Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 VÄLKOMNA TILL MÖTET! 1. Mötets öppnande 2. Projektets preliminära tidtabell 3. Mätning av vattenkvalitet 4. Sammandrag av infopaketet 5. Bredbandets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " VÄLKOMNA TILL MÖTET! 1. Mötets öppnande 2. Projektets preliminära tidtabell 3. Mätning av vattenkvalitet 4. Sammandrag av infopaketet 5. Bredbandets."— Presentationens avskrift:

1  VÄLKOMNA TILL MÖTET! 1. Mötets öppnande 2. Projektets preliminära tidtabell 3. Mätning av vattenkvalitet 4. Sammandrag av infopaketet 5. Bredbandets tjänster och kostnader 6. Svar på frågor Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

2  PROJEKTETS TIDTABELL 1. Förfrågan i mars 2. Genomgång av svaren i april 3. Grundandet av vattenandelslag 4. Planeringen 5. Stödansökningarna 6. Byggandet Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

3  MÄTNING AV VATTENKVALITET  Hälsoskadliga egenskaper i områdets vatten är bl.a. radon, fluorid och järn  Vattnets kvalitet påverkar stödmängden  Låt gärna undersöka ert vatten  Även gamla undersökningar är till nytta Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

4 Infopaket 16.1.2009 Vattenförsörjningsarbetsgruppens presentation i Sjökulla 23.2.2009 Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

5  Avloppsvattenförordning 542/2003  Belastningen bör minska  - 90% organiskt material  - 85% fosfor  - 40 % kväve Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

6  Lösningar för vattenförsörjning på grundvattenområdet  Centraliserad vattenförsörjning  Eller  Helt sluten brunn  Minireningsverk vars vatten leds ut utanför grundvattenområdet Före byggandet bör man diskutera med kommunen Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

7  Lösningar utanför grundvattenområdet  Centraliserad vattenförsörjning  Eller  Sluten brunn + markinfiltrering (tvårörssystem)  Markinfiltrering med effektiverad fosforavskiljning (ettrörssystem)  Minireningsverk Före byggandet bör man diskutera med kommunen Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

8  Umpisäiliö (wc-vedet) + maasuodattamo  kustannus 8000 €  valitse ”miesluukullinen” pieni lisähinta – halvemmat tarkastukset  huomioi: ”loka-autoralli” – mahdollisimman suuri tilavuus, tien kantavuus, täyttymishälytin, kesäkäymälä Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala Asuinrakennus, vesijohto (vesikäymälä, kaksiputkiviemäröinti) Turunmaan seudun Vesiensuojeluyhdistys

9  Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo  Kustannus noin 8000 €  maasuodattamon teho ei riitä vaatimukset täyttävään fosforinpoistoon, joten tarvitaan tehostusta  tehostus suodatuksen JÄLKEEN !!!!! Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala Asuinrakennus, vesijohto (vesikäymälä (tai nesteitä käymälästä), yksi- tai kaksiputkiviemäröinti) Turunmaan seudun Vesiensuojeluyhdistys

10  Laitepuhdistamo  kustannus noin 8000 €  kunnan puhdistamo pienoiskoossa  vaatii paljon hoitoa ja huoltoa (vaikka valmistaja toisin väittää)  osa toimii – osa ei!  Puolueettoman tiedon puute! Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala Asuinrakennus, vesijohto (vesikäymälä, yksiputkiviemäröinti ) Turunmaan seudun Vesiensuojeluyhdistys

11  Långtidsjämförelse av system (20 år)  Omfattning: Rent vatten + avloppsvatten  Investeringskostnader (jämn avskrivning)  Driftskostnader Basuppgifter: Sito Oy, Kyrkslätts kommun, Region Åbolands vattenskyddsförening,entrepenörer Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

12  Långtidsjämförelse av system (20 år)  Vatten + avloppsvatten tusen Eur (Eur/år)  Sluten behållare + jordinfiltr. 23 (1170)  Jordinfiltrering + fosf.avskilj. 19 (970)  Sluten behållare 37 (1850)  Minireningsverk 23 (1140)  Centraliserad vattenförsörjning 20 (1000)  Exempel från Lappböle, trepersoners familj: Ändring av tvårösrssystem till ettrösrsystem, jordinfiltreringen tas bort, en 5000 l sluten behållare blir kvar. Avloppsvattentransporten skulle kosta 2800 Eur/år Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

13  Varför centraliserat system  Vatten med hög kvalitet åt alla  Konkurrenskraftigt på lång sikt  Indirekt ekonomisk nytta >> kostnaderna  Stöder upprätthållande och utvecklande av servicenivån i byn  Miljösynpunkter  Vatten från byns eget grundvattenområde  Byns grundvatten hålls rent  Lappböle träsk i bibehålls i bättre skick Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala

14 Infopaket 16.1.2009 Vattenförsörjningsarbetsgruppens presentation i Sjökulla 23.2.2009 Vattenförsörjning i Lappböle och Kauhala


Ladda ner ppt " VÄLKOMNA TILL MÖTET! 1. Mötets öppnande 2. Projektets preliminära tidtabell 3. Mätning av vattenkvalitet 4. Sammandrag av infopaketet 5. Bredbandets."

Liknande presentationer


Google-annonser