Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det egentligen som gör ett team effektivt? Göteborg 2013-04-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det egentligen som gör ett team effektivt? Göteborg 2013-04-10."— Presentationens avskrift:

1 Vad är det egentligen som gör ett team effektivt? Göteborg 2013-04-10

2 Vad är det egentligen som gör ett team effektivt? Produktiva team skapar affärsvärde för företagets kunder. Självständiga, självgående teammedlemmar är en förutsättning för produktiva arbetsgrupper. På det här seminariet får du en inblick i hur du skapar de bästa förutsättningarna på din arbetsplats. Välkommen på ett frukostmöte som ger svaret på frågan: Vilka faktorer får mitt team att vara mer produktivt än ett annat? Under två intensiva morgontimmar går vi igenom, både teoretiskt och praktiskt, vad som egentligen är det viktigaste för att ditt team ska vara produktivt och effektivt. Bland annat tittar vi på hur var och ens eget agerande i teamet förstärker eller förhindrar effektivitet och blir plattformen för gruppens utveckling. Under seminariets första del koncentrerar vi oss på teorier och erfarenheter. När vi blivit lite varma i kläderna, omsätter vi våra nyvunna kunskaper under praktiska former. Agenda 08.30 - 09.00 Kaffe/te & registrering 09.00 - 11.00 Seminarium

3 Kommunikation & Feedback Kommunikation & Feedback Seminarieledare Personligt ledarskap Coaching Team Ledarutveckling Personligt ledarskap Coaching Team Ledarutveckling Projektledning Agila metoder Change management Projektledning Agila metoder Change management

4 Vad ser du som viktigast…. • För att medarbetare ska fungera bra i grupp? • Har du varit med i grupper där allt bara stämmer? • Vad berodde det på? • Har du varit med om motsatsen? • Vad berodde då det på?

5 Från vattenfall till Gerilla • “Any customer can have a car painted any color that he wants as long as it is black” Henry Ford • ”- Vad gör de, behövs inte jag längre?” • Snabba, flexibla cykler; nära kundens verklighet; kortast möjliga beslutsväg • Ramverk viktigt och ständig process, men inte dagens ämne • Oljan, med rätt viskositet ;-)

6 Teamet som företag • Raison d’être – Medlem och team • Vision • Mål • Mätbarhet • Beslutsfattande ∞ • Kommunikation & Feedback

7 Vem är du? • Arbetsminnet (Hippocampus) kan hålla ca 4 – 9 saker i minnet • Vilka karaktärsdrag känner vi igen dig på? • Skriv ned dina tre tydligaste egenskaper på papper • Försök sätta ”Jag är..” framför

8 Gör dig tydlig! • Hjärnan undviker obehag -> Tillit • En väl känd personlighet ger en tydlig roll • Gruppens dynamik förutsätter tillit • Resultatskapande kommunikation OCH arbetsglädje

9 Kommunikation är < 10% ord! Du själv är det viktigaste verktyget i ditt personliga ledarskap – vägen dit går genom självkännedom. • Hitta din egen flexibilitet – Styrkor och svagheter – Drivkrafter – Värderingar – Beteende- och kommunikationsmönster

10 Värderingar, värdegrund •Ser vi lika på saker och ting? •Hur får vi reda på vad andra tänker? •Vet jag vad jag själv står för? •Förstår vi krav och förväntningar? •Går vi med på dem? •Vågar du släppa in andra?

11 Utgångspunkt för bra kommunikation “Jag ogillar vad du säger, men jag kommer till min död att försvara din rätt att säga det” – Voltaire

12 Vill du få ett lättare liv? Aktivt lyssnande • Berätta inte egna upplevelser, ta inte över! • Ge inte råd, även om det är goda råd! • Värdera inte! • Lyssna istf att tänka ut eget svar • Lägg inte till något • Använd frågeteknik för att checka av budskap (Menar du att…, Jag hör dig säga.., Har jag förstått dig rätt, om…)

13 Rätt fokus Det är nyttigare att fokusera på det som fungerar än på det som inte fungerar, och beteenden som ägnas uppmärksamhet har en tendens att upprepa sig. Langslet, 2000

14 Våga ge beröm • Utmana dig själv • Du bygger upp kollegans självförtroende • Hitta det som andra uppfattar som (ganska) naturlig feedback från dig • Försök att hitta ett halvspontant tillfälle (direkt när du ser personen på morgonen, kanske) • Träna på att vara ”visuellt lyhörd” m a o lägg märke till saker du kan kommentera positivt. • Leta efter saker du gillar hos kollegan, så underlättas naturligheten • Se till att de inte tror att du har en baktanke, m a o separera berömmet från t e x ett delegerande av en rutinartad uppgift

15 Konflikt, vad är det? ”Ju mer jag tänker på det, desto mer kommer jag att förstå att konflikter och samarbete inte är skilda ting, utan faser i en process som alltid involverar något av de båda.” C.H.Cooley

16 Konflikthantering Förebygga och åtgärda! rs.350 FormlösaFormbundna AsymmetriskaSymmetriska UpptrappadeAvkylda

17 Den perfekta teammedlemmen

18 Nu börjar resan – Handling gör skillnad! • Vad vill DU göra annorlunda i morgon?


Ladda ner ppt "Vad är det egentligen som gör ett team effektivt? Göteborg 2013-04-10."

Liknande presentationer


Google-annonser