Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linné delade in djuren och växterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linné delade in djuren och växterna"— Presentationens avskrift:

1 Linné delade in djuren och växterna

2 Linné Carl von Linné var den första naturforskare som undersökte och delade in djur och växter i grupper och gav dem latinska namn. Ett språk som talades över stora delar av världen på den tiden. Idag finns Linnés indelningar kvar, de har dock utökats och gjorts om en del.

3 Typiskt däggdjur: Dricker mjölk från mamman. Föder levande ungar. De flesta har päls. De andas med lungor. De är jämnvarma. Däggdjur De flesta däggdjur går på fyra ben och har päls, men det finns även flygande och de som inte har päls. Däggdjur är jämnvarma, detta kan de vara med hjälp av sin päls eller sitt fettlager. Många däggdjur bygger bo där ungarna är skyddade och kan dia. Däggdjur andas med lungor så gör även valar och delfiner, de behöver därför gå upp till ytan för att hämta luft.

4 Fåglar Typiskt fåglar: De är klädda med fjädrar. De har vingar.
De lägger ägg. Nästa alla kan flyga. Fåglar Fåglar är det enda djur som har fjädrar och deras kroppar är väldigt lätt för att kunna flyga. Fåglarnas ben är ihåliga. Vingarna hos fåglarna ser olika ut beroende på vilket flygsätt de har. Genom att titta på fåglarnas näbbar kan man se vad de äter. Fåglar lägger ägg i ett bo som sedan ruvas och när ungarna kläckts matas de tills de fått vingar och kan flyga. Hanen har ofta vackra färger för att attrahera honan, medans honan har naturfärger för att kunna ligga gömd och ruva äggen.

5 Groddjur Typiskt groddjur: De är anpassade för ett liv både
på land och vatten. Andas med gälar när de är yngel och lungor när de är vuxna. De lägger ägg. Groddjur Alla svenska groddjur börjar sitt liv i vatten, där de föds. De lever även sitt liv som yngel under vattenytan. När de blir vuxna blir de landdjur och andas med lungor. Groddjur sover hela vintern. Ett annat ord för groddjur är amfibie – vilket betyder att de kan leva i både vatten och på land.

6 Kräldjur Typiskt kräldjur: De behöver sol och värme.
Huden är klädd med fjäll. Lägger ägg. De är växelvarma Kräldjur I Sverige finns bara sex arter av kräldjur, det är för kallt här. Kräldjur är växelvarma – detta innebär att de ändrar kroppstemperaturen efter omgivningen. De blir slöa när det är kallt och mer aktiva när det är varmt. Ormar växer helat tiden och behöver därför byta skin – man säger att de ömsar skin. En orm förlamar sitt byte med gift och sväljer sen bytet helt eftersom den inte har några tänder. Ormen har inga öron och är därför döv., den känner dock att det rör sig i marken och kan då fly undan.. Ormen luktar med hjälp av sin tunga. Kräldjuren gör precis som fåglarna, lägger ägg. Man kan höra att huggormar föder levande ungar, detta stämmer inte eftersom honan bär äggen i kroppen och föder dem när de kläckts.

7 Fiskar Typiskt fiskar: Lever i vatten. Har fenor att simma
och styra med. De andas med gälar. De flesta lägger ägg. Fiskar Fiskarna får fart genom att använda stjärtfenan och styr sedan med bröst och bukfenorna. Fiskare andas i vattnet med hjälp av sina gälar, fisken låter vattnet strömma genom gälarna och där tar syret upp. Fiskarna har en simblåsa fylld med gas som gör att de kan flytta och vara på samma nivå i vattnet. De fiskar som saknar simblåsa exempelvis hajen behöver simma hela tiden. Fisken har samma fjäll genom hela livet och man kan därför räkna årsringarna och ta reda på dess ålder. Fiskarna fortplantar sig precis som groddjuren, honan lägger ägg och hanen sprutar sin mjölke över äggen som befruktas. När äggen kläcks kommer det ut ett yngel.

8 Fiskar

9 Insekter Typiskt insekter: Alla insekter har sex ben. De lägger ägg.
De flesta vuxna kan flyga. Insekter Insekter är den största djurgruppen, att det finns mest arter av insekter beror på att de är väldigt duktiga på att anpassa sig till många olika ställen som de kan leva på. Alla insekter börjar sitt liv som ägg, när ägget kläcks kommer det ut en larv som sedan blir till puppa. Utifrån puppan kommer sedan den vuxna insekten.

10 Spindlar Typiskt spindlar: De har åtta ben. De lägger ägg.
De spinner spindeltråd. Spindlar Alla spindeldjur har åtta ben. Alla spindlar är rovdjur, de använde gift för att döda eller förlama sitt byte. De flesta spindlar har åtta ögon. Honan lägger sina ägg i en kokong som den spinner av sin spindeltråd, detta för att skydda ungarna. Spindeltråden kan användas till många olika saker – livlina. - spinna in bytesdjuret. - spinna en kokong.

11


Ladda ner ppt "Linné delade in djuren och växterna"

Liknande presentationer


Google-annonser