Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till SERVICEFÖRVALTNINGEN Ingmar Simonson Direktör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till SERVICEFÖRVALTNINGEN Ingmar Simonson Direktör."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till SERVICEFÖRVALTNINGEN Ingmar Simonson Direktör

2

3 Historik 1 19802006 Trender 199019921996 B/U-system * Bolagsbildning * Konkurrensutsättning * Privatisering * Delägda bolag * Avbolagisering Centralisering Decentralisering Centralisering/Decentralisering Utredning Tekn.förv. S.T.P & F.T.P bildas TMC AB bildas SN&Serv.f. bildas. Kompri HB säljs Städpartner AB säljs TMC AB avvecklas S.T.P avvecklas ViSAB bildas Gatubygg. AB bildas Gatubygg. AB avveckl. F.T.P. avvecklas Kompri HB bildas Städpartner AB bildas Införande av B/U Delägande i Jourgruppen Utträde ur Jourgruppen Taxirörelse bildas Taxirörelse säljs Grusterminal AB bildas Grusterminal AB säljs

4 Historik 2 20061990199219962000 *SF+KT+FS+VA bildades som AO i FTP *Avveckling 350 medarbetare *Bolagsliknande styrprinciper införes. *FS i ”konkurs” Rekonstruktion Städ till städpartner AB, Bygg avvecklas, Fastighetsservice går över till KT *VA bildar egen förvaltning under tekniska nämnden. *SEF tillföres Skolrestauranger, Färdtjänst, Kontors- service, Tryckeri- Malmö, Lönekont. och Televäxeln. * Ny org.. SF *AO Ktj.bildas. *Resetjänst bildas *Jobbcentum, debiteringen, färdtj.handläggarna, beställningscentr. och upphandlings- enh. tillföres. *Sjukhusfast. över- föres till regionen *Återbyggdepå *Tryckeri-Malmö avvecklas *Maskinuth.sam. med NCC avveckl. *Ny org..SR & KT *Scanningenh. utv. Ekostaden Augustenborg -IGRI -Gröna linjen FM-projekt -stadshuset -skola Miljöledningssystem cert. ISO 14001 ”KOSTA” Ledarutveckling enligt Will Schutz teori Human Element Ny Vision *IT-Center byggs upp *Bredbands- enheten övertas

5

6 Serviceförvaltningen Direktör Arbetscentrum Stab KommuntjänsterSkolrestaurangerKommunteknikStadsfastigheter Affärsomr.chef Administration Gem. projekt Utveckling Skötsel Service Entreprenad Affärsomr.chef Stab Servicebiten Upphandling TÖC/Färdtjänst Löneenheten Ekonomiadm. IT- och Teleservice Affärsomr.chef Fastighetsomr. 61 Fastighetsomr. 62 Fastighetsomr. 64 Fastighetsomr. 65 Lokalutveckling Byggprojekt Administrativa avd. Affärsomr.chef Ekonomi Mat/Specialkost Personaladm. Produktion/Lokal 3 Områdeschefer 8 Enhetschefer 8 Tillagningskök 71 Mottagningskök Koncernledning FM Adm. stöd Bredband Fosie skolservice Stadsbiblioteket Stadshuset Övriga receptioner Rådhuset

7 Hur skapar man en servicekultur?

8 Kunden 1960Kunden 2006 Kundernas krav har förändrats

9  KlienterBesökare  PatienterDeltagare  LåntagareBrukare  BesökareElever  HyresgästerVårdtagare  FöräldrarKonsumenter Vad kallar Ni era kunder?

10  ”Vi sätter Kunden i centrum”  ”Vi har en långtgående delegation”  ”Vi är flexibla” Alla säger saker som låter rätt. Men hur är det i praktiken?

11 Kasta in en bomb i organisationen

12 Traditionell Organisationsöversyn Kreativitet ”Klipp och klistra” Ny kunskap ”Skåpmat” Erfarenhet

13 Vår Modell Arbeta fram en ny serviceorganisation Ledarskap Skapa bestående förändringar Kommunicera Marknadsföra Påverka Vara förebild Visa exempel Belöna

14 SERVICEKULTUR NYTT BETEENDE TYDLIG ACCEPTERAD TROVÄRDIG

15 Hur vill jag själv bli bemött?  Ta fram ur minnet, de gånger du fått god service  Träna rollspel med dina kollegor  Dina kollegor är också dina kunder

16 Framgångsfaktorer för en serviceorganisation  Korta beslutsvägar (platt organisation)  Tillit till medarbetarna  Obyråkratisk administration

17 Arbetsklimatet  Ett humoristiskt och positivt arbetsklimat är förutsättningen för att man skall kunna skapa en servicekultur

18 Mervärde  Kunden blir inte imponerad av att vi kan vårt jobb  Kunden upplever mervärde när hon får tillfredställt sina krav och förväntningar + lite till

19 Att skapa en servicekultur är en lång process  Det krävs äkta engagemang  De flesta måste förändra sina värderingar  Service skapas i mötet mellan kunden och dig  Vi måste göra avkall på vår egen bekvämlighet

20 Sammanfattning  Det verkar enkelt men är mycket svårt  Kräver uthållighet  En och annan chef måste bytas ut

21 Hur kan vi styra vår organisation genom att lära av andra?  Ingmar Simonson  Serviceförvaltningen

22 Nya management teorier sköljer över oss med en allt högre hastighet. Service management T Q M Environment management B P R Facility management Risk management Supply management Outsourcing Property management Asset management Space management Information management Benchmarking Kaizen Diversity management

23 Hitta det viktigaste ur teorin?  Sunt förnuft  Utgå från vår verklighet  Glöm ej att alla organisationer är unika  Vad är möjligt att genomföra  Vaska fram det unika i teorin (det mesta är ofta gammal skåpmat)

24 Facility management ” hur samordna stödfunktionerna på bästa sätt kompetensmässigt och organisatoriskt för att kärnverksamheten ska gå och må så bra som möjligt” Facility management

25 Varför Facility management, just nu?  Höga krav på effektivitet  Fokus på kärnverksamheterna  Kunderna behöver avlastning  De enorma möjligheter som den nya tekniken medför måste tillvaratas

26 Hur vanligt är Facility management? Källa: Facilities management - ett sätt att öka effektiviten i kärnverksamheten, IFMA Sverige

27 Exempel på Facility management tjänster •Reception •Fastighetsförvaltning •Teletjänster •IT-drift •Städning •Drift och underhåll av utemiljö •Fordon •Skolmat •Budservice •Med mera

28 Flödesstyrd Facility Management organisation 123456789101112131415161718192022212324EFGHDCB A SkolserviceStadshusetMusikteatern Exempel på FM-projekt A DET ÄR KUNDENS BEHOV SOM STYR ORGANISATIONEN Funktioner

29 Gränsdragning mellan kärn- och stödverksamhet  Facility management handlar om att samla ansvaret för stödfunktionerna så att största möjliga nytta uppnås.  Detta kräver en noggrann definition av vad som är kärnverksamhet.

30

31

32

33


Ladda ner ppt "Välkommen till SERVICEFÖRVALTNINGEN Ingmar Simonson Direktör."

Liknande presentationer


Google-annonser