Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

POLARZONENTEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN TROPISKA ZONEN GlacialklimatKalltempereratMedelhavsklimatSavannklimat TundraklimatVarmtempereratStäppklimatRegnskogsklimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "POLARZONENTEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN TROPISKA ZONEN GlacialklimatKalltempereratMedelhavsklimatSavannklimat TundraklimatVarmtempereratStäppklimatRegnskogsklimat."— Presentationens avskrift:

1

2 POLARZONENTEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN TROPISKA ZONEN GlacialklimatKalltempereratMedelhavsklimatSavannklimat TundraklimatVarmtempereratStäppklimatRegnskogsklimat Ökenklimat

3 Ungefär norr och söder om polcirklarna

4  Mörka, långa och kalla vintrar.  Ljusa, korta och svala somrar.  Alla månaders medeltemperatur ligger under 0ºC.  Arktis och Antarktis.

5  Alla månaders medeltemperatur ligger under 10ºC.  Vegetationszonen heter också tundra.  Permafrost med låg och ömtålig vegetation.

6 Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna

7  Fyra årstider.  Medeltemperaturen den kallaste månaden är under -3ºC.  Medeltemperaturen för årets varmaste månad ligger över +10ºC.  Kustklimat: Fuktigt, milda vintrar och svala somrar.  Inlandsklimat: Torrt, kalla vintrar och varma somrar.  Finns mestadels på den norra delen av jordklotet.

8  I kalltempererade klimat växer barrskog.  Barrskogsbältet kallas för tajgan.

9  Fyra eller två årstider.  Medeltemperaturen för årets kallaste månad ligger över -3ºC.  Medeltemperaturen för årets varmaste månad är över +10ºC.  Torrtid på sommaren eller vintern.

10  I varmtempererade klimat växer det lövskog.  Träden fäller sina löv på hösten för att klara vintern bättre.  Lövskogsområdena är bördiga jordbruksmarker.

11 I områdena runt vändkretsarna

12  Egentligen både subtropiskt och tempererat.  Het och torr sommar.  Mild och fuktig vinter.  Medelhavsklimat finns runt Medelhavet, i Kalifornien, Australien och Sydafrika.

13  Växtligheten i medelhavsklimat kallas för macchia.  Växtarterna på macchian tål de heta torra somrarna.  Klimatet passar bra för att odla oliver, vindruvor och citrusfrukter.  Vegetationen i Kalifornien är liknande men kallas för chaparal.

14  Mycket varmt och torrt.  Regnet fördelas ojämnt över året.  Pampas och prärie.  Stäppklimat finns bland annat i vissa delar av Afrika, Asien och Australien.

15  I stäppklimat växer bara växter som klarar torka, alltså inga träd eller stora buskar.  Det finns grässtäpper och buskstäpper.  Stäppen kan vara bördiga och lämpliga för jordbruk.

16  Mycket låg nederbörd och hög avdunstning.  Stora temperaturskillnader mellan dag och natt.  Ökenklimat finns nära vändkretsarna (t.ex. Sahara) eller i platser i regnskugga (t.ex. Gobi).

17  Ökenklimat saknar helt eller nästan helt vegetation.  Det finns olika typer av öknar; både sten-, grus- och sandöknar.

18 Runt ekvatorn mellan vändkretsarna

19  I savannklimat är det vanligt med en längre torrperiod varje år och en regnperiod.  Medeltemperaturen är över +18ºC året om.  Savannklimat finns mellan regnskog och öken i Afrika och Sydmerika, samt i monsunområden i södra Asien.

20  Savanner är stora slättområden med olika slags höga gräs, buskar och enstaka träd.  Växter måste klara av både torka och bränder.  Savanner är kända för stora antalet vilda djur.

21  Ett tropiskt regnskogsklimat är mycket varmt och fuktigt året om.  Temperaturen är jämn och hög; medeltemperaturen under året är över +18ºC.  Luften är fuktig och klibbig. Det regnar nästan varje dag och minst 60 mm per månad.  Regnskogsklimat finns runt ekvatorn, i Sydamerika, Afrika och sydöstra Asien.  Luften alltid fuktig  Amazonas

22  Regnskog vegetation är ständigt grön skog och växtlighet.  Regnskogen är rik på arter.  Den tropiska regnskogen täcker ca 7 % av jordens landyta, men över 50 % av jordens alla arter hittar man här.

23

24  Avståndet till ekvatorn.  Vinkeln på solen strålar och uppvärmningen varierar beroende på avståndet till ekvatorn.  Höjden över havet.  På hög höjd är klimatet kallare då tunna luften inte värms lika effektivt.  Större värmeutstrålning från marken ju högre upp man kommer.  Avståndet till havet.  Havet värms upp långsammare än marken, men behåller värmen längre. (Utjämnar temperaturen.)  Vindar och havsströmmar.  Varm havsström gör klimatet varmare (t.ex. Golfströmmen).  Kall havsström gör klimatet kallare (t.ex. Peruströmmen).

25  Jordbruk och matförsörjning.  Klimatet påverkar vilka typer av växter man kan odla i området.  Befolkningstäthet påverkas av hur effektiv jordbruket är.  Ekonomi, jobb och turism.  Vissa jobb finns bara i kall eller varm klimat.  Varmt och soligt klimat lockar turister.  Transport och infrastruktur.  Man måste anpassa transportetypen till klimatet.  T.ex. Vägar eller järnvägar byggs på ett annat sätt i kallare klimat.  Energiförbruknins.  Man förbrukar mer energi i kall klimat t.ex. För att värma hus.  Byggnader.  Man måste anpassa bostadshusen till klimatet (t.ex. extra isolering i kall klimat).  Kläder.  Man måste anpassa kläderna till klimatet.  Hälsa.  Vissa sjukdomar sprider sig snabbare i varm klimat.  Utseende, kultur och traditioner.  Människor ser olika ut på grund av klimatet. Man anpassar sig.  Traditioner och högtider är anpassade till klimat och årstider.  Djur och växter.  Djur är beroende av klimatet och växtligheten.


Ladda ner ppt "POLARZONENTEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN TROPISKA ZONEN GlacialklimatKalltempereratMedelhavsklimatSavannklimat TundraklimatVarmtempereratStäppklimatRegnskogsklimat."

Liknande presentationer


Google-annonser