Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Ett nätverk med företag inom energibranschen för en nykter & drogfri arbetsmiljö

2 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor 1993 (hösten) Idén föds - Stockholm Energi AB 1994 (våren) Upptaktskonferens – branschföretag (Mälardalen och de större företagen, 11 st) 1994 (hösten) Första nätverkskonferens i Stockholm 1996 (våren) Konferens i Sollentuna (manifesterar säkerhetsfrågan) Hur startade nätverket? EN NYKTER & DROGFRI ARBETSMILJÖ 1996 (hösten) Resurscentrum bildas

3 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor 19941996 2009 9 95 År Antal Medlemsutvecklingen Resurscentrum bildas

4 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Våra medlemsföretag Alingsås Energi Nät AB, Barsebäck Kraft AB, Bergs Tingslags Elektriska AB, Björklinge Energi ek för, Bodens Energi AB, Boo Energi ek för, Borlänge Energi AB, Borås Elnät AB, C4 Energi AB, Dala Elnät AB, Dala Kraft AB, Elforsk AB, E.ON-koncernen inkl E.ON ES, EnergiFokus i Trollhättan o Uddevalla AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Falkenberg Energi AB, Falu Energi & Vatten AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Fortum-koncernen, Gotlands Energi AB, Gävle Energi AB, Göteborg Energi AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Hedemora Energi AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Höganäs Energi AB, Jämtkraft AB, Karlstads Elnät AB, Karlstads Energi AB, KSU Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, Leksand-Rättvik Elnät AB, Lerum Energi AB, LEVA i Lysekil AB, Linde Energi AB, Lunds Energikoncernen AB, Malungs Elnät AB, Mariestad- Töreboda Energi AB, Mitt Sverige Vatten, Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB, Nacka Energi AB, Nynäshamn Energi AB, Nässjö Affärsverk AB, OKG AB, Oskarshamn Energi AB, PiteEnergi AB, Ringhals AB, Sala-Heby Energi AB, SEVAB Nät AB, SKB, Skellefteå Kraft AB, Smedjebacken Energi AB, Sollentuna Energi AB, Statkraft Sverige AB, Studsvik AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, Svensk Energi AB, Svensk Fjärrvärme AB, Svenska Kraftnät, Söderenergi AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Tranås Energi AB, Trollhättan Energi AB, Uddevalla Energi AB, Umeå Energi AB, Vattenfall Koncernen (Sverige), Västerbergslagens Energi AB, Växjö Energi AB, Åsbro Kursgård AB, Öresundskraft AB, Övik Energi AB. Arbetsgivarorganisationerna EFA och KFS har medlemskap liksom den fackliga organisationen SEKO Energi.

5 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor •KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) •EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivarförening) •Svenska Kraftnät •Svensk Energi •Svensk Fjärrvärme •Vattenfall Koncernen (Sverige) Partners i Resurscentrum

6 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Nätverket finns för att.. • Utveckla ett likartat förhållningssätt till en nykter- och drogfri arbetsmiljö. •Lära av varandras erfarenheter •Gynna en gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor •Arbeta för att konkurrensen inte hämmar samarbete och metodutveckling i dessa frågor

7 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Vi talar samma språk •Självklart nykter och drogfri i driftcentral, anläggningsmiljö samt kontorsmiljö mm •Aldrig påverkad i trafiken •En nykter kundkontakt - övertänkta beslut ! Stadiga händer… Klara tankar…

8 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Nätverkets grundsyn  Narkotikafrihet ?  Nykter?  Läkemedel? 0 på arbetstid/fritid 0,2 promille

9 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor 1.Policy: Uttrycker hur vi önskar att hantera alkohol- och drogfrågan bland alla anställda 2. Utbildning: Alla anställda ska ha viss kunskap i frågan samt veta vilka spelregler som gäller 3. Träning: Utbildning främst riktad till de som har en arbetsledande ställning Möjliga åtgärder Träning Policy Utbildning

10 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor 4. Tester: Verktyg med målsättning att upptäcka alkohol- och drogmissbruk i ett tidigt skede. Testprogrammet ska ses som en del av övriga insatser och testmetoderna ska vara kvalitetssäkrade 5. Rehabilitering: Arbetsgivarens ansvar om missbruk av alkohol och/eller droger uppdagas. Motivet är att individen ska beredas möjlighet att upphöra med sitt missbruk och därmed kunna ha kvar sin anställning. Rehabilitering Testning

11 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor •Kortare konsultation/rådgivning från vårt Resurscentrum •Kontaktförmedling till andra nätverksmedlemmar ”med kunskap och erfarenhet”. •Nyhetsbrev med omvärldsbevakning fyra gånger per år •Tillgång till en faktaspäckad medlemssida på internet www.ebrid.orgwww.ebrid.org Medlemskap i Resurscentrum ger tillgång till kostnadsfri Basservice med:

12 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor •Rabatt på missbruksrehabilitering genom olika ramavtal (ex. Korpberget, Nämndemansgården) Samt: •Utbildningar för chefer och medarbetare till självkostnadspris •Möjlighet att avropa extra konsulttjänster inom alkohol- och drogområdet •Ett forum för erfarenhetsutbyte med andra energiföretag på nätverksträffar, rådslag och via informella kontakter

13 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Mål: Att stödja nätverkets utveckling i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö inom energibranschen. Syfte: Att ge en fördjupad bild av nätverkets inställning i en aktuell fråga inom alkohol- och drogområdet (t ex alkolås, arbetsrätt, alkohol- och drogtester) samt ge vägledning och underlag för den framtida planeringen och arbetet på det egna företaget. Möte i dialog för att hämta in råd, information och erfarenheter från nätverket men även från särskilt inbjuden expertis. Rådslaget riktar sig till dem som har intresse samt någon form av erfarenhet av den aktuella frågan i medlemsföretagen. Rådslag

14 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor •Vi möts årligen på nätverkskonferenser och fortbildningsdagar •Vi är montörer, linjechefer, reparatörer, ingenjörer, administratörer, personal- och beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, fackligt förtroendevalda, säkerhetschefer, jurister och personalchefer Nätverket

15 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Resurscentrums uppgift är bland annat att: •Ansvara för omvärldsbevakning •Ta initiativ till metodutveckling, genomföra utbildningar och konsultationer •Vara delaktiga i planering och genomförandet av nätverkskonferenserna där medlemsföretagen turas om att vara värdar för konferensen. •Ge ut fyra nummer av ett nyhetsbrev som innehåller en omvärldsbevakning samt återger erfarenheter från branschen.

16 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Resurscentrums uppgift : •Genomföra breddutbildningar (all personal) samt chefsutbildningar både företagslokala och branschöppna •Genomföra riktade utbildningar utifrån företagets egna behov •Konsultuppdrag och stöd för medlemsföretagen i missbruksfrågor, policyarbete mm

17 Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Välkommen att kontakta oss


Ladda ner ppt "Energiföretagen Resurscentrum © Resurscentrum Energibranschens resurscentrum i alkohol- och drogfrågor Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser