Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildspel om växter Artkunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildspel om växter Artkunskap."— Presentationens avskrift:

1 Bildspel om växter Artkunskap

2 Latinskt namn: Picea Abies Svenskt namn: Gran
Växtplats: Den finns i stort sett i hela Sverige men det kan dock förekomma skillnader mellan träden på olika platser.

3 Latinskt namn: Pinus silvestris Svenskt namn: Tall
trivs på nära nog all slags mark, men som högstammig skog (timmerskog) företrädesvis på varm, torr, mager jordmån, till exempel det på högre belägna ställen i mellersta Skandinavien gärna på grus.

4 Latinskt namn: Vaccinium Vitis Idaea Svenskt namn: Lingon
Vanlig i hela landet och växer oftast på torr och mager mark som hedar och hällmarker, men är även vanlig på annan skogsmark. 

5 Latinskt namn: Vaccinium myrtillus
En av Sveriges vanligaste växter, den påträffas oftast i skogar men växer ända upp på fjällhedarna.

6 Latinskt namn: Anemone nemorosa Svenskt namn: Vitsippa
Finns i nästan hela landet, den är ovanlig i fjälltrakterna och saknas helt allra längst i norr. Den växer i skogs- och hagmarker, gärna i lundar.

7 Latinskt namn: Hepatica Nobilis Svenskt namn: Blåsippa
Vanligast i södra Sverige, de nordligaste förekomsterna finns i sydbranter i Norrland. Den växer mest i lövskogar

8 Latinskt namn: Taraxacum Vulgaris Svenskt namn: Maskros
Kan användas som sallad, både de unga bladen och blomkorgarna är ätbara, de har en lätt besk smak men är näringsrika och vitaminrika.

9 Latinskt namn: Viola Tricolor Svenskt namn: Styvmorsviol
Finns i hela landet, men är vanlig bara i Syd- och Mellansverige. Den växer oftast på berg och torra backar.

10 Latinskt namn: Konvallaria Majalis Svenskt namn: Liljekonvalj
Vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer i lundar och skogsbackar, helst på mullrik jord.

11 Latinskt namn: Lathyrus montanus Svenskt namn: Gökärt
Vanlig i södra och mellersta Sverige och förekommer sällsynt ända upp i Västerbotten. Den växer i backar och skogar.

12 Latinskt namn: Ranunkulus acris Svenskt namn: Smörblomma
Vanlig i hela landet, ända upp i fjällen. Den växer på frisk eller gärna fuktig mark, som fuktängar, stränder, hagar, fäbodvallar och öppna skogar, men även på fjällhedar. 

13 Latinskt namn: Corylus avellana Svenskt namn: Hassel
Är en värmekrävande sydlig växt och finns i större bestånd endast upp till Bergslagen. Enstaka förekomster finns dock ända upp till Örnsköldsvik. Den kräver god jordmån.

14 Latinskt namn: Tilia cordata Svenskt namn: Lind
Vanlig i södra och mellersta Sverige. Den hör hemma i ädellövskogarnas flora. Artnamnet cordata är från latinets cordatus (hjärtlik, hjärtformig) och syftar på bladformen.

15 Latinskt namn: Betula pendula Svenskt namn: Vårtbjörk
 Finns i hela landet, utom i Lappland och i fjälltrakterna. Den växer på torrare marker, som hagar och backar, mer sällan på fuktig mark.

16 Latinskt namn: Quercus robur Svenskt namn: Ek
Trädet är ett sydligt inslag i den svenska naturen och dess naturliga nordgräns går ungefär vid Dalälven.

17 Latinskt namn: Fagus sylvatica Svenskt namn: Bok
Allmän och skogbildande i sydligaste Sverige, längre norrut i Småland och Västergötland är den mindre allmän och längre norrut är den sällsynt.

18 Latinskt namn: Juniperus communis Svenskt namn: En
Vanlig i hela landet, den växer i skogar, backar, betesmarker och hedar. Är oftast en upprätt buske, men den kan också vara trädformad eller krypande. Barren sitter tre och tre i kransar vilket skiljer den från våra andra vilda barrväxter.

19 Latinskt namn: Sorbus aucuparia Svenskt namn: Rönn
Oftast ett ganska litet träd, den har parbladiga blad med uddblad liksom asken(Fraxinus excelsior), men blommar med vita blommor och får röda frukter på hösten. Barken är slät och grå. 

20 Latinskt namn: Acer platanoides Svenskt namn: Lönn
Är ett ganska stort träd med rundad och tät krona och vackra höstfärger. Blommorna är gulgröna och sitter i upprätta kvastar, de är rika på nektar och har fem kronblad och fem foderblad.

21 Latinskt namn: Alnus glutinosa Svenskt namn: Klibbal
Är ett medelstort träd, med rak genomgående huvudstam och välvd krona. Artnamnet glutinosa betyder klibbig och syftar på de klibbiga unga bladen. 


Ladda ner ppt "Bildspel om växter Artkunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser