Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund till förstudien Brobyggare i ESF finns i Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Den 1 juni 2011 startade det treåriga projektet EU-kompetens Småland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund till förstudien Brobyggare i ESF finns i Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Den 1 juni 2011 startade det treåriga projektet EU-kompetens Småland."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund till förstudien Brobyggare i ESF finns i Projekt EU-kompetens Småland Blekinge
Den 1 juni 2011 startade det treåriga projektet EU-kompetens Småland Blekinge . Syftet var att höja kompetensen både på individnivå bland kursdeltagare och på övergripande nivå inom Småland och Blekinge. I november 2013 skedde en avslutande konferens i Alvesta. Som en del i projektet har också deltagare från bl.a. Sävsjö och Tranås kunnat göra ett transnationellt utbyte med en region i Europa för att knyta kontakter för framtida projekt eller erfarenhetsutbyten. Mohammed Siid, Somaliska föreningen i Tranås, Camilla Tjäder (Individ- och familjeomsorg), Karin Sternelöv och Elisabeth Åman (Vuxenutbildningen), Tranås kommun åkte på studiebesök till Tilburg i Nederländerna i oktober 2013 Projektledare E. Åman

2 Projekt ”Brobyggare” –ett arbetsnamn
Tranås tema för ett transnationellt besök kallades Brobyggare och gällde samverkan mellan somalier och deras intresseförening samt kommunen i möte med olika förvaltnings- områden och kommunala bolag. Perspektivet vård och hälsa är också intressant. I Tilburg finns drygt 1000 somalier och i Tranås 100… Projektidén utgår från Lärcentrum Västra Vux , som är lokal arenan för utbildning i svenska och samhällsorientering för invandrare Vilka erfarenheter har Tilburg? Kan vi leta rätt på kontakter att återknyta till senare?? Vi fann alltså en hel del!!! Projektledare E. Åman

3 Förberedande kontakter i Tilburg:
Möte med kommunstyrelsens representant Alderman Marjo Frenk Tilburg har drygt invånare . En fd detta textilindustristad. Ett universitet och ett rikt kulturliv har betytt mycket för ”överlevnad”. Man provar att i kommunen jobba decentraliserat och ha en sorts stadsdels- förvaltningar (ca 5-6). Tranås har kanske snart(?) invånare… Man kan ändå se på statistik och göra jämförelser framöver. Projektledare E. Åman

4 Tänkbara framtida kontakter angående arbete/arbetslöshet
Ett företag med arbets-förmedlingar o utbildningar i åtta länder: Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxenburg, Nederländerna och Schweiz. Arbetsförmedling som statligt verk finns inte! Dock har kommuner själva visst ansvar. Projektledare E. Åman

5 Arbetslöshet - internationellt
Arbetslösheten i Sverige och Nederländerna ligger en bit under EU-genomsnittet. Holland ligger dock bland de bästa med ungdomar ! : En tänkbar förklaring: Många lärlingar – med lön! Det finns mycket med statistik och jämförelser som vore intressant att titta mer på! Projektledare E. Åman

6 Våra värdar och kontaktpersoner i Nederländerna:
Gijs Bax, som varit involverad i Tilburgs interkulturella EU-projekt ”Intercultural cities”! Intressanta erfarenheter finns… Hodo Hassan , rådgivare och projektledare i sociala frågor som berör somaliska invandrare i Tilburg. Brett kontaktregister! Syns här i fullmäktigesalen i den nyare delen av Tilburgs stadshus. Projektledare E. Åman

7 med bolån som överstiger värdet på deras hem.
Krisen slår allt hårdare mot Nederländerna. Nya siffror visar att runt 1,3 miljoner hushåll nu sitter fast med bolån som överstiger värdet på deras hem. Det är ingen liten andel av de holländska familjerna som troligen mår dåligt när de tänker på sina bolån. Nederländerna har knappt 17 miljoner invånare, och rapporten från den holländska centralbanken visar att 1,3 miljoner hushåll är skyldiga mer än vad deras hus eller lägenheter är värda. Hur kommer man politiskt att ställa sig i en krisande ekonomi? Projektledare E. Åman

8 Exempel på positiva resultat:
Allaktivitetshuset Contour de Twern och socialarbetaren Babiche Klijs. Många ville lära sig cykla! Second hand affär utan pengar, bara poäng. Roc Tilburg: en yrkesskola och skola med undervisning i holländska för vuxna. Lula Sharf Hussen- en kvinnlig somalisk företagare, som både hade butik och näthandel (kläder, smycken). Projektledare E. Åman

9 Konstmuseum De Pont – mycket modernt!
Forts. I kvarteret Stokhasselt, Tilburg: muslimsk barn- och ungdomsskola i anslutning till andra kommunaktiviteter. Goda resultat, hög lärartäthet. Interreligiöst centrum, Het Ronde Tafelhuis, där flera religioner samsas om lokaler ( ansvariga: Halima Özen o Thea van Blatterswijk). Fem eller sex trossamfund finns sida vid sida och ibland i samverkan. Konstmuseum De Pont – mycket modernt! BBKC- konstförening Brabant- provocerande och djärvt! Projektledare E. Åman

10 Vad händer sedan? Tranås beviljades i dec 2013 anslag från
Europeiska socialfonden pengar till en förstudie inför ett ev framtida projekt. Förstudien benämns också med namnet ”Brobyggare” och bygger delvis på delar av regionförbundet Jönköpings utvecklingsstartegi Start förstudien 1 jan o slut 30 juni 2014. Projektledare E. Åman

11 Regional utvecklings-strategi hävdar att ett inkluderande samhälle är en av fyra kom-ponenter, som ska bära vår egen region framöver. Hur skapar vi detta samhälle? Projektledare E. Åman

12 6 samhällsområden omfattas av förstudien: Utbildning Arbete Bostad
Hälsa, social omsorg och trygghet Kultur och språk Civilsamhällets organisering Projektledare E. Åman

13 Projektledare E. Åman

14 Styrgrupp: Ordförande: Martin Lundberg, utvecklingsledare BU , Tranås
Ekonomiskt ansvarig: Marie Erpén , ekonom dito Projektledare: Elisabeth Åman fd rektor Vuxenutbildningen i Tranås kommun I styrgrupp ingår dessutom: Mohammed Siid , kassör Somaliska föreningen i Tranås och samhällsinformatör för nyanlända invandrare i Tranås kommun Karin Sternelöv, samordnare utbildning i svenska för invandrare och för samhällsorientering, Vuxenutbildningen i Tranås kommun Jimmy Karlsson, utredningssekreterare Tranås kommuns Infoservice Projektledare E. Åman


Ladda ner ppt "Bakgrund till förstudien Brobyggare i ESF finns i Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Den 1 juni 2011 startade det treåriga projektet EU-kompetens Småland."

Liknande presentationer


Google-annonser