Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är problemet? Inte många punkter i norr som växt sedan 1950. Finns för få befolkningsrika städer där en differentierad tjänstesektor kunnat växa fram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är problemet? Inte många punkter i norr som växt sedan 1950. Finns för få befolkningsrika städer där en differentierad tjänstesektor kunnat växa fram."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är problemet? Inte många punkter i norr som växt sedan Finns för få befolkningsrika städer där en differentierad tjänstesektor kunnat växa fram. Ju fler (100-tals) miljarder som investeras i en (just nu extremt) lönsam råvarubaserad industri, ju färre anställda med mindre befolkning som följd. I de fyra norra länen folkminskning på 6% = personer MEN DET KUNDE HA VARIT ”ÄNNU VÄRRE” Mellan 2000 och 2010 Norrland genom utflyttning TILL Syd- och mellan Sverige netto ”förlorat” c.a personer. MEN genom invandring från andra länder netto ”vunnit” c.a Hur hantera den s.k. globaliseringens olika uttryck en avgörande framtidsfråga!

3

4

5

6

7 2392 Norrlänningars syn på invandring MestVarkenMestVet braellerdåligtej Få utländska grannar37%41%7%14% Fler i egen kommun invandrade33%41%8%18% Oftare möta andra kulturer/religioner39%36%9%15% Vilka svarar vad? ”Extremerna” Om medelålders KVINNA med hög inkomst och utbildning då 60% ”Mest bra” Om MAN med högst gymnasieutbildning i yngre medelåldern då 20% som anger alternativet ”Mest dåligt”.

8

9 Mest bra Varken eller Mest dåligt Vet ej Hela populationens fördelning (procent) Effekter av: Kön Kvinna Man Ålder år år år 65-w år Utbildning Grund-/folkskola Gymnasial utbildning Högskola/universitet Hushållsinkomst w – w Organisationsanställd Politiskt intresse Politiskt intresserad Politiskt ointresserad Judisk anknytning Kommuntyp Inlands- eller fjällkommun Kustkommun Den globaliseringspositiva respektive globaliseringsnegativa norrlänningen? (Rött = statistiskt signifikant effekt)

10 SAMMANFATTNINGSVIS! OM en norrlänning; ---finns i ett hushåll med över i årsinkomst, har universitetsutbildning, är politiskt intresserad, är man i åldern år (och har en judisk identitet), då över 90% uttalat globaliseringspositiva! ---finns i ett hushåll med under kr/år, enbart har grundläggande utbildning, är kvinna, saknar intresse för politik, är över 65 år och arbetat åt en intresseorganisation då knappt 10% globaliseringspositiva! ---finns i hushåll med under kr/år, enbart har grundläggande utbildning, är man och arbetar åt en intresseorganisation då drygt 50 procent angett MEST DÅLIGT med globaliseringen (bara 10% mest bra) Alltså resurstarka ”elitgrupper” ser möjligheter och fördelar, medan resurssvagare ser problem, nackdelar och osäkerheter. Internationalisering, EU-politk (storregion?) m.m. uppenbart ett ”elitprojekt”

11 Den ”bistra” sanningen eller frågan? Kan egentligen norra Sveriges olika boendeorter erbjuda en tillräckligt attraktiv miljö där människor faktiskt vill bo och företag etableras? Om ej --- då Inget att säga om att norrlänningar ”röstar med fötterna”, dvs. lämnar Norrland. Hur ser då den (i Norrland) lycklige alternativt olycklige personen ut och var bor denna person?

12 HUR SER DEN LYCKLIGEN NORRLÄNNINGEN UT? Högre inkomster höjer definitivt lyckan, men lika stark effekt av att vara optimist. Nästa lika stark effekt av att vara Religiös och att anse ett rikt kulturliv viktigt. En lång utbildning höjer lyckan men i mindre grad liksom att vara löntagare. Tornedalingar, samer, skellefte- och pitbor är också, ”allt annat lika”, klart mer till freds med livet än andra norrlänningar. Inte lyckligare ”bara” av att bo i tillväxtorterna Umeå, Luleå, Östersund eller Sundsvall! Inte heller mer olycklig av att bo i en liten skogs/fjällkommun. En olycklig norrlänning är arbetslös, sjukpensionär och om man otrivs på sin ort = allvarliga flyttplaner (Nästa bild visar statistiskt signifikanta bevis på att påståendena ovan håller)

13 Variabel BStd errorBetaTSign Konstant Utbildning o Inkomst (relativ) Optimist ooo Religiös Kultur viktigt Arbetslös Sjukpensionär o.o Flyttplaner o Löntagare Företagare Klassresa upp Klassresa ner , Same Tornedaling Svenskfinländare Rom Jude Invandrare (nysvensk) Ålder Östersund Sundsvall Umeå Skellefteå Piteå Luleå Fjällkommun Kvinna-,007,077-,002-,090,928

14 ÖDESFRÅGAN ”Vill välutbildade, talangfulla, driftiga och helst med internationellt kapital uppbackade individer satsa sina liv och sina talanger här? Är, eller hur skall, Norrbotten/Norrland göras tillräckligt roligt att leva i för att så skall bli fallet? ( citerar mig själv se Lundgren N-G 2000)

15 Vad är viktigt i livet för en Norrlänning? Procentbalans Fast arbete78 Det jag nu gör på min fritid74 Ha kvar mina vänner73 Omväxling i livet66 Nära till vänner56 Förverkliga mina ideér55 Att bo där jag nu bor38 Att ha nära till släkt30 Att göra karriär 7 Källa: Westin K (2009)

16


Ladda ner ppt "Vad är problemet? Inte många punkter i norr som växt sedan 1950. Finns för få befolkningsrika städer där en differentierad tjänstesektor kunnat växa fram."

Liknande presentationer


Google-annonser