Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam Den sista av de tre systerreligionerna. Detta är alltså den yngsta av de tre religionerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam Den sista av de tre systerreligionerna. Detta är alltså den yngsta av de tre religionerna."— Presentationens avskrift:

1 Islam Den sista av de tre systerreligionerna. Detta är alltså den yngsta av de tre religionerna.

2 Islams grundtankar Enligt religionen islam så finns det bara en Gud som är större än allt annat. Gud har skapat allt i världen och det som finns i den. Gud skapade människan och därför är hon god och förnuftig precis som Gud. Islams historia Muhammed är grundaren för islam. För ca 1500 år sedan fick han uppenbarelser av Gud som är berättelser och förklaringar om hur Gud är och hur människan skall vara. Islam betyder underkastelse (inför Gud). Koranen De uppenbarelser som Muhammed fick skrev han ner, dessa berättelser blev sedan muslimernas heliga skrift koranen. Muslimer kallar Gud för Allah. Koranen anses vara Guds eget ord och är normen för hur en muslim skall leva.

3 Naturligtvis så tror även muslimer olika, precis som människor i andra religioner gör.
Moskén Moskén är muslimernas samlingsställe. Hit kommer de för att lyssna till imamen, be tillsammans och höra Guds budskap. Imamen är en person som kan mycket om islam och fungerar som en präst gör i den svenska kyrkan. I moskén så finns det inga avbildningar av personer för det är ofta förbjudet inom islam. Därför får människor inte avbilda Muhammed. När muslimerna ber i moskén så är de vända mot Mekka.

4 Islams fem pelare Trosbekännelsen Bönen Skatten Ramadan (Fastan) Vallfärden

5 1. Trosbekännelsen ”Det finns ingen gud förutom Gud och Mohammed är Guds profet”. Gud är större än allt annat i livet. Gud har skapat människan och världen, och allt som Gud har skapat är gott. Människan har ett stort ansvar för det. Muhammed var Guds profet (sändebud) Största skillnaden mellan kristendomen, judendomen och islam är att muslimer ser Muhammed som den störste profeten. Judar och kristna tror inte att Muhammed var en profet. Judar och muslimer tror inte att Jesus var Guds son.

6 2. Bönen *Är den viktigaste pelaren för många muslimer.
*Man ska be 5 gånger per dygn. *Man måste vara ren när man ber till Gud. *Den som ber tar av sig sina skor och ber på en matta vänd mot Mecka. *Fredagsbönen är den viktigaste, den kan ta över en timme. *Imamen leder bönen. *Män och kvinnor ber åtskilda. *Folket kallas till moskén genom att imamen kallar från en minaret.

7 3. Skatten 2,5 % av det man har kunnat spara på ett år ska man ge bort till någon som behöver pengar. Man kan också ge pengar till ett moskébygge 4. Fastan Ramdan (fastan) Muslimer fastar en månad per år. Då fastar man varje dag och varken äter eller dricker så länge solen är uppe. Under fastan tänker man på Gud och vad Gud betyder för människan.

8 5. Vallfärden Det är varje muslims plikt att en gång i livet vallfärda till Mecka. Det kallas också för pilgrimsfärd. Vissa har inte råd, andra får inte plats i staden Mecka. Mekka är en stad som muslimerna vallfärdar till. I staden finns byggnaden kaba. När pilgrimerna kommer till Mekka och kaba så går de sju varv runt byggnaden och ett varv runt den gamla helgedomen.

9 Olika muslimska inriktningar
Sunni Kunskapen som Mohammeds sätt att leva är viktig eftersom han var Guds profet. Shia Har särskilda religiösa ledare som styr ett land efter Koranens regler. 10 % av alla muslimer är

10 Högtider Ramadan - Fastehögtiden Nyfödda barn blir automatiskt muslim.
Begravning Den döde måste begravas senast 24 timmar efter döden. Det är förbjudet att Bränna kroppen. Giftermål En muslimsk kvinna bör gifta sig med en muslimsk man. Det är han som avgör vilken religion familjen har. Vigseln behöver ha två vittnen. En muslimsk man kan har flera fruar om han Kan behandla dem rättvist och älska dem lika mycket. I Sverige är det inte tillåtet enligt lagen. Id al-Fitr Firas när fastan bryts i slutet av månaden Ramadan. Man samlar familjen och äter mat och firar. Festen pågår i tre dagar. Id al-Adha Offerhögtiden. Firas till minne av när Abraham offrade ett får istället för sin son Ismael. Man bör slakta ett får och ge köttet och djurhuden till fattiga.

11 Koranen Kom till när ängeln Gabriel kom till Muhammed med Guds budskap. Koranen är 600 sidor tjock, många kan den utan till. Den skrevs ner på arabiska och ska helst inte översättas eftersom man säger att Guds egentliga budskap försvinner om man översätter. Muhammed lyssnade till Gabriel i 23 år. Koranen har 114 suror (kapitel). Koranen handlar inte bara om Gud utan också om hur man ska leva ett bra liv.


Ladda ner ppt "Islam Den sista av de tre systerreligionerna. Detta är alltså den yngsta av de tre religionerna."

Liknande presentationer


Google-annonser