Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Lärosätenas behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys – resultatet av två enkäter Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014 2014-05-07 Annika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Lärosätenas behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys – resultatet av två enkäter Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014 2014-05-07 Annika."— Presentationens avskrift:

1 Sv Lärosätenas behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys – resultatet av två enkäter Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014 2014-05-07 Annika Ghafoori

2 Sv F d Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret, Högskoleverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Kompetensrådet för utveckling i staten. Uppdrag • Information om högskoleutbildning • Antagningsservice och systemförvaltning • Tillträdesfrågor • Bedömning av utländsk utbildning • Internationellt samarbete (från förskola till högskola) • Främja lika rättigheter och möjligheter, breddad rekrytering samt motverka diskriminering Universitets- och högskolerådet

3 Sv • Om universitets- och högskolerådet • Bakgrund • Uppdraget • Enkät om omvärldsarbete och intresse för stöd • Enkät om ”betalningsvilja” • UHR:s slutsatser • Vad händer nu? • Frågor? Upplägg

4 Sv • Högskoleverkets nyhetsbrev lades ned • Nya högskolemyndigheter  Politisk kompromiss: UKÄ-uppdrag utan pengar  Men, UHR har ett brett bemyndigande  Kan UHR sköta generell (1) bevakning? 1) UHR har inte kompetens att ge stöd till ämnesspecifik bevakning Bakgrund

5 Sv Föreslå tjänster, organisation och beräkna kostnader • Undersöka om det finns behov av en betaltjänst för omvärldsbevakning och omvärldsanalys • Undersöka om det går att få full kostnadstäckning för föreslagna tjänster Uppdraget

6 Sv • Enkät i början av juni 2013 till rektorer vid 40 lärosäten • Tre frågeområden:  Hur bedriver lärosätet omvärldsbevakning och omvärldsanalys idag?  Har lärosätet intresse av stöd för dessa verksamheter i framtiden?  Vilka ämnen/områden/teman skulle vara värdefulla för lärosätet att få analyserade (fråga från UKÄ) • 24 svar inkom (60 %) Enkät om omvärldsarbete och lärosätets intresse för stöd

7 Sv Vem eller vilka genomför omvärldsbevakningen?

8 Sv Hur utförs omvärldsbevakningen?

9 Sv • Forskningsfinansiering och forskningspolitik29 • Internationalisering 16 • Studentrekrytering, studenters efterfrågan 13 • Utbildningspolitik 8 • Kvalitetsgranskning 8 • Det inre arbete, t.ex. tjänstesystem, pedagogik, utb.utv. 6 • Rankning 4 • E-lärande 4 • Bevakning av lärosätets förekomst i medier 4 • Arbetslivsanknytning 3 • Ungdomstrender 3 • Andra universitets utveckling 3 • EU 2 Prioriterar ni några bevakningsområden?

10 Sv Hur bearbetas den information som samlas in?

11 Sv Vilken typ av stöd för omvärldsbevakning är intressant för er?

12 Sv Vilken typ av stöd för omvärldsanalys är intressant för er?

13 Sv Bedriver ni något utvecklingsarbete inom området? • Mer systematik i bevakning och analys: 9 lärosäten • Utbildning, metoder + särskilda tjänster: 7 + 2 lärosäten • Integration i bl.a. planeringsprocessen: 6 lärosäten Om vad?

14 Sv Ämne/område/temaAntal • Forskningspolitik/-finansiering 14 • Arbetsmarknadens behov 8 • Internationalisering7 • Utbildningskvalitet7 • Svensk utbildning och forskning i ett internationellt sammanhang5 • Lokaler, IT-system, infrastruktur mm.4 • Ungdomars inställning till studier, medier mm. 4 Störst intresse för omvärldsanalys om…

15 Sv • Nätbaserade kurser • Profilering/utveckling av högskolelandskapet, nya aktörer • Högskolepolitik • Studenternas efterfrågan på utbildning • Samverkansfrågor/indikatorer • Särskilda omvärldsanalyser i relation till förestående forskningsområdesprioriteringar • Utbildning, tex på avancerad nivå • Forskarutbildningen • Fokuserade nationella jämförelser, Rankningar och ackrediteringar • Breddad rekrytering, • Hur kommer kunskapsproduktionen globalt att utvecklas de kommande 15-20 åren • Det ökade beroendet av externa medel, • Bibliometri • Longitudinella studier, Globala studentrörelser Minst intresse för…

16 Sv • Stort intresset för/behov av stöd för omvärldsbevakning - Nationella och internationella nyheter (nyhetsbrev) - Nyhetsdatabas/länkar till nyheter • Stort intresset för/behov av stöd för omvärldsanalys -Referensmaterial t ex. statistiklänkar • Svaren motiverade UHR att gå vidare med förstudien. UHR:s slutsatser

17 Sv Intressant ämne/område/tema för omvärldsanalys 1.Forskningspolitik 2.Arbetsmarknadens behov 3.Internationalisering UKÄ-fråga, topp 3

18 Sv Enkät om “betalningsvilja” • Enkät i mitten av november 2013 till rektorer vid 40 lärosäten • Missiv med beskrivning av två tjänstealternativ samt kostnadsberäkning • Svarsblankett med alternativa betalningsnivåer • 32 svar inkom (80%)

19 Sv Tjänstealternativ A • Två nyhetsbrev (nationellt och internationellt), med tillhörande nyhetsarkiv Tjänstealternativ B • Två nyhetsbrev (nationellt och internationellt), med tillhörande nyhetsarkiv • Webbplats med omfattande stöd för omvärldsbevakning, omvärldsanalys och allmänna utredningar (t ex. länkar till statistik och utredningar) UHR: s två förslag till betaltjänster

20 Sv Fråga Nej, vi är f.n. inte intresserade av varken alternativ A eller B Ja, vi är intresserade av alternativ A, under förutsättning att våra kostnader för utveckling, införande, drift och förvaltning för ett år högst ligger inom det intervall (SEK) som vi har markerat nedan: 10 000 – 25 000 25 000– 50 000 50 000 – 100 000 100 000 – 150 000 150 000– 200 000 200 000 – 300 000 300 000 – 400 000

21 Sv • 13 lärosäten är inte villiga att betala (4 lärosäten anser att UHR bör få anslag för detta) • 15 lärosäten är villiga att betala för tjänstalternativ A • 11 lärosäten är villiga att betala för tjänstealt. B (7 lärosäten är intresserade av både tjänstealternativ A och B) UHR: s slutsats Föreslagna tjänster ser inte ut att kunna nå full kostnadstäckning! Lärosätenas “betalningsvilja”

22 Sv • Förstudien är avslutad • UHR går inte vidare med utveckling av föreslagna tjänster under 2014:  för lågt intresse bland lärosätena  interna resurser är upptecknade för hela 2014 varför ev. intresse från andra myndigheter och organisationer inte undersöks • Oklart vad som händer 2015… Vad händer nu?

23 Sv Frågor?

24 Sv Tack för mig! Annika.ghafoori@uhr.se

25 Sv Prototyp http://uhrtestsite.azurewebsites.net/ OBS! Prototypen är enbart en skiss för att kunna kostnadsberäkna IT-stödet.


Ladda ner ppt "Sv Lärosätenas behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys – resultatet av två enkäter Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014 2014-05-07 Annika."

Liknande presentationer


Google-annonser