Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Förläggareföreningen • De svenska bokförlagens branschorganisation • Instiftad 1843 • Cirka 65 medlemmar • Motsvarar cirka 70 % av bokförlagsbranschen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Förläggareföreningen • De svenska bokförlagens branschorganisation • Instiftad 1843 • Cirka 65 medlemmar • Motsvarar cirka 70 % av bokförlagsbranschen."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Förläggareföreningen • De svenska bokförlagens branschorganisation • Instiftad 1843 • Cirka 65 medlemmar • Motsvarar cirka 70 % av bokförlagsbranschen i ekonomiska termer

2 Total bokutgivning i Sverige • Antal nya verk och nya upplagor som publicerats, totalt enligt Kungl. bibliotekets statistik 2007 9042 2008 12130 200910337 2010 11360 201110727 201210733

3 Läget för bokförlagen • Fr.o.m. 2011 har Skatteverket skickat ut överväganden om beslut om skatt • Tidskrävande hantering • Förlagen har i de flesta fall överklagat beslut och domar • Krävt tryckerierna på betalning, skriftväxling • HFDs domar, tydligare rättsläge, reciprocitetsprincipen • Fler invändningar om uppenbar oskälighet

4 Läget för bokförlagen • Trepartsförhållande: Skatteverket, tryckeri, kund • Förlagen har inte gjort något fel!

5 Viktigaste frågan idag: När är det orimligt svårt att få betalt? • När är det uppenbart oskäligt att besluta om följdändring? Om ej återbetalning skulle komma till stånd blir momsen en slutlig utgift för bolaget. • När ska Sverige möjliggöra att skattemyndigheten kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna? • När blir det orimligt svårt att få betalt från tryckeriet? Svagare krav än på omöjligt att få betalt.

6 Orimligt svårt att få betalt enligt Skatteverket • Enligt Skatteverket tidpunkten för beslut om följdändring • Då har tryckerierna just fått återbetalt momsen från Skatteverket. • Fult. Kunderna står för hela risken att ha missat tillfället då tryckerierna hade pengarna. • Det har varit ett oklart rättsläge fram till HFDs domar. Kunderna har inte vetat vad de ska göra.

7 Var ska gränsen dras? • SKV menar: ställ krav på tryckeriet • Tryckeriet svarar: undanglidande svar, förstår inte kravet, har inga pengar • Hur ska SKV kunna ta ställning till om det är orimligt svårt att få betalt? • Krävs det att kunden stämmer tryckeriet? • Moment 22 för kunden: Kunden riskerar tidsutdräkt, rättegångskostnader, risk för konkurs under processen osv.

8 Här ska gränsen dras! Det måste räcka med att kunden kan visa: 1. Att den krävt tryckeriet på betalning 2. Att tryckeriet motsätter sig betalning 3. Att det inte finns ngn intressegemenskap med tryckeriet = Uppenbart oskäligt att följdändra. = Orimligt svårt att få betalt.

9 Alternativa scenarier idag 1. Domstolen anser att det är uppenbart oskäligt att följdändra eftersom återbetalning från tryckeriet inte kommer till stånd. = Kunden får ingen slutlig utgift, slipper betala = Tryckeriet behåller pengarna, får en inkomst 2. Domstolen anser att det inte är uppenbart oskäligt att följdändra FASTÄN återbetalning från tryckeriet inte kommer till stånd. = Kunden får en slutlig utgift, måste betala = Tryckeriet behåller pengarna, får en inkomst

10 Lösningen 3. Skatteverket underlåter följdändring mot att kunden överlåter sin fordran på tryckeriet till Skatteverket. = Kunden får ingen slutlig utgift = Skatteverket kräver tryckeriet på betalning. Tryckeriet får ingen inkomst. = Om inte återbetalning kommer till stånd står skattemyndigheten i Sverige för förlusten av de skattemedel som betalats ut.

11 Tack! Pia Janné Nyberg, jurist Svenska Förläggareföreningen Från augusti 2014: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Kontaktuppgifter: piaj@forlaggare.se, 0709-931047piaj@forlaggare.se


Ladda ner ppt "Svenska Förläggareföreningen • De svenska bokförlagens branschorganisation • Instiftad 1843 • Cirka 65 medlemmar • Motsvarar cirka 70 % av bokförlagsbranschen."

Liknande presentationer


Google-annonser