Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Lundström Projektledare Välkommen. Stefan Lundström Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Lundström Projektledare Välkommen. Stefan Lundström Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Lundström Projektledare Välkommen

2 Stefan Lundström Projektledare

3 Från ide till verklighet Milstolpar Ide´ 2008 Kravspecifikation 2010 Upphandling 2010 Införande 2011-2012 Process  Ide  Arbetsgång  Kravspecifikation  Upphandling  Införande  Utbildning  Projekt avslut  Förvaltning och vidareutveckling Arbetsgång 2010

4 Stefan Lundström Projektledare Från ide till verklighet Milstolpar Utbildning 2011-2012 Projektet avslutas 2012 Process  Ide  Arbetsgång  Kravspecifikation  Upphandling  Införande  Utbildning  Projekt avslut  Förvaltning och vidareutveckling Förvaltning och vidareutveckling 2013 

5 Stefan Lundström Projektledare Bakgrund och ide till projektet Milstolpar Ide´ 2008 Bakgrund och ide till projektet  Utveckla konstruktionsmiljön och IT stödet för EL-konstruktörer vilket skulle ge:  Effektivitet vid nykonstruktion och befintlig dokumentation  Automatgenerering av bl.a. listor  Bra grund för standardisering

6 Stefan Lundström Projektledare Arbetsgång Milstolpar Arbetsgång 2010 Arbetsgång  Arbetsgrupp med Elkonstruktörer samt systemingenjörer  Referensprogram – AutoCAD Electrical.  Urval leverantörer med leverantörsbesök och presentation.  Bedömning samt urval av leverantör.  Förnyatt leverantörsbesök med kravställd presentation.  Bedömning samt poängsättning av program och leverantör.  Rekommendation och slutord.

7 Stefan Lundström Projektledare Kravspecifikation Milstolpar Kravspecifikation 2010 Kravspecifikation  Leverantören ska finnas kvar på lång sikt för support och uppdateringar. Ej liten lokal leverantör.  Låga kostnader för konvertering av befintliga ritningar.  Programmet ska klara av att hantera DWG-format, både det som SSAB har och framtida ritningar.  Programmet ska klara av att spara ritningarna i DWG-format.  Autodesk Vault arkivsystem ska kunna användas.

8 Stefan Lundström Projektledare Upphandling Milstolpar Upphandling 2010 Upphandling  Styrgruppen upphandlade på arbetsgruppens utvärdering och rekommendationer  Valet av program föll på EPLAN med hård konkurrens av E3.  Leverantör blev EPLAN Sverige i samarbete med Tyskland.  Pris kopplat till antal licenser och behov.  Tidplan presenterades och sattes med start i januari 2011 till september 2011.

9 Stefan Lundström Projektledare Införande Milstolpar Införande 2011-2012 Införande  Projektorganisationen bestod av styrgrupp samt EPLAN-gruppen med projektledare samt 2 st representanter från vardera metallurgi och valsning. Gruppen stöddes av expert från WSM samt projektgrupp från leverantör.  Funktionsspecifikationer sattes för konverteringsprogram. SSAB’s ansvar.  Implementation och inställningar för EPLAN fastställdes. SSAB’s ansvar.  Översyn och justering av standarder gentemot IEC.  Genomgång av objektsmodell avseende funktion-placering-objekt.  Installation av server och klientprogramvara. Test och kontroll av konverteringsprogram. Leverantör och SSAB tillsammans.  Tidplan justerades till års skiftet 2011/12, därefter till mars 2012 pga. problem med program överlämning.

10 Stefan Lundström Projektledare Utbildning Milstolpar Utbildning 2011-2012 Utbildning  34 Konstruktörer utbildades i första omgången som delades i två delar. Första delen gick i november samt den andra i januari.  Kurs för användare är planerad i tre steg med cirka 15 dagars utbildning. Rättigheterna i EPLAN följer kunskapsnivån.  Integration och utbildning i Vault genomfördes första vecka i april.  Administratörerna utbildades kontinuerligt under året. Totalt bör dessa personer ha cirka 20 utbildningsdagar för att uppnå fullgod programkännedom.

11 Stefan Lundström Projektledare Projektets avslut Milstolpar Projektet avslutas 2012 Projektets avslut  F.n. återstår en del kriterier för leverantören att åtgärda innan vi kan säga att allt är levererat. Vissa krav kommer att kvarstå till slutet av kvartal 4 innan de delarna är lösta  Steg 2 och 3 för användarna planeras i förvaltningsstadiet.  105.000 dwg-ritningar konverterades V12 utan några större problem.  From V13 är EPLAN konstruktionsverktyget för EL dokumentation

12 Stefan Lundström Projektledare Förvaltning och vidareutveckling Milstolpar Förvaltning och vidareutveckling  Fortsatt uppbyggnad av typkretsar och makron.  Fler artiklar in i artikeldatabasen. Uppgradera databasen till SQL.  Uppnå en stabil kunskapsgrund för användare och leverantörer.  Integration mellan EL och mekanik, gemensam artikeldatabas.  Integration med affärs-, inköps- och förrådssystem. Förvaltning och vidareutveckling 2013 

13 Stefan Lundström Projektledare Erfarenheter Milstolpar Erfarenheter EPLAN Vad gick bra!  SSAB fick ett avancerat databas system för projektering som bygger på IEC standarder.  Skapade nya förutsättningar för att kunna utveckla konstruktionsarbetet.  Automatiska rapporter genererade från kretsschemor, Artiklar kan hämtas från databaser.  Möjlig Integration mellan EL och mekanik. Gemensam dokumentarea  Projekthantering och säkerhet. Ide´ 2008 Kravspecifikation 2010 Upphandling 2010 Införande 2011-2012 Arbetsgång 2010

14 Stefan Lundström Projektledare Erfarenheter Milstolpar Erfarenheter EPLAN Vad kunde gå bättre?  Hög instegströskel för att använda verktyget effektivt.  Stora och krävande anpassningar för att nå lokal industri standard.  Kursmaterial och handböcker delvis på svenska.  Kräver stor kunskap i funktionell struktur (IEC 81346).  Fördel om anläggningsmodell för affärssystem redan finns. Utbildning 2011-2012 Projektet avslutas 2012

15 Stefan Lundström Projektledare Erfarenheter Milstolpar Erfarenheter EPLAN Hur kunde SSAB förberett sig bättre?  Delat upp införande projektet i mindre delar.  Tuffare i kravställningen med exv. dokumentation på svenska.  Noggrann förstudie som fångar upp alla krav innan beställning samt också se över arbetsformer och arbetssätt.  Engagera specialistkompetens redan från förstudie skedet. Förvaltning och vidareutveckling 2013 

16 Stefan Lundström Projektledare Vi hjälper gärna er med EPLAN ! Stefan Lundström EPLAN Nordic Partner certifierad

17 Stefan Lundström Projektledare Sundfiske 89 776 97 Dala-Husby 0730 – 704 420 info@wsm-group.se www.wsm-group.se


Ladda ner ppt "Stefan Lundström Projektledare Välkommen. Stefan Lundström Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser