Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom – den minsta av världsreligionerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom – den minsta av världsreligionerna"— Presentationens avskrift:

1 Judendom – den minsta av världsreligionerna

2 Äldsta Abrahamitiska religionen – Judendom-Kristendom-Islam
Centrala begrepp Davidsstjärnan Rabbin Pesach Talmud monoteistisk diasporan menora TaNak / Tora sabbat påbud – förbud Kosher förbundet bar/bat mitzva Yom kippur antisemitism jiddisch Israel

3 Judarna är få till antalet men spridda över hela jordklotet
Totalt i världen = Israel är landet där flest judar bor = New York är den stad i världen där flest judar bor = I Sverige = Det judiska folket lever har levt i förskingring – diasporan. Sedan 70 år har många flyttat till Israel.

4 Centrala tankegångar Monoteistisk religion – Det finns bara en Gud
Judarna har fått ett uppdrag av Gud Goda handlingar kan göra världen fredlig Israel är ett judiskt land

5 Det finns bara en Gud Tidigare religioner hade ofta flera gudar, dessutom avbildade i statyer eller i målningar. Judendomen var först med att uppfatta sin Gud som närvarande i allt utan att synas. Den judiska Guden är det absolut goda. Finns inget dåligt eller ont hos Gud. Guds namn skrivs JHWH och nämns ”Herren” eller ”Namnet”

6 Det judiska folkets uppdrag (Född av judisk mor = jude/judinna)
Vara Guds vittnen på jorden, alltså visa och förklara vad Gud egentligen vill med sin skapelse. Inte bara för varandra utan även för andra folk. Trots detta inte en missionerande religion. Alltså inte en aktivt värvande religion. ”Det finns många sätt att leva som Gud vill, judendom är bara ett sätt av flera att nå frälsning” ”Alla människor är lika mycket värda inför Gud” Att konvertera (gå över till) till judendom innebär också att man blir en del av det judiska folket – Guds eget folk. Ni ska vara mitt folk och jag skall vara er Gud // Tanakh/GT Jeremia 30:32

7 Den messianska tiden Om Judarna:
Genomför sitt uppdrag Håller fast vid förbundet Följer påbud och förbud Så inträffar den messianska tiden – en ny, fredlig, ledare utsedd av Gud kommer att ta makten över världen. ”Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig” Tanakh/GT Jesaja 2:4

8 Tanakh – viktigaste urkunden (Gamla Testamentet) (skriftliga källan)
Skriven på Hebreiska (släktskap med arabiska och armeniska) Skriften består enbart av konsonanter Mrks tckr tt dt r rlgt tt g r n svr ppgft. Prva tt sjlv skrv tv mnngr skrvbkn ch lt ngn nrhtn ls. Markus tycker att det är roligt att ge er en svår uppgift. Prova att själva skriva två meningar i skrivboken och låt någon i närheten läsa.

9 Tanakh – Toran (Lagen, Läran) Neviim (Profeterna) och Khetuvim (Skrifterna)
Berättelserna om: Noah och syndafloden, Abraham och Guds eget folk, Mose och uttåget ur Egypten, Mose tar emot Toran, Kungariket Israels uppgång – Saul, David (Goljat) Salomo… Kungarikets slut, Assyrien, Babylonien. Predikaren, Jobs bok, Psaltaren, Höga visan, Ordspråksboken.

10 Riter / Heliga handlingar
Viktigaste är inte vad man känner eller tror inom judendomen utan vad man faktiskt gör. HANDLING ”Göra en mitzva”= Förverkliga ett av Torans bud Budet att ”hjälpa” kan innebära att besöka en sjuk eller ge en fattig pengar. BÖNEN, varje dag. Kosher – tillåten mat. Särskilt slakt av djur. Inte blanda mjölk och köttprodukter. Skaldjur är ej Kosher!

11 Övergångsriter – födelse, vuxenlivet, äktenskap, döden.
Namngivningscermoni – pojkar omskärs åtta dagar efter födseln. ”Ni ska skära bort förhuden och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er” Tanakh/GT Första Mosebok 17:11 Bar mitzva / bat mitzva: Pojke 13, Flicka 12 religiöst myndiga Äktenskapet: Familjen viktig inom judendomen. Barnen för de judiska traditionerna vidare. Rabbinen leder vigseln. Paret står under en baldakin, symbol för deras kommande hem. Man krossar ett glas under cermonin. (Templets förstörelse i Jerusalem men också en symbol för att inget ska tas för givet)

12 Döden, begravningen. En plikt att snabbt ordna en begravning.
De efterlevande bestämmer en sorgetid, då släkt och vänner visar sin respekt genom att besöka de sörjande. Smyckar inte graven med blommor utan med stenar. Graven är evig – blommor vissnar snabbt. Vad händer efter döden? Oklart. Det finns ett dödsrike men det beskrivs inte i Tanakh.

13 Helgdagar Sabbaten – vilodagen (varje lördag, fredag kväll till lördag kväll) Försoningsdagen – Yom kippur. Totalfastar under 25 timmar. Reflektera över de synder man begått under det senaste året och försöka ställa dem till rätta. Pesach – Befrielsens helg (påsk). Uttåget ur Egypten. Man uppmärksammar också den kommande messianska tiden då världen blir befriad från konflikter.

14 Traditioner och riktningar
De judiska församlingarna är självstyrande, saknas en gemensam ledning. Många självstyrande församlingar = många olika tolkningar av de centrala tankegångarna Uppkomsten av Talmud: Rabbiner samlar sina tolkningar av de heliga skrifterna. (Antiken och framåt) Texterna i Talmud är svåra att förstå – 5 års studier för att bli Rabbin. Uppkomsten av Kabbala: Förnuftet ska vara med när religiösa frågor behandlas. Andra Rabbiner sökte svar på frågor som: Varifrån kommer ondska in i världen? Hur kommer man i kontakt med Gud? Nytolkning av Tanakh – (Shiffer) Tikkum olam – ”Laga världen”

15 Nutida judiska riktningar
Reformjudendom (liberal judendom) Ortodox Judendom Konservativ judendom Kulturell judendom

16 Det judiska folkets historia
Ca 1000 f.v.t. Judiska kungariken i landet (Israel) Templet i Jerusalem central roll 700-talet f.v.t. – assyrier anfaller Jerusalem 500 –talet f.v.t. – babylonierna tvingade bort de ledande judarna ur Jerusalem Under antiken var först greker och därefter romare erövrare och härskare i Jerusalem Templet förstördes år 70 e.v.t. och judarna fördrevs ur landet. 60 år senare döptes Jerusalem om (Aelia Capitolina) och landet fick namnet Palestina

17 Antisemitism och diasporan
När det judiska folket fördrevs ut ur Israel – diasporan, bosatte de sig över hela den kända världen. Otryggt liv för de flesta. De judar som levde inom romarriket var rättslösa. Genom att behandla dem illa blev det tydligt att Gud stod på de kristnas sida.

18 Medeltiden I kristna länder fick judar inte: äga jord, gifta sig med en kristen, bo var de ville. 1215 bestämdes det att judar och muslimer måste gå att urskilja från de kristna genom kläder eller ”kännetecken” (en gul ring) För att få bosätta sig i ett kristet land krävdes konvertering till kristendom. (I Sverige gällde detta ända fram till 1775) Många städer i Europa inrättade getton där enbart judar levde. Ryssland och Polen – viss rättsäkerhet, många judiska byar/städer - Jiddisch

19 Korstågen – rädda den heliga staden
På vägen genom Europa mot Jerusalem rensades den judiska befolkningen ut. Fiende till Jesus. Judarna flyr österut. Polen, Ryssland… Döpas eller dö!

20 SPANIEN! Under medeltiden var Spanien ett undantag för det judiska folket. Spanien blev på 700-talet erövrat av araberna och islam. Kristna och judar betraktades som ”bokens folk” och fick leva i det muslimska samhället och utöva sina religioner mot att betala en skatt. När Spanien återerövrades av de kristna blev judarna än en gång utvisade alternativt tvingade att konvertera. (Nordamerika)

21 1700 och 1800-talet Bättre och bättre för judar i land efter land. Rättigheter – medborgarskap Pogromer – våldsamma förföljelser – av judar blossar upp i Ryssland när Tsaren i Ryssland mördas. (Judarna anklagas felaktigt) Judar – en egen ras = rasism + antisemitism. UT UR EUROPA! Rykten, konspiration om världssammansvärjning sprids. SIONISMEN Judarna behöver ett eget land – förföljda i alla andra. Man tänkte sig köpa land och bygga sin judiska stat. Efter 1:a VK styr Storbritannien över Palestina. Lovar sionisterna ett nationalhem, samtidigt lovar de, de arabiska ledarna självstyre över Palestina…

22

23

24 Instuderingsfrågor Vad betyder följande ord: bar, bat, mitzva, kosher, Tora, jude, sabbat, jiddisch, konvertera och getto skriv korta förklaringar. Vilka är de centrala tankarna inom judendom (4 stycken) Vilken var den avgörande skillnaden mellan judendomen och andra samtida religioner? Vilket är det judiska folkets uppdrag? Vad krävs för att den messianska tiden ska kunna inledas? Varför är det så viktigt att ”göra en mitzva” inom judendomen? Ge ett par exempel på vad det kan vara. Redogör för två av judendomens övergångsriter. När i livet genomförs de? Hur går det till? Varför gör man det man gör? Inom judendom finns det fyra olika riktningar. Vilka är de och vad skiljer dem från varandra? Utöver Tanakh finns två andra textsamlingar inom judendomen. Vilka är det och vad kännetecknar dem? Tikkun olam – ”att laga världen”. Var kommer uttrycket ifrån och hur omsätts det praktiskt till ett påbud? Beskriv ett par händelser ur det judiska folkets historia som handlar om någon form av antisemitism(hat mot judar och det judiska)

25 Instuderingsfrågor II
Inom judendom finns det fyra olika riktningar. Vilka är de och vad skiljer dem från varandra? Utöver Tanakh finns två andra textsamlingar inom judendomen. Vilka är det och vad kännetecknar dem? Tikkun olam – ”att laga världen”. Var kommer uttrycket ifrån och hur omsätts det praktiskt till ett påbud? Beskriv ett par händelser ur det judiska folkets historia som handlar om någon form av antisemitism(hat mot judar och det judiska)


Ladda ner ppt "Judendom – den minsta av världsreligionerna"

Liknande presentationer


Google-annonser