Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samhälle i förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samhälle i förändring"— Presentationens avskrift:

1 Ett samhälle i förändring
Hur påverkar det oss? Skellefteå 12 oktober 2013 EFS 2020

2 Förändring i en organisation
Total mängd förändring Förändring i en organisation Omvärldens förändring Organisationens förändring Tillväxt-förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes

3 Förändring i en organisation
Total mängd förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring Tillväxt-förändring Strategisk glidning Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes

4 Förändring i en organisation
Total mängd förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring Tillväxt-förändring Strategisk glidning Omvandlings- förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes

5 Förändring i en organisation
Total mängd förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring Tillväxt-förändring Strategisk glidning Omvandlings- förändring Omvandling eller död Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes

6 Vad har hänt i Sverige c. 1950-2010?

7 1950-talet Sverige var ett ganska traditionellt samhälle
De flesta kvinnor var hemmafruar De flesta barnen döptes, gick i söndagsskolan och konfirmerades EFS var starkt på landsbygden Ingemar Hedenius häftiga kristendomskritik Teologerna hade svårt att värja sig i debatten EFS 2020

8 1960-talet Rekordåren – med snabb välfärdsökning
Den stora reformernas årtionde Kvinnor kom ut i arbetslivet Kristendomsämnet blev religionskunskap Studentrevolutionen 1968 – blev en revolt mot ett hierarkiskt samhälle och traditionell moral (och därmed mot kyrkorna).

9 1970-talet Samhällsengagemangets årtionde
Röd vänster invaderar journalisthögskolan– och därmed får starkt inflytande i radio, tv, tidningar. Religion ses som en privatsak – tystnad om tro Samtidigt Jesusrörelse och karismatiska rörelser

10 1980-talet Individens årtionde - Yuppien
Grön rörelse – de gröna in i riksdagen 1988 Marianne Fredriksson ”Gud är inom dig” Fortfarande mycket tystnad om kristen tro i media

11 1990-talet Generation X – med kritik mot 40-talister
Nyandlighetens genombrott Globaliseringen slår igenom, Internet osv. Men nu börjar också samtal om tro – Göran Skyttes TV-program

12 Terrorhotens årtionde Stora svängningar i världsekonomin

13 Mer tro och icke-tro Allt fler kändisar vågar ”komma ut” med sin tro - tron är inte tabu längre. Samtidigt starka reaktioner från humanisterna.

14 Nio långsiktiga trender:
Som påverkar församlingsarbete i Sverige

15 1. Urbaniseringen fortsätter
I de fyra storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala bor idag drygt 40 % av Sveriges befolkning. Stockholms län ökade med invånare

16 Glesbygden avfolkas Speciellt unga kvinnor flyttar till städerna – få bildar familj på landsbygden

17 Tätortsnära landsbygd håller ställningarna
Vilka som flyttar dit: Familjer som som vill ha hästgård Medelålders som vill bo nära naturen Unga vuxna som vill bo nära golfbanor och motorarenor.

18 2. Sekulariseringen fortsätter
Enligt World Values Survey 2002 är Sverige: ett av de mest sekulariserade länderna ett land med högst värden för ”self expression values”

19 Phil Zückermans bok om Sverige & Danmark 2008 Society without God
Gud och tro ses ofta som ett ”icke-ämne” Välvillig likgiltighet ”Kyrkorna är vackra och fridfulla prästerna trevliga” Kristendom har att göra med sånger, jul och påsk-helger, god mat – men inte så mycket med tron och den religiösa betydelsen av dop, konfirmation osv.

