Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad blir man när man blir stor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad blir man när man blir stor"— Presentationens avskrift:

1 Vad blir man när man blir stor

2 Utgångspunkter för målangivning
PERSPEKTIV PÅ VEM NI ÄR: produkt eller kund ”OM” ELLER ”I” REKLAM: att regissera eller recensera film FÄRDIGHETSTRÄNING: att själv kunna lösa praktiska uppgifter med hjälp av teorin

3 GI – IHR IHR: juridik och ledarskap GI: tryckteknik

4

5 Men vad blir vi då Skillnad på vad ni utbildas för och vad ni faktiskt får för jobb Skillnad på vilket jobb ni får när ni går ut och vilket ni har efter några år

6 USP Fokus på interaktiva medier
Många utbildnar för marknadsföring – vi är ensamma om att utbilda för internet Ni kan det era arbetsgivare ofta inte kan

7 Primär inriktning Projektledare (webb-reklam-medie) byrå
Produktionsledare byrå Planner Webbstrateg Arbeta på företags marknadsavdelning Företag som har internet som huvudsaklig kanal eller affärsidé Arbeta på organisation/myndighet

8 Sekundär inriktning Tidningars webbredaktioner Kreatör webb/AD/CD/copy
PR-konsulter Eventföretag Försäljning – relationsmarknadsföring IT-konsult Webbredaktör HTML-kodare/programmerare

9 Jag hör och jag glömmer Jag ser och jag minns Jag prövar själv och jag förstår
Konfucius år fvt

10 Institutionen för reklam och PR
Vi ställer höga krav Studietakten är högre än på andra utbildningar Ni är själva ansvariga för att ta reda på information och för att tillgodogöra er innehållet i utbildningen Närvara >80% för godkänt

11 Institutionen för reklam och PR
Kandidatexamen i Reklam och PR inriktning Projektledning eller inriktning Kreativ gestaltning Kandidatexamen i Data- och systemvetenskap

12 Institutionen för reklam och PR
År 1 IT År 2 Marknadskommunikation, teori År 3 Marknadskommunikation + IT, praktik

13 Starta fiktivt företag
Skapa ditt eget företag/organisation/myndighet Bestäm gruppindelning själva Vilken verksamhet som helst Öva praktiskt på varje sak ni lärt er i utbildningen Ert företag utvärderas av riskkapitalister och affärsänglar

14 Mentor Inom vilken bransch Vilken funktion
Använd egna och andras nätverk Skapa själv kontakter

15 Grupparbeten En del av utbildningen Gruppdynamik Ledarskap
Eget och andras ansvar Lös problemen

16 MarkIT 2: 6 kurser Konsumentbeteenden 10 hp Marknadsanalys 10 hp
Företagsekonomi 10 hp Projektledning hp Reklam hp Strategisk kommunikation 10 hp

17 Konsumentbeteenden Redogöra för, och förstå betydelsen av, hur konsument- och kundbeteenden bildas och vad som driver konsument- och kundbeteenden samt dess betydelse för marknadskommunikationens utformning. Med ett självständigt och kritiskt perspektiv kunna förhålla sig till de teorier och modeller som kurslitteratur och föreläsare presenterar.

18 Marknadsanalys Statistikens grunder och begrepp.
Grunderna för informationsinhämtning och vad som utmärker olika källor. Förhålla dig källkritiskt till information. Utforma en enkät. Förstå skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativa undersökningsmetoder. Grunderna i användning av webbenkätverktyg. Grunderna i användandet av statistikprogrammet SPSS. Självständigt kunna genomföra en enklare marknadsundersökning. Korrekt tolka resultatet av en marknadsundersökning. Förstå vad en segmentering innebär och hur den genomförs. Känna till grunderna för andra sätt att få fram information, såsom kulturanalys, samt själv kunna genomföra en sådan

19 Företagsekonomi Budgetering Likviditet, soliditet och lönsamhet
Ha en orientering i kalkyler, redovisning och bokslut Genomföra analyser och infoga dessa i en marknadsplan Redogöra för olika perspektiv på ekonomisk teori Redogöra för de olika etiska ansatserna och utifrån dem göra en egen etisk analys Ha grundläggande orientering i hur man startar eget och anskaffar riskkapital Ha en grundläggande orientering i Marknadsföringslagen och Personuppgiftslagen, samt annan relevant lagstiftning

20 Projektledning Känna till hur ett företag är organiserat, arbetar och styrs Redogöra för, och förstå innebörden av, marknadsföringens grunder och organisationers sätt att arbeta med dessa frågor. Teoretiskt kunna redogöra för ett företags kärnidé samt hur den omsätts i en marknadsplan samt praktiskt kunna utforma dessa. Genomföra analyser och infoga dessa i en marknadsplan Känna till och redogöra för projektledningsläran Redogöra för de psykologiska aspekterna av beslutsfattande Redogöra för grunderna i konflikthantering och arbetsgruppens dynamik, samt självständigt kunna reflektera över dessa. Grundläggande organisationsstyrning Självständigt genomföra förhandling Ha en grundläggande orientering i MFL, YGL och PUL, samt annan relevant lagstiftning

