Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till en kväll på Marieberg •18:30- ca: 20:00 •Rektor berättar om skolan och verksamheten i dialog med er •Elevsamordnare •Elever och lärare •Frågor/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till en kväll på Marieberg •18:30- ca: 20:00 •Rektor berättar om skolan och verksamheten i dialog med er •Elevsamordnare •Elever och lärare •Frågor/"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkomna till en kväll på Marieberg •18:30- ca: 20:00 •Rektor berättar om skolan och verksamheten i dialog med er •Elevsamordnare •Elever och lärare •Frågor/ Rundvandring

3 Mariebergsskolan fantastiskt naturnära läge VARAMON LITHOBADET RÅSSNÄS Folkets Park Här stannar bussen och Taxi Mariebergsudden

4 Vilka är vi? •8 stycken klasser. •191 elever fördelat på två arbetslag som heter X och y • 31 st pedagoger •Elevsamordnare och resurspedagog ingår i arbetslagen •Inkluderad verksamhet 4

5 Organisation 2012 5 X7A8A9CD9AB y7B7C8B9EF Rektor Johan Wernström Skolassistent Cariann Nyberg Vaktmästare Jan Hansson Arbetslag

6 Mariebergsskolans värderingar 6 Trygghet Glädje EngagemangKunskap Mångfald

7 Vad kännetecknar Marieberssgskolan Goda resultat Stort elevinflytande och ett mycket positivt studieklimat God sammanhållning elever och personal på skolan Flexibla lösningar /Samverkan med hemmet mycket viktigt! 7

8

9 Elevvård på Marieberg •Förebyggande mobbingarbete enligt Friends modellen •Elevsamordnare, resurspedagog /tidiga insatser •Organiserad läxhjälp /Gemensam cafeteria •Tillgång till elevhälsans kompetenser •System för att främja närvaro i skolan, kontakt första dagen med hemmet 9

10 Nyckelpersoner i elevhälsoarbetet Elevsamordnare/Resurspedagoger Thomas GustafsonElevhälsans team Janne Wikström 10

11 Elever berättar ”Bra kontakt mellan vuxna och elever” ”Inga grupperingar” ”Ordning och reda, man känner sig trygg” Lärarna är lättsamma, roliga och bra att prata med” ”En bra skola, god stämning” ”Bra lärare, man lär sig mycket” ”Goda vänner och bra kompisar” Trevlig och bra skola, sällan några konflikter” 11

12 Vuxna berättar "Underbara ungdomar och en mycket fin stämning på skolan vilket tyder på duktiga lärare." Hälsningar Ola Petré (Företagare) ”Flexibel, lyhörd och smidig personal när man som förälder behöver det, jobbar för elevens bästa” Förälder 12

13

14 Datum Vad h ä nder? Vecka 43  Rektor p å Mariebergsskolan inbjuder till f ö r ä dram ö te p å Marieberg Vecka 48  F ö r ä ldrarm ö te p å Mariebergsskolan. V 48 27/11-12 14/3  Eleverna i å r 5 bes ö ker Mariebergsskolan fredagen den 14/3, i samband med bes ö ket delas spr å kvalslappar ut. 21/3  Spr å kvalsblanketterna l ä mnas till klassl ä rare 21/3-13 och skickas till Cariann Nyberg p å Mariebergsskolan. Vecka 11-15  Mariebergsskolan meddelar hur m å nga klasser det blir till h ö sten 2013.  R å ssn ä s f ö rdelar eleverna i klasser  Listor skickas till Marieberg som l ä gger till elever fr å n Go/Ny efter samr å d med dessa skolor. Vecka 17  Slutgiltiga klasslistor skickas till R å, Go och Ny, offentligg ö rande 13 alt. 14/5  Ö verl ä mnande sker arbetslagsvis p å R å ssn ä sskolan. Ö verl ä mnande Go/Ny bokas tid separat. 23/5  Å r 6 bes ö ker Mariebergsskolan, dagen planeras av elever i å r 7 och 8.

15 www.facebook.com/mariebergsskolan Eller läs mer på vår hemsida www.motala.se/grundskolorwww.motala.se/grundskolor


Ladda ner ppt "Välkomna till en kväll på Marieberg •18:30- ca: 20:00 •Rektor berättar om skolan och verksamheten i dialog med er •Elevsamordnare •Elever och lärare •Frågor/"

Liknande presentationer


Google-annonser