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny systemlösning för Northland – Införande av IFS Applications Patrick Harlin, IT-manager Northland Resources Östen Westman, Projektledare Novacura.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny systemlösning för Northland – Införande av IFS Applications Patrick Harlin, IT-manager Northland Resources Östen Westman, Projektledare Novacura."— Presentationens avskrift:

1 Ny systemlösning för Northland – Införande av IFS Applications Patrick Harlin, IT-manager Northland Resources Östen Westman, Projektledare Novacura

2 Agenda  Northland Resources – kort bakgrund  Bakgrund och mål för ny systemlösning  Införande av ny systemlösning  Erfarenheter och lärdomar

3 Northland Resources – Ett bolag under snabb förändring  Kanadensisk idé som tog svensk myr till gruva på 24 månader  Totala investeringar på ca 1,2 miljard US$ (årsslut 2012 ca: 700 miljoner US$)  Från 70 till 250 personer anställda på 12 månader (På sikt kommer 400-500 personer sysselsättas)

4 Europas nya järnmalmsproducent

5 Från blöt myr till gruva

6 Logistiken

7

8 817 Första leveransen 25 feb 2013 Northland Terminal LKAB Terminal

9 Kina 9 Något lägre tillväxt Omställning från produktion till konsumtion Fortsatt urbanisering Infrastruktursatsningar

10 Historik systemlösning Northland  SAP infördes 2010 för att ersätta befintlig ekonomilösning som Northland hade växt ur  Lösningen omfattade Ekonomi och Inköp  Northland genomförde en upphandling av underhållssystem under hösten 2011  Omfattade Anläggning, Förebyggande Underhåll, Arbetsorder och Förråd  IFS blev vald som leverantör av sin lösning IFS Applications, ver. 8  Under våren 2012 initierade Northlands ledning en utvärdering av Northlands övergripande affärsprocesser  Målet var att synkronisera hela bolagets behov och att förbättra områden med brister:  Övergången från ”projektläge” till ”driftläge”  Förbättrad inköpsprocess  Införande av tvärfunktionella processer i gemensam lösning t.ex.:  Inköspsanmodan – Inköpsorder – Ankomst – Faktura – Betalning  Felanmälan – Bered Arbetsorder – Utföra Arbetsorder – Avrapportera Arbetsorder  En kostnadsanalys gjordes på befintliga lösning jämfört med nytt IFS Applications  Över 5 år uppskattades kostnaden att vara ca 7 miljoner lägre genom att byta ut SAP istället för att integrerar mellan SAP och IFS  I slutet av maj gav styrelsen klartecken att sluta ett nytt avtal med IFS  Avtalet klart i slutet av juni och projektet startades direkt med installationer mm.

11 Systemöversikt Northland – beslutad efter processgenomgång maj 2012 BrytningAnrikningLogistik Avtal Faktura SHEQHR Underhåll & Max OEE Förråd Projekt Dokument InköpEkonomi Produktionsprocess Process systemLogistik Business Performance

12 Kritiska faktorer för att utföra ett ”hjärtbyte” i ett sent skede…  Omställningen från ”Project” till ”Operation”  IFS Applications erbjöd den flexibilitet som krävs för nystartad verksamhet  Användbarhet  Olika typer av klienter, åtkomst till information, rollbaserade gränssnitt mm  ”Total Cost of Ownership” – TCO  Ca 7 milj. SEK lägre kostnad över 5 år

13 Mål för projektet  Gemensam affärssystemslösning för Northland  Gemensamma processer i hela koncernen  Ekonomi – Inköp – Förråd – Underhåll – Projekt  På sikt integrerat med andra kritiska systemlösningar  SURPAC – Gruvplanering  ABB 800xa – Kross och verk  Savage – Logistik  Intelex – Hälsa, miljö och säkerhet  Trix – Dokumenthantering  Stöd för olika typer av mobila klienter  Touch applikationer  Streckkodsläsare  Framtagning av långsiktig strategi för utveckling av nya systemlösningen  IT och verksamheten jobbar tätt tillsammans

14 Övergripande projektplan  Avtal tecknat  Installation  Databas TEST och PROD  Förstudie Ekonom  Genomgång av hur bytet från SAP till IFS skulle genomföras  Workshops och konfigurering av lösning  Konfigurering av processer samt framtagning av arbetsinstruktioner  Migrering av data till IFS  Leverantörer, anläggningsobjekt, artiklar mm  Slutliga lösningstester  Per område och tvärfunktionellt  Utbildning baserat på arbetsinstruktioner  Nyckelanvändare Northland  Driftsättning - Måndag 3/12  Driftstöd  Justeringar av konfigureringar JunJulAugSepOktNovDecJan Inst Förstudie Ekonomi WS & konfigurering Migrering Test Utb. Driftstöd

15 Förutsättningar – resurser  Projektorganisation  IFS (4 personer)  Projektledare/Förråd/Inköp  Ekonomi  Projekt  Teknik  Northland (7 personer)  Lösningsansvarig/Projektledare/UH (extern)  Ekonomi (2 personer)  Inköp (1 person)  Förråd (1 person)  Underhåll (1 person)  Projekt (1 person)  Genomförande tid  Juli - januari  Total kostnad externa konsultinsatser juli 2012 – jan 2013 (exkl. resekostnader)  2,5 milj SEK

16 Resultat  160 användare driftsatta  Ca 15 personer i den gamla lösningen  Ny ekonomilösning  Tufft läge för ”hjärtbytet”  Ny integrerad inköpsprocess inklusive scanning/tolkning  Fokus på operativt läge  Ny underhållslösning  Fokus på anläggningens livscykel  Ny förrådslösning  Ordning och reda från start  Integration QlickView uppdaterad  Ny budgetprocess och uppföljning för 2013

17 Hur ser det ut?  8 företag  63 projekt  >1000 objekt och artiklar  Full historik från produktionen

18 Erfarenheter  En erfaren projektledare är en kritisk framgångsfaktor om organisationen är under uppbyggnad  Viktigt att egna verksamheten har förmåga att fatta snabba beslut kring arbetsprocesserna  Arbeta med bred förankring och ta hänsyn till olika delar av organisationen som har existerande arbetssätt som skiljer sig  Viktigt med “nära” styrning av projektet under ett snabbt införande  Prioritera användarna och förberedande utbildningsinsatser i nära anslutning och I nära anslutning till driftsättningen  IFS är ett flexibelt affärssystem som snabbt kan tillgodose grundläggande behov

19 www Tack för ordet!! 30 www.northland.eu


Ladda ner ppt "Ny systemlösning för Northland – Införande av IFS Applications Patrick Harlin, IT-manager Northland Resources Östen Westman, Projektledare Novacura."

Liknande presentationer


Google-annonser