21 Reklam ta fram en reklamkampanj
påverka andra människor, och veta hur de kan påverkas redogöra för marknadskommunikationens olika delar redogöra för varumärkens innebörd och själv kunna använda dig operativt av den kunskapen typografins grunder och medvetet använda sig av dem

22 Strategisk kommunikation
Planera kommunikationsinsatser för att uppnå ett bestämt syfte Redogöra för vad mediemätning är för något och hur det går till Nätanalys Teoretiskt kunna redogöra för kommunikationsplaneringens grunder samt praktiskt kunna arbeta med informationstexter Med ett självständigt och kritiskt perspektiv kunna förhålla sig till de teorier och modeller som kurslitteratur och föreläsare presenterar. Känna till grunderna i PR-arbete, och även själv ha färdighet att använda sig av PR som verktyg.

23 MarkIT 3: 3-4 kurser RoPR Marknadsföring på internet 7,5 hp
Konceptutveckling 7,5 hp Fördjupning: Planning/projektledning eller Fördjupning: Kreativ gestaltning 7,5 hp Examensarbete hp

24 Projektarbeten E-handel och marknadsföring via interaktiva medier
Att förstå hur varor, tjänster och attityder marknadsförs på internet, samt hur handel av varor och tjänster går till. Målsättningen är att ni själva på ett kostnadseffektivt och nyskapande sätt kan använda teknik på ett kreativt sätt för att nå bästa resultat. Webb eller mobilt internet Hur vi kan kommunicera eller påverka andra människor i ett bestämt syfte via interaktiva medier. Gärna att utveckla ett koncept som inte finns idag som kombinerar marknadskommunikation med IT. Det kan handla om en reklamlösning, community, koncept för ett spel, en internetbaserad tjänst, eller en webbplats.

25 Marknadsföring på internet
Syfte Att förstå hur varor, tjänster och attityder marknadsförs på internet, samt hur handel av varor och tjänster går till. Målsättningen är att ni själva på ett kostnadseffektivt och nyskapande sätt kan använda teknik på ett kreativt sätt för att nå bästa resultat. Omfattning E-handel (framgångsrika och misslyckade projekt) Annonsering (olika sätt att annonsera och ta betalt för detta) Produktplacering, Word of Mouth, och virusmarknadsföring Projektarbete: Skapa koncept för e-handel (med DSV)

26 Konceptutveckling Syfte
Att omforma mål till handling. Att med olika tekniker ge gestalt åt något. Skapa förståelse för den kreativa processen och stifta bekantskap med olika betraktelsesätt och tekniker. Omfattning Semiotik (symboler, tecken, dialektik) Dramaturgi (spelutveckling, tidsbaserade skeenden, andra kulturer, event) Retorik (påverkan, copy)

27 Fördjupning: inriktning mot projektledning
Ledarskap Planning Projektledning Försäljning Juridik

28 Fördjupning: inriktning mot kreativ gestaltning
Konsthistoria/bild Typografi/färglära Formgivning Copy Projektarbete

29 C-uppsats 1-3 personer skriver Valfritt ämne kopplat till examensämnet
Använd den till att knyta externa kontakter

30 Projektledare Ansvarig för ett eller flera projekt Säljer in till kund
Skriver offert och fakturerar Kundens kontaktperson Arbetsledare Inte alltid delaktig i det kreativa utformandet Strategisk och operativ PL

31 Produktionsledare Spindeln i nätet Håller samman delarna Assisterar PL
Kontakter med underleverantörer

32 Planner Skriver kreativ brief Formulerat problemet och målet
Gör marknadsundersökningar till beslutsunderlag Svarar på frågan varför Rätt argument till rätt målgrupp (ibland även överprojektledare eller annonsbokare)

33 Webbstrateg Strategier för att skapa engagemang via digitala kanaler
Hur bygger man förtroenden och hur får man dessa förtroenden att generera affärer Interaktiv kommunikation

34 Företags markandsavdelning
Medarbetare i arbetsgrupp Genomföra marknadsföringsprojekt: trycksakproduktion, webb, mässor, försäljningsmateriel, annonskampanjer, lanseringar, relationsmarknadsföring, förpackningar och grafisk profil. Inköp av byråtjänster

35 Internet som kanal eller idé
Ledningsfrågor Marknadsfrågor Försäljning Kundarbete Utveckling av produkter eller tjänster

36 Organisation/myndighet
Informationsfrågor Kampanjer Organisationen/myndighetens framtoning, varumärke och grafisk profil Verka för att organisationen/myndighetens syfte uppnås

37 Kvalificerade gissningar
Ni skapar er egen framtid


Ladda ner ppt "Vad blir man när man blir stor"

Liknande presentationer


Google-annonser