20 De mest sekulariserade områdena i Europa

21 Men sekulariseringsteorin ifrågasätts alltmer
Många sociologer ifrågasätter om utvecklingen enbart går mot ökad sekularisering I många länder verkar utvecklingen gå mot ökad religiositet Västeuropa ses snarare som undantaget globalt. Ex. Grace Davie, Europé – the exceptional case. 2002 EFS 2020

22 Trendbrott i Sverige 2006 – enligt World Values Survey
De som anser att kyrkor och samfund ger adekvata svar på minst två av tre livsfrågor har ökat från 17 till 22 % De som känner förtroende för kyrkor och samfund har ökat från 40 till 50 % De som funderar över olika existentiella frågor har ökat från 20 till 30 % De som ägnar sig åt korta stunder av bön och kontemplation har ökat från 35 till 45 %

23 3. Mångfald av familjestrukturer
Allt fler lever i splittrade familjesituationer Allt fler ensamhushåll Mindre släktgemenskap = mer utsatthet

24 4. Vi ”lever” alltmer på Internet

25 5. Ett allt högre livstempo
Många upplever ständig stress och tidsbrist i sitt vardagsliv Färre ska göra mer på jobbet Informationsstress – vi inte orkar ta in allt Många söker ensamheten, att få vara passiv, inte ha krav utifrån, komma ut i naturen.

26 6. Nyandligheten som en del av det religiösa landskapet
Nyandligheten började komma på 70-talet Innehåller en mix av tro, upplevelser och olika ”tekniker”. Finns mest bland medelålders kvinnor EFS 2020

27 7. Lojaliteten till traditionella organisationer minskar
Färre väljer att bli medlemmar Föreningsformen känns för ”fast” – många vill inte binda sig Däremot ökar sakfrågeengagemanget.

28 8. Ökad samhörighet över samfundsgränser
Lättare att se det som förenar än det som skiljer Kristna på mindre orter söker sig till varandra Kristna ungdomar känner ej samfundsgränser Allt fler ekumeniska församlingar

29 Frikyrkoförsamlingar anslutna till flera samfund
EFS 2020

30 9. Många nya invandrarförsamlingar

31 Vilka förändringar ser ni lokalt i era sammanhang?
Projekt fungerar bättre Stort utbud av barnaktiviteter Idrottsföreningar har stor makt Man satsar mycket på sig själv (det tar mkt tid) Förväntan att fixa mycket hemma och hinna med i förändringar (ytan) Större öppenhet mellan samfunden EFS 2020

32 Situationen för Svenska kyrkan
Svenska kyrkans medlemmar 2011 av Jonas Bromander

33 Svenska kyrkans försvagade ställning

34 I fler förorter är Svenska kyrkan en minoritetskyrka
Skärholmen, N Botkyrka och Kista församlingar – under 30% är medlemmar i Sv. Kyrkan I Södertälje och Botkyrka sjönk andelen kyrkotillhöriga % åren

35 Konfirmationens betydelse
Konfirmationen verkar vara en avgörande faktor för socialisering in i kyrkan. En positiv konfirmation & positiva möten med kyrkans företrädare gör hela skillnaden EFS 2020

36 Med svar från 69 % av 390 styrelseordföranden
EFS enkäten 2008 Med svar från 69 % av 390 styrelseordföranden

37 Typ av område där EFS-föreningen finns:

38 Medlemsantalet har de senaste 10 åren:

39 Åldersfördelningen i EFS

40 Åldersfördelning inkl. SALT:

41 Andel ”aktiva” i föreningarna
Andel ”aktiva” av totalt antal medlemmar 65 % Snitt antal medlemmar per förening 37 Snitt deltagare i gudstjänster 34 Snitt antal aktiva icke-medlemmar 13 Snitt antal barn i gudstjänster 5

42 Tillfällen då det kommer extra mycket folk till samlingarna:
Musikgudstjänster, musikcafé, konserter 58 Fester (julfest, Lucia, skördefest, sommarfest) 47 Familjegudstjänster (med barnkör) 33 Missionsaktioner Ekumeniska möten Adventsgudstjänst/julbön 14 * Siffror anger antal träffar

43 Fem orsaker till tillväxt är:
God stämning och gemenskap i föreningen Förändrade gudstjänster (inkl. musik/pred) Alpha-grupper Attraktivt barnarbete Kör/ungdomskör Andra faktorer: Inbjudan till EFS-medlemskap Personliga kontakter Inflyttning


Ladda ner ppt "Ett samhälle i förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser